Sahne Alanı'nda içeriği ölçekleme

Sahne alanında öğeleri şu şekillerde ölçekleyebilirsiniz:

 • Serbest Dönüştürme aracı, Özellikler paneli veya Dönüştürme paneliyle ayrı ayrı sembol örneklerini ölçekleyin.

 • Ayrı ayrı sembol örneklerini 9 dilimli ölçekleme ve yukarıda listelenen araçlar ve panellerle ölçekleyin.

 • Sahne alanını yeniden boyutlandırırken Sahne Alanı'nın tüm içeriğini ölçekleme.

Bağımsız bir sembol örneğini ölçekleme

 1. Sahne Alanı'nda sembol örneğini seçin.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Araçlar panelinde Serbest Dönüştürme aracını seçin ve ardından yeniden boyutlandırmak için örneğin köşelerini veya kenarlarını sürükleyin.

  • Özellikler panelini (Pencere > Özellikler) açın ve örneğin Yükseklik ve Genişlik özelliklerini düzenleyin.

  • Dönüştür panelini (Pencere > Dönüştür) açın ve örneğin Genişliği Ölçekle ve Yüksekliği Ölçekle özelliklerini düzenleyin.

Sahne Alanı'nı yeniden boyutlandırırken tüm içeriği ölçekleme

 1. Değiştir > Belge'yi seçin.

 2. Belge Ayarları iletişim kutusunda belgenin Yükseklik ve Genişlik boyutları için yeni değerler girin. Bu Sahne Alanı boyutudur.

 3. İçeriği Sahne Alanıyla Ölçekle seçeneğini belirleyin. Tamam'ı tıklatın.

  Ölçekleme tüm karelerdeki içeriklere uygulanır.

Eğitimler ve videolar

9 dilimli ölçekleme ve film klibi sembolleri hakkında

9 dilimli ölçekleme, bir film klibinin belirli alanlarına ölçeklemenin nasıl uygulanacağını belirtmenizi sağlar. 9 dilimli ölçeklemeyle, film klibinin ölçeklendiğinde doğru görüneceğinden emin olabilirsiniz. Normal ölçeklemeyle, Animate Professional bir film klibinin tüm parçalarını eşit olarak ve hem yatay hem de dikey boyutta ölçekler. Çoğu film klibi için bu eşit ölçekleme, klibin grafiklerinin, özellikle dikdörtgen film kliplerinin kenar ve köşesindekilerin, garip görünmesine neden olabilir. Bu, düğmeler gibi kullanıcı arabirimi öğesi olarak kullanılan film klipleri için çoğu kez doğrudur.

Film klibi görsel olarak ızgaraya benzer bir kaplamayla dokuz bölüme bölünür ve dokuz alanın her biri bağımsız olarak ölçeklenir. Film klibinin görsel doğruluğunu korumak için köşeler ölçeklenmezken, kalan alanlar gerektiği gibi daha küçük veya daha büyük olarak ölçeklenir (uzatılmaya karşıt olarak).

Bir film klibine 9 dilimli ölçekleme uygulandığında, klip Kütüphane paneli önizlemesinde kılavuzlarla birlikte görünür. Sahne Alanı üzerinde film klibinin örneklerini ölçeklerken Canlı Önizlemeyi Etkinleştir açıksa (Kontrol Et > Canlı Önizlemeyi Etkinleştir), 9 dilimli ölçeklemeyi Sahne Alanı üzerinde uygulanmış görürsünüz.

not: Canlı Önizleme ayarı ActionScript 3.0 belgeleriyle kullanılamaz.

 

Not:

9 dilimli ölçekleme Grafik veya Düğme sembollerine uygulanamaz. 9 dilim etkinleştirilmiş film kliplerinin içindeki bitmap'ler normal olarak, 9 dilim deformasyonu olmadan ölçeklenir, buna karşın diğer film klibi içerikleri 9 dilim kılavuzlarına göre ölçeklenir.

Not:

9 dilimli ölçekleme, bazen "ölçek 9" olarak da adlandırılır.

9 dilim etkinleştirilmiş bir film klibi, içinde yuvalanmış nesneler içerebilir, ancak film klibinin içindeki yalnızca belirli tür nesneler 9 dilimli şekilde düzgün olarak ölçeklenir. Film klibi ölçeklendiğinde 9 dilimli ölçeklemeye uyacak dahili nesnelere sahip bir film klibi yapmak için bu yuvalanmış nesneler şekiller, çizim nesneleri, gruplar veya grafik sembolleri olmalıdır.

Kütüphane panelinde bulunan ve Sahne Alanı'nda ölçeklenmiş bir 9 dilim etkinleştirilmiş sembol

9 dilimli ölçeklemeyle film klibi sembollerini düzenleme

Varsayılan olarak, dilim kılavuzları sembolün kenarından, sembolün genişliğinin ve yüksekliğinin %25'i (çeyreği) kadar uzağa yerleştirilir. Sembol düzenleme modunda, dilim kılavuzları sembolün üzerine koyulan noktalı çizgiler olarak görünür. Dilim kılavuzlarını çalışma alanı üzerinde sürüklediğinizde yapışmazlar. Sembol Sahne Alanı üzerindeyken kılavuzlar görünmez.

9 dilim etkinleştirilmiş sembolleri Sahne Alanı üzerinde yerinde düzenleyemezsiniz. Onları sembol düzenleme modunda düzenlemelisiniz.

not: 9 dilim etkinleştirilmiş bir film klibi sembolünden yapılan örnekler dönüştürülebilir ancak düzenlenmemelidir. Bu örnekleri düzenlemek umulmadık sonuçlara neden olabilir.

Varolan bir film klibi sembolü için 9 dilimli ölçeklemeyi etkinleştirme

 1. Kaynak belge açıkken Pencere > Kütüphane’yi seçin.
 2. Kütüphane panelinde bir film klibi, düğme veya grafik sembolü seçin.
 3. Kütüphane Paneli menüsünden Özellikler’i seçin.
 4. 9 Dilimli Ölçekleme için Kılavuzları Etkinleştir'i seçin.

9 dilim etkinleştirilmiş film klibi sembolünü düzenleme

 1. Şunlardan birini yaparak sembol düzenleme moduna girin:
  • Sahne Alanı'nda sembolün bir örneğini seçin ve sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Düzen'i seçin.

  • Kütüphane panelinde sembolü seçin ve sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Düzen'i seçin.

  • Kütüphane panelinde sembolü çift tıklatın.

 2. Yatay veya dikey kılavuzları taşımak için bir kılavuzu sürükleyip bırakın. Kılavuzun yeni konumu, sembolün Kütüphane önizlemesinde güncellenir.

Bitmap'i ön belleğe alarak görüntü oluşturma performansını arttırma

Çalışma zamanı bitmap önbelleğe alma, statik bir film klibi (örneğin, bir arka plan görüntüsü) veya düğme sembolünün çalışma zamanında bir bitmap olarak önbelleğe alınacağını belirterek, oynatma performansını en iyileştirmenizi sağlar. Varsayılan olarak, Flash Player Sahnede her bir karedeki tüm vektör öğeleri yeniden çizer. Film klibini veya düğme sembolünü bitmap olarak ön belleğe alma, Flash Player'ın onları sürekli yeniden çizmesini engeller çünkü görüntü bitmap'tir ve Sahnedeki konumu değişmez. Bu oynatma performansında önemli bir gelişme sağlar.

Örneğin, karışık arka planlı bir animasyon oluşturduğunuzda, arka plandaki tüm öğeleri içeren bir film klibi oluşturun. Daha sonra Özellik Denetçisinde arkalan film klibi için Bitmap olarak önbelleğe al seçeneğini seçin. Oynatma sırasında arka plan, geçerli ekran derinliğinde saklanan bir bitmap olarak çizilir. Flash Player sahnede bitmap'i hızlıca ve bir defaya mahsus çizer, bu da animasyonun daha hızlı ve daha pürüzsüz biçimde oynamasını sağlar.

Bitmap önbelleğe alma olmadan animasyon çok yavaşça oynatılabilir.

Bitmap önbelleğe alma, bir film klibi kullanıp onu otomatik olarak yerinde dondurmanızı sağlar. Bir bölge değişirse, vektör verisi bitmap önbelleğini günceller. Bu süreç, Flash Player'ın yapması gereken yeniden çizimlerin sayısını en aza indirir ve daha düzgün, daha hızlı oynatma performansı sunar.

Çalışma zamanı bitmap önbelleğe almayı, animasyondaki her karede film klibinin içeriğinin değil, konumunun değiştiği statik, karmaşık film klipleri üzerinde kullanın. Çalışma zamanı bitmap önbelleğe almayı kullanmanın sonucunda oluşan oynatma veya çalışma zamanı performansı iyileştirmesi, sadece karmaşık içerikli film kliplerinde fark edilebilir. Basit film klipleriyle çalışma zamanı bitmap önbelleğe alma, performansı geliştirmez.

Guy Watson, Animate Developer Center'da Using Bitmap Caching in Flash (Animate'te Bitmap Önbelleğe Almayı Kullanma) başlıklı, bitmap önbelleğe almayı kullanmaya ilişkin ayrıntılı makaleyi yazmıştır.

Not:

Çalışma Zamanı Bitmap Önbelleğe Alma Kullan seçeneğini sadece film klibi ve düğme sembolleri için kullanabilirsiniz.

Şu koşullarda, bir film klibi bitmap kullanmaz (Çalışma Zamanı Bitmap Önbelleğe Alma Kullan seçiliyse bile), ancak bunun yerine film klibi veya düğme sembolünü vektör verisi kullanarak çizer:

 • Bitmap çok büyükse (herhangi bir yönde 2880 pikselden daha büyükse).

 • Flash Player bitmap için bellek ayırmayı başaramaz (yetersiz hafıza hatası üreterek).

Sembol örneği için bitmap ön belleğe alma özelliğini belirleme

 1. Sahne Alanı'nda film klibi veya düğme sembolünü seçin.
 2. Özellik denetçisinde Bitmap Olarak Ön Belleğe Al'ı veya Oluştur menüsünden Bitmap Olarak Ön Belleğe Al'ı seçin.

Ön belleğe alınmış sembol örneği için bir arka plan rengi belirleme

Bir sembol örneği için Bitmap Olarak Ön Belleğe Al açıldığında, örnek için opak arka plan rengi seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, arka plan saydamdır.

 1. Sahne Alanı'nda örneği seçin.

 2. Özellikler panelinin Görünüm bölümünde Bitmap Arka Planı menüsünden opak seçeneğini belirleyin.

 3. Renk seçiciden bir arka plan rengi seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi