Adobe Encore – informácie a podpora

Aplikácia Encore sa už aktívne nevyvíja. Encore CS6 je posledná vydaná verzia produktu. 

Príručka používateľa

Získajte odpovede a podrobné pokyny.

Príručka začiatočníka

Kurzy


Riešenie problémov a pomocník

Aplikácia Encore sa už aktívne nevyvíja. Aplikácia Encore CS6 je poslednou vydanou verziou.

Pri riešení problémov so stavom „inštalácia zlyhala“ si pozrite článok Chyba: „Inštalácia zlyhala“ v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Ak chcete vyriešiť iné problémy so sťahovaním, inštaláciou a aktualizáciou, prečítajte si túto príručku o riešení problémov so sťahovaním a inštaláciou.

Aplikácia Encore sa už aktívne nevyvíja a jej skúšobná verzia nie je k dispozícii.

Ak chcete znova získať prístup k svojmu účtu, prečítajte si tieto jednoduché riešenia bežných problémov s Adobe ID a prihlasovaním do účtu.

Aplikáciu Encore si môžete nainštalovať až na dva počítače. Ak ju chcete nainštalovať do tretieho počítača, musíte ju na niektorom z predchádzajúcich počítačov deaktivovať. Prečítajte si viac informácií o aktivácii a deaktivácii aplikácií Adobe.

Prihláste sa na stránke účtov Adobe s vaším identifikátorom Adobe ID a heslom. Potom kliknite na kartu Zabezpečenie a súkromie a potom v časti Heslo kliknite na tlačidlo Zmeniť. Ďalšie informácie o zmene hesla a ďalších informácií o účte si prečítajte v časti Správa vášho účtu Adobe ID.

Zmena plánov služby Creative Cloud je jednoduchá. Pri inovácii alebo zmene plánu postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Encore je potrebné prepojiť s členstvom v Creative Cloud. Ako na to zistíte v časti Encore si pri spustení vyžaduje sériové číslo.

Obsah knižnice musíte stiahnuť a prepojiť ho s aplikáciou Encore. Prečítajte si Chýba knižnica, šablóny názvov alebo projekty šablón a Prevzatie celého obsahu knižnice pre aplikáciu Encore.

Dynamický odkaz už v aplikácii Premiere Pro nefunguje. Svoj obsah z aplikácie Premiere Pro môžete však do aplikácie Encore stále dostať pomocou niekoľkých iných postupov.

Váš projekt môže byť poškodený. Riešenie problémov vyhľadajte v časti Riešenie problémov s poškodenými projektmi v aplikácii Encore v systéme Windows.

Podrobné pokyny nájdete v PDF pomocníkovi aplikácie Encore.

Komunita

Vstúpte do konverzácie