Adobe Animate'te düğmeler oluşturma

Animate'te (önceki adıyla Flash Professional) düğmeler, dört kare içeren sembollerdir. Bir düğme sembolünün her bir karesi, düğme için farklı bir durumu temsil eder: Yukarı, Üzeri, Aşağı ve Vuruş. Bu durumlar, fare düğmenin üzerine getirildiğinde ve kullanıcı düğmeye tıkladığında düğmenin görsel olarak nasıl davranacağını belirler. Bu belgede, temel ve gelişmiş düğmelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.

Temel düğme oluşturma

 1. Ekle > Yeni Sembol'ü seçin veya Control+F8 (Windows) veya Command+F8 (Mac OS) tuşlarına basın.
  Not: Flash 3 ve önceki sürümlerde, Sahne alanındaki her şeyin seçimini kaldırın ve Ekle > Sembol Oluştur'u seçin.

 2. Sembol Özellikleri iletişim kutusunda, yeni düğme sembolünün adını girin ve Davranış seçeneği olarak Düğme'yi seçin. Tamam'a tıklayın. 

  Flash, sembol düzenleme moduna geçer. Zaman Çizelgesi; Yukarı, Üzeri, Aşağı ve Vuruş olarak etiketlenen dört ardışık kareyi görüntülemek amacıyla değişir. İlk kare, Yukarı, boş bir ana karedir.
 3. Yukarı durumu düğmesinin görüntüsünü oluşturmak için, çizim araçlarını kullanın, bir grafik içe aktarın ve başka bir sembolü Sahne alanına yerleştirin. Düğmede bir film klipi veya grafik sembolü kullanabilirsiniz. Ancak bir düğmede başka bir düğme kullanamazsınız. Animasyonlu bir düğme oluşturmak istiyorsanız film klipi sembollerini kullanın.
 4. Üzeri etiketli ikinci kareyi seçin ve Ekle > Ana kare'yi seçin. İlk kareden düğme görüntüsü Sahne alanı'nda görülür.
 5. Düğme görüntüsünü Üzeri durumuna çevirin. 4. ve 5. adımları Aşağı karesi ve Vuruş karesi için tekrarlayın.
  Not: Vuruş karesi oynatma sırasında Sahne alanı'nda görülmez ancak tıklandığında yanıt veren düğme alanını tanımlar. Vuruş karesinin grafiğinin Yukarı, Aşağı ve Üzerinde karelerinin tüm grafik öğelerini kapsayacak kadar geniş düz bir alan olduğundan emin olun. Ayrıca, görünen düğmeden daha büyük de olabilir. Bir vuruş karesi belirtmezseniz, Yukarı durumun nesneleri Vuruş karesi olarak kullanılır.

 6. Dört düğme durumunun görüntülerini tanımladıktan sonra, Sembol Düzenleme modundan çıkmak için Düzenle > Film Düzenle'yi seçin.
 7. Pencere > Kitaplık'ı seçerek Kitaplık penceresini açın. Kitaplık penceresinde düğmeyi bulun ve ardından düğme sembolünü Kitaplık'tan Sahne alanı'na sürükleyin. Bu adım filmde bir düğme örneği oluşturur.

Düğme örneğine eylem atama hakkında bilgi için, kullandığınız Animate sürümü için geçerli dokümana bakınız. Doküman aşağıda belirtilmiştir:

Düğmeye basit bir eylem atayın (Flash 5)

 1. Film Düzenleme modunda, yukarıda 7. Adım'da oluşturulan düğme örneğini seçin.
 2. Eylemler panelini görüntülemek için Pencere > Eylemler'i seçin.
 3. Panelin sol kısmındaki Araç kutusu listesinde, temel eylemleri görüntülemek için Temel Eylemler kategorisine tıklayın.
 4. Bir eylem atamak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Temel Eylemler kategorisinde bir eyleme çift tıklayın.
  • Soldaki Temel Eylemler kategorisinden bir eylemi panelin sağ tarafındaki Eylemler listesine sürükleyin.
  • Ekle (+) düğmesine tıklayın ve açılır menüden bir eylem seçin
  • Klavye kısayolunu kullanın.
 5. Seçilen eylemle ilişkili parametreler yoksa, bu parametreler Eylemler panelinin sonundaki Parametre penceresinde görülür. (Parametre bölmesi görülmüyorsa, panelin sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklayın.) Bu eylem için uygun parametreleri seçin veya yazın. Örneğin aşağıda görüntülenen gotoAndPlay eylemi üç parametre içerir: Sahne, Tip, Kare ve bir Git ve Çal seçeneği.

Düğmeye basit bir eylem atayın (Flash 4 ve önceki sürümler)

 1. Film Düzenleme modunda, yukarıda 7. Adım'da oluşturulan düğme örneğini seçin.
 2. Denetim menüsünden Düğmeleri Etkinleştir'in seçili olmadığından emin olun.
 3. Örnek Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeye çift tıklayın.
  Not: Flash 2'de bu iletişim kutusu Bağlantı Özellikleri: Düğme iletişim kutusuydu.

 4. Örnek Özellikleri iletişim kutusunda Eylem sekmesini seçerek eylemi atayın. Ardından artı (+) düğmesine tıklayın ve uygun işleme çift tıklayın.
  Not: Flash 2'de Bağlantı Özellikleri: Düğme iletişim kutusunda Eylem açılır menüsünü kullanarak eylemi atayın. Düğmeye sadece bir eylem atanabilir.

 5. Denetim menüsünde Düğmeleri Etkinleştir'in seçili olduğundan (karşısında bir onay işareti olduğundan) emin olun.

 6. Seçilen eylemle ilişkili parametreler yoksa, bu parametreler Eylemler panelinin sağındaki Parametre penceresinde görülür. Bu eylem için uygun parametreleri seçin veya yazın.

Gelişmiş düğme oluşturma

Basit düğme oluşturmada uzmanlaştıktan sonra, daha karmaşık Animate düğmeleri oluşturmayı deneyin. Görünmeyen düğmeler, animasyon durumlu düğmeler ve geçiş efektli düğmeler oluşturabilirsiniz. 

Karmaşık bir düğme tasarlarken vuruş durumlarının anlaşılması önemlidir. Düğmenin şekli ve alanı, düğmenin aktif alanını temsil eder. Vuruş durumunu denemek için aşağıdakileri uygulayın:

 1. Ortak Kitaplıklar'dan Sahne alanı'na bir düğme ekleyin. Düğmeyi düzenleyin.
 2. Düğmenin Vuruş durumunda kareyi vurgulayın ve bir Ana kare ekleyin. Bu davranışı filmde test edin.

 3. Vuruş durumunda nesne boyutunu ayarlayın ve test edin.
 4. Vuruş durumunda ana kareyi silin ve düğmeyi test edin.

 5. Düğme imleci üzerindeki etkiye ve düğme etkinleştirildiğinde Yukarı, Üzeri ve Aşağı durumlarında gördüğünüz etkiye dikkat edin. 

Görünmeyen düğmeler

Bir düğmenin Yukarı, Üzeri ve Aşağı durumlarını boş bırakabilirsiniz. Bu durumlar boşsa, Vuruş durumunu içerik içerecek şekilde tanımlayın.

Düğmenin Yukarı durumu boş veya görünmez olduğunda düğme, Sahne alanında mavi bir şekille temsil edilir. Şekil, düğmedeki bir sonraki ana karedeki içeriğe eşdeğerdir. Bu mavi şekil nihai filmde görülmez.

Animasyonlu durumdaki düğmeler

Animate'de animasyonlu düğmeler oluşturmak için, animasyon eklediğiniz düğme durumuna bir film klipi yerleştirin.

 1. Animasyon istediğiniz düğmenin her bir durumu için bir film klipi oluşturun.
 2. Düğmeyi oluşturun.
 3. Animasyon eklemek için düğme durumlarına film klipleri ekleyin.
 4. Düğmeyi sahne alanına yerleştirin. 
  Not: Film klipleri Animate düzenleyicide test edilemez. Denetim > Film Testi'ni seçin ve test etmek için SWF dosyası olarak dışa aktarın.

Filmin bir bölgesindeki geçiş, filmin başka bir bölgesini etkiler

Bu efekti oluşturmak için Vuruş durumu öğelerini düğmenin Yukarı durumundaki öğeler dışında Sahne alanının farklı bir alanına taşıyın. Bu yöntem basit geçiş efektlerinde işe yarar. Düğmenin aktif alanı, geçiş efekti dışında sahnedeki farklı bir alanda bulunur.

Ek bilgiler

Düğmeler ve yapısı hakkında daha fazla bilgi almanın iyi bir yolu, Animate ile birlikte örnek olarak gelen düğmeleri incelemektir. Sürüm 5'te bu örnek düğmelere Windows > Ortak Kitaplıklar > Düğmeler menüsünden ulaşabilirsiniz. Sürüm 4'ü kullanıyorsanız bu düğmelere Kitaplıklar > Düğmeler'den ulaşabilirsiniz. Sürüm 2'den örnek düğmelerin kitaplıklarına Ekstralar menüsünden ulaşabilirsiniz.

Düğme oluşturma adımlarına sürüm 5'le birlikte gelen derslerden ulaşabilirsiniz. Bu derse ulaşmak için Flash'tan Yardım > Dersler > 06 Düğmeler'i seçin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın