Find issues fixed in the latest release of Lightroom Classic

November 2019 release (version 9.0)

September 2019 release (version 8.4.1)

August 2019 release (version 8.4)

May 2019 release (version 8.3.1)

May 2019 release (version 8.3)

February 2019 release (version 8.2)

October 2018 release (version 8.0)

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online