Boya Fırçasıyla çalışma

Animate'teki yeni Boya Fırçası aracı, Adobe Illustrator'da bulunan Resim Fırçaları ve Desen fırçalarını kullanma özelliğini Animate'e getirir. Boya Fırçası aracı, konturları temel alır ve mevcut Fırça aracından farklıdır.

Boya fırçası aracı, çizili yol boyunca seçili resim fırçasının deseninin uygulanmasıyla stilize edilmiş fırça konturları çizmenizi sağlar. Mevcut yollara fırça konturları uygulayabilir, bir yol çizip aynı anda fırça konturu uygulamak için Boya Fırçası aracını kullanabilir veya görüntünüzün düzgünleştirilmiş çıktısını özelleştirebilirsiniz.

Resim Fırçaları

Resim fırçaları, bir vektör desenini yol boyunca boyar ve yayılma alanının tamamı boyunca uzatır. Animate projenizde doğrudan kullanabilmeniz için bir grup Resim Fırçası Önayarı varsayılan olarak mevcuttur. Bu önayarlara, Araçlar panelinde Boya Fırçası aracı seçiliyken Özellikler panelindeki Fırça Kitaplığı'ndan erişilebilir.

Bu Resim fırçaları belgeye eklendiğinde, yalnızca temel kontur stillerini listeleyen Kurşun Kalem aracı dışında Boya Fırçası, Kalem, Çizgi, Dikdörtgen veya Oval gibi araçlarla kullanılabilir.

 

Boya Fırçası aracı

Desen fırçaları

Desen fırçaları, deseni aynı yol boyunca takip eder ve tekrarlar. Bir grup desen fırçası önayarı, Fırça Kitaplığı'nda varsayılan olarak mevcuttur.

Desen fırçalarını kullanma

Desen fırçalarını görüntülemek ve seçmek için:

 1. Pencereler> Fırça Kitaplığı veya Boya Fırçası aracı seçeneğini belirleyerek Özellikler Paneli> Fırça Kitaplığı simgesine gidin.

 2.  Belgeye eklemek için Fırça Kitaplığı'nda herhangi bir desen fırçasını çift tıklatın. Belgeye eklendikten sonra Özellikler panelindeki Kontur Stili açılır menüsünde listelenir.

Desen Fırçalarını düzenleme

 1. Boya Fırçası ekranını görüntülemek için Özellikler Paneli>Kontur Stili ayarlarında Kontur Stilini Düzenle seçeneğini tıklatın.

 2. Boya fırçası seçeneklerinde, Fırça türünü Resim veya Desen olarak belirleyin.

  Resim Fırçası ve Desen Fırçası

 3. Fırça türünü Resim olarak seçerseniz aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Adı: Seçili fırçanın adını belirtir.
  • Orantılı biçimde ölçekle: Resmi, kontur uzunluğunun orantılı bir ölçümüne ölçekler.
  • Kontur uzunluğuna uyması için uzat: Resmi, kontur uzunluğuna uyacak şekilde uzatır.
  • Kılavuzlar arasında uzat: Yalnızca kılavuzlar arasındaki resim bölgesini uzatır. Resmin Baş ve Kuyruk bölümü, tüm konturlara uzatma yapılmadan uygulanır.
  Desen Fırçası Seçenekleri

 4. Fırça türünü Desen olarak seçerseniz aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Adı: Seçili fırçanın adını belirtir.
  • Sığdırmak için uzat, Sığdırmak için alan ekle ve Yaklaşık yol: Bu seçenekler, desen döşemelerinin kontur boyunca nasıl uygulanacağını belirler.
  • Resmi çevir: Seçili deseni çevirir: Yatay veya Dikey olarak.
  • Aralık: Desenlerin farklı parçaları arasındaki aralığı belirler. Varsayılan değer 0'dır.
  • Köşelerde: Köşe Döşemeleri seçilen ayarlara göre otomatik olarak oluşturulur: Ortala, Yasla, Dilimle ve Kapla. Varsayılan seçenek Yasla şeklindedir.
  • Mevcut konturlara uygula ve fırçayı güncelle: Belirli ayarlara sahip yeni bir Fırça oluşturmanıza (değişiklikler yalnızca ileriye dönük çizilen yeni konturlara uygulanır) veya bu ayarları daha önceden çizilmiş tüm konturlara uygulamanıza olanak tanır.

Adobe Capture'dan fırça içe aktarma

 Library uygulamanız için yeni fırçalar oluşturup eklemek üzere Android ve iOS için Adobe Capture mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Adobe Capture.

Özel vektör fırçaları oluşturmak veya içe aktarmak için:

 1. Bir resmi yakalamak için Adobe Capture uygulamasını kullanın.

 2. Resmi bir fırçaya dönüştürün ve Kitaplık'a kaydedin.

 3. Animate'te kitaplığı açın ve yeni eklenen fırçayı tıklayın. Böylece fırça, Fırça Kitaplığı'na ve geçerli belgeye eklenir.

Belgenize resim veya desen fırçaları ekleme

Fırça Kitaplığından

Fırça Kitaplığınızda bulunan yeni Resim Fırçalarını belgenize içe aktarabilirsiniz.

 1. Araçlar panelinde simgesini tıklatın. Özellikler panelinde Boya Fırçası seçenekleri görünür.
 2. simgesini tıklatın. Fırça Kitaplığı paneli görünür.
Fırça Kitaplığı

 1. Resim Fırçası kategorilerini, alt kategorileri tıklatarak kullanmak istediğiniz fırçaya gidin veya arama kutusuna bir dize yazarak kitaplıkta arama yapın. 
 2. Bir fırçayı çift tıklatarak belgenize ekleyin. Seçili fırça, Özellikler Paneli'nde Boya Fırçası aracının Stil açılır menüsünde o anda seçili kontur stili olarak görünür. 

Creative Cloud Library'den

Varsayılan olarak bulunan Resim fırçası önayarlarının yanı sıra, Kitaplıklar'ı kullanarak Animate belgenize yeni Resim Fırçaları içe aktarabilirsiniz.

Yeni bir Resim Fırçası eklemek için Kitaplıklar panelini açın ve desteklenen fırçalardan herhangi birini tıklayın. (Animate, şu anda yalnızca Kitaplıklar'dan alınan Vektör Fırçalarını desteklemektedir).

 1. Araçlar panelinde simgesini tıklatın. Özellikler panelinden Boya Fırçası veya Desen Fırçası seçimini yapın.
 2. Pencere > Kitaplıklar'ı tıklayın. Kitaplıklar paneli görünür.
Kitaplık'tan fırça içe aktarma

 1. Fırçalar içinde, Kitaplıklar'da oluşturulan ve kaydedilen fırçalara gözatın. 
 2. Bir fırçayı çift tıklatarak belgenize ekleyin. Seçili fırça, Özellikler Paneli'nde Boya Fırçası aracının Stil açılır menüsünde o anda seçili kontur stili olarak görünür. 

Resim Fırçalarını Kullanma

Çizilen yol boyunca seçili resim fırçası desenini uygulayarak fırça konturları çizmek üzere konturları temel alan Boya Fırçası aracını kullanabilirsiniz. Yol çizerken aynı anda fırça konturu uygulamak için mevcut yollara fırça konturları uygulayın ya da Boya Fırçası aracını kullanın.  

Nesne çizim ve birleştirilmiş çizim modları

Resim Fırçaları kullanılırken Çizim Nesnesi modu varsayılan olarak etkinleştirilir, böylelikle her bir fırça konturu ayrı ayrı çizilir ve mevcut konturlarla birleşip istenmeyen kontur kesişimlerine neden olmaz. Fırça konturları tipik olarak aşırı vektör verisi içerdiğinden ve şekillerin birleştirilmesinin Animate'te yavaş performansa neden olduğundan, Nesne çizim modunu kullanırken Birleştirilmiş çizim moduna oranla daha iyi performans elde edebilirsiniz.

Zaten çizilmiş olan şekli bir Çizim Nesnesi'ne dönüştürmek için sahne alanında grafiği seçin ve Değiştir > Nesneleri Bir Araya Getir > Topla'yı tıklatın.

Resim fırçası konturlarını dolgulara dönüştürme

Animate'te çizilen resim fırçaları konturlar gibi davranır ve 'Çizgileri Dolgulara Dönüştür' seçeneği kullanılarak dolgulara dönüştürülebilir.

Dönüştürmek için öncelikle sahne alanında çizilen fırça konturlarını seçin ve Değiştir > Şekil > Çizgileri Dolgulara Dönüştür'ü tıklatın.

Dolgulara dönüştürüldükten sonra normal dolgular gibi davranır ve yol düzenleme özelliğini kaybeder.

Dolgu olarak çiz

Boya Fırçası aracındaki Dolgu olarak Çiz seçeneği, Boya fırçası tarafından oluşturulan şeklin bir kontur olmasını veya bir bölgeyi doldurmasını kontrol etmenize yardımcı olur.

Dolgu olarak Çiz seçeneği

Sahne alanında grafiklere Resim Fırçası stilleri uygulama

Yeni resim fırçası stillerini, zaten çizilmiş olan şekillere veya varolan Animate belgelerinize uygulayabilirsiniz.

Sahne alanında bir şekil seçin ve Özellikler Panelinde bir Resim fırçası kontur stili seçerek kontur stilini değiştirin. 

Boya Fırçası'nda Basınç ve Eğim

Animate, Boya fırçası aracı kullanılarak çizilen konturlar için Basınç ve Eğim desteği sağlar. Stilusa uygulanan basınç veya eğime göre değişken genişlikte resim ve desen konturları çizebilirsiniz. Daha fazla iyileştirme için genişlik noktalarını ayarlamak üzere Genişlik aracını kullanın.

Animate'teki eğme seçeneği, WinTab sürücüsüne gerek kalmadan Surface Pro cihazında kullanılabilir. 

 Araç çubuğundaki basınç ve eğim simgeleri, yalnızca bilgisayarınıza bir Wacom basınca duyarlı tablet bağladığınızda görüntülenir.

Basınç ve Eğim değiştiricilerini kullanma

 1. Boya fırçası aracını seçin ve basınç duyarlılığını etkinleştirmek için araç çubuğundan  simgesini seçin; eğim duyarlılığını etkinleştirmek için ise  simgesini seçin. Basınç/Eğim seçeneklerinin minimum ve maksimum değerlerine karşılık gelen varsayılan yüzde değerleri %1 ve %100'dür.

 2. Kaleme uygulanan basınç veya eğime göre değişken genişlikte konturlar oluşturmak için Boya fırçası aracını kullanın.

  Basınç duyarlılığıyla ve basınç duyarlılığı olmadan

Basınç ve Eğim duyarlılığını özelleştirme

 1. Boya Fırçası aracını seçin. Özellikler Paneli'nde Kontur Stili ayarlarını seçin ve Boya Fırçası seçeneklerini görüntülemek için Kontur Stilini Düzenle seçeneğini tıklatın.

 2. Minimum ve maksimum kontur genişliği için minimum ve maksimum Basınç veya Eğim duyarlılığı yüzde değerlerini belirleyin. Kabul edilebilen değerler 1 ila 100 arasındaki tam sayılardır.

  Basınç ve eğim değerleri

 3. Seçili Basınç ve Eğim Duyarlılığı ayarlarına sahip yeni bir fırça eklemek için Ekle'yi tıklatın.

Boya Fırçası aracıyla çizme

Boya fırçası aracı, çizili yol boyunca seçili resim fırçasının deseninin uygulanmasıyla stilize edilmiş fırça konturları çizmenizi sağlar. Mevcut yollara fırça konturları uygulayabilir veya bir yol çizip aynı anda fırça konturu uygulamak için Resim Fırçası aracını kullanabilirsiniz.

 1. Araçlar panelinde  simgesini tıklatın. 

 2. Araçlar panelinde Seçenekler içindeki Boya Fırçası aracının çizim modunu seçin:

  Fırça Aracı Seçenekleri

  • Düz çizgiler çizmek ve üçgen, oval, daire, dikdörtgen ve karelere yakın şekilleri, bu genel geometrik şekillere dönüştürmek için Düzleştir'i  seçin.
  • Düzgün eğri çizgiler çizmek için Düzgünleştir'i  seçin.
  • Değişiklik içermeyen bir mürekkep modu çıktısı çizmek için Mürekkep  seçeneğini belirleyin.
  Düzle, Düzgünleştir ve Mürekkep moduyla çizilmiş çizgiler

Fırçaları Düzenleme

Fırçayı Düzenle seçeneğini kullanarak resim fırçasının özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Fırça Düzenleme simgesi tıklatıldığında seçili fırça için Fırça düzenleme iletişim kutusu açılır. Düzenleme için bir Resim Fırçası seçerseniz Resim Fırçası Seçenekleri iletişim kutusu görünür. Fırça yönü, ölçekleme tercihleri ve çakışma tercihleri gibi özellikleri değiştirebilir ve değişiklikleri varolan konturlara uygulayabilirsiniz. Normal bir fırça seçiminden sonra Fırçayı Düzenle seçeneği tıklatıldığında söz konusu fırça türüne ilişkin düzenleme iletişim kutusu açılır. 

Resim fırçalarını düzenleme

 1. Bir resim fırçası stili seçip Stil açılır kutusunun yanındaki düzenleme düğmesini tıklatın.
 2. Resim Fırçasını Düzenleme Seçenekleri iletişim kutusunda şunları düzenleyebilirsiniz:
  • Orantılı Biçimde Ölçekle: Fırça boyutlarını, uzatma yapmadan oranlara göre ölçeklemek için kullanılır.
  • Kontur uzunluğuna uyması için uzat: Fırçayı çizdiğiniz kontur uzunluğuna göre uzatmak için kullanılır.
  • Kılavuzlar arasından seçim yapın: Fırçayı kılavuzlar arasında uzatmak için kullanılır. 
  • Çakışma: Çakışmayı önlemek için köşelerin ve katlamaların ayarlanıp ayarlanmayacağını belirtmek için kullanılır.
  • Resmi çevir: Fırçanın şeklini çevirmek için kullanılır.
  • Fırça yönü: Fırçanın yönünü değiştirmek için kullanılır.
 1. Değişiklikleri, fırçayı kullanarak çizilmiş mevcut konturlara uygulayıp değişikliklerinizi fırçaya uygulamak için Mevcut konturlara uygula ve fırçayı güncelle seçeneğini belirleyin. 
 2. Değişiklikleri kaydetmek için Ekle'yi tıklatın. 

Kontur stillerini düzenleme (Düz ve Temel Kontur Stilleri için)

 1. Bir fırça/kontur stili seçip Stil açılır kutusunun yanındaki düzenleme düğmesini tıklatın.
 2. Kontur Stili kutusunda şunları düzenleyebilirsiniz:
  • Tür
  • 4 Katı Yakınlaştır
  • Kalınlık 
  • Sivri köşeler
Kontur stili düzenleme

Sık kullanılan seçenekler için Özellik Denetçisi kısayolları

Daha kolay erişim için Özellikler panelinde şu kısayol düğmelerini kullanabilirsiniz:

 • Doldurmak için genişlet: Seçili konturları dolgulara dönüştürür ve bunları birleştirir
 • Nesne Oluştur: Birleştirme modunda seçili şekilleri Çizim nesnesine dönüştürür (Topla işlemiyle aynı)
 • Parçala: Seçili Çizim Nesnesini parçalayıp ham bir şekil sunar

Boya Fırçası aracının nasıl kullanılcığına ilişkin eğitim

Daha fazla benzer konu

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın