Ara animasyonu hakkında

Başlamadan önce

Not:

Animate'teki (önceki adıyla Flash Professional CC) birçok şey gibi, animasyon da herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.

Ara oluşturmadan önce, aşağıdaki Animate kavramlarını anlamanız yararlı olacaktır:

 • Sahne Alanı'nda çizim yapma

 • Zaman Çizelgesi katmanları ve tek bir katmanda ve katmanlar arasında nesnelerin yığma düzeni

 • Sahne Alanı'ndaki ve Özellik denetçisindeki nesneleri taşıma ve dönüştürme

 • Zaman Çizelgesi'ni kullanma, nesne kullanım süresini ekleme ve belirli zamanlarda nesneler seçme. Temel bilgileri öğrenmek için, bkz. Kareler ve anahtar kareler.

 • Semboller ve sembol özellikleri. Arası doldurulabilir sembol türleri arasında film klipleri, düğmeler ve grafikler bulunur. Metnin de arası doldurulabilir.

 • Yuvalanmış semboller. Sembol örnekleri diğer sembollerin içine yuvalanabilir.

 • İsteğe bağlı: Seçim ve Alt Seçim araçlarını kullanarak Bezier eğrisini düzenleme. Bu araçlar, ara hareket yollarını düzenlemek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Hareket Düzenleyici'yi Kullanarak Hareket Aralarını Düzenleme.

Bu kavramlar hakkında daha fazla bilgi için bu sayfanın sonundaki bağlantı listesine bakın.

Ara hareketleri anlama

Ara hareket farklı karelerde bir nesne özelliği için farklı değerlerin belirtilmesiyle oluşturulan bir animasyondur. Animate, söz konusu iki kare arasındaki ilgili özelliğe ilişkin değerleri hesaplar. Ara sözcüğü “arasında” sözcüğünden türetilmiştir.

Örneğin, bir sembolü 1. karede Sahne Alanı'nın soluna yerleştirebilir ve 20. karede Sahne Alanı'nın sağına taşıyabilirsiniz. Bir ara oluşturduğunuzda Animate, film klibinin aradaki tüm konumlarını hesaplar. Sonuç olarak sembolün soldan sağda, 1. kareden 20. kareye hareket eden bir animasyonu ortaya çıkar. Aradaki her karede Animate, film klibini Sahne Alanı mesafesinin 1/20'si oranında hareket ettirir.

Ara yayılma alanı, bir nesnenin zaman içinde değiştirilmiş bir veya birden fazla özelliğe sahip olabileceği Zaman Çizelgesi'ndeki bir kare grubudur. Ara yayılma alanı Zaman Çizelgesi'nde, mavi arka plana sahip tek bir katmanda kare grubu olarak görünür. Bu ara yayılma alanları, tek bir nesne olarak seçilebilir ve Zaman Çizelgesi'nde başka bir katman da dahil olmak üzere bir konumdan bir diğerine sürüklenebilir. Her ara yayılma alanında Sahne Alanı'nda bulunan tek bir nesneye animasyon uygulanabilir. Bu nesneye, ara yayılma alanının hedef nesnesi adı verilir.

Özellik anahtar karesi, ara hedef nesnesi için bir veya birden fazla özellik değerini açıkça tanımladığınız bir ara yayılma alanındaki bir karedir. Bu özellikler arasında konum, alfa (saydamlık), renk tonu vb. yer alabilir. Tanımladığınız her özelliğin kendi özellik anahtar kareleri vardır. Tek bir karede birden fazla özellik belirlerseniz, bu özelliklerin her birinin özellik anahtar karesi o kare içinde bulunur. Ara yayılma alanının her bir özelliğini ve özellik anahtar karelerini Hareket Düzenleyici panelinde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Zaman Çizelgesi'nde hangi tür özellik anahtar karelerinin görüntüleneceğini ara yayılma alanı bağlam menüsünden seçebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte gösterilen, bir film klibindeki 1. kare ve 20. kare arasında hareket oluşturma örneğinde, 1. kare ve 20. kare anahtar karelerdir. Animasyon uygulamak istediğiniz özelliklerin değerlerini tanımlamak için Özellik denetçisini, Hareket Düzenleyici'yi ve Animate'teki diğer birçok aracı kullanabilirsiniz. Siz seçtiğiniz karelerdeki özellik değerlerini belirlersiniz ve Animate gerekli özellik anahtar karelerini ara yayılma alanına ekler. Animate, oluşturduğunuz özellik anahtar karelerinin arasındaki karelerde bu özelliklerin her birine yönelik değerleri enterpolasyonlu hale getirir.

Not:

“Anahtar kare” terimi, Zaman Çizelgesi’nde bulunan ve bir sembol örneğinin Sahne Alanı’nda ilk kez göründüğü bir kare için kullanılır. “Özellik anahtar karesi” ayrı terimi, bir ara harekette belirli bir zaman veya karede bir nesnenin özelliği için tanımlanmış bir değerdir.

Arası doldurulan bir nesne, ara sırasında Sahne Alanı'ndaki konumunu değiştirse, ara yayılma alanı bununla ilişkili bir hareket yolu içerir. Bu hareket yolu, arası doldurulmuş nesnenin Sahne Alanı'ndaki hareketi sırasında izlediği yolu gösterir. Seçim, Alt Seçim, Tutturma Noktasını Dönüştür, Tutturma Noktasını Kaldır ve Serbest Dönüştürme araçlarını ve Değiştir menüsündeki komutları kullanarak Sahne Alanı’ndaki hareket yolunu düzenleyebilirsiniz. Konumun arasını doldurmuyorsanız, Sahne Alanı'nda herhangi bir hareket yolu görünmez. Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanına yolu yapıştırarak, varolan bir yolu hareket yolu olarak da uygulayabilirsiniz.

Arası doldurulan animasyon, dosya boyutunu en aza indirmesinin yanı sıra, zaman içinde hareket oluşturmak ve değişiklik yapmak için etkili ve verimli bir yoldur. Arası doldurulan animasyonda, yalnızca belirttiğiniz özellik anahtar karelerine yönelik değerler FLA dosyasında ve yayınlanan SWF dosyasında saklanır.

Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler

Arası doldurulabilen nesne türleri arasında; film klipleri, grafik ve düğme sembolleri ile metin alanları yer alır. Bu nesnelerin arası doldurulabilecek özellikleri şunları içerir:

 • 2B X ve Y konumu

 • 3B Z konumu (yalnızca film klipleri)

 • 2B döndürme (z ekseni etrafında)

 • 3B X, Y ve Z döndürme (yalnızca film klipleri)

  3B hareket için FLA dosyasının yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 ve üstünü hedeflemesi gerekir. Adobe AIR de 3B hareketi destekler.

 • X ve Y Eğimi

 • X ve Y Ölçekleme

 • Renk efektleri

  Renk efektleri, alfa (saydamlık), parlaklık, renk tonu ve gelişmiş renk ayarlarını içerir. Renk efektlerinin yalnızca sembollerde ve TLF metninde arası doldurulabilir. Bu özelliklerin arasını doldurarak, nesnelerin görünmesini veya bir renkten başka bir renge geçmesini sağlayabilirsiniz.

  Klasik bir metin üzerinde bir renk efektinin arasını doldurmak için metni bir sembole dönüştürün.

 • Filtre özellikleri (filtreler grafik sembollerine uygulanamaz)

Ara hareketler ile klasik aralar arasındaki farklar

Animate, hareket oluşturmak için iki farklı türde arayı destekler. Ara hareketler, etkilidir ve oluşturması kolaydır. Ara hareketler, arası doldurulan animasyonlar üzerinde en üst düzeyde denetim sağlar. Önceki Animate sürümlerinde oluşturulan tüm araları içeren klasik araların oluşturulması daha karmaşıktır. Ara hareketler, ara üzerinde daha yüksek düzeyli denetim sunarken, klasik aralar bazı kullanıcıların ihtiyaç duyduğu belirli özellikleri sağlar.

Ara hareket ile klasik ara arasındaki farklar arasında şunlar yer alır:

 • Klasik aralar, anahtar kareleri kullanır. Anahtar kareler bir nesnenin yeni bir örneğinin göründüğü karelerdir. Ara hareketler ise kendileriyle ilişkilendirilmiş tek bir nesne örneğine sahip olabilirler ve anahtar kareler yerine özellik anahtar karelerini kullanırlar.

 • Bir ara hareket, tüm ara yayılma alanında tek bir hedef nesneden oluşur. Klasik ara, aynı veya farklı sembollerin örneklerini içeren iki anahtar kare arasında ara doldurmaya izin verir.

 • Hem ara hareketler hem de klasik aralar yalnızca belirli tür nesnelerin aralarının doldurulmasına izin verir. İzin verilmeyen nesne türlerine ara hareket uyguladığınızda Animate, ara oluşturulduğunda bunları film klibine dönüştürmeyi önerir. Klasik ara uygulandığı zaman, bunlar grafik sembollerine dönüştürülür.

 • Ara hareketler, metnin arası doldurulabilir türde olduğunu düşünür ve metin nesnelerini film kliplerine dönüştürmez. Klasik aralar, metin nesnelerini grafik sembollerine dönüştürür.

 • Ara hareket yayılma alanında kare komut dosyalarına izin verilmez. Klasik aralar, kare komut dosyalarına izin verir.

 • Bir ara hedefteki herhangi bir nesne komut dosyası, ara hareket yayılma alanı boyunca değişemez.

 • Ara hareket yayılma alanları Zaman Çizelgesi'nde uzatılabilir, yeniden boyutlandırılabilir ve tek bir nesne gibi kabul edilir. Klasik aralar, Zaman Çizelgesi'nde ayrı ayrı seçilebilen kare gruplarından oluşur.

 • Ara hareket yayılma alanında ayrı ayrı kareler seçmek için, kareleri Ctrl tuşuna basıp (Windows) veya Command tuşuna basıp (Macintosh) tıklatın.

 • Klasik aralarda, hareket hızları, ara içindeki anahtar kareler arasında yer alan kare gruplarına uygulanabilir. Ara hareketlerde, hareket hızları bir ara hareket yayılma alanının tamamı boyunca uygulanır. Bir ara hareketin yalnızca belirli karelerinde hareket hızı uygulanması için özel hareket hızı eğrisinin oluşturulması gerekir.

 • Renk tonu ve alfa saydamlığı gibi iki farklı renk efekti arasında animasyon uygulamak için klasik araları kullanabilirsiniz. Ara hareketler, her ara için yalnızca bir renk efekti uygulayabilir.

 • 3B nesnelere animasyon uygulamak için yalnızca ara hareketler kullanılabilir. Klasik ara kullanarak bir 3B nesneye animasyon uygulayamazsınız.

 • Yalnızca ara hareketler Hareket Önayarları olarak kaydedilebilir.

 • Ara hareketlerde, bir özellik anahtar karesinde sembolleri takas edemez veya grafik sembolünün kare sayısını ayarlayamazsınız. Bu teknikleri içeren animasyonlar için klasik aralar gerekir.

 • Aynı katmanda birden fazla klasik veya ara hareket bulunabilir, ancak aynı katmanda aynı türden aralar olamaz.

Ek kaynaklar

Ara hareketler ve klasik aralar arasındaki farklar hakkında aşağıdaki makaleler ve kaynaklar kullanılabilir:

Hareket Önayarlarını Uygulama

Hareket Önayarları, Sahne Alanı'ndaki bir nesneye uygulayabileceğiniz önceden konfigüre edilmiş ara hareketlerdir. Nesneyi seçip Hareket Önayarları panelindeki Uygula düğmesini tıklatmanız yeterlidir.

Hareket Önayarlarının kullanılması, Animate uygulamasında animasyon ekleme temellerini öğrenmenin hızlı bir yoludur. Önayarların nasıl işlediğini gördüğünüzde, kendi animasyonlarınızı yapmanız daha da kolay olur.

Kendi özel önayarlarınızı oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Bunlar, değiştirdiğiniz varolan Hareket Önayarlarından veya kendi kendinize oluşturduğunuz özel aralardan olabilir.

Hareket Önayarları paneli, önayarları içe ya da dışa aktarma olanağı da sunar. İşbirliği yaptığınız kişilerle önayarları paylaşabilir veya Animate tasarım topluluğunun üyeleriyle paylaşılmış önayarlardan yararlanabilirsiniz.

Önayarların kullanılması, özellikle benzer türdeki araları sık sık kullanıyorsanız, projelerinizin tasarımı ve geliştirilmesi sırasında üretim süresinde önemli tasarruflar sağlayabilir.

Not:

Hareket Önayarları yalnızca ara hareketler içerebilir. Klasik aralar, Hareket Önayarları olarak kaydedilemez.

Hareket Önayarlarını Önizleme

Animate içinde bulunan her Hareket Önayarı, Hareket Önayarları panelinde izleyebileceğiniz bir önizleme seçeneğine sahiptir. Önizleme işlevi, size animasyonun belgenizdeki bir nesneye uygulandığında nasıl görüneceğine ilişkin bir fikir verir. Oluşturduğunuz ya da içe aktardığınız özel önayarlar için kendi önizlemenizi ekleyebilirsiniz.

 1. Hareket Önayarları panelini açın.

 2. Listeden bir Hareket Önayarı seçin.

  Önizleme, panelin üst kısmındaki Önizleme bölmesinde oynatılır.

 3. Önizlemeyi durdurmak için Hareket Önayarları panelinin dışını tıklatın.

Hareket Önayarı Uygulama

Arası doldurulabilir bir nesne (sembol örneği veya metin alanı) Sahne Alanı’nda seçildiğinde, önayarı uygulamak için Uygula düğmesini tıklatabilirsiniz. Nesne başına yalnızca bir önayar uygulayabilirsiniz. Aynı nesneye ikinci bir önayar uygularsanız, bu ikinci önayar birinci önayarın yerini alır.

Bir önayar Sahne Alanı’ndaki bir nesneye uygulandıktan sonra Zaman Çizelgesi’nde oluşturulan aranın, Hareket Önayarları paneliyle hiçbir ilişkisi kalmaz. Hareket Önayarları panelindeki bir önayarı silmek veya yeniden adlandırmak, o önayar ile önceden oluşturduğunuz hiçbir arayı etkilemez. Yeni bir önayarı, paneldeki varolan bir önayarın üzerine kaydederseniz, bu işlemin orijinal önayarla oluşturulmuş olan diğer aralar üzerinde hiçbir etkisi olmaz.

Her Hareket Önayarı belirli bir kare sayısı içerir. Bir önayar uyguladığınızda, Zaman Çizelgesi’nde oluşturulan ara yayılma alanı bu sayıda kare içerir. Hedef nesne zaten, kendisine uygulanmış farklı uzunlukta bir araya sahipse, ara yayılma alanı Hareket Önayarının uzunluğuna uyacak şekilde ayarlanır. Ara yayılma alanının uzunluğunu önayar uygulandıktan sonra Zaman Çizelgesi’nde düzenleyebilirsiniz.

Hareket Önayarları, yalnızca film klibi örneklerine uygulanabilen 3B hareketi içerir. Arası doldurulmuş 3B özellikleri, grafik veya düğme sembollerine veya klasik metin alanlarına uygulanmaz. 2B veya 3B Hareket Önayarlarını herhangi bir 2B veya 3B film klibine uygulayabilirsiniz.

Not:

3B film klibinin z ekseni konumuna animasyon uygulayan Hareket Önayarları, film klibinin x ve y konumunun da değişmiş şekilde görüntülenmesine neden olur. Bunun nedeni, z ekseni boyunca hareketin, 3B ufuk noktasından (3B sembol örneği Özellik denetçisinde ayarlanır) Sahne Alanı'nın kenarlarına yayılan görünmez perspektif çizgilerini takip etmesidir.

Hareket Önayarını uygulamak için:

 1. Sahne Alanı'nda arası doldurulabilir bir nesne seçin. Arası doldurulabilir olmayan bir nesneye Hareket Önayarı uygularsanız, söz konusu nesneyi sembole dönüştürmenize olanak tanıyan bir iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Hareket Önayarları panelinde bir önayar seçin.

 3. Paneldeki Uygula düğmesini tıklatın veya panel menüsünden Geçerli Konumda Uygula'yı seçin.

  Hareket, Sahne Alanı'ndaki film klibinin geçerli konumundan başlayacak şekilde uygulanır. Önayar kendisiyle ilişkilendirilmiş bir hareket yoluna sahipse, hareket yolu Sahne Alanı’nda görünür.

  Önayarın hareketinin Sahne Alanı’ndaki nesnenin geçerli konumunda sona ermesini sağlayacak şekilde önayarı uygulamak için, Shift tuşuna basarak Uygula düğmesini tıklatın veya panel menüsünden Geçerli Konumda Sonlandır’ı seçin.

Seçilen her kare tek bir arası doldurulabilir nesne içerdiği sürece, ayrı katmanlardaki birden çok seçilen kareye bir Hareket Önayarı da uygulayabilirsiniz.

Arayı özel Hareket Önayarı olarak kaydetme

Kendi aranızı oluşturuyorsanız veya Hareket Önayarları panelinde uyguladığınız bir ara üzerinde değişiklik yapıyorsanız, bunu yeni bir Hareket Önayarı olarak kaydedebilirsiniz. Yeni önayar, Hareket Önayarları panelindeki Özel Önayarlar klasöründe görüntülenir.

Özel arayı önayar olarak kaydetmek için:

 1. Şu öğelerden birini seçin:
  • Zaman Çizelgesi'ndeki ara yayılma alanı
  • Özel aranın uygulandığı Sahne Alanı'ndaki nesne
  • Sahne Alanı'ndaki hareket yolu
 2. Hareket Önayarları panelindeki Seçimi Önayar Olarak Kaydet düğmesini tıklatın veya söz konusu seçimin bağlam menüsünden Hareket Önayarı Olarak Kaydet’i seçin.

  Yeni önayar Hareket Önayarları panelinde görüntülenir. Animate, önayarı XML dosyası olarak kaydeder. Dosyalar şu dizinlerde saklanır:

  • Windows: <sabit disk>\Documents and Settings\<kullanıcı>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<dil>\Configuration\Motion Presets\

  • Macintosh: <sabit disk>/Users/<kullanıcı>/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/<dil>/Configuration/Motion Presets/

Not:

Özel önayarları kaydetme, silme veya yeniden adlandırma işlemlerini geri alamazsınız.

Hareket Önayarını İçe Aktarma

Hareket Önayarları XML dosyaları olarak saklanır. Hareket Önayarları paneline eklemek üzere bir XML ara dosyasını içe aktarın. XML dosyaları olarak içe aktarılan Hareket Önayarlarının yalnızca klasik aralara eklenebileceğini unutmayın.

 1. Hareket Önayarları panel menüsünden İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

 2. iletişim kutusunda içe aktarmak istediğiniz XML dosyasına gidip düğmesini tıklatın.

Animate, XML dosyasını açar ve Hareket Önayarını panele ekler.

Hareket Önayarını Dışa Aktarma

Hareket Önayarlarını diğer Animate kullanıcılarıyla paylaşılabilen XML dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.

 1. Hareket Önayarları panelinde önayarı seçin.

 2. Panel menüsünde Dışa Aktar seçeneğini belirleyin.

 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, XML dosyası için bir ad ve konum seçin, ardından Kaydet'i tıklatın.

Hareket Önayarını Silme

Hareket Önayarları panelindeki önayarları kaldırabilirsiniz. Bir önayarı kaldırdığınızda, Animate bu ayarın XML dosyasını diskten siler. Daha sonra tekrar kullanmak isteyebileceğiniz herhangi bir önayarın önce kopyalarını dışarı aktararak yedeğini oluşturmayı düşünün.

 1. Hareket Önayarları panelinde silinecek önayarı seçin.

 2. Şunlardan birini yapın:
  • Panel menüsünde Kaldır seçeneğini belirleyin.
  • Paneldeki Öğeyi kaldır düğmesini tıklatın.

Özel önayarın önizlemesini oluşturma

Oluşturduğunuz herhangi bir özel Hareket Önayarı için bir önizleme oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için arası doldurulan animasyonu gösteren SWF dosyasını, Hareket Önayarını içeren XML dosyası ile aynı dizinde saklayın.

 1. Arası doldurulan animasyonu oluşturun ve özel önayar olarak kaydedin.
 2. Yalnızca aranın gösterimini içeren bir FLA dosyası oluşturun. FLA dosyasını özel önayarla tam olarak aynı ada sahip olacak şekilde kaydedin.
 3. Yayınla komutunu kullanarak FLA dosyasından bir SWF dosyası oluşturun.

 4. SWF dosyasını, kaydettiğiniz özel Hareket Önayarını içeren XML dosyası ile aynı dizine yerleştirin. Dosyalar şu dizinlerde saklanır:
  • Windows: <sabit disk>\Documents and Settings\<kullanıcı>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<dil>\Configuration\Motion Presets\
  • Macintosh: <sabit disk>/Users/<kullanıcı>/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/<dil>/Configuration/Motion Presets/

Özel ara Hareket Önayarları panelinde seçildiğinde önizleme görüntülenir.

Ara animasyonu oluşturma

Arası doldurulan animasyon oluşturma adımları.

Başlamadan önce

Özelliklere animasyon uygulamaya başlamadan önce aşağıdakileri dikkate alın:

ActionScript gerekli değildir. Animate'teki birçok şey gibi, animasyon da herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.

Zaman çizelgesi ve düzenleme özellikleri temelleri. Ara hareketlerle çalışmaya başlamadan önce Zaman Çizelgesi'nin ve düzenleme özelliklerinin temel kullanımını öğrenin. Temel bilgileri öğrenmek için, bkz. Kareler ve anahtar kareler.

Sahne Alanı'nda, Özellik denetçisinde veya Hareket Düzenleyici'de tek tek özellik anahtar karelerini düzenleyebilirsiniz. Bir çok türde basit ara hareket oluştururken, Hareket Düzenleyici kullanımının isteğe bağlı olduğunu göz önünde bulundurun.

Hareket Düzenleyici, Animate CC ile birlikte kullanımdan kalkmıştır.

Yalnız sembol örnekleri ve metin alanları.Animate'te yalnızca sembol örnekleri ve metin alanlarında ara hareket uygulanabilir. Diğer tüm nesne türleri, ara uygulandığı zaman bir sembol içine sarılır. Sembol örneği, kendi zaman çizelgelerinde arası doldurulabilen yuvalanmış semboller içerebilir.

Her ara hareket için tek nesne.Bir ara doldurma katmanının en küçük yapı taşı, ara hareket yayılma alanıdır. Ara doldurma katmanındaki ara hareket yayılma alanı, yalnızca tek sembol örneği veya metin alanı içerebilir. Sembol örneği, ara yayılma alanının hedefi olarak adlandırılır. Ancak, tek bir sembol birçok nesne içerebilir.

Hedef değiştirme. Ara hareket yayılma alanına ikinci bir sembol veya metin alanı eklenmesi aradaki orijinal sembolü değiştirir. Kütüphaneden farklı bir sembolü Zaman Çizelgesi'ndeki ara yayılma alanına sürükleyerek veya Değiştir > Sembol > Sembolü Takas Et komutunu kullanarak bir aranın hedef nesnesini değiştirebilirsiniz. Sembolü, arayı ara doldurma katmanından kaldırmadan veya parçalamadan silebilirsiniz. Daha sonra ara doldurmaya farklı bir sembol örneği ekleyebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman hedef sembolün türünü değiştirebilir veya sembolü düzenleyebilirsiniz.

Hareket yollarını düzenleme. Bir ara, hareket içerdiğinde Sahne Alanı'nda bir hareket yolu görünür. Hareket yolu, her karede arası doldurulan nesnenin konumunu gösterir. Kontrol noktalarını sürükleyerek Sahne Alanı'nda hareket yolunu düzenleyebilirsiniz. Ara/ters kinematik katmanına bir hareket kılavuzu ekleyemezsiniz.

Ters Kinematik ile ara doldurma hakkında bilgi için bkz. Armatüre animasyon uygulama.

Zaman Çizelgesi'ne araları ekleme

Bir katmandaki nesneye ara eklediğinizde Animate aşağıdakilerden birini gerçekleştirir:

 • Katmanı bir ara hareket katmanına dönüştürür.

 • Katmandaki nesnelerin orijinal yığın sırasını korumak için yeni bir katman oluşturur.

Katmanlar aşağıdaki kurallara göre eklenir:

 • Katmanda seçimin dışında başka nesne yoksa, katman bir ara hareket katmanı olarak değiştirilir.

 • Seçim, katman yığın sırasının en altında bulunuyorsa (tüm diğer nesnelerin altında), Animate orijinal katmanın üzerinde bir katman oluşturur. Bu yeni katman seçili olmayan öğeleri içerir. Orijinal katman bir ara doldurma katmanı olur.

 • Seçim, katmanın yığın sırasının en üstünde ise (diğer tüm nesnelerin üzerinde), Animate yeni bir katman oluşturur. Seçim yeni katmana taşınır ve bu katman bir ara hareket katmanı haline gelir.

 • Seçim, katmanın yığın sırasının ortasında ise (seçimin üstünde ve altında nesneler varsa), Animate iki katman oluşturur. Katmanlardan biri yeni ara hareketi içerir ve onun üzerinde bulunan diğer bir katman da seçili olmayan öğeleri yığın sırasının en üstünde tutar. Yığın sırasının en altındaki seçilmemiş öğeler, yeni eklenen katmanların aşağısında orijinal katmanda kalır.

Ara doldurma katmanı, ara yayılma alanlarının yanı sıra statik kareler ve ActionScript içerebilir. Ancak, ara yayılma alanı içeren bir ara doldurma katmanının kareleri, arası doldurulmuş nesneler dışındaki nesneleri içeremez. Aynı kareye ek nesneler eklemek için, bu nesneleri ayrı katmanlara yerleştirin.

Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme

Bir nesnenin Sahne Alanı boyunca hareket etmesini veya kaymasını sağlamak için:

 1. Sahne Alanı'nda ara oluşturmak için bir sembol örneği veya metin alanı seçin. Nesne şu katman türlerinin birinde bulunabilir: Normal, Kılavuz, Maske veya Maskeli.

  Seçim başka nesneleri veya katmandan birden çok nesneyi içeriyorsa, Animate seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürmeyi önerir.

  Seçimi tersine çevirmek için nesneyi sağ tıklatın ve Seçimi Ters Çevir'i belirleyin.

   
 2. Şunlardan birini yapın:

  • Ekle > Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  • Seçimi veya geçerli kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Ara Hareket Oluştur'u seçin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse, seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Arası doldurulan nesne, katmandaki tek öğeyse, Animate nesneyi içeren katmanı ara hareket katmanına dönüştürür. Katmanda başka nesneler varsa, Animate yığınlama sırasını korumak için katmanlar ekler. Animate, arası doldurulan nesneyi kendi katmanına yerleştirir.

  Orijinal nesne yalnızca Zaman Çizelgesi'nin birinci karesinde bulunuyorsa, ara hareket yayılma alanının uzunluğu, süre olarak bir saniyeye eşit olur. Orijinal nesne birden fazla bitişik karede bulunuyorsa, ara yayılma alanı orijinal nesnenin kapladığı kare sayısını içerir.

 3. Yayılma alanını istenilen sayıda kareye kısaltmak veya genişletmek için ara yayılma alanının iki ucundan birini Zaman Çizelgesi'nde sürükleyin. Aradaki mevcut özellik anahtar kareleri yayılma alanının ucuyla orantılı olarak hareket eder.

  Mevcut anahtar karelerden herhangi birini hareket ettirmeden yayılma alanının ucunu hareket ettirmek için ara yayılma alanının ucunu Shift tuşuna basarken sürükleyin.

 4. Araya hareket eklemek için, oynatma kafasını ara hareket yayılma alanındaki bir kareye yerleştirin ve nesneyi yeni bir konuma sürükleyin.

  Sahne Alanı'nda, ara yayılma alanının ilk karesindeki konumdan yeni konuma giden yolu gösteren bir hareket yolu görünür. Nesnenin X ve Y özelliklerini açıkça tanımladığınız için, oynatma kafasını içeren kareye X ve Y için özellik anahtar kareleri eklenir. Özellik anahtar kareleri, ara yayılma alanında küçük elmaslar şeklinde görünür.

  Not:

  Zaman Çizelgesi varsayılan olarak bütün özellik türlerindeki özellik anahtar karelerini görüntüler. Ara yayılma alanını sağ tıklatarak (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) ve Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyerek gösterilecek özellik anahtar karelerinin türlerini seçebilirsiniz.

 5. Nesne için başka bir konum belirlemek üzere, oynatma kafasını ara yayılma alanında başka bir kareye yerleştirin ve nesneyi Sahne Alanı'ndaki başka bir konuma sürükleyin.

  Hareket yolu, belirlediğiniz tüm konumları içerecek şekilde ayarlanır.

 6. 3B dönüşün veya konumun arasını doldurmak için 3B Dönüş veya 3B Çevirme aracını kullanın. Oynatma kafasını, karede ilk olarak 3B özellik anahtar karesini eklemek istediğiniz yere yerleştirdiğinizden emin olun.

Not:

Bir defada birden çok ara oluşturmak için arası doldurulabilir nesneleri birden çok katmana yerleştirin, tümünü seçin ve Ekle > Ara Hareket seçeneklerini belirleyin. Aynı şekilde birden çok nesneye de Hareket Önayarları uygulayabilirsiniz.

Özellik denetçisini kullanarak diğer özelliklerde ara hareket oluşturma

Ara Hareket Oluştur komutu, bir sembol örneği veya metin alanındaki döndürme, ölçek, saydamlık veya renk tonu (yalnızca sembol ve TLF metni) gibi çoğu özelliği hareketlendirmenizi sağlar. Örneğin, ekranda kaybolmasını sağlamak için bir sembol örneğinin alfa (saydamlık) özelliğini düzenleyebilirsiniz. Ara hareketlerle hareketlendirebileceğiniz özelliklerin bir listesi için, bkz. Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler.

 1. Sahne Alanı'nda bir sembol örneği veya metin alanı seçin.

  Seçim başka nesneleri veya katmandan birden çok nesneyi içeriyorsa, Animate seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürmeyi önerir.

 2. Ekle > Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse, seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Tek bir anahtar karede varolan bir nesneye bir ara uyguladığınızda, oynatma kafası, yeni aranın son karesine taşınır. Aksi takdirde, oynatma kafası hareket etmez.

 3. Oynatma kafasını, bir özellik değeri belirlemek istediğiniz ara yayılma alanının karesine yerleştirin.

  Oynatma kafasını ara yayılma alanının diğer herhangi bir karesine de yerleştirebilirsiniz. Ara, genellikle bir özellik anahtar karesi olan, ara yayılma alanının ilk karesindeki özellik değerleriyle başlar.

 4. Nesne Sahne Alanı’nda seçiliyken alfa (saydamlık), dönüş veya eğriltme gibi konum haricindeki bir özellik için bir değer belirleyin. Özellik denetçisini veya Araçlar panelindeki araçlardan birini kullanarak değeri ayarlayın.

  Yayılma alanının geçerli karesi bir özellik anahtar karesi olacaktır.

  Not:

  Farklı türlerde özellik anahtar karelerini ara hareket yayılma alanlarında görüntüleyebilirsiniz. Bir ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyin.

 5. Sahne Alanı'ndaki ara önizlemesini görüntülemek için Zaman Çizelgesi'nde oynatma kafasını kaydırın.

 6. Ek özellik anahtar kareleri eklemek için, oynatma kafasını yayılma alanında istenilen kareye getirin ve özellik için Özellik denetçisinde bir değer belirleyin.

Varolan ara doldurma katmanına ek bir ara ekleme

Varolan ara doldurma katmanına ek aralar ekleyebilirsiniz. Bu özellik, animasyona sahip bir Animate içeriği oluştururken daha az katman kullanmanıza izin verir.

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Katmana boş bir anahtar kare ekleyin (Ekle > Zaman Çizelgesi > Boş Anahtar Kare), anahtar kareye öğeler ekleyin ve sonra bu öğelere ara hareket uygulayın.
  • Ayrı bir katmanda bir ara oluşturun ve ardından yayılma alanını istenilen katmana sürükleyin.
  • Başka bir katmandan statik bir kareyi ara doldurma katmanına sürükleyin ve ardından statik karedeki bir nesneye ara ekleyin.
  • Aynı katmandan veya farklı bir katmandan varolan bir yayılma alanını çoğaltmak için Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Macintosh) basarak sürükleyin.
  • Aynı veya farklı bir katmandan ara yayılma alanını kopyalayın ve yapıştırın.

Not:

Bir ara hareketin hedef nesnesini, ara yayılma alanının herhangi bir karesindeki panoya kopyalayabilirsiniz.

Bir ara hareket animasyonunun hareket yolunu düzenleme

Bir ara hareketin hareket yolunu aşağıdaki yöntemlerle düzenleyebilir veya değiştirebilirsiniz:

 • Nesnenin konumunu ara yayılma alanının herhangi bir karesine kaydırma.

 • Tüm hareket yolunu Sahne Alanı'ndaki farklı bir konuma taşıyın.

 • Seçim, Alt Seçim veya Serbest Dönüştürme araçlarını kullanarak yolun şeklini ya da boyutunu değiştirin.

 • Dönüştürme paneli veya Özellik denetçisini kullanarak yolun şeklini ya da boyutunu değiştirin.

 • Değiştir > Dönüştür menüsündeki komutları kullanın.

 • Hareket yolu olarak özel bir kontur uygulayın.

 • Hareket Düzenleyici'yi kullanın.

Sahne Alanı'ndaki tüm katmanlarda bulunan bütün hareket yollarını eşzamanlı olarak göstermek için Her Zaman Hareket Yolunu Göster seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu görüntü, birbiriyle kesişen farklı hareket yollarında birden çok animasyon tasarlarken faydalı olur. Bir hareket yolu veya ara yayılma alanı seçildiğinde, bu seçeneği Özellik denetçisi seçenekler menüsünden belirleyebilirsiniz.

Seçim ve Alt Seçim araçlarıyla hareket yolunun şeklini düzenleyin.

Seçim ve Alt Seçim araçlarıyla, bir hareket yolunu yeniden şekillendirebilirsiniz. Seçim aracı ile, bir parçayı sürükleyerek yeniden şekillendirebilirsiniz. Aradaki özellik anahtar kareleri, yolda denetim noktaları olarak görünür. Alt Seçim aracı ile, her konum özellik anahtar karesine karşılık gelen yoldaki denetim noktalarını ve Bezier tutamaçlarını gösterebilirsiniz. Bu tutamaçları, yolu özellik anahtar kare noktaları etrafında yeniden şekillendirmek için kullanabilirsiniz.

Daire gibi doğrusal olmayan bir hareket yolu oluşturduğunuzda, arası doldurulan nesnenin yol boyunca hareket ederken dönmesini sağlayabilirsiniz. Yola göre sabit bir yön elde etmek için, Özellik denetçisindeki Yola Yönlendir seçeneğini belirleyin.

Hareket yoluna yönlendirilmeyen (sol) ve hareket yoluna yönlendirilen (sağ), arası doldurulan bir nesne.

 1. Araçlar panelinde Seçim aracını tıklatın.

 2. Hareket yolunun Sahne Alanı'nda görünmesini sağlamak için ara hedefi örneğini tıklatın.

 3. Seçim aracı ile, yeniden şekillendirmek üzere hareket yolunun herhangi bir parçayı sürükleyin. İlk önce parçayı seçmek için tıklatmayın.

 4. Yoldaki bir özellik anahtar karesi noktasına ait Bezier denetim noktalarını göstermek için, Alt Seçim aracını tıklatın ve ardından yolu tıklatın.

  Özellik anahtar kare noktaları, hareket yolunda denetim noktaları (küçük baklavalar) olarak görüntülenir.

 5. Bir denetim noktasını taşımak için Alt Seçim aracıyla sürükleyin.

 6. Bir denetim noktasının etrafındaki yolun eğrisini düzenlemek için, denetim noktasının Bezier tutamaçlarını Alt Seçim aracıyla sürükleyin.

  Tutamaçlar genişletilmemişse, Alt tuşuna basıp (Windows) veya Option tuşuna basıp (Macintosh) denetim noktasını sürükleyerek bunları genişletebilirsiniz.

 7. Bir Tutturma noktasını silmek için Tutturma Noktasını Sil aracıyla bunu tıklatın. Seçim aracıyla oluşturulan çoğu tutturma noktası, düzgün noktalardır. Bir tutturma noktasını dönüştürmek için Tutturma Noktası Dönüştürme aracıyla üzerini tıklatın. Tutturma noktası bir açı noktasına dönüşür.

 8. Ayrıca, normal tutturma noktasına yapacağınız şekilde bir noktadan yeni Bezier tutamaçlarını çekip bunları konumlandırabilirsiniz.

  Not:

  Tutturma Noktası Ekleme aracıyla bir yola tutturma noktası ekleyemezsiniz.

Arası doldurulan nesnenin konumunu değiştirme

Bir hareket yolunu düzenlemenin en kolay yolu, aranın Sahne Alanı'ndaki hedef örneğini ara yayılma alanındaki herhangi bir kareye taşımaktır. Geçerli kare, bir özellik anahtar karesi içermiyorsa Animate bir tane ekler.

 1. Oynatma kafasını hedef örneği taşımak istediğiniz kareye yerleştirin.
 2. Seçim aracı ile, hedef örneği Sahne Alanı'nda yeni bir konuma sürükleyin.

Hareket yolu yeni konumu içerecek şekilde güncellenecektir. Hareket yolundaki diğer tüm özellik ana kareleri orijinal konumlarında kalacaktır.

Sahne Alanı'ndaki bir hareket yolunun konumunu değiştirme

Sahne Alanı'ndaki hareket yolunun tamamını sürükleyebilir veya konumunu Özellik denetçisinde ayarlayabilirsiniz.

 1. Araçlar panelinde Seçim aracını tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yaparak hareket yolunu seçin:
  • Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını tıklatın ve ardından Sahne Alanı'nda hareket yolunu tıklatın.
  • Sahne Alanı'nda arası doldurulmuş nesneyi tıklatın ve ardından hareket yolunu tıklatın.
  • Her ikisini de seçmek için hareket yolu ve hedef örneği etrafına bir seçim çerçevesi sürükleyin.
 3. Aşağıdakilerden birini yaparak hareket yolunu taşıyın:
  • Yolu, Sahne Alanı'nda istenilen konuma sürükleyin.
  • Özellik denetçisinde yol için X ve Y değerlerini ayarlayın. X ve Y değerleri, hareket yoluna ait sınırlama kutusunun sol üst köşesi içindir.
  • Hareket yolunu taşımak için ok tuşlarını kullanın.

Not:

Hareket yolu için bir konum belirterek ara hedef örneğini ve hareket yolunu taşımak üzere, hem örneği hem de yolu seçin ve Özellik denetçisinde X ve Y konumunu girin. Herhangi bir hareket yolu içermeyen arası doldurulmuş bir nesneyi taşımak için, nesneyi seçin ve Özellik denetçisinde X ve Y değerlerini girin.

Serbest Dönüştürme aracıyla hareket yolunu düzenleme

 1. Araçlar panelinde Serbest Dönüştürme aracını tıklatın.

 2. Serbest Dönüştürme aracıyla, hareket yolunu tıklatın. Ara hedef örneğini tıklatmayın.

 3. Yolu Serbest Dönüştürme aracı ile ölçeklendirin, eğin veya döndürün.

Not:

Ayrıca yolu Alt Seçim aracıyla seçip ardından Control tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basarak da hareket yolu üzerinde serbest dönüştürme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tuşa basıldığında da, Serbest Dönüştürme aracı ile aynı kontroller görüntülenir. Daha sonra, tuşu basılı tutup sürükleyerek dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Oynatma kafası araların ilk karesinde olduğundan, ölçekleme tüm arası doldurulmuş karelere uygulanır. Yeni özellik anahtar karesi oluşturulmaz.

Aradan hareket yolunu silme

 1. Sahne Alanı'nda hareket yolunu Seçim aracıyla tıklatarak seçin.

 2. Delete tuşuna basın.

Hareket yolunu kontur olarak kopyalama

 1. Sahne Alanı'nda hareket yolunu tıklatarak seçin.

 2. Düzen > Kopyala'yı seçin.

Daha sonra yolu bir kontur olarak veya başka bir ara hareketin hareket yolu olarak başka bir katmana yapıştırabilirsiniz.

Hareket yolu olarak özel bir kontur uygulama

Ayrı bir katman veya zaman çizelgesindeki bir konturu bir aranın hareket yolu olarak uygulayabilirsiniz.

 1. Ara doldurma katmanından farklı bir katmanda bir kontur seçin ve bu konturu panoya kopyalayın.

  Konturun kapatılmaması gerekir. Yalnızca kesintisiz konturlar kullanılabilir.

 2. Zaman Çizelgesi'nde bir ara yayılma alanı seçin.

 3. Ara yayılma alanı seçiliyken konturu yapıştırın.

  Animate, konturu seçilen ara yayılma alanı için yeni hareket yolu olarak uygular. Aranın hedef örneği artık yeni kontur boyunca hareket eder.

 4. Aranın başlangıç ve bitiş noktalarını ters çevirmek için ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh). Daha sonra ara yayılma alanı bağlam menüsünde Hareket Yolu > Yolu Ters Çevir seçeneklerini belirleyin.

Gezen özellik anahtar karelerini kullanma

Gezen özellik anahtar karesi, Zaman Çizelgesi’nde belirli bir kareye bağlı olmayan bir anahtar karedir. Animate, ara boyunca hareket hızının tutarlı olması için gezen anahtar karelerin konumunu ayarlar.

Gezen anahtar kareleri yalnızca X, Y ve Z uzamsal özellikleri için kullanılabilir. Arası doldurulan nesneyi farklı karelerdeki farklı konumlara sürükleyerek Sahne Alanı'ndaki bir hareket yolunu düzenlediğinizde, bunlar kullanışlıdır. Hareket yollarının bu şekilde düzenlenmesi sonucunda, hareketin diğer parçalardan daha hızlı veya daha yavaş olduğu yol parçaları oluşturulur. Bunun nedeni, yol parçasındaki kare sayısının diğer parçalardan daha büyük veya daha küçük olmasıdır.

Gezen özelliği anahtar karelerinin kullanılması, ara boyunca animasyon hızının tutarlı hale getirilmesine yardımcı olur. Özellik anahtar kareleri gezen durumuna ayarlandığında, arası doldurulan nesne aranın her karesinde aynı mesafede hareket edecek şekilde Animate, ara yayılma alanındaki özellik anahtar karelerinin konumunu ayarlar. Daha sonra aranın başındaki ve sonundaki ivmenin gerçekçi bir görünümü olacak şekilde hareketi ayarlamak için hareket hızını kullanabilirsiniz.

Bir aranın üzerine özel yol yapıştırdığınızda Animate, varsayılan olarak özellik anahtar karelerini gezen durumuna ayarlar.

Bir aranın tamamına yönelik olarak gezen anahtar karelerini etkinleştirmek için:

 • Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatın (Macintosh), ardından bağlam menüsünde Hareket Yolu > Anahtar kareleri gezen olarak değiştir seçeneklerini belirleyin.

Bir aradaki ayrı bir özellik anahtar karesine yönelik gezen durumunu etkinleştirmek için:

 • Hareket Düzenleyici panelinde özellik anahtar karesini sağ tıklatın (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın ve bağlam menüsünde gezen seçeneğini belirleyin. Hareket Düzenleyici hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Hareket Düzenleyici ile özellik eğrilerini düzenleme.

Özellik anahtar kareleri gezinme durumuna ayarlandığında, bunlar Hareket Düzenleyici'de kareler yerine yuvarlak noktalar olarak görünür.

Not:

Ara yayılma alanı için gezen anahtar karelerini etkinleştirir ve sonra devre dışı bırakırsanız, anahtar kareler gezen durumunun etkinleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan yayılma alanındaki konumlarında kalır.

Gezen anahtar karelerine sahip bir hareket yolu devre dışı bırakılmıştır. Karelerin eşit olmayan dağılımının hareket hızında eşitsizliklere yol açtığını unutmayın.

Gezen anahtar kareleri etkinleştirilmiş aynı hareket yolu, yol boyunca eşit kare dağılımı ve eşit hareket hızı sağlar.

Ara yayılma alanının özellik anahtar karelerini görüntüleme ve düzenleme

 • Farklı özellikler için bir yayılma alanındaki özellik anahtar karelerini içeren kareleri görüntülemek üzere, yayılma alanını seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle'yi seçin ve ardından alt menüden özellik türünü seçin.

 • Yayılma alanından bir özellik anahtar karesini kaldırmak için Ctrl tuşuna basıp (Windows) veya Command tuşuna basıp (Macintosh) özellik anahtar karesini tıklatarak seçin ve sonra özellik anahtar karesini sağ tıklatın (Windows) ya da Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve anahtar karesini silmek istediğiniz özellik türü için Anahtar Karesini Temizle seçeneğini belirleyin.

 • Belirli bir özellik türü için bir yayılma alanına özellik anahtar kareleri eklemek üzere, Ctrl tuşuna basıp tıklatarak (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) yayılma alanındaki bir veya birkaç kareyi seçin. Daha sonra sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve yayılma alanı bağlam menüsünden Anahtar Kare Ekle > özellik türü seçeneklerini belirleyin. Animate, özellik anahtar karelerini seçili karelere ekler. Ayrıca bir özellik anahtar karesi eklemek için, seçili bir karedeki hedef örneğin bir özelliğini belirleyebilirsiniz.

 • Bir yayılma alanına tüm özellik türleri için bir özellik anahtar karesi eklemek üzere, karedeki oynatma kafasını, anahtar kareyi eklemek istediğiniz konuma yerleştirin ve Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare seçeneklerini belirleyin veya F6 tuşuna basın.

 • Ara hareketin yönünü tersine çevirmek için, yayılma alanı bağlam menüsünde Hareket Yolu > Yolu Ters Çevir seçeneklerini belirleyin.

 • Ara yayılma alanını statik karelere dönüştürmek için, yayılma alanını seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünde Arayı Kaldır seçeneğini belirleyin.

 • Ara yayılma alanını kare kare animasyona dönüştürmek için, yayılma alanını seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünden Kare Kare Animasyona Dönüştür seçeneğini belirleyin.

 • Bir özellik anahtar karesini aynı ara yayılma alanındaki veya farklı bir ara yayılma alanındaki farklı bir kareye taşımak için, Ctrl tuşunu (Windows) ya da Command tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini tıklatıp seçin ve sonra özellik anahtar karesini yeni konuma sürükleyin.

 • Özellik anahtar karesini ara yayılma alanındaki başka bir konuma kopyalamak için, Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini tıklatıp seçin ve sonra Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini yeni konuma sürükleyin.

Bir ara içinde 3B özellik anahtar kareleri ekleme veya kaldırma

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Araçlar panelindeki 3B araçlarını kullanarak 3B özellikleri ekleyin.
  • Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden 3B ara seçin.
  • Ara yayılma alanında 3B özellik anahtar karesi yoksa Animate, varolan her X ve Y konum ve dönüş özellik anahtar karesine bunları ekler. Ara yayılma alanında zaten 3B özellik anahtar karesi bulunuyorsa Animate bunları kaldırır.

Bir ara yayılma alanını taşıma veya çoğaltma

Zaman Çizelgesi panelinde sürükleyerek ara yayılma alanlarını veya ara yayılma alanlarının bölümlerini çoğaltabilir ya da taşıyabilirsiniz.

 • Zaman Çizelgesi'nde farklı bir konuma taşımak için ara yayılma alanını sürükleyin.

 • Zaman Çizelgesi'nde yeni bir konumda çoğaltmak için ara yayılma alanını Alt tuşuna basarken sürükleyin.

Ara hareketi kopyalayıp yapıştırma

Arası doldurulan özellikleri bir ara yayılma alanından diğerine kopyalayabilirsiniz. Arası doldurulan özellikler yeni hedef nesneye uygulanır, ancak hedef nesnenin konumu değişmez. Bu, Sahne Alanı'nın bir bölgesindeki arayı yeni hedef nesneyi yeniden konumlandırmadan başka bir bölgedeki nesneye uygulamanıza olanak tanır.

 1. Kopyalamak istediğiniz arası doldurulan özellikleri içeren ara yayılma alanını seçin.
 2. Düzen > Zaman Çizelgesi > Hareketi Kopyala'yı seçin.

 3. Kopyalanan aranın yerleştirileceği ara yayılma alanını seçin.
 4. Düzen > Zaman Çizelgesi > Hareketi Yapıştır'ı seçin.

  Animate, arası doldurulan özellikleri hedef ara yayılma alanına uygular ve ara yayılma alanının uzunluğunu kopyalanan ara yayılma alanıyla eşleşecek şekilde ayarlar.

  Bir ara hareketi Eylemler paneline kopyalamak veya ActionScript® olarak başka bir projede kullanmak için Hareketi ActionScript 3.0 Olarak Kopyala komutunu kullanın.

Ara hareket özelliklerini kopyalama ve yapıştırma

Seçili bir karedeki özellikleri aynı ara yayılma alanındaki veya farklı bir ara yayılma alanındaki başka bir kareye kopyalayabilirsiniz. Özellikler yapıştırıldığında, özellik değerleri yalnızca seçili kareye eklenir. Renk efektlerinin, filtrelerin ve 3B özelliklerin kopyalanan özellik değerleri, yalnızca söz konusu karedeki arası doldurulan nesneye renk efekti, filtre veya 3B özellikler uygulanmışsa yapıştırılır. 2B konum özellikleri, 3B ara doldurmaya yapıştırılamaz.

Bu talimatlar tercihlerde (Düzen > Tercihler) Yayılma Temelli Seçim'in açık olduğunu varsayar.

 1. Bir ara yayılma alanındaki tek bir kareyi seçmek için kareyi Ctrl+Alt tuşlarını (Windows) veya Command+Option tuşlarını (Macintosh) basılı tutarken tıklatın.
 2. Seçili kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşunu basılı tutarken tıklatın (Macintosh) ve ardından bağlam menüsünden Özellikleri Kopyala seçeneğini belirleyin.

 3. Kopyalanan özellikleri almak için Ctrl+Alt tuşlarını (Windows) veya Command+Option tuşlarını (Macintosh) basılı tutarak kareyi tıklatıp tek bir kareyi seçin.

  Hedef karenin, ara yayılma alanında olması gerekir.

 4. Kopyalanan özellikleri seçili kareye yapıştırmak için şunlardan birini yapın:
  • Kopyalanan özelliklerin tümünü birden yapıştırmak için, hedef ara yayılma alanının bir karesini sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve ardından bağlam menüsünden Özellikleri Yapıştır seçeneğini belirleyin.
  • Kopyalanan özelliklerin yalnızca bir kısmını yapıştırmak için hedef ara yayılma alanının seçili karesini sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve ardından bağlam menüsünden Özellikleri Özel Yapıştır seçeneğini belirleyin. Görüntülenen iletişim kutusunda, yapıştırılacak özellikleri seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Animate, seçili karede yapıştırılan özelliklerin her biri için bir özellik anahtar karesi oluşturur ve ara hareketi yeniden enterpolasyonlar.

Ara yayılma alanını kare kare animasyona dönüştürme

Klasik veya ara hareket aralığını kare kare animasyona dönüştürebilirsiniz. Kare kare animasyonda her kare, her biri ayrı ayrı animasyonlu sembol örnekleri içeren ayrı anahtar kareler (özellik anahtar kareleri değil) içerir. Kare kare animasyon, enterpolasyonlu özellik değerleri içermez. Daha fazla bilgi için, bkz. Kare kare animasyon

 1. Dönüştürmek istediğiniz ara yayılma aralığını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh), ardından bağlam menüsünden Kare Kare Animasyona Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Zaman Çizelgesi'nde animasyon ara hareket yayılma alanlarını düzenleme

Animate uygulamasında animasyon oluştururken öncelikle Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanlarının ayarlanması genellikle uygun bir eylemdir. Nesnelerin katmanlar ve kareler içindeki ilk düzenini belirleyerek, Özellik denetçisi veya Hareket Düzenleyici içinde arası doldurulan özellik değerlerini değiştirip araları tamamlayabilirsiniz.

Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanlarını ve kareleri seçmek için şunlardan birini yapın. Genel Tercihler'de (Düzen > Tercihler) Yayılma Temelli Seçim'in açık olduğundan emin olun.

 • Tüm ara yayılma alanını seçmek için yayılma alanını tıklatın.

 • Bitişik olmayan yayılma alanları da dahil olmak üzere birden çok ara yayılma alanı seçmek için her alanı Üst Karakter tuşunu basılı tutarak tıklatın.

 • Bir ara yayılma alanındaki tek bir kareyi seçmek için yayılma alanı içindeki kareyi Ctrl+Alt tuşlarına (Windows) veya Command+Option tuşlarına (Macintosh) basıp tıklatın.

 • Bir yayılma alanı içindeki birden çok bitişik kareyi seçmek için yayılma alanının içinde Ctrl+Alt tuşlarına (Windows) veya Command+Option (Macintosh) tuşlarına basıp sürükleyin.

 • Farklı katmanlardaki birden fazla ara yayılma alanında kareleri seçmek için birden fazla katman arasında Ctrl+Alt tuşlarına(Windows) veya Command+Option tuşlarına (Macintosh) basıp sürükleyin.

 • Bir ara yayılma alanında bağımsız özellik anahtar karesini seçmek için özellik anahtar karesini Ctrl+Alt tuşlarına (Windows) veya Command+Option tuşlarına (Macintosh) basarken tıklatın. Böylece özellik anahtar karesini yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanlarıyla çalışmak için kullanılan klavye değiştiricilerinin tam listesine Flashthusiast.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ara yayılma alanlarını taşıma, çoğaltma veya silme

 • Bir yayılma alanını aynı katmandaki yeni bir konuma taşımak için yayılma alanını sürükleyin.

  Not: Katmanın kilitlenmesi Sahne Alanı'nda düzenlemeyi engeller, ancak Zaman Çizelgesi'nde düzenlemeyi engellemez. Bir yayılma alanının başka bir yayılma alanının üzerine taşınması, ikinci yayılma alanının çakışan karelerini geçersiz kılar.

 • Ara yayılma alanını başka bir katmana taşımak için, yayılma alanını katmana sürükleyin veya yayılma katmanını kopyalayıp yeni katmana yapıştırın..

  Ara yayılma alanını varolan normal bir katmana, ara doldurma katmanına, kılavuz katmanına, maske katmanına veya maskeli katmana sürükleyebilirsiniz. Yeni katman normal boş bir katmansa, ara doldurma katmanına dönüşür.

 • Yayılma alanını çoğaltmak için, Alt tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basarak yayılma alanını Zaman Çizelgesi'nde yeni bir konuma sürükleyin veya yayılma alanını kopyalayıp yapıştırın.

 • Bir yayılma alanını silmek için yayılma alanını seçin ve alanın bağlam menüsünde Kareleri Kaldır veya Kareleri Temizle seçeneğini belirleyin.

Bitişik ara yayılma alanlarını düzenleme

 • Kesme çizgisini iki bitişik ara yayılma alanı arasında taşımak için sürükleyin.

  Her ara yeniden hesaplanır.

 • İki bitişik ara yayılma alanının bitişik başlangıç ve bitiş karelerini birbirinden ayırmak için, Alt tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Macintosh) basılı tutarak ikinci yayılma alanının başlangıç karesini sürükleyin.

  Böylece, iki yayılma alanı arasındaki kareler için yer açılmış olur.

 • Ara yayılma alanını iki ayrı yayılma alanına bölmek için, yayılma alanında tek bir kareyi Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve ardından yayılma alanı bağlam menüsünden Hareketi Böl seçeneğini belirleyin.

  Her iki ara yayılma alanı aynı hedef örneğe sahip olur.

  Not: Birden fazla kare seçilirse hareketi bölemezsiniz. Bölünmüş araya hareket hızı uygulanmışsa, daha küçük olan iki ara, orijinalle tamamen aynı harekete sahip olmayabilir.

 • İki ayrı bitişik ara yayılma alanını birleştirmek için, her iki yayılma alanını da seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünden Hareketleri Birleştir seçeneğini belirleyin.

Ara yayılma alanının uzunluğunu düzenleme

 • Bir animasyonun uzunluğunu değiştirmek için, ara yayılma alanının sağ veya sol kenarını sürükleyin.

  Bir yayılma alanının kenarı başka bir yayılma alanının karelerinin içine sürüklendiğinde, ikinci yayılma alanının söz konusu kareleri değiştirilir.

 • Sahne Alanı'nda, arası doldurulan nesneyi kendi arasının herhangi bir ucunun ötesine genişletmek için, ara yayılma alanının herhangi bir ucundaki karesini Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Animate, bu karelerin arasını doldurmadan yayılma alanının sonuna kareler ekler.

  Ayrıca aynı katmanda ara yayılma alanından sonraki bir kareyi seçip F6 tuşuna basabilirsiniz. Animate, ara yayılma alanını genişletir ve seçili kareye tüm özellikler için bir özellik anahtar karesi ekler. F5 tuşuna basarsanız Animate uygulaması kareler ekler ancak seçili kareye bir özellik anahtar karesi eklemez.

  Not: Başka bir yayılma alanının hemen bitişiğinde yer alana bir yayılma alanının sonuna statik kareler eklemek için, önce yeni karelere yer açmak üzere bitişikteki yayılma alanını taşıyın.

Ara yayılma alanına kareler ekleme veya buradaki kareleri kaldırma

 • Bir yayılma alanı içindeki kareleri kaldırmak için, kareleri seçmek üzere Ctrl tuşuna basıp sürükleyin (Windows) veya Command tuşuna basıp sürükleyin (Macintosh) ve yayılma alanı bağlam menüsünde Kareleri Kaldır'ı seçin.

 • Bir yayılma alanı içindeki kareleri kesmek için, kareleri seçmek üzere Ctrl tuşuna basıp sürükleyin (Windows) veya Command tuşuna basıp sürükleyin (Macintosh) ve yayılma alanı bağlam menüsünde Kareleri Kes'i seçin.

 • Varolan bir ara yayılma alanına kare yapıştırmak için, değiştirilecek kareleri seçmek üzere Ctrl tuşuna basıp sürükleyin (Windows) veya Command tuşuna basıp sürükleyin (Macintosh) ve yayılma alanı bağlam menüsünde Kareleri Yapıştır'ı seçin.

  Tüm yayılma alanının başka bir yayılma alanı üzerine yapıştırılması, ikinci yayılma alanının tümünü değiştirir.

Bir aranın hedef örneğini değiştirme veya kaldırma

Ara yayılma alanının hedef örneğini değiştirmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yayılma alanını seçin ve ardından Kütüphane panelindeki yeni sembolü Sahne Alanı'na sürükleyin.

 • Kütüphane panelindeki yeni sembolü ve Sahne Alanı'ndaki aranın hedef örneğini seçin ve Değiştir > Sembol > Sembolü Takas Et seçeneğini belirleyin.

 • Yayılma alanını seçin ve panodan bir sembol örneği veya metin yapıştırın.

Arayı kaldırmadan ara yayılma alanının hedef örneğini kaldırmak için, yayılma alanını seçin ve Sil tuşuna basın.

(Animate CC'de kaldırılmıştır) Hareketi ActionScript 3.0 olarak kopyalama

ActionScript 3.0

Bir ara hareketi Zaman Çizelgesi'nde ActionScript 3.0 olarak tanımlayan özellikleri kopyalayın ve o hareketi, ActionScript 3.0 kullanan bir Animate belgesinin ister Eylemler panelinde, ister kaynak dosyalarında (örneğin sınıf dosyalarında) başka bir sembole uygulayın.

Belirli bir projenize yönelik olarak Animate tarafından üretilen ActionScript'i özelleştirmek için fl.motion sınıflarını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. fl.motion classes, ActionScript 3.0 Dil ve Bileşenler Başvurusu.

Hareketi ActionScript 3.0 Olarak Kopyala bir ara hareketin şu özelliklerini yakalayabilir:

 • Konum

 • Ölçek

 • Eğim

 • Dönüş

 • Dönüştürme Noktası

 • Renk

 • Karışım Modu

 • Yola Yönlendirme

 • Bitmap Olarak Ön Belleğe Al Ayarı

 • Hareket Hızı

 • Filtreler

 • 3B dönüş ve konum

 1. Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını veya kopyalanacak ara hareketi içeren Sahne Alanı'nda nesneyi seçin.

  ActionScript 3.0 olarak kopyalamak için yalnızca tek bir ara yayılma alanı veya arası doldurulmuş nesne seçilebilir.

 2. Şunlardan birini yapın:
  • Düzen > Zaman Çizelgesi > Hareketi ActionScript 3.0 Olarak Kopyala seçeneklerini belirleyin.
  • Ara yayılma alanını veya Sahne Alanı'ndaki arası doldurulmuş örneği sağ tıklatın (Windows) ya da Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Hareketi ActionScript 3.0 Olarak Kopyala seçeneğini belirleyin.

XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma

Animate, Ara Hareketlerle XML dosyaları olarak çalışmanıza izin verir. Doğal olarak, Animate herhangi bir Ara Hareket'e şu komutları uygulamanıza olanak tanır:

 • Hareketi XML Olarak Kopyala
 • Hareketi XML Olarak Dışa Aktar
 • Hareketi XML Olarak İçe Aktar
Hareketi XML Olarak Kopyala
 
Sahne alanındaki herhangi bir nesneye uygulanan Hareket özelliklerini belirtilen bir kareye kopyalamanıza olanak tanır.
 1. Ara Hareket oluşturun.
 2. Zaman Çizelgesinde herhangi bir anahtar kare seçin.
 3. Komutlar > Hareketi XML Olarak Kopyala bölümüne gidin.
Hareket özelliği panoya XML verileri olarak kopyalanır. Bu durumda XML dosyasında çalışmak için herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.
 
Hareketi XML Olarak Dışa Aktar
 
Sahne alanındaki herhangi bir nesneye uygulanan Hareket özelliklerini kaydedilebilen bir XML dosyasına dışa aktarmanıza olanak tanır.
 1. Ara Hareket oluşturun.
 2. Komutlar > Hareketi XML Olarak Dışa Aktar bölümüne gidin.
 3. Dosyayı kaydetmek istediğiniz uygun konuma gözatın.
 4. XML dosyası için bir ad girin ve Kaydet'i tıklatın.
Ara hareket, belirtilen konuma XML dosyası olarak dışa aktarılır.
 
Hareketi XML Olarak İçe Aktar
 
Hareket özellikleri tanımlanmış olan varolan XML dosyasını içe aktarmanıza olanak tanır.
 1. Sahne Alanı'nda herhangi bir Nesne seçin.
 2. Komutlar > Hareketi XML Olarak İçe Aktar bölümüne gidin.
 3. Söz konusu konuma gözatın ve XML dosyasını seçin. Tamam'ı tıklatın.
 4. Hareketi Özel Yapıştır iletişim kutusunda, seçili nesneye uygulamak istediğiniz özellikleri seçin.
 5. Tamam'ı tıklatın.
 

Ara Harekete Giriş

Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme

Bir nesnenin Sahne Alanı boyunca hareket etmesini veya kaymasını sağlamak için:

 1. Sahne Alanı'nda ara oluşturmak için bir sembol örneği veya metin alanı seçin. Nesne şu katman türlerinin birinde bulunabilir: Normal, Kılavuz, Maske veya Maskeli.

  Seçim başka nesneleri veya katmandan birden çok nesneyi içeriyorsa, Animate seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürmeyi önerir.

  Seçimi tersine çevirmek için nesneyi sağ tıklatın ve Seçimi Ters Çevir'i belirleyin.

   
 2. Şunlardan birini yapın:

  • Ekle > Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  • Seçimi veya geçerli kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Ara Hareket Oluştur'u seçin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse, seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Arası doldurulan nesne, katmandaki tek öğeyse, Animate nesneyi içeren katmanı ara hareket katmanına dönüştürür. Katmanda başka nesneler varsa, Animate yığınlama sırasını korumak için katmanlar ekler. Animate, arası doldurulan nesneyi kendi katmanına yerleştirir.

  Orijinal nesne yalnızca Zaman Çizelgesi'nin birinci karesinde bulunuyorsa, ara hareket yayılma alanının uzunluğu, süre olarak bir saniyeye eşit olur. Orijinal nesne birden fazla bitişik karede bulunuyorsa, ara yayılma alanı orijinal nesnenin kapladığı kare sayısını içerir.

 3. Yayılma alanını istenilen sayıda kareye kısaltmak veya genişletmek için ara yayılma alanının iki ucundan birini Zaman Çizelgesi'nde sürükleyin. Aradaki mevcut özellik anahtar kareleri yayılma alanının ucuyla orantılı olarak hareket eder.

  Mevcut anahtar karelerden herhangi birini hareket ettirmeden yayılma alanının ucunu hareket ettirmek için ara yayılma alanının ucunu Shift tuşuna basarken sürükleyin.

 4. Araya hareket eklemek için, oynatma kafasını ara hareket yayılma alanındaki bir kareye yerleştirin ve nesneyi yeni bir konuma sürükleyin.

  Sahne Alanı'nda, ara yayılma alanının ilk karesindeki konumdan yeni konuma giden yolu gösteren bir hareket yolu görünür. Nesnenin X ve Y özelliklerini açıkça tanımladığınız için, oynatma kafasını içeren kareye X ve Y için özellik anahtar kareleri eklenir. Özellik anahtar kareleri, ara yayılma alanında küçük elmaslar şeklinde görünür.

  Not:

  Zaman Çizelgesi varsayılan olarak bütün özellik türlerindeki özellik anahtar karelerini görüntüler. Ara yayılma alanını sağ tıklatarak (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) ve Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyerek gösterilecek özellik anahtar karelerinin türlerini seçebilirsiniz.

 5. Nesne için başka bir konum belirlemek üzere, oynatma kafasını ara yayılma alanında başka bir kareye yerleştirin ve nesneyi Sahne Alanı'ndaki başka bir konuma sürükleyin.

  Hareket yolu, belirlediğiniz tüm konumları içerecek şekilde ayarlanır.

 6. 3B dönüşün veya konumun arasını doldurmak için 3B Dönüş veya 3B Çevirme aracını kullanın. Oynatma kafasını, karede ilk olarak 3B özellik anahtar karesini eklemek istediğiniz yere yerleştirdiğinizden emin olun.

Ara animasyonu oluşturma

Arası doldurulan animasyon oluşturma adımları.

Başlamadan önce

Özelliklere animasyon uygulamaya başlamadan önce aşağıdakileri dikkate alın:

ActionScript gerekli değildir. Animate'teki birçok şey gibi, animasyon da herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.

Zaman çizelgesi ve düzenleme özellikleri temelleri. Ara hareketlerle çalışmaya başlamadan önce Zaman Çizelgesi'nin ve düzenleme özelliklerinin temel kullanımını öğrenin. Temel bilgileri öğrenmek için, bkz. Kareler ve anahtar kareler.

Sahne Alanı'nda, Özellik denetçisinde veya Hareket Düzenleyici'de tek tek özellik anahtar karelerini düzenleyebilirsiniz. Bir çok türde basit ara hareket oluştururken, Hareket Düzenleyici kullanımının isteğe bağlı olduğunu göz önünde bulundurun.

Hareket Düzenleyici, Animate CC ile birlikte kullanımdan kalkmıştır.

Yalnız sembol örnekleri ve metin alanları.Animate'te yalnızca sembol örnekleri ve metin alanlarında ara hareket uygulanabilir. Diğer tüm nesne türleri, ara uygulandığı zaman bir sembol içine sarılır. Sembol örneği, kendi zaman çizelgelerinde arası doldurulabilen yuvalanmış semboller içerebilir.

Her ara hareket için tek nesne.Bir ara doldurma katmanının en küçük yapı taşı, ara hareket yayılma alanıdır. Ara doldurma katmanındaki ara hareket yayılma alanı, yalnızca tek sembol örneği veya metin alanı içerebilir. Sembol örneği, ara yayılma alanının hedefi olarak adlandırılır. Ancak, tek bir sembol birçok nesne içerebilir.

Hedef değiştirme. Ara hareket yayılma alanına ikinci bir sembol veya metin alanı eklenmesi aradaki orijinal sembolü değiştirir. Kütüphaneden farklı bir sembolü Zaman Çizelgesi'ndeki ara yayılma alanına sürükleyerek veya Değiştir > Sembol > Sembolü Takas Et komutunu kullanarak bir aranın hedef nesnesini değiştirebilirsiniz. Sembolü, arayı ara doldurma katmanından kaldırmadan veya parçalamadan silebilirsiniz. Daha sonra ara doldurmaya farklı bir sembol örneği ekleyebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman hedef sembolün türünü değiştirebilir veya sembolü düzenleyebilirsiniz.

Hareket yollarını düzenleme. Bir ara, hareket içerdiğinde Sahne Alanı'nda bir hareket yolu görünür. Hareket yolu, her karede arası doldurulan nesnenin konumunu gösterir. Kontrol noktalarını sürükleyerek Sahne Alanı'nda hareket yolunu düzenleyebilirsiniz. Ara/ters kinematik katmanına bir hareket kılavuzu ekleyemezsiniz.

Ters Kinematik ile ara doldurma hakkında bilgi için bkz. Armatüre animasyon uygulama.

Zaman Çizelgesi'ne ara ekleme

Bir katmandaki nesneye ara eklediğinizde Animate aşağıdakilerden birini gerçekleştirir:

 • Katmanı bir ara hareket katmanına dönüştürür.

 • Katmandaki nesnelerin orijinal yığın sırasını korumak için yeni bir katman oluşturur.

Katmanlar aşağıdaki kurallara göre eklenir:

 • Katmanda seçimin dışında başka nesne yoksa, katman bir ara hareket katmanı olarak değiştirilir.

 • Seçim, katman yığın sırasının en altında bulunuyorsa (tüm diğer nesnelerin altında), Animate orijinal katmanın üzerinde bir katman oluşturur. Bu yeni katman seçili olmayan öğeleri içerir. Orijinal katman bir ara doldurma katmanı olur.

 • Seçim, katmanın yığın sırasının en üstünde ise (diğer tüm nesnelerin üzerinde), Animate yeni bir katman oluşturur. Seçim yeni katmana taşınır ve bu katman bir ara hareket katmanı haline gelir.

 • Seçim, katmanın yığın sırasının ortasında ise (seçimin üstünde ve altında nesneler varsa), Animate iki katman oluşturur. Katmanlardan biri yeni ara hareketi içerir ve onun üzerinde bulunan diğer bir katman da seçili olmayan öğeleri yığın sırasının en üstünde tutar. Yığın sırasının en altındaki seçilmemiş öğeler, yeni eklenen katmanların aşağısında orijinal katmanda kalır.

Ara doldurma katmanı, ara yayılma alanlarının yanı sıra statik kareler ve ActionScript içerebilir. Ancak, ara yayılma alanı içeren bir ara doldurma katmanının kareleri, arası doldurulmuş nesneler dışındaki nesneleri içeremez. Aynı kareye ek nesneler eklemek için, bu nesneleri ayrı katmanlara yerleştirin.

Özellik denetçisini kullanarak diğer özelliklerde ara hareket oluşturma

Ara Hareket Oluştur komutu, bir sembol örneği veya metin alanındaki döndürme, ölçek, saydamlık veya renk tonu (yalnızca sembol ve TLF metni) gibi çoğu özelliği hareketlendirmenizi sağlar. Örneğin, ekranda kaybolmasını sağlamak için bir sembol örneğinin alfa (saydamlık) özelliğini düzenleyebilirsiniz. Ara hareketlerle hareketlendirebileceğiniz özelliklerin bir listesi için, bkz. Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler.

 1. Sahne Alanı'nda bir sembol örneği veya metin alanı seçin.

  Seçim başka nesneleri veya katmandan birden çok nesneyi içeriyorsa, Animate seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürmeyi önerir.

 2. Ekle > Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse, seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Tek bir anahtar karede varolan bir nesneye bir ara uyguladığınızda, oynatma kafası, yeni aranın son karesine taşınır. Aksi takdirde, oynatma kafası hareket etmez.

 3. Oynatma kafasını, bir özellik değeri belirlemek istediğiniz ara yayılma alanının karesine yerleştirin.

  Oynatma kafasını ara yayılma alanının diğer herhangi bir karesine de yerleştirebilirsiniz. Ara, genellikle bir özellik anahtar karesi olan, ara yayılma alanının ilk karesindeki özellik değerleriyle başlar.

 4. Nesne Sahne Alanı’nda seçiliyken alfa (saydamlık), dönüş veya eğriltme gibi konum haricindeki bir özellik için bir değer belirleyin. Özellik denetçisini veya Araçlar panelindeki araçlardan birini kullanarak değeri ayarlayın.

  Yayılma alanının geçerli karesi bir özellik anahtar karesi olacaktır.

  Not:

  Farklı türlerde özellik anahtar karelerini ara hareket yayılma alanlarında görüntüleyebilirsiniz. Bir ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyin.

 5. Sahne Alanı'ndaki ara önizlemesini görüntülemek için Zaman Çizelgesi'nde oynatma kafasını kaydırın.

 6. Ek özellik anahtar kareleri eklemek için, oynatma kafasını yayılma alanında istenilen kareye getirin ve özellik için Özellik denetçisinde bir değer belirleyin.

Varolan ara doldurma katmanına ek bir ara ekleme

Varolan ara doldurma katmanına ek aralar ekleyebilirsiniz. Bu özellik, animasyona sahip bir Animate içeriği oluştururken daha az katman kullanmanıza izin verir.

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Katmana boş bir anahtar kare ekleyin (Ekle > Zaman Çizelgesi > Boş Anahtar Kare), anahtar kareye öğeler ekleyin ve sonra bu öğelere ara hareket uygulayın.
  • Ayrı bir katmanda bir ara oluşturun ve ardından yayılma alanını istenilen katmana sürükleyin.
  • Başka bir katmandan statik bir kareyi ara doldurma katmanına sürükleyin ve ardından statik karedeki bir nesneye ara ekleyin.
  • Aynı katmandan veya farklı bir katmandan varolan bir yayılma alanını çoğaltmak için Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Macintosh) basarak sürükleyin.
  • Aynı veya farklı bir katmandan ara yayılma alanını kopyalayın ve yapıştırın.

Animate, seçili ara hareketi tanımlayan ActionScript 3.0 kodunu sisteminizin panosuna kopyalar. Bu kod, arayı kare kare animasyon olarak tanımlar.

Kopyalanan kodu kullanmak için, bunu kopyalanan arayı almasını istediğiniz bir sembol örneğini içeren bir Animate belgesinin Eylemler paneline yapıştırın. addTarget() işlevini çağıran satırı yorumsuz bırakın ve o satırdaki <instance name goes here> metninin yerine animasyon uygulamak istediğiniz sembol örneğinin adını getirin.

Animasyon uygulamak istediğiniz sembol örneğini yapıştırılan ActionScript ile adlandırmak için Sahne Alanı'nda örneği seçin ve Özellik denetçisine adı girin.

Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını seçip Özellik denetçisinde ara hareket için bir ad girerek bir ara hareket örneğini adlandırabilirsiniz. Daha sonra ActionScript 3.0 kodunda ara yayılma alanına başvurabilirsiniz.

ActionScript ile animasyon uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz. fl.motion sınıfları, ActionScript 3.0 Dil ve Bileşenler Başvurusu.

Ayrıca bkz.

 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi