Prečo mi od spoločnosti Adobe prišla pripomienka neuhradenej platby, keď som už zaplatil(-a)?

Ak ste od spoločnosti Adobe dostali pripomienku na platbu, pričom ste za členstvo už zaplatili, mohlo to byť z nasledujúcich dôvodov.

Zhoduje sa vaše konto Adobe s e-mailovou adresou, na ktorú ste dostali upozornenie?

Možno ste objednávku zadali z iného konta Adobe ID. Skontrolujte, či sa e-mailová adresa, na ktorú ste dostali pripomienku, zhoduje s kontom Adobe ID, z ktorého ste produkt objednali.

Máte viac ako jedno predplatné?

Ak máte viac ako jedno predplatné, spoločnosť Adobe vám zasiela pripomienky k platbám osobitne pre každé z nich.  

Zobrazte svoje predplatné na karte Plány vo svojom konte Adobe a skontrolujte, či niektorá z nich čaká na platbu.

Poznámka:

Ak máte predplatné na rôznych kontách Adobe (zvyčajne sú to vaše e-mailové adresy), možno ste dostali upozornenie na platbu za predplatné na inom konteAdobe. Uistite sa, že ste prihlásení do svojho konta Adobe pomocou správneho Adobe ID.

Zmenili sa nedávno údaje o vašej kreditnej karte?

Ak sa údaje o vašej kreditnej karte (napríklad dátum skončenia platnosti alebo adresa) zmenili, boli by ste dostali upozornenie na to, že platba nemohla byť spracovaná. Zistite, ako zobraziť a aktualizovať údaje o karte.

Ďalšie podobné články

Časté otázky k fakturácii

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?