Riešiť problémy s písmami v aplikáciách Adobe v systéme Mac OS X

Tento dokument vám môže pomôcť pri riešení problémov, ku ktorým dochádza pri inštalácii písiem alebo pri používaní písiem s aplikáciami Adobe v systéme Mac OS X. Problémy s písmami sa môžu prejavovať mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane (ale nie výhradne) nasledujúcich:

 • Písma sa nezobrazia v ponuke písiem vašich aplikácií.
 • Písma sa netlačia správne.
 • Písma v ponukách a dialógových oknách majú nesprávne písmená alebo znaky.
 • Písma sa nezobrazujú správne na obrazovke.
 • Po inštalácii písma sa vyskytli chyby alebo zlyhania.
 • Písma sú k dispozícii len pre niektorých používateľov.

Ak chcete tento dokument využiť v najväčšej možnej miere, vykonajte nasledujúce úlohy v uvedenom poradí.

1. Skontrolujte, či je formát písma podporovaný.

Ak používate nepodporovaný formát písma, systém nedokáže zobraziť alebo vytlačiť písmo v aplikáciách.

Mac OS X podporuje nasledujúce formáty písma:

 • .dfont
 • Multiple Master (len Mac OS X 10.2 a novší)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • TrueType Collection (.ttc)
 • Type 1 (PostScript)

2. Uistite sa, že je písmo nainštalované v správnom priečinku.

Mac OS X obsahuje päť priečinkov s písmami, ktoré vám umožňujú používať písma rôznymi spôsobmi. Písma môžete nainštalovať do požadovaného množstva priečinkov, pretože systém Mac OS X umožňuje duplicitné kópie písma v systéme. Ak majú písma duplicitné názvy, systém Mac OS X používa písma – bez ohľadu na formát písma – v nasledujúcich umiestneniach v uvedenom poradí:

 1. Users/[meno používateľa]/Library/Fonts
 2. Library/Fonts
 3. Network/Library/Fonts
 4. System/Library/Fonts (tento priečinok nemeňte. Obsahuje písma .dfont, ktoré systém Mac OS X vyžaduje na používanie systému a zobrazovanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Mac OS X: Umiestnenie písiem a ich účely.)
 5. System Folder/Fonts

Poznámka: Písma nainštalované v systémovom priečinku/Fonts sú k dispozícii všetkým aplikáciám Classic, Carbon a Cocoa.

Ak chcete nainštalovať písmo v systéme Mac OS X, postupujte nasledovne:

 1. Ukončite všetky aplikácie (na použitie písma v týchto aplikáciách).
 2. Prihláste sa:
  • Ak inštalujete písma do priečinka Users/[meno používateľa]/Library/Font, prihláste sa pomocou svojho používateľského mena.
  • Ak inštalujete písma do priečinka Library/Fonts, prihláste sa ako správca.
  • Ak inštalujete písma do priečinka Network/Library/Fonts na sieťovom serveri, obráťte sa na správcu siete.
 3. Presuňte súbory písiem z originálneho média (napríklad CD) do jedného alebo viacerých z nasledujúcich priečinkov na pevnom disku:

  Poznámka: Pri inštalácii písiem PostScript presuňte súbory obrysového písma a kolekcie bitmapového písma do príslušného priečinka. (V systéme Mac OS X kolekcie písma vyzerajú a správajú sa rovnako ako ostatné súbory písiem. Nemôžete ich otvoriť dvojitým kliknutím na súbor ako v prípade systému Mac OS 9.)

  • Systémový priečinok/Fonts na prístup k písmu v aplikáciách bežiacich v systéme Mac OS X a aplikáciách bežiacich v klasickom režime (Mac OS 9)
  • Library/Fonts na prístup k písmu vo všetkých aplikáciách všetkými používateľmi v systéme Mac OS X. (Písmo nie je k dispozícii v aplikáciách bežiacich v klasickom režime.)
  • Users/[meno používateľa]/Library/Fonts – používané konkrétnym používateľom v systéme Mac OS X. (Písmo je k dispozícii vo všetkých aplikáciách v systéme Mac OS X len po prihlásení konkrétneho používateľa.)
  • Network/Library/Fonts – prístupné vzdialenými používateľmi zo sieťového súborového servera so systémom Mac OS X prostredníctvom lokálnej siete (LAN)

3. Skontrolujte, či sú nainštalované súbory na zobrazenie aj tlač. (Písma PostScript)

Ak chcete použiť písma PostScript v systéme Mac OS X, nainštalujte bitmapové písma (na zobrazenie) alebo kolekciu obsahujúcu bitmapové písma a obrysové písma (na tlač) do rovnakého priečinka. (Súbory bitmapového písma Adobe používajú názov písma. Obrysové písma používajú skrátenú verziu názvu písma PostScript [napríklad „Isabe“ pre písmo Isabella].) Ak nie je nainštalovaný súbor obrysového písma, písmo sa môže vytlačiť nesprávne. Ak nie je nainštalovaný súbor s bitmapovým písmom, písmo nie je k dispozícii v ponuke písiem.

4. S klasickými aplikáciami použite Adobe Type Manager (ATM).

ATM zabraňujte tomu, aby sa písma na obrazovke zobrazovali nevyhladené a preto pomáha, aby sa písma PostScript vytlačili hladšie na tlačiarňach bez podpory písem PostScript pri spustení aplikácie v klasickom režime. Z webovej stránky spoločnosti Adobe si môžete prevziať bezplatnú verziu ATM Light 4.6.

5. Riešenie problémov so softvérom na správu písma tretích strán.

Deaktivujte všetky nástroje na správu písma, ako je napríklad Extensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro alebo Linotype FontExplorer X. Pokúste sa vykonať akciu, ktorá predtým spôsobila problém (spustenie vašej aplikácie, prístup do ponuky písma atď.). Potom vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • Ak sa problém opakuje, prejdite na ďalšiu časť uvedenú nižšie.
 • Ak sa problém neopakuje, znova aktivujte nástroj na správu písiem. Použite ho na vykonanie binárnej izolácie písiem zakázaním 50 % písiem a porovnajte výsledky pri obidvoch častiach. Potom pokračovať v tomto procese pri polovičnej časti, ktorá predstavuje problém.

6. Odstráňte súbory písiem.

Presuňte súbory písiem z priečinkov Fonts do priečinkov Users, Library a Network na ploche alebo na inom mieste a reštartujte počítač. Ak sa problém nezopakuje, jeden alebo viac súborov písiem, ktoré ste presunuli, spôsobuje problémy. Presuňte niekoľko súborov písiem naraz, aby ste určili, ktoré písmo je príčinou problému. (Presuňte napríklad súbory písiem, ktoré začínajú s A-E do priečinka System/Library/Fonts a reštartujte počítač. Ak sa problém nezopakoval, pridajte ďalšiu malú skupinu súborov písiem. Ak sa problém zopakoval, príčinou môže byť jeden zo súborov písiem, ktoré ste práve pridali. Odstráňte súbory písiem a pridajte ich späť jeden po druhom. Zakaždým reštartujte počítač, až kým nenájdete konkrétny súbor písma, ktorý spôsobuje problém.) Keď nájdete súbor písma, ktorý spôsobuje problém, nainštalujte písmo z pôvodného média.

7. Použite aktuálnu verziu písma.

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu písma.

Ak chcete skontrolovať písmo v knižnici Adobe Type Library, vyberte súbor písma a skontrolujte dátum vytvorenia pomocou Súbor > Získať informácie > Všeobecné. (Ak používate písma PostScript, skontrolujte dátum vytvorenia každého súboru obrysového písma a kolekcie.) Ak je dátum vytvorenia písma pred rokom 1992, mohla by byť k dispozícii nová verzia písma. Informácie o inovácii vám poskytne zákaznícka podpora spoločnosti Adobe na telefónnom čísle 1-800-833-6687.

8. Vyčistite vyrovnávaciu pamäť systémových písiem.

Zákazníci môžu byť nasmerovaní, aby použili bezplatný nástroj Font Cache Cleaner. Nástroj a návod na použitie nájdete na nasledujúcej adrese: http://homepage.mac.com/mdouma46/fcache/fcache.html. Poškodená vyrovnávacia pamäť písiem môže spôsobiť, že sa písma javia poškodené, aj keď nie sú. Bežným príznakom je poškodený text na obrazovke. Po vymazaní vyrovnávacej pamäte je možné poškodenú vyrovnávaciu pamäť písiem eliminovať ako možný zdroj problému.

Upozornenie: Spoločnosť Adobe priamo nepodporuje používanie nástroja Font Cache Cleaner.

9. Riešenie problémov pre poškodené písma.

Ak aplikácia pristupuje k poškodenému písmu, môže dôjsť k systémovej chybe. 

 1. Presuňte obsah priečinka Library/Fonts do nového priečinka na ploche. (Ak ste ručne pridali písma do priečinka Library/Application Support/Adobe/Fonts, presuňte aj tieto písma do nového priečinka.)
 2. Vo vyhľadávači vyberte Súbor > Nájsť.
 3. Napíšte AdobeFnt.lst, vyberte systémovú jednotku a stlačte Enter.
 4. Odstráňte všetky nájdené súbory AdobeFnt.lst (napríklad AdobeFnt10.lst).
 5. Reštartujte počítač.
 6. Reštartujte aplikáciu InDesign. Aplikácia InDesign vytvorí nové súbory AdobeFnt.lst.
 7. Pokúste sa znova vytvoriť problém. Potom vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak sa problém neopakuje, presuňte jedno písmo späť do priečinka Library/Fonts a potom zopakujte kroky 5 – 6, až kým nenájdete problematické písmo.
  • Ak máte nástroj na správu písiem, reštartujte ho a aktivujte písma v malých skupinách alebo jednotlivo na nájdenie problematického písma.
  • Ak sa problém opakuje, presuňte obsah nového priečinka na ploche späť do priečinka Library/Fonts.

Poznámka: Ak pri vyhľadávaní nie je nájdený žiadny súbor adobefnt.lst, uistite sa, že kritériá vyhľadávania v dialógovom okne Nájsť sú nastavené na „akékoľvek“.

Ak chcete vyriešiť problémy s písmami pri použití nástroja Font Book, postupujte nasledovne:

Dôležité: Pred záverečným krokom v tomto procese nevyprázdňujte kôš.

 1. Ukončite Font Book a všetky ostatné spustené aplikácie.
 2. Prejdite na Home/Library/Preferences a odstráňte nasledujúce súbory:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Poznámka: Prvý súbor je súbor vlastností nástroja Font Book. Druhý súbor definuje písma, ktoré sú povolené v nástroji Font Book. Po odstránení súboru com.apple.ATS.plist sa všetky predtým zakázané písma načítajú pri ďalšom prihlásení. Ak ste nainštalovali stovky alebo tisíce písiem, pri načítavaní všetkých predtým zakázaných písiem sa výkon vášho systému môže znížiť.

 3. Vymažte vyrovnávaciu pamäť písiem. Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť písiem, postupujte nasledovne:
  1. Otvorte priečinok Library/Caches/ATS.
  2. Nájdite a vymažte priečinok s vyrovnávacou pamäťou písiem. Ak ste napríklad prvým používateľom definovaným v systéme Mac, priečinok má názov 501. Ak ste druhým používateľom, priečinok má názov 502.

   Poznámka: Ak používate rýchle prepínanie používateľov, v priečinku ATS môže byť niekoľko priečinkov 501.xxx, 502.xxx. Presuňte ich do koša.

 4. V prípade požiadavky na overenie presunutia niektorého z týchto priečinkov do koša zadajte heslo správcu.
 5. Reštartujte počítač.
 6. Prihláste sa k svojmu účtu a vyprázdnite kôš.

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online