Hesap bilgileri için e-posta bildirim ayarlarını yapılandırma

Yöneticiler bir Adobe Connect hesabının raporlarını içeren e-posta bildirimlerini nasıl yapılandırabilir.

Aylık raporların gönderilme zamanını ayarlama

Adobe Connect, hesabınızın kapasitesi hakkında aylık bir e-posta gönderir. Varsayılan olarak, hesap kapasitesi aylık raporları 3:00 UTC'de gönderilir. Parametreleri custom.ini dosyasına ekleyin ve e-postayı farklı bir zamanda göndermek için istenilen değerleri ayarlayın.

 1. RootInstallationFolder\custom.ini dosyasını açın ve istediğiniz değerlerle dosyaya şu parametreleri ekleyin: 

  THRESHOLD_MAIL_TIME_OF_DAY_HOURS Kapasite bildirimlerinin aylık raporlarının gönderildiği UTC saati. Bu değer 0 ile 23 arasında bir tam sayı olmalıdır. Bu parametre yalnızca custom.ini dosyasında ayarlanabilir; Adobe Connect Central'da ayarlanamaz. THRESHOLD_MAIL_TIME_OF_DAY_MINUTES Kapasite bildirimlerinin aylık raporlarının gönderildiği dakika. Bu değer 0 ile 59 arasında bir tam sayı olmalıdır. Bu parametre yalnızca custom.ini dosyasında ayarlanabilir; Adobe Connect Central'da ayarlanamaz.

  Not:

  Önceki parametreler belirtilmezse veya yanlış belirtilirse, e-posta 3:00'da (UTC) gönderilir. 

  Custom.ini dosyasına eklenen örnek değerler şunlardır:
  THRESHOLD_MAIL_TIME_OF_DAY = 5
  THRESHOLD_MAIL_TIME_OF_MINUTES = 30 

 2. Adobe Connect'i yeniden başlatmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Başlat > Programlar > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server'ı Durdur seçeneklerini seçin. 

  2. Başlat > Programlar > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server'ı Başlat seçeneklerini seçin. 

Kapasite eşiklerini ayarlama

Adobe Connect hesap yöneticileri Adobe Connect Central'da kapasite eşiklerini ayarlayabilir. Hesap bu eşikleri aştığında bir bildirim gönderilir. Adobe Connect Central'da custom.ini dosyasına varsayılan kapasite eşiklerini ayarlayan parametreler ekleyebilirsiniz.

Adobe Connect Central'da hesap bildirimlerini konfigüre etme hakkında daha fazla bilgi için http://www.adobe.com/go/learn_cnn9_usingweb_tr adresindeki Adobe Connect'i kullanma kılavuzunda bulunan “Adobe Connect'i Yönetme” bölümüne bakın.

 1. RootInstallationFolder\custom.ini dosyasını açın ve istediğiniz değerlerle dosyaya şu parametrelerden herhangi birini ekleyin: 

  THRESHOLD_NUM_OF_MEMBERS Yazarlar ve Toplantı Sahipleri kotası için varsayılan eşik yüzdesi. Bu değer 10 ile 100 arasında 10'un katı olan bir tam sayı olmalıdır. Değer belirtilmezse veya yanlış belirtilirse, bu değer 80 olur.

  THRESHOLD_CONC_USERS_PER_MEETING Toplantı başına Eşzamanlı Kullanıcılar kotası için varsayılan eşik yüzdesi. Bu değer 10 ile 100 arasında 10'un katı olan bir tam sayı olmalıdır. Değer belirtilmezse veya yanlış belirtilirse, bu değer 80 olur.

  THRESHOLD_CONC_MEETING_USERS_PER_ACCOUNT Hesap Genelindeki Toplantı Katılımcıları kotası için varsayılan eşik yüzdesi. Bu değer 10 ile 100 arasında 10'un katı olan bir tam sayı olmalıdır. Değer belirtilmezse veya yanlış belirtilirse, bu değer 80 olur.

  THRESHOLD_CONC_TRAINING_USERS Eşzamanlı Öğrenciler kotası için varsayılan eşik yüzdesi. Bu değer 10 ile 100 arasında 10'un katı olan bir tam sayı olmalıdır. Değer belirtilmezse veya yanlış belirtilirse, bu değer 80 olur.

  custom.ini dosyasına eklenen örnek değerler şunlardır:

  THRESHOLD_NUM_OF_MEMBERS = 90
  THRESHOLD_CONC_USERS_PER_MEETING = 90
  THRESHOLD_CONC_MEETING_USERS_PER_ACCOUNT = 90
  THRESHOLD_CONC_TRAINING_USERS = 75

 2. Adobe Connect'i yeniden başlatmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Başlat > Programlar > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server'ı Durdur seçeneklerini seçin. 

  2. Başlat > Programlar > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server'ı Başlat seçeneklerini seçin. 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın