Riešenie problémov a pomocník

Prevzatie a inštalácia

Ako prevziať a nainštalovať aplikáciu Encore?

Spoločnosť Adobe prestala s vývojom aplikácie Encore. Ak si však ako súčasť členstva Creative Cloud najprv nainštalujete aplikáciu Premiere Pro CS6, môžete si aj naďalej nainštalovať aj aplikáciu Encore CS6. Prečítajte si článok Aplikácia Encore CS6 sa cez Creative Cloud nedá nainštalovať.

Prečo sa aplikácia Encore alebo Premiere Pro CS6 nechce nainštalovať?

Pri riešení problémov so stavom „inštalácia zlyhala“ si pozrite článok Chyba: „Inštalácia zlyhala“ v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Ak chcete vyriešiť iné problémy so sťahovaním, inštaláciou a aktualizáciou, prečítajte si túto príručku o riešení problémov so sťahovaním a inštaláciou.

Môžem prevziať skúšobnú verziu aplikácie Encore?

Skúšobnú verziu aplikácie Encore už viac nemožno prevziať. Ak si chcete aplikáciu Encore nainštalovať, musíte mať platené členstvo v Creative Cloud. Prečítajte si článok Aplikácia Encore CS6 sa cez Creative Cloud nedá nainštalovať.

Ako zistím svoj identifikátor Adobe ID alebo heslo?

Prečítajte si tieto jednoduché riešenia bežných problémov s identifikátorom Adobe ID a prihlásením, aby ste mohli znova získať prístup k svojmu účtu.

Môžem aplikáciu Encore nainštalovať do ďalšieho počítača?

Aplikáciu Encore si môžete nainštalovať až na dva počítače. Ak ju chcete nainštalovať do tretieho počítača, musíte ju na niektorom z predchádzajúcich počítačov deaktivovať. Prečítajte si viac informácií o aktivácii a deaktivácii aplikácií Adobe.

Správa účtu

Ako si zmeniť heslo?

Prihláste sa na stránke účtov Adobe s vaším identifikátorom Adobe ID a heslom. Potom kliknite na kartu Zabezpečenie a súkromie a potom v časti Heslo kliknite na tlačidlo Zmeniť. Ďalšie informácie o zmene hesla a o účte sa nachádzajú v článku Správa vášho účtu Adobe ID.

Ako zmeniť informácie o kreditnej karte?

Ako inovovať alebo zmeniť členstvo Creative Cloud?

Zmena plánov služby Creative Cloud je jednoduchá. Pri inovácii alebo zmene plánu postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Všeobecné problémy

Prečo musím po spustení aplikácie Encore zadávať sériové číslo?

Musíte si aplikáciu Encore prepojiť so svojim členstvom Creative Cloud. Spôsob zistíte v časti Aplikácia Encore si pri spustení vyžaduje sériové číslo.

Prečo je panel Knižnica prázdny?

Obsah knižnice musíte prevziať a prepojiť ho s aplikáciou Encore. Prečítajte si Chýba knižnica, šablóny názvov alebo projekty šablón a Prevzatie celého obsahu knižnice pre aplikáciu Encore.

Dynamický odkaz nefunguje. Ako do aplikácie Encore vložím svoj obsah z aplikácie Premiere Pro?

Dynamický odkaz už v aplikácii Premiere Pro nefunguje. Svoj obsah z aplikácie Premiere Pro môžete však do aplikácie Encore stále dostať pomocou niekoľkých iných postupov.

Prečo sa mi pri otvorení projektu alebo importovaní súboru zobrazuje chyba?

Váš projekt môže byť poškodený. Riešenie problémov vyhľadajte v časti Riešenie problémov s poškodenými projektmi v aplikácii Encore v systéme Windows.

Kde môžem nájsť viac informácií o aplikácii Encore?

Podrobné pokyny nájdete v PDF pomocníkovi aplikácie Encore.

Komunita

Vstúpte do konverzácie.