Prinášame niektoré bežné chybové kódy a problémy pri aktivácii Creative Cloud spolu s ich riešeniami.

Výstraha:

Tento dokument popisuje kódy chýb aktivácie pre aplikáciu Creative Cloud 2018 a jej predchádzajúce verzie.

V prípade problémov v aplikáciách Creative Cloud 2019 si pozrite časť Chyby pri spracovaní licencií | Creative Cloud 2019.

Kód chyby Chybové hlásenie alebo problém Riešenie
nedostupné „Dosiahol sa aktivačný limit
pre [product]. Toto sériové číslo už je aktivované na 2 počítačoch.”
 
ALEBO
 
„Prekročený maximálny počet
aktivácií”
Pozrite si „Dosiahol sa aktivačný limit“ alebo chybu „Prihlásenie sa zlyhalo“.
nedostupné „Nedokážem sa prihlásiť do Creative Cloud ani sa mi nedá spustiť aplikácia Creative Cloud.“

Skontrolujte pripojenie na internet a skúste to znova.

V prípade, že sa vám zobrazí chybové hlásenie, vyhľadajte v tejto tabuľke príslušnú chybu a jej odporúčané riešenie.

V prípade, že tu chyba nie je uvedená, kontaktujte nás.

nedostupné „Pokúšam sa spustiť aplikáciu Creative Cloud, no neustále sa mi zobrazuje výzva na zadanie sériového čísla. Myslel som si, že nebudem potrebovať sériové číslo pre Creative Cloud.” Sériové číslo nemusíte zadávať. Prečítajte si časť Riešenie problémov v prípade, že aplikácie Creative Cloud požadujú sériové číslo.
nedostupné

„Produkt [product ] nie je možné aktivovať. Aby bolo možné tento produkt používať, je potrebné ho aktivovať.”

ALEBO

„Pripojte sa do Internetu a skúste to znova.”

ALEBO

„Buď je váš počítač offline alebo sú hodiny vo vašom počítači nastavené nesprávne, čo spôsobuje chybu pripojenia. Vyžaduje sa pripojenie na Internet. Pripojte sa, prosím, na Internet alebo nastavte svoje hodiny a skúste to znova“.

Najprv skontrolujte svoje pripojenie na internet a správnosť času a dátumu počítača. Ak sa tým problém nevyrieši, prečítajte si časť Riešenie chýb pripojenia, kde nájdete pokyny na obnovenie súboru hostiteľa.
nedostupné

„Neplatné sériové číslo.“

ALEBO

„Zadané sériové číslo bolo zrušené.“

ALEBO

„Zadané sériové číslo je neplatné.“

Ak sa vám pri pokuse o inštaláciu produktu Creative Suite 6 zobrazí takéto hlásenie, sériové číslo, ktoré používate, nie je platné alebo bolo zablokované spoločnosťou Adobe. Spoločnosť Adobe blokuje sériové čísla, ktoré nevydala ona sama alebo ktoré vydali neautorizovaní predajcovia či falošné softvéry na podvodné účely. Informáciu o tom, že sériové číslo bolo zablokované, môžete niekedy získať až pri pokuse o inštaláciu alebo opätovnú inštaláciu softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti: Pravý softvér Adobe.
12001
12002
12004
12004
12005
“ERROR_INTERNET_<...>” Nebolo zistené internetové pripojenie. Príčinou môže byť uplynutie nastaveného časového limitu firewallu a chyba názvu hostiteľa v súvislosti s nastaveniami proxy. Skontrolujte nastavenia brány Firewall alebo nastavenia brány proxy a potom to skúste znova. Viac informácií nájdete v časti Riešenie chýb pripojenia.
194:01 “Pokúšate sa deaktivovať neaktivované zariadenie” Pokúšate sa deaktivovať aplikáciu, ale táto nebola aktivovaná. Prečítajte si časť Aktivácia a deaktivácia aplikácií Creative Cloud.
194:110 “Aktivácia bola neúspešná” Počas posledných 72 hodín ste už inicializovali proces „Deaktivovať všetko“. O tento proces sa môžete pokúsiť znova po uplynutí 72-hodinového časového obdobia. Prípadne môžete kontaktovať nás. Pripravte si svoje Adobe ID.
194:112 “Klientský čas nie je synchronizovaný” Čas nastavený vo vašom počítači nie je správny. Nastavte v počítači správny čas a dátum.
208:1
208:2
208:3
“Error_NetworkFailure” Nebolo zistené internetové pripojenie. Príčinou môže byť uplynutie nastaveného časového limitu firewallu a chyba názvu hostiteľa v súvislosti s nastaveniami proxy. Skontrolujte nastavenia brány Firewall alebo nastavenia brány proxy a potom to skúste znova. Viac informácií nájdete v časti Riešenie chýb pripojenia.
213:5
213:10
nedostupné Príčinou týchto chýb je nastavenie priečinka SLStore len na čítanie. Prečítajte si časť Chyba konfigurácie v Adobe Creative Cloud.

Problémy nepominuli? Nevidíte svoje chybové hlásenie?

Ak problém pretrváva alebo sa vo vyššie uvedenej tabuľke nezobrazuje vaše chybové hlásenie, kontaktujte nás.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online