Ak potrebujete ďalšie informácie o prenose množstevnej licencie, obráťte sa na nás prostredníctvom pomocníka množstevnej licencie Adobe Informácie o používaní softvéru na viacerých počítačoch nájdete v časti Najčastejšie otázky pre licenčné zmluvy koncového používateľa alebo si pozrite licenčnú zmluvu Adobe pre váš produkt.

Zásady prenosu licencie

Ak predávate alebo odovzdávate svoj softvér Adobe jednotlivcovi alebo spoločnosti, môžete zodpovedajúcim spôsobom preniesť licenciu. Prenos licencie umožňuje novému majiteľovi, aby zaregistroval softvér pod svojím menom.

Dôležité: Pre vzdelávacie verzie produktov značky Adobe nie je možné preniesť licenciu. Na nového vlastníka však môžete prenášať vzdelávacie verzie produktov značky Macromedia.

 • Ak prenášate licenciu na balík produktov, tak licencia platí pre celú súpravu produktov. V prípade jednotlivých produktov, ktoré sú súčasťou balíka produktov, nie je možné preniesť licenciu.
 • Prenos licencie zahŕňa všetky verzie tohto produktu. Ak predáte alebo darujete svoju registrovanú kópiu licencie na produkt Adobe, tak prenášate aj práva na všetky verzie tejto licencie.
 • Podporné zmluvy, ktoré sú pripojené k licencii, sa neprenášajú na nového držiteľa licencie. Podporné zmluvy sú právne neprenosné, ako je stanovené v podmienkach zmluvy. 
 • Spoločnosť Adobe s výnimkou Nemecka neumožňuje prenášať OEM (originálny výrobca softvéru) verzie softvéru.

Požiadavky na prenos licencie

 • Prevodca licencie (súčasný vlastník) aj príjemca licencie (nový vlastník) musia vyplniť formulár Prevod licencie. Predtým, než bude možné preniesť licenciu, obidva formuláre musia byť odovzdané spoločnosti Adobe.
 • Aby bolo možné preniesť licenciu, prevodca musí mať zaregistrované sériové číslo produktu v profile Adobe.
 • Musíte spĺňať podmienky zásad prenosu licencie.

Proces prenosu licencie

Poznámka: Pred začatím procesu prenosu sa uistite, že ste prijali číslo prípadu, aby nedošlo k oneskorenému spracovaniu Formulára na prenos licencie. Kontaktujte nás, aby ste získali číslo prípadu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Prevziať súbor nižšie a uložte Formulár na prenos licencie do počítača.

  Prevziať

 2. Otvorte formulár v aplikácii Adobe Reader alebo Acrobat a postupujte podľa pokynov vo formulári. Uistite sa, že ste vyplnili všetky polia.

 3. Zadajte do formulára číslo prípadu alebo číslo zákazníka, alebo oboje.

 4. Ak prenášate licenciu značky Macromedia určenú na vzdelávanie, pozrite si Produkty značky Macromedia

 5. Naskenujte vyplnený formulár a uložte ho do počítača.

  Na odoslanie formulára postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 6. Vstúpte na svoj účet Adobe ID a prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

 7. V karte Prehľad v časti Užitočné zdroje kliknite na položku História podpory.

  Prípady podpory
 8. Na stránke História podpory si zobrazte prípady uvedené v časti Prípady podpory.

  Prezrite si svoje prípady
 9. Kliknite na číslo prípadu, ktorý ste predtým prijali od spoločnosti Adobe.

  Kliknite na číslo prípadu
 10. Kliknite na možnosť Pridať súbory a následne priložte vyplnený formulár, ktorý ste si uložili v kroku č. 5.

  Kliknite na možnosť Pridať súbory
 11. Do poľa Zanechajte správu zadajte správu.

 12. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Keď spoločnosť Adobe prijme vyplnený Formulár na prevod licencie od oboch strán, spoločnosť Adobe zaregistruje softvér na nového vlastníka. Registrácia zaistí, že spoločnosť Adobe rozpozná nového majiteľa ako legálneho držiteľa licencie, ktorý má nárok na zákaznícky servis a podporu.

Keď obidve strany odošlú Formulár na prenos licencie, spracovanie žiadosti o prenos licencie bude spoločnosti Adobe trvať tri až štyri týždne.

Produkty značky Macromedia

Pre vzdelávacie verzie produktov značky Macromedia je možné preniesť licenciu. Na dokončenie prenosu musí nový majiteľ predložiť doklad o stave vzdelávania. Ak nedokážete poskytnúť platný, aktuálny identifikátor ID študenta, ktorý obsahuje meno, dátum a fotografiu, tak si pozrite Vzdelávanie/študenti: Ako nakupovať. Táto stránka obsahuje zoznam kvalifikácií vzdelania.

Spoločnosť Adobe získala spoločnosť Macromedia v roku 2005. Ak ste registrovaným vlastníkom a prenášate produkt značky Macromedia, je nutné, aby ste odstránili softvér z počítača.

Poznámka:

V prípade produktu Adobe Captivate Contribute 2 alebo 3, FreeHand MX, FlashPaper 2 alebo MX 2004, vyberte Pomocník > Preniesť softvérovú licenciu. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Keď spoločnosť Adobe prijme vyplnený Formulár na prevod licencie, spoločnosť Adobe zaregistruje softvér na nového vlastníka. Registrácia zaistí, že spoločnosť Adobe rozpozná nového majiteľa ako legálneho držiteľa licencie, ktorý má nárok na zákaznícky servis a podporu. Spracovanie žiadosti o prenos licencie bude spoločnosti Adobe trvať tri až štyri týždne.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online