Adobe Camera Raw'da rengi ve tonu ayarlamayı öğrenin.

Histogram ve RGB düzeyleri

Histogram, görüntüdeki her ışıklılık değerindeki piksel sayısını gösterir. Her ışıklılık değeri için sıfır olmayan değerler içeren bir histogram, tam ton ölçeğinden yararlanan bir görüntüyü belirtir. Tam ton aralığını kullanmayan bir histogram, kontrast içermeyen mat bir görüntüye karşılık gelir. Sol tarafında sivri uç olan bir histogram gölge kırpmayı gösterir; sağ tarafında sivri uç olan bir histogram açıkton kırpmayı gösterir.

Not:

Önizleme görüntüsünde hangi piksellerin kırpıldığını görmek için Gölgeler'i veya Açıktonlar'ı seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Açıkton ve gölge kırpmasını önizleme.

Görüntüyü ayarlamak için sık gerçekleştirilen bir görev, piksel değerlerini bir uçta veya diğerinde toplamak yerine, histogramda soldan sağa eşit bir şekilde yaymaktır.

Histogram kırmızı, yeşil ve mavi renk kanallarını temsil eden üç renk katmanından oluşur. Beyaz, üç kanal da çakıştığında oluşur. Sarı, macenta ve siyan RGB kanallarından ikisi çakıştığında oluşur (sarı eşittir kırmızı + yeşil kanallar, macenta eşittir kırmızı + mavi kanallar ve siyan eşittir yeşil + mavi kanallar).

Camera Raw iletişim kutusunda ayarları değiştirdikçe histogram otomatik olarak değişir.

İşaretçinin (önizleme görüntüsünde) altındaki pikselin RGB değerleri histogramın altında görünür.

Not:

Önizleme görüntüsüne dokuza kadar renk örnekleyici yerleştirmek için Renk Örnekleyici aracını  da kullanabilirsiniz. RGB değerleri önizleme görüntüsünün üstünde görünür. Renk örnekleyiciyi kaldırmak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşu basılı olarak örnekleyiciyi tıklatın. Renk örnekleyicileri temizlemek için Örnekleyicileri Temizle öğesini tıklatın.

RGB değerlerini görüntüleme
Camera Raw iletişim kutusunda pikselin RGB değerleri işaretçinin altında görüntülenir.

Açıkton ve gölge kırpmasını önizleme

Piksel renk değerleri görüntüde temsil edilen en yüksek değerin üstünde ya da en düşük değerin altında olduğunda kırpma oluşur. Aşırı parlak değerler beyaz çıktı alınması için, aşırı karanlık değerler ise siyah çıktı alınması için kırpılır. Sonuç her zaman görüntü ayrıntısının kaybı olur.

 • Önizleme görüntüsünün kalanıyla hangi piksellerin kırpıldığını görmek için histogramın üstündeki Gölgeler veya Açıktonlar seçeneklerini belirleyin. Veya gölge kırpmasını görmek için U, açıkton kırpmasını görmek için de O tuşuna basabilirsiniz.
 • Sadece kırpılan pikselleri görmek için Pozlama, Kurtarma veya Siyahlar sürgülerini sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın.

Pozlama ve Kurtarma sürgüleri için görüntü siyaha dönüşürken kırpılan alanlar beyaz görüntülenir. Siyahlar sürgüsü için görüntü beyaza dönüşürken kırpılan alanlar siyah görüntülenir. Renkli alanlar kırpılmayı tek renk kanalında (kırmızı, yeşil, mavi) veya iki renk kanalında (siyan, macenta, sarı) belirtir.

Not:

Bazı durumlarda kırpma, üzerinde çalıştığınız renk uzayı çok küçük renk gamutuna sahip olduğundan oluşur. Renkleriniz kırpılıyorsa ProPhoto RGB gibi daha yüksek bir gamuta sahip renk uzayında çalışmayı deneyin.

Beyaz dengesi kontrolleri

Beyaz dengesini ayarlamak için, görüntüde hangi nesnelerin nötr renkli (beyaz veya gri) olacağını belirleyin, ardından söz konusu nesneleri nötr renkli yapmak için renkleri ayarlayın. Bir görüntüdeki beyaz veya gri nesne, fotoğrafı çekmek için kullanılan ortam ışığı veya flaşa göre renk tonu alır. Beyaz veya gri olmasını istediğiniz bir nesneyi belirtmek üzere Beyaz Dengesi aracını  kullandığınızda Camera Raw, görüntünün çekildiği ışığın rengini saptayıp görüntü aydınlatmasını otomatik olarak ayarlayabilir.

Renk sıcaklığı (Kelvin cinsinden), görüntü aydınlatmasının ölçüsü olarak kullanılır. Doğal ve elektrikli ışık kaynakları, sıcaklıklarına göre öngörülebilir bir şekilde ışık yayar.

Dijital fotoğraf makinesi pozlama sırasındaki beyaz dengesini meta veri girişi olarak kaydeder. Camera Raw eklentisi bu değeri okur ve Camera Raw iletişim kutusunda dosyayı açtığınızda bunu ilk değer haline getirir. Bu ayar genellikle doğru veya doğruya yakın renk sıcaklığını verir. Beyaz dengesi doğru değilse ayarlayabilirsiniz.

Not:

Tüm renk tonları yanlış beyaz dengesinin bir sonucu değildir. Beyaz dengesi ayarlandıktan sonra kalan bir renk tonunu düzeltmek için DNG Profil Düzenleyici'yi kullanın. Bkz. Camera Raw'da fotoğraf makineniz için renk oluşturmayı ayarlama.

Camera Raw iletişim kutusundaki Temel sekmesinde bir görüntüdeki renk tonlarını düzeltmeye yönelik üç kontrol bulunur:

Beyaz Dengesi

Camera Raw beyaz dengesi ayarını uygular ve Temel sekmesinde Sıcaklık ve Renk Tonu özelliklerini uygun şekilde değiştirir. Renk dengesinin ince ayarını yapmak için bu kontrolleri kullanın.

Çekildiği Gibi

Varsa, fotoğraf makinesinin beyaz dengesi ayarlarını kullanır.

Otomatik

Görüntü verilerini temel alarak beyaz dengesini hesaplar.

Camera Raw ve DNG dosyaları şu beyaz dengesi ayarlarına da sahiptir: Gün Işığı, Bulutlu, Gölge, Tungsten, Floresan ve Flaş.

Not:

Camera Raw, fotoğraf makinesinin beyaz dengesi ayarını tanımıyorsa Çekildiği Gibi seçeneğini belirlemekle Otomatik seçeneğini belirlemek aynıdır.

Sıcaklık

Beyaz dengesini özel bir renk sıcaklığına ayarlar. Düşük bir ışık renk sıcaklığıyla çekilen fotoğrafı düzeltmek için Sıcaklık'ı azaltın; Camera Raw eklentisi ortam ışığının düşük renk sıcaklığını (sarıya çalan) telafi etmek için görüntü renklerini daha mavi yapar. Tersini yaparak, yüksek ışık renk sıcaklığı ile çekilen bir fotoğrafı düzeltmek için Sıcaklık'ı artırın; ortam ışığının yüksek renk sıcaklığını (maviye çalan) telafi etmek için görüntü renkleri daha sıcak (sarıya çalan) olur.

Not:

Sıcaklık ve Renk Tonu kontrolleri için aralık ve birimler, TIFF veya JPEG görüntüsü ayarlanırken farklıdır. Örneğin, Camera Raw 2.000 Kelvin - 50.000 Kelvin arasındaki raw dosyaları için gerçek sıcaklık ayarı sürgüsü sağlar. Camera Raw, JPEG veya TIFF dosyaları için farklı bir renk sıcaklığı ya da beyaz dengesi tahmin etmeye çalışır. Orijinal değer, dosyadaki piksel verilerini değiştirme amacıyla zaten kullanıldığından Camera Raw doğru Kelvin sıcaklık ölçeğini vermez. Bu örneklerde, sıcaklık ölçeği yerine -100 ila 100 arasında olan yaklaşık ölçeği kullanılır.

Beyaz dengesini düzeltin
Beyaz dengesini düzeltme

A. Sıcaklık sürgüsünü sağa kaydırmak, yüksek ışık renk sıcaklığı ile çekilen bir fotoğrafı düzeltir B. Sıcaklık sürgüsünü sola kaydırmak, düşük ışık renk sıcaklığı ile çekilen bir fotoğrafı düzeltir C. Sıcaklık ayarlamasından sonra fotoğraf 

Renk Tonu

Yeşil veya macenta renk tonunu telafi etmek için beyaz dengesini ayarlar. Görüntüye yeşil eklemek için Renk Tonu'nu azaltın; Görüntüye macenta eklemek için Renk Tonu'nu artırın.

Not:

Beyaz dengesini hızlı bir şekilde ayarlamak için Beyaz Dengesi aracını seçin ve görüntüde nötr gri olmasını istediğiniz bir alanı tıklatın. Sıcaklık ve Renk Tonu özellikleri seçilen rengi nötr yapmak için (mümkünse) ayarlanır. Beyazları tıklatıyorsanız, aynasal açıkton yerine kayda değer bir beyaz ayrıntı içeren bir açıkton alanını seçin. Beyaz Dengesi'ni Çekildiği Gibi olarak sıfırlamak için Beyaz Dengesi aracını çift tıklatabilirsiniz.

Ton ayarlama

Görüntü ton ölçeğini Temel sekmesindeki ton denetimlerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Temel sekmesinin ton kontrolleri bölümünün üst kısmında Otomatik seçeneğini tıklattığınızda, Camera Raw söz konusu görüntüyü analiz eder ve ton kontrollerinde otomatik ayarlar yapar.

Bağımsız ton kontrolleri için otomatik ayarları ayrı olarak da uygulayabilirsiniz. Pozlama veya Kontrast gibi bağımsız bir ton kontrolüne otomatik ayar uygulamak için Shift tuşunu basılı tutarak sürgüyü çift tıklatın. Bağımsız bir ton kontrolünü orijinal değerine döndürmek için söz konusu ton kontrolünün sürgüsünü çift tıklatın.

Tonu otomatik olarak ayarladığınızda Camera Raw diğer sekmelerde önceden yapılan ayarlamaları (Ton Eğrileri sekmesinde tonun ince ayarının yapılması gibi) yoksayar. Bu nedenle, görüntünüz için en iyi ilk yaklaşık ayarları elde etmek amacıyla otomatik ton ayarlamalarını önce uygulayın (yapmanız gerekiyorsa). Özenli bir şekilde çekim yaptıysanız ve bilinçli olarak farklı pozlamalarda çekim yaptıysanız, otomatik ton ayarlamaları yaparak bu çalışmanızı geri almak istemeyebilirsiniz. Diğer yandan, her zaman Otomatik'i tıklatıp, beğenmediğiniz ayarlamaları geri almayı deneyebilirsiniz.

Adobe Bridge uygulamasındaki önizlemeler varsayılan görüntü ayarlarını kullanır. Varsayılan görüntü ayarlarında otomatik ton ayarlamalarının olmasını istiyorsanız Camera Raw tercihlerinin Varsayılan Görüntü Ayarları bölümünde Otomatik Ton Ayarlamaları Uygula seçeneğini belirleyin.

Not:

Görüntüleri Adobe Bridge uygulamasındaki önizlemelerini esas alarak karşılaştırıyorsanız, Otomatik Ton Ayarlamaları Uygula tercihini işaretlenmemiş olarak bırakın (varsayılan seçenektir). Aksi takdirde, zaten ayarlanmış olan görüntüleri karşılaştırmış olursunuz.

Ayarlamalar yaparken histogramın uç noktalarını izleyin veya gölge ve açıkton kırpma önizlemelerini kullanın.

Not:

Ton kontrolleri sürgülerini hareket ettirirken, açıktonların veya gölgelerin kırpıldığı yerlerin önizlemesini görmek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Kırpma başlayana kadar sürgüyü hareket ettirin ve ayarlamayı az oranda tersine çevirin. (Daha fazla bilgi için bkz. Açıkton ve gölge kırpmasını önizleme.)

 • Ton kontrolünü elle ayarlamak için sürgüyü sürükleyin, kutuya sayı yazın veya kutudan değeri seçin ve Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.
 • Değeri varsayılanına sıfırlamak için sürgü kontrolünü çift tıklatın.

Not:

Temel panelde görüntülenen ton kontrolleri İşlem Sürümü PV2012, PV2010 veya PV2003'te çalışmanıza bağlıdır (belirtildiği gibi).

Pozlama (Tümü)

Genel görüntü parlaklığını ayarlar. Fotoğraf iyi görünene ve görüntü istenen parlaklığa gelene kadar sürgünün ayarlamasını yapın. Pozlama değerleri, fotoğraf makinesindeki açıklık değerlerine (f-duraklarına) eşdeğer artışlar halindedir. +1.00 değerindeki bir ayarlama, açıklığı 1 durak açmaya benzer. Benzer şekilde, ‑1.00 değerindeki bir ayarlama, açıklığı 1 durak kapatmaya benzer.

Kontrast (Tümü)

Genellikle orta tonları etkileyerek, görüntü kontrastını artırır veya azaltır. Kontrastı artırdığınızda, ortadan koyuya kadar olan görüntü bölgeleri daha koyu olur ve ortadan açığa kadar olan bölgeler daha açık olur. Görüntü tonları, kontrast azaltıldığında ters şekilde etkilenir.

Açıktonlar (PV2012)

Parlak görüntü alanlarını ayarlar. Açıktonları koyulaştırmak ve “dağılan” açıkton ayrıntılarını kurtarmak için sola sürükleyin. Kırpmayı en aza indirirken açıktonları parlaklaştırmak için sağa sürükleyin.

Gölgeler (PV2012)

Koyu görüntü alanlarını ayarlar. Kırpmayı en aza indirirken gölgeleri koyulaştırmak için sola sürükleyin. Gölgeleri parlaklaştırmak ve gölge ayrıntılarını kurtarmak için sağa sürükleyin.

Beyazlar (PV2012)

Beyaz kırpmayı ayarlar. Açıktonlardaki kırpmayı azaltmak için sola sürükleyin. Açıkton kırpmasını artırmak için sağa sürükleyin. (Artırılmış kırpma, metalik yüzeyler gibi aynasal açıktonlar için istenebilir.)

Siyahlar (PV2012)

Siyah kırpmayı ayarlar. Siyah kırpmayı artırmak için sola sürükleyin (saf siyah haline getirmek için daha fazla gölge eşleştirin). Gölge kırpmasını azaltmak için sağa sürükleyin.

Siyahlar (PV2010 ve PV2003)

Hangi görüntü değerlerinin siyahla eşleştiğini belirtir. Sürgünün sağa hareket ettirilmesi, siyah olan alanları artırır ve bazen artırılmış görüntü kontrastı izlenimi oluşturur. En büyük etki gölgelerde olur ve orta tonlarda ve açıktonlarda çok az değişiklik meydana gelir.

Kurtarma (PV2010 ve PV2003)

Açıktonlardan ayrıntılar kurtarmayı dener. Camera Raw, bir veya iki renk kanalının beyaza kırpıldığı alanlardan bazı ayrıntıları yeniden oluşturabilir.

Dolgu Işığı (PV2010 ve PV2003)

Siyahları parlak hale getirmeden gölgelerden ayrıntılar kurtarmayı dener. Camera Raw, bir veya iki renk kanalının siyaha kırpıldığı alanlardan bazı ayrıntıları yeniden oluşturabilir. Dolgu Işığı'nı kullanmak, Photoshop Gölge/Açıkton filtresinin veya After Effects Gölge/Açıkton efektinin gölge kısımlarını kullanmaya benzer.

Parlaklık (PV2010 ve PV2003)

Pozlama özelliğinin yaptığına benzer şekilde görüntünün parlaklığını veya koyuluğunu ayarlar. Ancak, görüntüyü açıktonlarda veya gölgelerde kırpmak yerine, Parlaklık seçeneği sürgüyü sağa kaydırdığınızda açıktonları sıkıştırır ve gölgeleri genişletir. Çoğunlukla bu kontrolü kullanmanın en iyi yolu, öncelikle Pozlama, Kurtarma ve Siyahlar'ı ayarlayıp, daha sonra Parlaklık'ı ayarlayarak genel ton ölçeğini ayarlamaktır. Büyük Parlaklık ayarlamaları gölge ve açıkton ayarlamalarını etkileyebilir, bu nedenle Pozlama, Kurtarma veya Siyahlar özelliğini Parlaklık'ı ayarladıktan sonra ayarlamak isteyebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi: Matt Kloskowski tarafından hazırlanan Camera Raw'daki yenilikler ve Terry White tarafından hazırlanan Photoshop'u Neden JPG Görüntüleriniz Adobe Camera RAW'da Açılacak Şekilde Ayarlamalısınız video eğitimlerini izleyin.

Ton eğrilerinin ince ayarını yapma

Temel sekmesinde ton ayarlarını yaptıktan sonra görüntülerin ince ayarını yapmak için Ton Eğrisi sekmesindeki denetimleri kullanın. Ton eğrileri görüntüye ait ton ölçeğinde yapılan değişiklikleri gösterir. Yatay eksen görüntünün orijinal ton değerlerini (girdi değerleri) temsil eder ve solda siyah, sağa ilerledikçe de kademeli olarak daha açık değerlerde görünür. Dikey eksen görüntünün değiştirilen ton değerlerini (çıktı değerleri) temsil eder ve altta siyah, yukarı ilerledikçe de kademeli olarak daha beyaz olarak görünür.

Eğrideki bir nokta yukarı hareket ederse, çıktı daha hafif bir tondadır; aşağı hareket ettiğindeyse daha koyu bir tondadır. Düz, 45 derecelik bir çizgi ton yanıt eğrisinde değişiklik olmadığını gösterir: Orijinal girdi değerleri çıktı değerleriyle tam olarak eşleşir.

Görüntüdeki belirli ton aralığı değerlerini ayarlamak için iç içe Parametrik sekmesindeki ton eğrisini kullanın. Bölge özelliklerinden etkilenen eğri alanları (Açıktonlar, Açıklar, Koyular veya Gölgeler), grafiğin altında bölme kontrollerini belirlediğiniz yere bağlıdır. Orta bölge özellikleri (Koyular ve Açıklar) çoğunlukla eğrinin orta bölgesini etkiler. Açıkton ve Gölgeler özellikleri çoğunlukla ton aralığının uçlarını etkiler.

 1. Ton eğrilerini ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yuvalanmış Parametrik sekmesindeki Açıktonlar, Açıklar, Koyular veya Gölgeler sürgüsünü sürükleyin. Bölge bölücü kontrollerini grafiğin yatay ekseni boyunca sürükleyerek, sürgülerin etkilediği eğri bölgelerini genişletebilir veya daraltabilirsiniz.
  • Yuvalanmış Nokta sekmesindeki eğrinin üzerinde bulunan bir noktayı sürükleyin. Noktayı sürükledikçe, Girdi ve Çıktı ton değerleri ton eğrisinin altında görüntülenir.
  • Yuvalanmış Nokta sekmesindeki Eğri menüsünden bir seçenek belirleyin. Belirlediğiniz seçenek Nokta sekmesine yansıtılır ancak Parametrik sekmesindeki ayarlara yansıtılmaz. Orta Kontrast varsayılan ayardır.
  • Araç çubuğundaki Parametrik Eğri Hedefli Ayar aracını  seçin ve görüntüye sürükleyin. Parametrik Eğri Hedefli Ayar aracı tıklattığınız görüntünün değerlerine dayalı olarak Açıktonlar, Açıklar, Koyular veya Gölgeler'in eğri bölgelerini ayarlar.

  Not:

  Hedefli Ayar aracı nokta eğrilerini etkilemez.

Netlik, Titreşim ve Doygunluk kontrolleri

Temel sekmesindeki Netlik, Titreşim ve Doygunluk kontrollerini ayarlayarak tüm renklerin renk doygunluğunu değiştirebilirsiniz. (Belirli bir renk aralığı için doygunluğu ayarlamak üzere HSL / Gri Tonlama sekmesindeki kontrolleri kullanın.)

Netlik

Orta tonlarda en iyi efektlerle yerel kontrastı artırarak görüntüye derinlik ekler. Bu ayar geniş yarı çaplı keskinliği azaltma maskesine benzer. Bu ayar kullanıldığında %100 veya daha fazla bir değerde yakınlaştırmak en iyisidir. Bu efekti artırmak için görüntünün kenar ayrıntıları yakınında hale görene kadar ayarı yükseltip yavaşça düşürün.

Titreşim

Çözünürlüğü ayarlar; böylece renkler tam çözünürlüğe yaklaşırken kırpılma da en düşük düzeyde tutulur. Bu ayar tüm düşük çözünürlüklü renklerin çözünürlüğünü yüksek çözünürlüklü renklerdeki düşük efektle değiştirir. Titreşim dış görünüm tonlarının fazla doygun olmasını da önler.

Doygunluk

Tüm görüntü renklerinin doygunluğunu eşit şekilde ‑100 (tek renkli) ve +100 (iki kat doygunluk) arasında ayarlar.

HSL / Gri Tonlama kontrolleri

Bağımsız renk aralıklarını ayarlamak için HSL / Gri Tonlama sekmesindeki kontrolleri kullanabilirsiniz. Örneğin, kırmızı bir nesne çok canlı veya dikkat çekici görünüyorsa, yuvalanmış Doygunluk sekmesinde yer alan Kırmızılar değerini azaltabilirsiniz.

Aşağıdaki yuvalanmış sekmeler, belirli bir renk aralığı için renk bileşeni ayarlamak üzere kontroller içerir:

Ton

Rengi değiştirir. Örneğin, mavi gökyüzünü (ve diğer tüm mavi nesneleri) siyan renginden mora dönüştürebilirsiniz.

Doygunluk

Rengin ne kadar canlı veya saf olduğunu değiştirir. Örneğin, gökyüzünü griden yüksek doygunluktaki mavi renge dönüştürebilirsiniz.

Işıklılık

Renk aralığının parlaklığını değiştirir.

Gri Tonlamaya Dönüştür'ü seçerseniz sadece bir yuvalanmış sekme görürsünüz:

Gri Tonlama Karışımı

Her renk aralığının görüntünün gri tonlama sürümüne katkısını belirlemek için bu sekmedeki kontrolleri kullanın.

Hedefli Ayar aracını kullanarak renk veya tonu ayarlama

Hedefli Ayar aracı doğrudan fotoğrafa sürükleyerek ton ve renk düzeltmeleri yapmanıza olanak sağlar. Hedefli Ayar aracını kullanarak, örneğin mavi gökyüzünde aşağı sürükleyerek doygunluğu azaltabilir veya kırmızı ceket üzerinde yukarı sürükleyerek tonunu yoğunlaştırabilirsiniz.

 1. Hedefli Ayar aracı  ile renk ayarlamaları yapmak için araç çubuğunda bu aracı tıklatın ve yapmak istediğiniz düzeltme türünü seçin: Ton, Doygunluk, Işıklılık veya Gri Tonlama Karışımı. Ardından görüntüyü sürükleyin.

  Yukarı veya sağa sürüklemek değeri artırır, aşağı veya sola sürüklemek değeri azaltır. Hedefli Ayar aracı ile sürüklerken, bir renkten fazla renk için olan sürgüler etkilenebilir. Gri Tonlama Karışımı Hedefli Ayar aracını seçmek, görüntüyü gri tonlamaya dönüştürür.

 2. Hedefli Ayar aracını  kullanarak ton eğrisi ayarlamaları yapmak için araç çubuğunda bu aracı tıklatın ve Parametrik Eğri'yi seçin. Ardından görüntüyü sürükleyin.

  Parametrik Eğri Hedefli Ayar aracı tıklattığınız görüntünün değerlerine dayalı olarak Açıktonlar, Açıklar, Koyular veya Gölgeler'in eğri bölgelerini ayarlar.

  Not:

  T klavye kısayolu, son kullandığınız Hedefli Ayar aracını değiştirir.

Gri tonlamalı görüntünün tonunu ayarlama

Tonlamayı Böl sekmesindeki denetimleri gri tonlamalı görüntüyü renklendirmek için kullanın. Ton aralığında sepya görünümü gibi bir renk ekleyebilirsiniz veya içinde gölgelere ve açıktonlara farklı bir rengin uygulandığı bölme tonu oluşturabilirsiniz. Aşırı gölgeler ve açıktonlar siyah ve beyaz kalır.

Ayrıca renk görüntüsüne çapraz işlenen görünüm gibi özel işlemler uygulayabilirsiniz.

 1. Gri tonlamalı görüntü seçin. (HSL / Gri Tonlama sekmesinde Gri Tonlamaya Dönüştür'ü seçerek gri tonlamaya dönüştürdüğünüz bir görüntü olabilir.)

 2. Tonlamayı Böl sekmesinde açıktonlar ve gölgeler için Ton ve Doygunluk özelliklerini ayarlayın. Ton rengin tonunu ayarlar; Doygunluk ise sonucun büyüklüğünü ayarlar.
 3. Açıkton ve Gölge kontrolleri arasındaki etkiyi dengelemek için Denge kontrolünü ayarlayın. Pozitif değerler Açıkton kontrollerinin etkisini artırır; negatif değerler ise Gölge kontrollerinin etkisini artırır.

Camera Raw'da HDR görüntüleri düzenleme

Camera Raw 7.1 veya sonrasında, genellikle HDR (yüksek dinamik aralıklı görüntüler) olarak adlandırılan 16, 24 ve 32 bit kayan nokta görüntüleri ile çalışabilirsiniz. Camera Raw TIFF ve DNG biçimli HDR görüntülerini açar. Görüntülerin 2012 işlem sürümünde olduğundan emin olun. (Bkz. Camera Raw'da işlem sürümleri.)

HDR görüntüleri düzenlemek için Temel sekmesi denetimlerini kullanabilirsiniz. Temel sekmesi Pozlama denetimi HDR görüntülerle çalışırken genişletilmiş bir aralığa sahiptir (+10 ila -10).

Düzenlemeyi bitirdiğinizde, Bitti'yi veya görüntüyü Photoshop'ta açmak için Görüntüyü Aç'ı tıklatın. İş Akışı Seçeneklerini nasıl ayarladığınıza bağlı olarak görüntü 16 bit veya 8 bit görüntü olarak açılır.

HDR görüntüyü Camera Raw'da açmak için:

 1. Bridge'de, görüntüyü seçin ve Dosya > Camera Raw'da Aç seçeneğini belirleyin. Mini Bridge'de, görüntüyü sağ tıklatın (Mac'te Ctrl'ye basarken tıklatın) ve Birlikte Aç > Camera Raw seçeneğini belirleyin.

Create and edit HDR images in Photoshop and Lightroom 4.1

Create and edit HDR images in Photoshop and Lightroom 4.1
Julieanne Kost, Photoshop'ta çoklu pozlamalardan 32 bit dosyanın nasıl oluşturulacağını ve ardından görüntünün renginin ve tonalitesinin Lightroom 4.1'de nasıl geliştirileceğini gösterir.
Julieanne Kost

HDR görüntüler hakkında daha fazla bilgi için Photoshop Yardımı'nda Yüksek dinamik aralık görüntüleri bölümüne bakın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi