ActionScript kodunuzu HTML5'e dönüştürme

ActionScript Kare Komut Dosyası kodlarının HTML5 Canvas JavaScript kodlarına nasıl dönüştürüleceğini öğrenin.

ActionScript'i HTML5 kod parçacıklarına eşleme

Kare Komut Dosyası/ActionScript kodları için JavaScript/HTML5 eş değeri kod parçacıklarının listesi aşağıdadır:

Eylem

ActionScript

HTML5

Bu karede dur

stop();

this.stop();

Kareye gitmek ve durdurmak için tıkla

gotoAndStop(5);

this.gotoAndStop(5);

Kareye gitmek ve oynatmak için tıkla

gotoAndPlay(5);

this.gotoAndPlay(5);

Web sayfasına gitmek için tıkla

navigateToURL(new URLRequest("http://www.adobe.com"), "_blank");

 

window.open("http://www.adobe.com", "_blank");

Özel fare imleci

function fl_CustomMouseCursor(event:Event)

{

               instance_name_here.x = stage.mouseX;

               instance_name_here.y = stage.mouseY;

}

Mouse.hide();

 

function fl_CustomMouseCursor() {

               this.btnNavigate.x = stage.mouseX;

               this.btnNavigate.y = stage.mouseY;          this.instance_name_here.y = stage.mouseY;

Film klibi oynat

instance_name_here.play();

this.instance_name_here.play();

Film klibini durdur

instance_name_here.stop();

this.instance_name_here.stop();

Bir nesneyi gizlemek için tıklat

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToHide);

 

function fl_ClickToHide(event:MouseEvent):void

{

               instance_name_here.visible = false;

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToHide.bind(this));

 

function fl_ClickToHide()

{

               this.instance_name_here.visible = false;

}

Bir nesne göster

instance_name_here.visible = true;

this.instance_name_here.visible = true;

Bir nesneyi konumlandırmak için tıklat

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               instance_name_here.x = 200;

               instance_name_here.y = 100;

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

function fl_ClickToPosition()

{

               this.instance_name_here.x = 200;

               this.instance_name_here.y = 100;

}

 

Metin alanını görüntülemek için tıklat

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

var fl_TF:TextField;

var fl_TextToDisplay:String = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               fl_TF = new TextField();

               fl_TF.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

               fl_TF.background = true;

               fl_TF.border = true;

               fl_TF.x = 200;

               fl_TF.y = 100;

               fl_TF.text = fl_TextToDisplay;

               addChild(fl_TF);

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

var fl_TF = new createjs.Text();

var fl_TextToDisplay = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition()

{

              

               fl_TF.x = 200;

               fl_TF.y = 100;

               fl_TF.color = "#ff7700";

               fl_TF.font = "20px Arial";

               fl_TF.text = fl_TextToDisplay;

               this.addChild(fl_TF);

}

Fare tıklatma olayı

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_MouseClickHandler);

 

function fl_MouseClickHandler(event:MouseEvent):void

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_MouseClickHandler.bind(this));

 

function fl_MouseClickHandler()

Fare üzerine getirme olayı

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler(event:MouseEvent):void

var frequency = 3;

stage.enableMouseOver(frequency);

this.instance_name_here.addEventListener("mouseover", fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler()

Fareyi üzerinden çekme olayı

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler(event:MouseEvent):void

var frequency = 3;

stage.enableMouseOver(frequency);

this.instance_name_here.addEventListener("mouseout", fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler()

 

Yatay hareket ettir

instance_name_here.x += 100;

this.instance_name_here.x+=100;

Dikey hareket ettir

instance_name_here.y += 100;

this.instance_name_here.y+=100;

Bir kez döndür

instance_name_here.rotation += 45;

this.instance_name_here.rotation+=45;

Sürekli döndür

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_RotateContinuously);

 

function fl_RotateContinuously(event:Event)

{

               instance_name_here.rotation += 10;

}

this.addEventListener("tick",fl_RotateContinuously.bind(this));

 

function fl_RotateContinuously(){

               this.instance_name_here.rotation+=10;

}

Yatay hareketlendir

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateHorizontally);

 

function fl_AnimateHorizontally(event:Event)

{

               instance_name_here.x += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateHorizontally.bind(this));

 

function fl_AnimateHorizontally()

{

               this.instance_name_here.x+=10;

}

Dikey hareketlendir

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateVertically);

 

function fl_AnimateVertically(event:Event)

{

               instance_name_here.y += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateVertically.bind(this));

 

function fl_AnimateVertically()

{

               this.instance_name_here.y+=10;

}

Film klibinde çoğalarak gir

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

instance_name_here.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn(event:Event)

{

               instance_name_here.alpha += 0.01;

               if(instance_name_here.alpha >= 1)

               {

                              instance_name_here.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

this.instance_name_here.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn()

{

               this.instance_name_here.alpha += 0.01;

               if(this.instance_name_here.alpha >= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

               }

}

Film klibinde azalarak çık

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

instance_name_here.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut(event:Event)

{

               instance_name_here.alpha -= 0.01;

               if(instance_name_here.alpha <= 0)

               {

                              instance_name_here.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

this.instance_name_here.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut()

{

               this.instance_name_here.alpha -= 0.01;

               if(this.instance_name_here.alpha <= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

               }

}

Kütüphaneden görüntü yüklemek için tıklat

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToLoadImageFromLibrary);

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary(event:MouseEvent):void

{

               // Kütüphaneden farklı bir görüntü eklemek istiyorsanız

               // yukarıdaki adım 4’teki ve aşağıdaki koddaki Sınıf metin alanına farklı bir ad girin.

               var libImage:MyImage = new MyImage();

 

               var holder:Bitmap = new Bitmap(libImage);

               addChild(holder);

}

this.instance_name_here.addEventListener('click',fl_ClickToLoadImageFromLibrary.bind(this));

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary()

{

              

               var libImage = new lib.MyImage();

               this.addChild(libImage);

}

 

Kütüphaneden örnek ekle

var fl_MyInstance:LibrarySymbol = new LibrarySymbol();

addChild(fl_MyInstance);

var fl_MyInstance = new lib.LibrarySymbol();

this.addChild(fl_MyInstance);

 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi