Adobe Animate CC'de Ara hareket animasyonu oluşturma

Ara animasyonu oluşturma

Arası doldurulan animasyon oluşturma adımları.

Başlamadan önce

Özelliklere animasyon uygulamaya başlamadan önce aşağıdakileri dikkate alın:

ActionScript gerekli değildir. Animate'teki birçok şey gibi, animasyon da herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.

Zaman çizelgesi ve düzenleme özellikleri temelleri. Ara hareketlerle çalışmaya başlamadan önce Zaman Çizelgesi'nin ve düzenleme özelliklerinin temel kullanımını öğrenin. Temel bilgileri öğrenmek için, bkz. Kareler ve anahtar kareler.

Sahne Alanı'nda, Özellik denetçisinde veya Hareket Düzenleyici'de tek tek özellik anahtar karelerini düzenleyebilirsiniz. Bir çok türde basit ara hareket oluştururken, Hareket Düzenleyici kullanımının isteğe bağlı olduğunu göz önünde bulundurun.

Hareket Düzenleyici, Animate CC ile birlikte kullanımdan kalkmıştır.

Yalnız sembol örnekleri ve metin alanları.Animate'te yalnızca sembol örnekleri ve metin alanlarında ara hareket uygulanabilir. Diğer tüm nesne türleri, ara uygulandığı zaman bir sembol içine sarılır. Sembol örneği, kendi zaman çizelgelerinde arası doldurulabilen yuvalanmış semboller içerebilir.

Her ara hareket için tek nesne. Bir ara doldurma katmanının en küçük yapı taşı, ara hareket yayılma alanıdır. Ara doldurma katmanındaki ara hareket yayılma alanı, yalnızca tek sembol örneği veya metin alanı içerebilir. Sembol örneği, ara yayılma alanının hedefi olarak adlandırılır. Ancak, tek bir sembol birçok nesne içerebilir.

Hedef değiştirme. Ara hareket yayılma alanına ikinci bir sembol veya metin alanı eklenmesi aradaki orijinal sembolü değiştirir. Kütüphaneden farklı bir sembolü Zaman Çizelgesi'ndeki ara yayılma alanına sürükleyerek veya Değiştir > Sembol > Sembolü Takas Et komutunu kullanarak bir aranın hedef nesnesini değiştirebilirsiniz. Sembolü, arayı ara doldurma katmanından kaldırmadan veya parçalamadan silebilirsiniz. Daha sonra ara doldurmaya farklı bir sembol örneği ekleyebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman hedef sembolün türünü değiştirebilir veya sembolü düzenleyebilirsiniz.

Hareket yollarını düzenleme. Bir ara, hareket içerdiğinde Sahne Alanı'nda bir hareket yolu görünür. Hareket yolu, her karede arası doldurulan nesnenin konumunu gösterir. Kontrol noktalarını sürükleyerek Sahne Alanı'nda hareket yolunu düzenleyebilirsiniz. Ara/ters kinematik katmanına bir hareket kılavuzu ekleyemezsiniz.

Ters Kinematik ile ara doldurma hakkında bilgi için bkz. Armatüre animasyon uygulama.

Zaman Çizelgesi'ne araları ekleme

Bir katmandaki nesneye ara eklediğinizde Animate aşağıdakilerden birini gerçekleştirir:

 • Katmanı bir ara hareket katmanına dönüştürür.

 • Katmandaki nesnelerin orijinal yığın sırasını korumak için yeni bir katman oluşturur.

Katmanlar aşağıdaki kurallara göre eklenir:

 • Katmanda seçimin dışında başka nesne yoksa, katman bir ara hareket katmanı olarak değiştirilir.

 • Seçim, katman yığın sırasının en altında bulunuyorsa (tüm diğer nesnelerin altında), Animate orijinal katmanın üzerinde bir katman oluşturur. Bu yeni katman seçili olmayan öğeleri içerir. Orijinal katman bir ara doldurma katmanı olur.

 • Seçim, katmanın yığın sırasının en üstünde ise (diğer tüm nesnelerin üzerinde), Animate yeni bir katman oluşturur. Seçim yeni katmana taşınır ve bu katman bir ara hareket katmanı haline gelir.

 • Seçim, katmanın yığın sırasının ortasında ise (seçimin üstünde ve altında nesneler varsa), Animate iki katman oluşturur. Katmanlardan biri yeni ara hareketi içerir ve onun üzerinde bulunan diğer bir katman da seçili olmayan öğeleri yığın sırasının en üstünde tutar. Yığın sırasının en altındaki seçilmemiş öğeler, yeni eklenen katmanların aşağısında orijinal katmanda kalır.

Ara doldurma katmanı, ara yayılma alanlarının yanı sıra statik kareler ve ActionScript içerebilir. Ancak, ara yayılma alanı içeren bir ara doldurma katmanının kareleri, arası doldurulmuş nesneler dışındaki nesneleri içeremez. Aynı kareye ek nesneler eklemek için, bu nesneleri ayrı katmanlara yerleştirin.

Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme

Bir nesnenin Sahne Alanı boyunca hareket etmesini veya kaymasını sağlamak için:

 1.  Sahne Alanı'nda ara oluşturmak için bir sembol örneği veya metin alanı seçin. Nesne şu katman türlerinin birinde bulunabilir: NormalKılavuzMaske veya Maskeli.

  Seçim başka nesneleri veya katmandan birden çok nesneyi içeriyorsa, Animate seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürmeyi önerir.

  Seçimi tersine çevirmek için nesneyi sağ tıklatın ve Seçimi Ters Çevir'i belirleyin.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Ekle Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  • Seçimi veya geçerli kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Ara Hareket Oluştur'u seçin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse, seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Arası doldurulan nesne, katmandaki tek öğeyse, Animate nesneyi içeren katmanı ara hareket katmanına dönüştürür. Katmanda başka nesneler varsa, Animate yığınlama sırasını korumak için katmanlar ekler. Animate, arası doldurulan nesneyi kendi katmanına yerleştirir.

  Orijinal nesne yalnızca Zaman Çizelgesi'nin birinci karesinde bulunuyorsa, ara hareket yayılma alanının uzunluğu, süre olarak bir saniyeye eşit olur. Orijinal nesne birden fazla bitişik karede bulunuyorsa, ara yayılma alanı orijinal nesnenin kapladığı kare sayısını içerir.

 3. Yayılma alanını istenilen sayıda kareye kısaltmak veya genişletmek için ara yayılma alanının iki ucundan birini Zaman Çizelgesi'nde sürükleyin. Aradaki mevcut özellik anahtar kareleri yayılma alanının ucuyla orantılı olarak hareket eder.

  Mevcut anahtar karelerden herhangi birini hareket ettirmeden yayılma alanının ucunu hareket ettirmek için ara yayılma alanının ucunu Shift tuşuna basarken sürükleyin.

 4. Araya hareket eklemek için, oynatma kafasını ara hareket yayılma alanındaki bir kareye yerleştirin ve nesneyi yeni bir konuma sürükleyin.

  Sahne Alanı'nda, ara yayılma alanının ilk karesindeki konumdan yeni konuma giden yolu gösteren bir hareket yolu görünür. Nesnenin X ve Y özelliklerini açıkça tanımladığınız için, oynatma kafasını içeren kareye X ve Y için özellik anahtar kareleri eklenir. Özellik anahtar kareleri, ara yayılma alanında küçük elmaslar şeklinde görünür.

  Not:

   Zaman Çizelgesi varsayılan olarak bütün özellik türlerindeki özellik anahtar karelerini görüntüler. Ara yayılma alanını sağ tıklatarak (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) ve Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyerek gösterilecek özellik anahtar karelerinin türlerini seçebilirsiniz.

 5. Nesne için başka bir konum belirlemek üzere, oynatma kafasını ara yayılma alanında başka bir kareye yerleştirin ve nesneyi Sahne Alanı'ndaki başka bir konuma sürükleyin.

  Hareket yolu, belirlediğiniz tüm konumları içerecek şekilde ayarlanır.

 6. 3B dönüşün veya konumun arasını doldurmak için 3B Döndürme veya 3B Çevirme aracını kullanın. Oynatma kafasını, karede ilk olarak 3B özellik anahtar karesini eklemek istediğiniz yere yerleştirdiğinizden emin olun.

Özellik denetçisini kullanarak diğer özelliklerde ara hareket oluşturma

Ara Hareket Oluştur komutu, bir sembol örneği veya metin alanındaki döndürme, ölçek, saydamlık veya renk tonu (yalnızca sembol ve TLF metni) gibi çoğu özelliği hareketlendirmenizi sağlar. Örneğin, ekranda kaybolmasını sağlamak için bir sembol örneğinin alfa (saydamlık) özelliğini düzenleyebilirsiniz. Ara hareketlerle hareketlendirebileceğiniz özelliklerin bir listesi için, bkz. Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler.

 1. Sahne Alanı'nda bir sembol örneği veya metin alanı seçin.

  Seçim başka nesneleri veya katmandan birden çok nesneyi içeriyorsa, Animate seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürmeyi önerir.

 2. Ekle Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse, seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Tek bir anahtar karede varolan bir nesneye bir ara uyguladığınızda, oynatma kafası, yeni aranın son karesine taşınır. Aksi takdirde, oynatma kafası hareket etmez.

 3. Oynatma kafasını, bir özellik değeri belirlemek istediğiniz ara yayılma alanının karesine yerleştirin.

  Oynatma kafasını ara yayılma alanının diğer herhangi bir karesine de yerleştirebilirsiniz. Ara, genellikle bir özellik anahtar karesi olan, ara yayılma alanının ilk karesindeki özellik değerleriyle başlar.

 4. Nesne Sahne Alanı’nda seçiliyken alfa (saydamlık), dönüş veya eğriltme gibi konum haricindeki bir özellik için bir değer belirleyin. Özellik denetçisini veya Araçlar panelindeki araçlardan birini kullanarak değeri ayarlayın.

  Yayılma alanının geçerli karesi bir özellik anahtar karesi olacaktır.

  Not:

  Farklı türlerde özellik anahtar karelerini ara hareket yayılma alanlarında görüntüleyebilirsiniz. Bir ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyin.

 5. Sahne Alanı'ndaki ara önizlemesini görüntülemek için Zaman Çizelgesi'nde oynatma kafasını kaydırın.

 6. Ek özellik anahtar kareleri eklemek için, oynatma kafasını yayılma alanında istenilen kareye getirin ve özellik için Özellik denetçisinde bir değer belirleyin.

Varolan ara doldurma katmanına ek bir ara ekleme

Varolan ara doldurma katmanına ek aralar ekleyebilirsiniz. Bu özellik, animasyona sahip bir Animate içeriği oluştururken daha az katman kullanmanıza izin verir.

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Katmana boş bir anahtar kare ekleyin (Ekle Zaman Çizelgesi Boş Anahtar Kare), anahtar kareye öğeler ekleyin ve sonra bu öğelere ara hareket uygulayın.
  • Ayrı bir katmanda bir ara oluşturun ve ardından yayılma alanını istenilen katmana sürükleyin.
  • Başka bir katmandan statik bir kareyi ara doldurma katmanına sürükleyin ve ardından statik karedeki bir nesneye ara ekleyin.
  • Aynı katmandan veya farklı bir katmandan varolan bir yayılma alanını çoğaltmak için Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Macintosh) basarak sürükleyin.
  • Aynı veya farklı bir katmandan ara yayılma alanını kopyalayın ve yapıştırın.