Prenos licencie pre produkty Adobe

Informácie o prevode multilicencie nájdete v článku Pomocník pre Adobe Volume Licensing. Informácie o používaní softvéru na viacerých počítačoch nájdete v časti Časté otázky v súvislosti s licenčnou zmluvou koncového používateľa alebo si pozrite licenčnú zmluvu pre produkt Adobe.

Zásady prenosu licencie

Ak predávate alebo odovzdávate svoj softvér Adobe jednotlivcovi alebo spoločnosti, môžete zodpovedajúcim spôsobom preniesť licenciu. Prenos licencie umožňuje novému majiteľovi, aby zaregistroval softvér pod svojím menom.

Dôležité: Pre vzdelávacie verzie produktov značky Adobe nie je možné preniesť licenciu. Na nového vlastníka však môžete prenášať vzdelávacie verzie produktov značky Macromedia.

 • Ak prenášate licenciu na balík produktov, tak licencia platí pre celú súpravu produktov. V prípade individuálnych produktov, ktoré sú súčasťou balíka produktov, nie je možné preniesť licenciu.
 • Prenos licencie zahŕňa všetky verzie tohto produktu. Ak predáte alebo darujete svoju registrovanú kópiu licencie na produkt Adobe, tak prenášate aj práva na všetky verzie tejto licencie.
 • Podporné zmluvy, ktoré sú pripojené k licencii, sa neprenášajú na nového držiteľa licencie. Podporné zmluvy sú právne neprenosné, ako je stanovené v podmienkach zmluvy. 
 • Spoločnosť Adobe s výnimkou Nemecka neumožňuje prenášať OEM (originálny výrobca softvéru) verzie softvéru.

Požiadavky na prenos licencie

 • Prevodca licencie (súčasný vlastník) aj príjemca licencie (nový vlastník) musia vyplniť formulár Prevod licencie. Predtým, než bude možné preniesť licenciu, obidva formuláre musia byť odovzdané spoločnosti Adobe.
 • Aby bolo možné preniesť licenciu, prevodca musí mať zaregistrované sériové číslo produktu v profile Adobe.
 • Musíte spĺňať podmienky zásad prenosu licencie.

Proces prenosu licencie

Poznámka: Pred začatím procesu prenosu sa uistite, že máte k dispozícii číslo prípadu, aby ste sa vyhli oneskoreniu spracovania formulára na prenos licencie.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Prevziať súbor nižšie a uložte Formulár na prenos licencie do počítača.

  Prevziať

 2. Otvorte formulár v aplikácii Adobe Reader alebo Acrobat a postupujte podľa pokynov vo formulári. Uistite sa, že ste vyplnili všetky polia.

 3. Zadajte do formulára číslo prípadu alebo číslo zákazníka, alebo oboje.

 4. Ak prenášate licenciu značky Macromedia určenú na vzdelávanie, pozrite si Produkty značky Macromedia

 5. Naskenujte vyplnený formulár a uložte ho do počítača.

  Na odoslanie formulára postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 6. Na stránke História podpory si zobrazte prípady uvedené v časti Prípady podpory.

  Zobraziť históriu podpory

 7. Ako číslo prípadu, ktoré ste predtým dostali od spoločnosti Adobe, vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti.

  Zobraziť podrobnosti prípadu podpory

 8. Kliknite na Priložiť súbory, a potom pripojte vyplnený formulár, ktorý ste uložili v kroku 5.

  Priložte súbory pre prípad podpory

 9. Zadajte správu do poľa pre správu.

 10. Vyberte možnosť Odoslať.

Keď spoločnosť Adobe prijme vyplnený Formulár na prevod licencie od oboch strán, spoločnosť Adobe zaregistruje softvér na nového vlastníka. Registrácia zaistí, že spoločnosť Adobe rozpozná nového majiteľa ako legálneho držiteľa licencie, ktorý má nárok na zákaznícky servis a podporu.

Keď obidve strany odošlú Formulár na prenos licencie, spracovanie žiadosti o prenos licencie bude spoločnosti Adobe trvať tri až štyri týždne.

Produkty značky Macromedia

Pre vzdelávacie verzie produktov značky Macromedia je možné preniesť licenciu. Na dokončenie prenosu musí nový majiteľ predložiť doklad o stave vzdelávania. Ak nedokážete poskytnúť platný, aktuálny identifikátor ID študenta, ktorý obsahuje meno, dátum a fotografiu, tak si pozrite Vzdelávanie/študenti: Ako nakupovať. Táto stránka obsahuje zoznam kvalifikácií vzdelania.

Spoločnosť Adobe získala spoločnosť Macromedia v roku 2005. Ak ste registrovaným vlastníkom a prenášate produkt značky Macromedia, je nutné, aby ste odstránili softvér z počítača.

Poznámka:

V prípade produktu Adobe Captivate Contribute 2 alebo 3, FreeHand MX, FlashPaper 2 alebo MX 2004, vyberte Pomocník > Preniesť softvérovú licenciu. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Keď spoločnosť Adobe prijme vyplnený Formulár na prevod licencie, spoločnosť Adobe zaregistruje softvér na nového vlastníka. Registrácia zaistí, že spoločnosť Adobe rozpozná nového majiteľa ako legálneho držiteľa licencie, ktorý má nárok na zákaznícky servis a podporu. Spracovanie žiadosti o prenos licencie bude spoločnosti Adobe trvať tri až štyri týždne.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?