Možnosti nákupu

Študentské a učiteľské zľavy sú dostupné pre učiteľov, študentov a zamestnancov vzdelávacích inštitúcií. Vydania softvéru spoločnosti Adobe pre študentov a učiteľov si môžete zakúpiť priamo na Adobe.com alebo od predajcov produktov Adobe.

Okrem toho spoločnosť Adobe ponúka licenčné programy pre oddelenia a inštitúcie. Zistite viac o možnostiach licencovania produktov spoločnosti Adobe.

Prezrite si katalóg študentských a učiteľských produktov, kde je uvedená dostupnosť produktov a jazykov. Produkty sú dostupné ako predplatené produkty, produkty na prevzatie alebo fyzicky doručené produkty, v závislosti od konkrétneho produktu.

Na on-line obchode Education Store nie je možné vykonať nákupy oslobodené od dane. Ak chcete podať objednávku oslobodenú od dane, kontaktujte autorizovaného predajcu pre vzdelávacie inštitúcie.

Áno, produkty pre študentov a učiteľov sú určené na komerčné používanie na počítači, ktorý je vo vašom súkromnom vlastníctve. Nie je možné ich ďalej predávať.

Môžete si zakúpiť jedno členstvo Creative Cloud a používať ho na počítači s operačným systémom Mac OS aj Windows. Na všetky ostatné produkty Adobe pre študentov a učiteľov si môžete každý rok zakúpiť jednu licenciu na jednu platformu pre každý produkt (vrátane súprav a jednotlivých titulov).

Kvalifikácia

Ak chcete získať nárok na študentskú zľavu, musíte mať najmenej 13 rokov a navštevovať jeden z nasledujúcich typov škôl:

 • Univerzita alebo vysoká škola – akreditovaná verejná alebo súkromná univerzita alebo vysoká škola (vrátane komunitnej, mládežníckej alebo odbornej) udeľujúca tituly vyžadujúce nie menej ako je ekvivalent dvojročného denného štúdia*
 • Základné alebo stredné školy – akreditované verejné alebo súkromné základné alebo stredné školy poskytujúce celodenné štúdium*
 • Domáce školy – definované štátnymi vzdelávacími nariadeniami

Učiteľská zľava sa vzťahuje na každého, kto je vedený v nasledujúcich vzdelávacích inštitúciách ako:

 • Učiteľský zbor alebo personál – zamestnanci akreditovanej základnej školy alebo strednej školy, verejnej alebo súkromnej univerzity alebo vysokej školy, školskej správy alebo školskej rady (vrátane emeritných profesorov)*
 • Učiteľ žiakov v domácom vzdelávacom procese – definované štátnymi nariadeniami o domácom vzdelávaní

* Akreditované školy sú schválené asociáciou uznanou Ministerstvom školstva USA/Štátnej školskej rady alebo kanadskými Provinčnými ministerstvami vzdelávania a ich základnou činnosťou je vzdelávanie študentov a žiakov. V USA takéto asociácie zahŕňajú: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Ak chcete vedieť, či sa na vašu školu vzťahujú súvisiace zľavy, pozrite si nasledujúci zoznam oprávnených inštitúcií. Akreditované školy môžu tiež nakupovať produkty prostredníctvom licenčných programov Adobe Volume Licencing.
Zobraziť vzdelávacie licenčné programy.

Kvalifikované inštitúcie:

 • Akreditované verejné alebo súkromné základné alebo stredné školy, ktoré poskytujú celodenné vzdelávanie v stupňoch K–12 alebo školské správy takýchto škôl*
 • Akreditované verejné alebo súkromné univerzity alebo vysoké školy (vrátane komunitných, mládežníckych alebo odborných) udeľujúce tituly vyžadujúce nie menej ako je ekvivalent dvojročného denného štúdia*
 • Kancelárie školských správ alebo rady vzdelávania
 • Domáce vzdelávacie inštitúcie schválené spoločnosťou Adobe
 • Vládne školy v USA alebo kanadských teritóriách
 • Konkrétne vzdelávacie organizácie schválené písomne spoločnosťou Adobe
 • Nemocnice v USA, ktoré sú výhradným vlastníkom a správcom vzdelávacej inštitúcie. To znamená, že inštitúcia je vo výhradnom vlastníctve nemocnice a nemocnica je zároveň jediným kontrolným orgánom vzdelávacej inštitúcie, ktorý dohliada na každodenné procesy.
 • Vyššie vzdelávacie a výskumné laboratóriá, ktoré sú verejnými inštitúciami uznanými Ministerstvom školstva USA alebo kanadskými Provinčnými ministerstvami vzdelávania, vyučujú študentov a predkladajú kópiu vlastných stanov, v ktorých je uvedený a popísaný vzťah s kontrolujúcou univerzitou
 • Ostatné kvalifikované príklady sú občas uvádzané na Adobe.com

Nekvalifikované inštitúcie:

 • Neakreditované školy a cirkevné organizácie
 • Múzeá
 • Kostoly
 • Knižnice
 • Nemocnice na území Kanady
 • Školiace strediská alebo školy udeľujúce certifikáty o absolvovaní kurzu, napríklad počítačového, softvérového a podobného kurzu, vrátane, okrem iného: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Vojenské školy, ktoré neudeľujú akademické tituly
 • Výskumné laboratóriá, ktoré nie sú uznané Ministerstvom školstva USA alebo kanadskými Provinčnými ministerstvami vzdelávania. Napríklad, inštitúcie uznané Ministerstvom obrany USA alebo Ministerstvom energetiky, prípadne Národnou radou pre výskum v Kanade. Okrem toho, na laboratóriá v USA definované ako Strediská výskumu a vývoja financované z federálnych zdrojov (FFRDC) a Pridružené univerzitné výskumné strediská (UARC) sa uplatnenie zľavy tiež nevzťahuje. Príklady: laboratóriá Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory a Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Ostatné nekvalifikované príklady sú občas uvádzané na Adobe.com

* Akreditované školy sú schválené asociáciou uznanou Ministerstvom školstva USA/Štátnej školskej rady alebo kanadskými Provinčnými ministerstvami vzdelávania a ich základnou činnosťou je vzdelávanie študentov a žiakov. V USA takéto asociácie zahŕňajú: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Po dokončení objednávky vám bude doručená e-mailová správa so sériovým číslom. Svoje sériové číslo si môžete kedykoľvek pozrieť aj v správcovi preberania vedľa prepojenia na prevzatie produktu. Po registrácii si môžete vaše produkty pozrieť v Moje produkty, časť Moje Adobe.

Ďalšie informácie nájdete v časti Sériové čísla, kódy na uplatnenie a kódy produktov | Verzie pre študentov a učiteľov.

Ak ste nakupovali priamo z Adobe pomocou Adobe.com alebo telefonicky z územia Severnej Ameriky, máte lehotu 14 dní na odoslanie dokladu o vašej spôsobilosti. Ak ste produkt zakúpili na stránke Adobe.com v iných oblastiach, alebo ak ste ho zakúpili od predajcu, na odoslanie dokladu o kvalifikácii na zľavu máte šesť dní.

Ak vyprší platnosť objednávky, dostanete e-mail s potvrdením a objednávku musíte vykonať znova.

Produkty s predplatným

Pokiaľ uplatňujete študentské zľavy na predplatné aplikácie Adobe, pozrite časť Obnovenie študentskej zľavy, kde sa dozviete o tom, ako Adobe overuje váš status študenta.

Trváce produkty

Pokiaľ ste kúpili trváci produkt Adobe s kódom produktu v Severnej Amerike, na zahájenie overovacieho procesu na webových stránkach Služby overenia oprávnenia použite váš kód produktu. Po zadaní vášho kódu produktu budete požiadaní o niektoré informácie o vás a vašom nákupe. Budete požiadaní o poskytnutie vášho dôkazu akademickej oprávnenosti. Vaše oprávnenie sa overuje niektorým z nasledovných postupov:

 • overenie akademickej e-mailovej adresy, ktorú uvediete;
 • overenie akademických dokumentov, ktoré nahrajete. Zoznam prijateľných dokumentov nájdete v Návode oprávnenosti.

Po schválení oprávnenia vám Služba overenia oprávnenia zašle potvrdzujúci e-mail, ktorý bude obsahovať sériové číslo vášho produktu a pokyny pre aktiváciu softvéru.

Pokiaľ nespĺňate kritéria oprávnenosti, obdržíte e-mail, ktorý vás bude o odmietnutí vášho nároku informovať.

Pokiaľ ste produkt Adobe kúpili mimo Severnú Ameriku, informácie o sériových číslach, kódoch na uplatnenie a overení oprávnenia nájdete v časti Plnenie objednávky vydania produktov Adobe pre študentov a učiteľov.

Ak ste produkt zakúpili na stránke Adobe.com:

 • V Severnej Amerike: Odpoveď môžete očakávať do dvoch pracovných dní po prijatí vášho dokladu o kvalifikácii na zľavu. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás.
 • V ostatných oblastiach: Odpoveď môžete očakávať do jedného pracovného dňa po prijatí vášho dokladu o kvalifikácii na zľavu. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás.

Ak ste produkt zakúpili od spoločnosti Adobe telefonicky: Odpoveď môžete očakávať do jedného pracovného dňa po prijatí vášho dokladu o kvalifikácii na zľavu. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás.

Ak ste produkt zakúpili od predajcu v Severnej Amerike: Odpoveď môžete očakávať do jedného pracovného dňa po prijatí vášho dokladu o kvalifikácii na zľavu. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás.

TIP: Ak chcete softvér používať pred tým, ako dostanete sériové číslo, vyberte pri inštalácii možnosť inštalácie skúšobnej verzie produktu. Neskôr môžete zadať sériové číslo a prejsť na riadnu verziu produktu.

V Severnej Amerike spoločnosť Adobe uchováva pre kvalifikovaných učiteľov informácie o overení po dobu jedného roka a pre kvalifikovaných študentov po dobu šiestich mesiacov. Vo všetkých ostatných oblastiach spoločnosť Adobe uchováva informácie po dobu 90 dní. Počas tohto obdobia nemusíte pri ďalších objednávkach znovu poskytovať doklad o kvalifikácii na zľavu.

No keď študent skončí štúdium na škole, počas jedného roka dostane výhodu vo forme ceny pre vzdelávacie inštitúcie.  Po uplynutí tohto roka sa cena zmení na cenu inovácie produktu učenú pre iné než vzdelávacie inštitúcie. V deň obnovenia zmluvy po skončení lehoty na udelenie ceny pre vzdelávacie inštitúcie (EDU) skončí platnosť študentskej zľavy a začne platiť cena inovovaného produktu.

Absolventi škôl dostanú e-mail s upozornením o blížiacom sa zvýšení ceny 30 (tridsať) dní pred dátumom obnovenia zmluvy Ďalšie informácie nájdete v časti Vypršanie platnosti zľavy po absolvovaní vzdelávania.

(Pred novembrom 2011 spoločnosť Adobe neuchovávala informácie o overení.)

Produktové kódy licencií pre študentov a učiteľov sú na vložke na ľavej strane obalu na disk DVD. Príklady:

Produktový kód
produktový kód
produktový kód

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online