Pravidlá podpory pre Adobe Acrobat

Prečítajte si pravidlá podpory pre Adobe Acrobat, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či si nainštalujete rôzne verzie aplikácie Acrobat a podobných služieb.

Úroveň podpory dostupnej pre Adobe Acrobat a Adobe Acrobat Reader závisí od vášho plánu predplatného a od verzie aplikácie Acrobat, ktorú ste nasadili. V pravidlách podpory pre Acrobat je uvedený rozsah podpory pre verzie aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader vo vašom predplatnom a príslušné prvky podpory pre jednotlivé verzie.

Preštudujte si pravidlá podpory pre Acrobat, aby ste zistili podporované verzie a časový rámec podpory pre nasledovné produkty Acrobat.

Verzie Acrobat

Hlavné verzie aplikácie Acrobat sú označené takto:

 • Najnovšia verzia (N) je najnovšia hlavná verzia aplikácie.
 • Predchádzajúca verzia (N-1) je o jednu hlavnú verziu staršia než najnovšia verzia.
 • Staršia verzia (N-2 alebo skoršia) je o dve verzie alebo viac verzií staršia než najnovšia verzia.

Vedľajšie vydania aplikácie Acrobat obsahujú aktualizácie pre konkrétne hlavné verzie. Vedľajšie vydania môžu obsahovať opravy problémov so zabezpečením a s kvalitou.

Prvky podpory

Asistovaná podpora: Ak potrebujete pomoc s produktmi alebo chcete nahlásiť problém, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov Adobe. Adobe neposkytuje podporu pre staršie verzie (ani opravy chýb, aktualizácie zabezpečenia, kompatibilitu s operačným systémom, podporu prehliadačov ani asistovanú podporu).

Aktualizácie zabezpečenia: Aktualizácie zabezpečenia sa zameriavajú na riziko, ktoré má vplyv na zabezpečenie najnovšej verzie aplikácie Acrobat.

Opravy chýb: Oprava chyby je oprava chyby identifikovanej Adobe alebo poruchy produktu.

Dostupnosť na stiahnutie: Na stiahnutie je k dispozícii najnovšia hlavná verzia a posledné dve predchádzajúce verzie.

Podpora operačného systému: Adobe poskytuje podporu kompatibility pre najnovšiu verziu svojich aplikácií v týchto operačných systémoch:

 • Windows® 10: najnovšia verzia a posledné dve predchádzajúce aktualizácie.
 • macOS: najnovšia verzia a posledné dve predchádzajúce aktualizácie.
 • iOS: najnovšia a posledná predchádzajúca verzia.
 • Android™: najnovšia a posledné dve predchádzajúce verzie.

Pravidlá podpory pre Acrobat Classic

Adobe poskytuje nasledovnú podporu aplikácie Acrobat Classic alebo Acrobat Reader Classic pre jednotlivcov a malé a stredné podniky len v stolných počítačoch.

 • Asistovaná podpora: Adobe poskytuje asistovanú podporu na päť rokov odo dňa vydania konkrétnej verzie aplikácie Acrobat Classic alebo Acrobat Reader Classic.
 • Aktualizácia zabezpečenia: Adobe poskytuje opravy bezpečnostných rizík na päť rokov odo dňa vydania konkrétnej verzie aplikácie Acrobat Classic alebo Acrobat Reader Classic.
 • Opravy chýb: Adobe poskytuje opravy chýb identifikovaných Adobe na päť rokov odo dňa vydania konkrétnej verzie aplikácie Acrobat Classic alebo Acrobat Reader Classic. 
 • Dostupnosť na stiahnutie: Všetky vedľajšie vydania konkrétnej verzie aplikácie Acrobat Classic alebo Acrobat Reader Classic je možné stiahnuť päť rokov od dátumu vydania.
 • Podpora operačného systému:
  • Verzie Acrobat Classic alebo Acrobat Reader Classic sú do piatich rokov odo dňa vydania kompatibilné s tromi najnovšími verziami systémov macOS a Windows®, ak ich poskytovatelia týchto operačných systémov podporujú.
  • Verzie aplikácie Acrobat Classic alebo Acrobat Reader Classic naďalej podporujú 32-bitovú verziu operačného systému Windows®.

Pravidlá podpory pre Acrobat pre jednotlivcov a malé a stredné podniky

Adobe poskytuje nasledujúce typy služieb podpory, Acrobat pre jednotlivcov a Acrobat pre malé a stredné podniky.  

Počítač: 

 • Asistovaná podpora: Adobe poskytuje asistovanú podporu pre najnovšiu verziu produktu (N) a posledné dve predchádzajúce verzie (N-1 a N-2) aplikácie Acrobat.
 • Aktualizácie zabezpečenia: Opravy zabezpečenia dostane len aktuálna verzia produktu (N) aplikácií Acrobat.
 • Opravy chýb: Opravy chýb dostane len aktuálna verzia produktu (N) aplikácií Acrobat.
 • Dostupnosť na stiahnutie: Na stiahnutie sú k dispozícii všetky vedľajšie vydania aktuálnej hlavnej verzie.
 • Podpora operačného systému:
  • Najnovšia verzia aplikácie Acrobat (N) by mala byť spustená aspoň na troch najnovších verziách systémov macOS a Windows®, ak ich poskytovatelia operačných systémov podporujú. Acrobat podporuje aj operačné systémy Windows® 8, Windows® 8.1 a Windows® 7.
  • Document Cloud pre počítače je naďalej podporovaný v 32-bitovej verzii systému Windows®. 

Mobilné aplikácie:

 • Asistovaná podpora: Adobe poskytuje asistovanú podporu pre najnovšiu verziu.
 • Aktualizácie zabezpečenia: Opravy zabezpečenia dostane len aktuálna verzia produktu (N) aplikácií Acrobat. 
 • Opravy chýb: Opravy chýb dostane len aktuálna verzia produktu (N) aplikácií Acrobat.
 • Dostupnosť na stiahnutie: Na stiahnutie je k dispozícii najnovšia hlavná verzia.
 • Podpora operačného systému:
  • Najnovšie verzie aplikácie Acrobat (N) by mali fungovať aspoň na dvoch najnovších verziách systémov iOS a troch najnovších verziách operačného systému Android™.

Webové aplikácie a služby:

 • Acrobat je podporovaný v najnovšej verzii nasledujúcich prehliadačov pre stolné počítače a mobily:
  • Microsoft® Edge
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox

Pravidlá podpory pre predplatné Acrobat pre podniky

Pravidlá podpory pre Adobe pre podnikových zákazníkov Acrobat (na základe viacročných zmlúv ETLA a zmlúv eVIP – VIP Enterprise) sa určujú podľa verzie Acrobat, ktorú zákazníci nasadzujú. Podniky, ktoré nasadzujú konkrétnu verziu Acrobat (predplatné), sa riadia pravidlami podpory pre produkty Acrobat pre jednotlivcov a Acrobat pre malé a stredné podniky. Podniky, ktoré nasadzujú Acrobat Classic sa riadia pravidlami podpory pre produkty Acrobat Classic.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu