Ham görüntüler için varsayılan ayarları belirleme

Adobe Camera Raw 12.2'de tanıtıldı (Şubat 2020 sürümü)

Adobe varsayılan ayarları, kameraya özgü varsayılan ayarları veya özel hazır ayarları temel alarak Adobe Camera Raw'da ham dosya formatı görüntüleri için varsayılan ayarları belirleyin. 

Lightroom Classic kullanıyorsanız Ham görüntüler için varsayılan ayarları belirleme bölümüne göz atın.

Not:

Camera Raw kullanılarak oluşturulan varsayılan ayarlara Lightroom Classic ve tam tersi şekilde erişilebilir.

Ham görüntüler için varsayılan ayarları belirleme

Ham görüntüler için varsayılan ayarları yapmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihleri Aç İletişim Kutusunu tıklayın. Alternatif olarak, Photoshop'ta Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Camera Raw'u (macOS) seçin.

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçmek.

 3. Ana açılır menüden aşağıdakilerden birini seçin:

  Adobe Varsayılan Ayarı

  Ham görüntülerinize Adobe varsayılan ayarlarını uygulamak için bu seçeneği belirleyin.

  Fotoğraf Makinesi Ayarları

  Ham görüntünün çekildiği kameranın ayarlarını korumak için bu seçeneği seçin.

  Hazır Ayar

  Bu seçeneği belirleyin ve ham görüntülerinize uygulanacak bir hazır ayar seçin.

  Not:

  Eğer Kamera Ayarları'nı seçtiğinizde Camera Raw'da eşleşen ayar yoksa, Adobe Varsayılan ayarları uygulanacaktır.

  Raw varsayılanlarını ayarlama
  Yeni ham görüntülere uygulanacak varsayılan ayarları belirleme

Varsayılan ayarların uygulanma sırası

Varsayılan ayarlarınız olarak bir hazır ayar seçtiyseniz, bu hazır ayardaki tüm ayarlar ham görüntüye uygulanır. Hazır ayara dahil olmayan bir ayar varsa Camera Raw bu ayarı fotoğraf makinesi ayarlarında arayacak ve ham görüntünüze uygulayacaktır. Hiçbir ayar bulunmazsa Camera Raw, Adobe Varsayılan ayarlarını kullanır.

Bu nedenle, Ham Varsayılanlar bir hazır ayara ayarlanırsa varsayılan ayarlar aşağıdaki sırayla uygulanır:

 1. Hazır ayarda tanımlanan tüm ayarlar
 2. Hazır ayarda belirtilmeyen tüm ayarlar için Fotoğraf Makinesi Ayarları kullanılacaktır
 3. Adobe Defaults ayarları, Kamera Ayarları'nda tanımlanmayan ayarlar için de kullanılacaktır.

Kamera modeline özgü ham varsayılanları ayarlama

Fotoğraf makinesi modeline göre ham görüntüleriniz için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. Seri numaralarına göre aynı kamera modelindeki birden fazla kamera için farklı varsayılan ayarlar bile belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ayarları oluşturma

Fotoğraf makinesi modeline göre varsayılan ayarları belirlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihleri Aç İletişim Kutusunu tıklayın. Alternatif olarak, Photoshop'ta Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Camera Raw'u (macOS) seçin.

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçmek.

 3. Belirli kameralar için ana ayarları geçersiz kıl altında Raw Varsayılanları'nı seçin.

 4. Kamera açılır menüsünden bir kamera modeli seçin. Açılır liste, ham görüntüleri içe aktardığınız tüm kamera modellerinin adını içerir.

 5. (İsteğe bağlı) Seri numarasına göre bir kamera için varsayılan ayarlar oluşturmak istiyorsanız, Seri numarasını göster'i seçin. Kamera açılır liste artık seri numaralarıyla birlikte kamera modellerinin adını da içermektedir.

  Kamera modeline özgü ham varsayılanları ayarlama
  Kamera modeline özgü ham varsayılanları ayarlama

 6. Adobe Varsayılan açılır listesinde aşağıdakilerden birini seçin:

  Adobe Varsayılan Ayarı

  Ham görüntülerinize Adobe varsayılan ayarlarını uygulamak için bu seçeneği belirleyin.

  Fotoğraf Makinesi Ayarları

  Ham görüntünün çekildiği kameranın ayarlarını korumak için bu seçeneği seçin.

  Hazır Ayar

  Bu seçeneği belirleyin ve içe aktarırken ham görüntülerinize uygulamak için bir hazır ayar seçin.

  Not:

  Eğer Kamera Ayarları'nı seçtiğinizde Camera Raw'da eşleşen ayar yoksa varsayılan ayarlar uygulanacaktır.

 7. Varsayılan Oluştur'a tıklayın.

Varsayılan ayarları değiştirme

Oluşturduğunuz varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihleri Aç İletişim Kutusunu tıklayın. Alternatif olarak, Photoshop'ta Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Camera Raw'u (macOS) seçin.

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçmek.

 3. Değiştirmek istediğiniz varsayılan ayarları seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Menü simgesini tıklayın varsayılan ayarın yanında.
  • Varsayılan ayara sağ / sol tıklayın
 4. Açılır menüden yeni ayarı seçin.

  Varsayılan ayarları değiştirme
  Varsayılan ayarları değiştirme

Varsayılan ayarları silme

Oluşturduğunuz varsayılan bir ayarı silmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihleri Aç İletişim Kutusunu tıklayın. Alternatif olarak, Photoshop'ta Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Camera Raw'u (macOS) seçin.

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçmek.

 3. Silmek istediğiniz varsayılan ayarı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Menü simgesini tıklayın varsayılan ayarın yanında.
  • Varsayılan ayara sağ / sol tıklayın
 4. Açılır menüden Sil'i seçin.

  Varsayılan ayarları silme
  Varsayılan ayarları silme

ISO değerlerine özgü ham varsayılanları ayarlama

Haziran 2020 (sürüm 12.3) sürümünde güncellendi

Ham görüntülerinizin ISO değerlerine göre ham varsayılanlar ayarlayabilirsiniz. Adobe Camera Raw sürüm 12.3'ten başlayarak, hızla bir ISO uyarlanabilir hazır ayarı oluşturabilir ve bunu ham görüntüleriniz için varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.

Hazır ayarınızda farklı ISO değerleri için farklı ayarlar belirleyebilirsiniz. Bir görüntünün hazır ayarınızda belirttiğiniz değerden farklı bir ISO değeri varsa ayarın uygun değeri hazır ayarda tanımladığınız değerlere göre hesaplanır. Örneğin, aşağıdaki değerlerle bir hazır ayar oluşturursanız -

 • ISO 400     Parlaklık Gürültü Azaltma 0
 • ISO 1600     Parlaklık Gürültü Azaltma 10

ISO 800 ile bir görüntü içe aktarırsanız, Parlaklık Parazit Azaltma 5'e ayarlanır.

ISO değerlerine göre ham varsayılanlar ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

ISO uyumlu hazır ayarı oluşturma

 1. Farklı ISO değerlerine sahip en az iki ham görüntü açın. 

 2. Görüntülerin her birinde ayarları belirtin.

 3. Film şeridindeki iki görüntüyü seçin ve Hazır ayarlar simgesine tıklayın. Ayrıca Shift + P tuşlarına da basabilirsiniz.

  Hazır Ayarlar panelini görüntülemek için Hazır Ayarlar simgesine veya Shift + P seçeneğine tıklayın
  Hazır Ayarlar simgesini tıklayın veya Shift + P tuşlarına basın

 4. Daha fazla hazır ayar seçeneği görüntülemek için üç nokta simgesine tıklayın ve Hazır Ayar Oluştur öğesini seçin.

  Hazır ayar seçenekleri

 5. Hazır ayarın adını, grubunu ve buna dahil etmek istediğiniz ayarları belirtin. ISO Uyarlanabilir Hazır Ayarı Oluşturma öğesinin seçildiğinden emin olun. Tamam'ı tıklatın.

  Hazır ayar oluşturma
  Bir hazır ayar oluşturmak için Yeni Hazır Ayar iletişim kutusu

  Oluşturulan hazır ayarı, belirttiğiniz hazır ayar grubunda bulabilirsiniz. 

ISO uyumlu hazır ayarı raw varsayılan olarak ayarlamak

  • Camera Raw iletişim kutusunda, sağ üst köşedeki Tercihler iletişim kutusunu aç simgesini tıklayın. Ayrıca Command + K (macOS) /Control + K (Windows) tuşlarına da basabilirsiniz.
  • Photoshop'ta Photoshop > Tercihler > Camera Raw (macOS) veya Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) öğesini seçin.
 1. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Birincil açılır menüden Hazır Ayar Seç > Kullanıcı Hazır Ayarları'nı ve Uyarlanabilir ISO hazır ayarını seçin.
  • Belirli fotoğraf makineleri için birincil ayarı geçersiz kıl'ı seçin, bir fotoğraf makinesi modeli belirleyin ve Varsayılan açılır listeden Hazır Ayar Seç > Kullanıcı Hazır Ayarları ve uyarlanabilir ISO hazır ayarını seçin.

Ham varsayılan ayarların konumu

Ham varsayılan ayarlarınızı bir makineden diğerine taşımak veya ayarlarınızın yedeklemesini almak istiyorsanız, ham varsayılan ayarları aşağıdaki konumda bulabilirsiniz:

 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın