Adobe Connect için ters proxy'yi konfigüre etmeyi öğrenin. Konfigürasyonu göstermek için Apache HTTP Sunucusu örneği kullanılır.

Ters proxy kullanma

Adobe Connect'in önünde ters bir proxy'yi konfigüre edebilirsiniz. Trafik, Adobe Connect'e ulaşmadan önce ters proxy üzerinden akar. Aşağıdakileri yapmak için bu konfigürasyonu kullanın.

 • Adobe Connect'i DMZ'nin dışında tutun.

  Ters proxy'yi DMZ'ye ve Adobe Connect'i kuruluşunuzun güvenlik duvarının arkasına koyun.

 • Adobe Connect'e ulaşmadan kullanıcıların kimliklerini doğrulayın.

  Ters proxy, kullanıcıların kimlik doğrulamalarını başka bir sistemde yapar ve Adobe Connect'e bağlanmaları için yetki verir.

HTTP trafiği, Adobe Connect'e ulaşmak için Apache HTTP Sunucusu üzerinden akar.
HTTP trafiği, Adobe Connect'e ulaşmak için Apache HTTP Sunucusu üzerinden akar.

Ters proxy'yi konfigüre etme

Bu örnekte, Windows'taki (32 bit) Apache HTTP Sunucusu kurulumu kullanılmaktadır. Konfigürasyon, Apache uygulamasının desteklediği herhangi bir işletim sistemindekine benzer. Bu örnekte SSL kullanılmaz; Adobe Connect'e olan trafik şifreli değildir.

Not:

Adobe Connect'i yükseltirken yeni dosya sürümlerinin sağlandığından emin olmak için ters proxy önbelleğini temizleyin.

Tüm HTTP trafiğinin Adobe Connect'e ulaşmadan önce Apache HTTP Sunucusu'ndan geçmesini zorlamak için aşağıdakileri yapın:

Not:

RTMP trafiği bu konfigürasyonda Apache HTTP Sunucusu'ndan geçmez.

 1. Apache HTTP Sunucusu'nu kurun. Varsayılan olarak, Apache konfigürasyon dosyalarıC:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\ klasöründe yer alır.

 2. Apache uygulamasını bağlantı noktası 80 üzerindeki tüm trafiği dinleyecek şekilde konfigüre edin.

  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf dosyasını bir metin düzenleyicide açın ve şunları ekleyin:

  # 
  # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and 
  # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost> 
  # directive. 
  # 
  # Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to 
  # prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses. 
  # 
  #Listen 12.34.56.78:80 
  Listen 80 
  # 
  #
 3. İşlem için gerekli modülleri ters proxy olarak kurun. httpd.conf dosyasında aşağıdaki satırların açıklamasını kaldırın.

  LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so 
  LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so 
  LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
 4. httpd.conf dosyasını bağlantıları Adobe Connect'e yönlendiren konfigürasyon dosyasına bağlayın. Aşağıdaki satırı httpd.conf dosyasının son satırı olarak ekleyin.

  Include conf/extra/httpd-connect.conf
 5. httpd-connect.conf adlı bir metin dosyası oluşturun ve bunu C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\extra konumuna kaydedin.

 6. httpd-connect.conf dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin. İstendiğinde IP adreslerini ve bağlantı noktalarını ekleyin.

  #vhost for application server 
  <VirtualHost *:80> 
  ProxyRequests Off 
  ProxyPreserveHost On 
  ProxyPass / http://<IP-of-Adobe-Connect-Application-Server>:80/ 
  ProxyPassReverse / http://<IP-of-Adobe-Connect-Application-Server>:80/ 
  ServerName <FQDN of Apache host> 
  </VirtualHost>
 7. Dosyayı kaydedin ve Apache hizmetini yeniden başlatın.

 8. Adobe Connect Uygulama Yönetimi Konsolu'nu bir tarayıcıda açın: http://localhost:8510/console/

 9. Sunucu ayarları ekranında aşağıdakileri yapın:

  • Adobe Connect Ana Bilgisayarı'nı Apache HTTP Sunucusu'nun FQDN'sine ayarlayın.

  • Harici Ad'ı Adobe Connect Meeting Server'ı barındıran bilgisayarın FQDN'sine ayarlayın.

 10. Adobe Connect Hizmeti'ni (uygulama sunucusu) ve Adobe Media Server (AMS) hizmetini (toplantı sunucusu) yeniden başlatın. Bkz. Sunucuları başlatma ve durdurma.

  RTMP, Adobe Connect'e yönlendirilir ve HTTP ise Apache üzerinden yönlendirilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi