Portál pre vstup/partnera

Na zapojenie sa do programu predajcu splňte nasledovné kroky:

 1. Kliknite na možnosť Enroll Now in the Partner Program (Zaregistrovať do programu partnera).

 2. Prihláste sa pomocou svojho identifikátora a hesla Adobe ID. Ak nemáte Adobe ID, kliknite na Create an Adobe ID (Vytvoriť Adobe ID) a postupujte podľa inštrukcií na vytvorenie nového Adobe ID.

 3. Zvoľte svoj región, krajinu a preferovaný jazyk a kliknite na možnosť NEXT (Ďalej).

 4. Označte pole, čím potvrdíte, že máte oprávnenie konať v mene spoločnosti a následne kliknite na možnosť NEXT (Ďalej).

 5. Vyplňte podrobnosti o svojej spoločnosti spolu s kontaktnými informáciami a po dokončení každého formulára klikajte na možnosť NEXT (Ďalej).

 6. Prečítajte si Podmienky registrácie, označte pole v spodnej časti stránky a kliknite na možnosť Submit (Odoslať).

Po odoslaní žiadosti vám do 3 až 4 hodín od spoločnosti Adobe príde e-mail, kde nájdete uvedené členské ID a prepojenie na uvítaciu súpravu.Prejdite si uvítaciu súpravu a získajte informácie o programe Adobe Channel, rozdielnych úrovniach programu, požiadavkách a výhodách.

Na prístup do portálu partnera musíte mať Adobe ID.Ak nemáte identifikátor Adobe ID, vytvorte si ho:

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.

Ak už máte Adobe ID, pokúste sa prihlásiť s rovnakou e-mailovou adresou, ktorú ste použili v Sales Center.V prípade, že tento krok nepomôže pri vyriešení problému, obráťte sa na stredisko pomoci partnera.

Skontrolujte si e-mail (priečinky spamu a nevyžiadanej pošty), kde nájdete pozvánku kontaktu, prijmite pozvánku a získajte prístup k portálu partnera.

V prípade, že tento krok nepomôže pri vyriešení problému, obráťte sa na stredisko pomoci partnera.

Registrovaní a certifikovaní partneri nemajú prístup k Sales Center.

Partneri Gold a Platinum môžu prejsť na https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.

 1. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy hlavného kontaktu
 2. Na karte predaja a marketingu kliknite na možnosť vstupu do Sales Center.

Registrovaní a certifikovaní partneri nemajú prístup k Sales Center.

Partneri Gold a Platinum môžu prejsť na https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.

 1. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy hlavného kontaktu.
 2. Na karte predaja a marketingu kliknite na možnosť vstupu do Sales Center.
 3. Kliknite na „Môj profil spoločnosti“ na ľavej strane.
 4. Kliknite na hornú kartu Správa používateľských účtov Sales Center.
 5. V časti priradenia licencie označte pole používateľa, ktorému chcete udeliť prístup.

 1. Prejdite na adresu https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.
 2. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy hlavného kontaktu.
 3. Na karte predaja a marketingu kliknite na možnosť vstupu do Sales Center.
 4. Kliknite na „Môj profil spoločnosti“ na ľavej strane.
 5. Prejdite nadol a následne do časti s kontaktmi.
 6. Upravte kontakty, ktorým chcete zrušiť prístup k predajom.
 7. Zrušte označenie aktívneho poľa.

Obráťte sa na stredisko pomoci partnera.

 1. Prejdite na adresu https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.
 2. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy hlavného kontaktu.
 3. Na karte oceňovania kliknite na Cenníky.

Ak stále potrebujete poradiť, obráťte sa na centrum pomoci partnera.

Na registráciu partnerstva využite inú e-mailovú adresu. Ak stále potrebujete poradiť, obráťte sa na centrum pomoci partnera.

Na vytvorenie žiadosti o zvýšenie úrovne postupujte nasledovne:

 1. Prejdite na portál Adobe Partner Connection Portal: https://channelpartners.adobe.com/home/program.html
 2. Prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov (Adobe ID a heslo).
 3. Po úspešnom prihlásení kliknite hore na možnosť „up level“ (zvýšiť úroveň).
 4. Zvoľte, či vykonávate inováciu na certifikované členstvo.
 5. Vyplňte žiadosť.

Po vytvorení žiadosti na zvýšenie úrovne vás spoločnosť Adobe upozorní, keď bude žiadosť spracovaná a dokončená.

Obráťte sa na stredisko pomoci partnera.

Licencie NFR

Prejdite k licenciám NFR, ktoré sú obmedzené len pre partnerov Gold a Platinum.

Ich primárny kontakt získa prístup k licenciám NFR.

Pri trvalých licenciách, akými sú Acrobat Pro a Captivate budú licencie dostupné na partnerskom portáli (https://channelpartners.adobe.com/home/program.html).

Pre Creative Cloud dostane primárny kontakt v účte VIP pozvánku, pomocou ktorej získa prístup k licenciám CC.

Ako partner Gold môžete získať prístup k nasledovným licenciám: Adobe Acrobat Pro DC, všetky aplikácie Creative cloud.

Ako partner Platinum môžete získať prístup k nasledovným licenciám: Adobe Acrobat Pro DC, všetky aplikácie Creative cloud, Creative cloud Enterprise a Adobe Stock DCE.

Nie, o obnovenie licencie NFR nemusíte požiadať, pretože sa obnovujú automaticky.

Certifikácia

Ak sa chcete zapísať ako študent certifikovaného centra školení Adobe, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do portálu partnera Adobe pomocou svojho Adobe ID a hesla.
 2. Kliknite na možnosť Podpora v pravom hornom rohu a následne v rozbaľovacej ponuke kliknite na pokyny k zápisu do centra školení Adobe Channel.
 3. V časti Nový používateľ kliknite na adresu URL prepojenú s príslušnými regiónmi.
 4. Prihláste sa do centra školení Adobe Channel pomocou svojho Adobe ID a hesla.

Po úspešnom prihlásení budú vašim ACTC používateľským menom a heslo vaše Adobe ID a heslo.

Kódex správania sa Adobe Business Partner pre úroveň certifikovaný, Gold alebo Platinum musí absolvovať iba jeden zástupca**.

V centre školení Adobe Channel už nie sú technické preskúšania dostupné.

** Certifikácie sa môžu meniť na základe vývoja programu predajcu. Kritéria spôsobilosti na rôznych úrovniach členstva nájdete v príručke k programu predajcu.

*Na prístup do centra školení Adobe Channel využívajte akýkoľvek prehliadač okrem Mozilla Firefox.

Prístup k certifikátom z absolvovaných školení:

 1. Pomocou svojho Adobe ID sa prihláste na webovej stránke školenia Channel.
 2. Svoje absolvované školenia uvidíte v časti „Moje školenia“.

Aktuálny správca konzoly môže správcu vo VIP zmeniť nasledovne:

 1. Prihláste sa do konzoly správcu: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Prejdite na kartu Administrators (Správcovia).
 3. Vedľa aktuálneho primárneho správcu kliknite na možnosť Zmeniť.
 4. Označte správcu, ktorému chcete udeliť oprávnenia primárneho správcu.
 5. Kliknite na možnosť Change (Zmeniť).

Nový správca dostane e-mail, kde musí prijať pozvánku stať sa hlavným správcom. Následne sa presunie na podmienky pre VIP. Nový správca musí podmienky VIP odsúhlasiť a až potom sa zmeny prejavia aj v konzole správcu.

Registrácia obchodu

Jediným riešením tohto problému je získanie e-mailového účtu s doménou *xyz.de.

Skontrolujte, čo má vo svojom účte primárny kontakt dostupnú kartu. V prípade, že má kartu a súčasne vykazuje problémy alebo chybové hlásenia, odošlite e-mailom úplný zoznam podrobností problému vrátane použitého ID spolu so snímkou obrazovky na stredisko pomoci partnera.

Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi licencie Sales Center v rámci rovnakej spoločnosti partnera majú prístup iba k príležitostiam, ktoré odoslali oni sami (musia byť vlastníkmi príležitosti). Ak chce partner opätovne priradiť príležitosť k inému členovi v rámci rovnakej partnerskej spoločnosti – je potrebné zmeniť vlastníka príležitosti.

Pre okamžité vyriešenie problému odošlite prípad v Sales Center.

 1. Prístup k príležitosti: zvoľte možnosť „Edit“ (Upraviť)
 2. Zmeňte fázu na: „07 Execute to Close“ (Vykonaním zavrieť).
 3. Zmeňte stav na „Closed – Booked“ (Zatvorené rezervované)
 4. Z vyskakovacieho okna si zvoľte dôvod.
 5. Prejdite nadol a zadajte číslo predajnej objednávky. (Partneri čísla predajných objednávok získajú od zákazníkov
 6. Stlačte možnosť „Save“ (Uložiť).

Možno zadať viaceré čísla predajných objednávok, pričom dôjde k spracovaniu informácií o využitých zľavách spolu s príslušným rozpisom podľa zákazníka, ktoré sa nahrajú späť k príležitosti po spracovaní cyklu zľavy.

Absolvujte nasledovné kroky:

 1. Prejdite na „Sales Center“
 2. Do poľa „Partner Account“ (Účet partnera) s označením lupy zadaním výrazu „xyz“ vyhľadajte účet. Zobrazí sa vám informácia, či už bol pre tohto zákazníka vytvorený účet.
 3. Existujú dva možné prípady:
  1. Podarilo sa vám nájsť účet, ktorý ste hľadali:
   1. Označte účet
   2. Prejdite na „New Opportunity“ (Nová príležitosť)
   3. Vyplňte všetky povinné údaje – stlačte „Save“ (Uložiť)
  2. Nepodarilo sa vám nájsť účet, ktorý ste hľadali:
   1. Ak sa vám nepodarilo nájsť požadovaný účet, znamená to, že v databáze Adobe nedošlo k jeho vytvoreniu a je ho potrebné vytvoriť.

Poznámka:

Pred vytvorením účtu zákazníka skontrolujte, že takýto účet už neexistuje (pomocou vyhľadávania čiastočného mena sa pokúste vyhľadať účet). Namiesto „BAYERISCHER RUNDFUNK“ napríklad vyhľadajte „BAYERISCH“.

V súvislosti s predajnými aktivitami buďte čo najpodrobnejší:

 • Ako ste túto príležitosť objavili?
  • Telefonáty
  • Stretnutia so zákazníkom
  • Pokračujúci vzťah so zákazníkom (zadajte dátumy, miesta a pod)
 • Závažná udalosť/obchodná potreba?
  • Zadajte odhadované množstvá produktov Adobe, ktoré zákazník bude potrebovať.
  • Prečo zákazník potrebuje produkty Adobe?
 • Odhad hodnoty Adobe?
  • Opíšte, akým spôsobom bude mať z využívania produktov Adobe výhody zákazník
 • Odhad hodnoty konkurencie?
  • Poznáte nejakých konkurentov? Ak áno, vypíšte ich.
 • Doterajšie predajné aktivity?
  • Čo ste zatiaľ urobili pre aktívny predaj produktov Adobe?

V prípade, že niektoré z polí nebude vyplnené, alebo bude zadaná hodnota neúplná/vágna/náhodná, príležitosť nebude schválená a jej overenie sa oneskorí.

VIP predajca/konzola správcu

Aby ste sa mohli dostať do konzoly predajcu, musíte mať certifikovanú úroveň. Primárny kontakt certifikovaného účtu získa prístup k prístupnej konzole predajcu na nasledujúcom odkaze: https://reseller.adobe.com.

VIP čísla sú určené pre koncových používateľov, nie pre predajcov. Do konzoly predajcu musíte zadať informácie koncového používateľa, čím sa zákazníkovi odošle pozvánka. Po prijatí pozvánky zo strany zákazníka sa mu vygeneruje VIP číslo.

Môžete si prečítať odkaz: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/reseller.html, kde získate všetky informácie v súvislosti s konzolou predajcu.

Výročný dátum sa na konzole aktualizuje každých 30 dní po aktuálnom výročnom dátume, a preto po skončení výročného dátumu ponúkame pred obnovením zdarma 30 dní.

VIP pre zákazníka musí obsahovať jednu alebo viaceré pozastavené licencie. To je dôvod, prečo sa im zobrazovala výzva „Je potrebná platba“.

Predajca má možnosť odstrániť licencie ešte 30 dní po ich pridaní.

Po 30 dňoch možnosť odstránenia čakajúcich licencií z konzole zmizne.

Existujú 2 možnosti riešenia pozastavených licencií.

 • Nechajte licenciu na konzole až do ukončenia predplatného, kedy sa všetky neobnovené licencie odstránia spolu s licenciami ktoré sa nikdy nevyužili. Nie sú za to žiadne poplatky.
 • Predajca môže spolupracovať s distribúciou na spracovaní objednávky a okamžitom spracovaní RMA.

Aktuálny správca konzoly môže správcu vo VIP zmeniť nasledovne:

 1. Prihláste sa do konzoly správcu: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Prejdite na kartu Administrators (Správcovia).
 3. Vedľa aktuálneho primárneho správcu kliknite na možnosť Zmeniť.
 4. Označte správcu, ktorému chcete udeliť oprávnenia primárneho správcu.
 5. Kliknite na možnosť Change (Zmeniť).

Nový správca dostane e-mail, kde musí prijať pozvánku stať sa hlavným správcom. Následne sa presunie na podmienky pre VIP. Nový správca musí podmienky VIP odsúhlasiť a až potom sa zmeny prejavia aj v konzole správcu.

Áno, zákazník má možnosť slobodného výberu predajcu. V prípade, že zákazník nebude spokojný s aktuálnym predajcom, môže prejsť k inému predajcovi využitím možnosti zmeny predajcu prostredníctvom strediska pomoci partnera.

Áno, hlavný kontakt konzoly predajcu môže meniť možnosť Spravované kontaktom na VIP.

Používateľ nemôže prijať VIP pozvánku za predpokladu, že na rovnakom názve účtu už je držiteľom VIP. Môžete mierne upraviť názov účtu a pozvánku následne odoslať znova.

V prípade, že problém pretrváva, obráťte sa na stredisko pomoci partnera.

Musíte vyplniť žiadosť o zmenu názvu účtu (ACON) a na spracovanie žiadosti ho odoslať na centrum pomoci partnera.

Používateľ si formulár môže otvoriť na tomto odkaze: https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/adobe-change-of-name-form-and-procedure.html

Nie, trhový segment VIP nemožno zmeniť. O zrušenie VIP môžete požiadať cez Servisné stredisko partnera a následne môžete odoslať partnerovi pozvánku na nové VIP so správnym trhovým segmentom.

Správa zmlúv

O zmenu správcu môžete požiadať kontaktovaním centra pomoci správcu. Tím bude pred pokračovaním od aktuálneho správcu potrebovať e-mailové overenie. V prípade, že aktuálny správca už nie je súčasťou spoločnosti. Oprávnenie môže odoslať niekto s podobnou e-mailovou doménou akú má aktuálny správca.

O zmenu správcu môžete požiadať kontaktovaním centra pomoci správcu. Tím bude pred pokračovaním od aktuálneho správcu potrebovať e-mailové overenie. V prípade, že aktuálny správca už nie je súčasťou spoločnosti. Oprávnenie môže odoslať niekto s podobnou e-mailovou doménou akú má aktuálny správca.

Áno, používateľ bude aj naďalej mať možnosť obnovenia zmluvy.

Webová lokalita licencovania

 1. Prejdite na Webovú lokalitu licencií.
 2. Prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID (zvyčajne je to e-mailová adresa) a hesla.
 3. Kliknite na Sign In (Prihlásiť sa).

Potrebujete pomoc s vytvorením alebo používaním Adobe ID? Pozrite si časť Problémy s účtom Adobe ID a prihlásením, a ich odstraňovanie.

Poznámka:

Prístup na webovú lokalitu licencovania získate len pomocou svojho účtu Adobe ID, ktorým ste odoslali objednávku.

Prečítajte si tento dokument: Webová lokalita na licencie spoločnosti Adobe | Sériové čísla, objednávky, kontá, kde nájdete informácie súvisiace s licencovaním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online