Veri Tabanı Ayarları sayfası hiç tamamlanmayan bir döngüye giriyor | Connect 8

Sorun

Adobe Connect 8'e yükselttikten sonra bazen Kurulum sihirbazı konsolda Veritabanı ayarları sayfasını açar. İleri'yi tıkladığınızda, ilk ekran yeniden görünür. 

Çözüm

Aşağıdaki sorguyu çalıştırmadan önce breeze veritabanınızın yedeğini alın.

Yukarıdaki örnek günlük dosyaları, TOS_STATUS sütununun eksik olduğunu gösterir. Günlüklerde belirtildiği gibi eksik sütunu oluşturmak için şu sorguyu çalıştırın:

alter table PPS_ACCOUNTS

add TOS_STATUS nchar(1);  

Günlük dosyaları bazen diğer sütunların eksik olduğunu belirtir. Bu eksik sütunları manuel olarak oluşturmak için aşağıdaki sorguları kullanın.

alter table PPS_ACCOUNTS add COMMENTS nvarchar(1024);

alter table PPS_ACCOUNTS add TEMPLATE_ID int;

alter table PPS_ASSETS add ASSET_INFO_BITSET int;

Ek bilgiler

 

Adobe Connect 8 yükseltmesi, yükseltme işlemi sırasında bazı gerekli sütunlar otomatik olarak oluşturulmadığından başarısız oluyor. Hangi veritabanı sütunlarının eksik olduğunu bulmak için C:\breeze\debug.log konumundaki günlük dosyasını açın:

01-27 17:14:45] console-8510-1 (ERROR) ERROR OCCURRED IN  fetch com.macromedia.breeze.model.Account 

[01-27 17:14:45] console-8510-1 (INFO) Exception caught in DBRows.populate(), e=com.macromedia.airspeed.StatusException$Invalid$NoSuchItem:

<status code=&quot;invalid&quot;><invalid field=&quot;tos-status&quot; type=&quot;unavailable&quot; subcode=&quot;no-such-item&quot;/></status>

 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?