Dreamweaver CC 2017'deki tüm menü değişiklikleri hakkında bilgi edinin.

Dreamweaver'daki tüm menüler, menü öğelerine erişimi kolaylaştırmak için bu sürümde yeniden tasarlandı.

Dreamweaver menüleri - Önceki ve sonraki görünüm

Dreamweaver CC 2015 ve Dreamweaver CC 2017'de bulunan menülerin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz. 

Dreamweaver CC 2017

 • Dosya
 • Düzenle
 • Görünüm
 • Ekle
 • Araçlar
 • Bul
 • Site
 • Pencere
 • Yardım

Özet:

 • Değiştir, Format ve Komut menüleri kaldırıldı ve içinde bulunan tüm görevler diğer uygun konumlara taşındı. Daha fazla bilgi için bkz. Dreamweaver CC 2017'de kaldırılan menüler.
 • Dreamweaver CC 2017'ye yeni olarak Araçlar ve Bul menüleri eklendi ve diğer menülerdeki görevler bunun içine taşındı. Daha fazla bilgi için bkz. Dreamweaver CC 2017'ye eklenen menüler.
 • Diğer Dreamweaver menülerindeki değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için eklenen, kaldırılan ve başka yere taşınan öğeleri belirten önceki ve sonraki görünümü görmek üzere gerekli bölüme gidin.

Dosya menüsü

Aşağıdaki menü öğeleri Dosyalar paneline eklenmiştir:

 • Değiştir > Sayfa Özellikleri konumundaki Sayfa Özellikleri, Dosya > Sayfa Özellikleri bölümüne taşınmıştır.
 • Format > CSS Stilleri > Stil Sayfası Ekle bölümündeki Stil Sayfası Ekle, Dosya> Stil Sayfası Ekle bölümüne taşınmıştır.
 • Tarayıcıda Önizleme artık Gerçek Zamanlı Önizleme ile değiştirilmiştir.

Bu menüde başka bir değişiklik yoktur.

Dosya menüsüne eklenen menü öğeleri hakkında görsel bir fikir edinmek için aşağıdaki görüntüyü tarayın.

Dosya menüsündeki değişikliklerin özeti
Dosya menüsündeki değişikliklerin özeti

Değiştir Menü öğesi Yorumlar
Kaldırıldı Tarayıcıda Önizleme Bu işlevsellik için Belge araç çubuğunda dosya adını sağ tıklatın ve Tarayıcıda Aç'ı tıklatın.
Eklendi Stil Sayfası Ekle Format > CSS Stilleri'nden Dosya menüsüne taşındı
Gerçek Zamanlı Önizleme Dreamweaver CC 2017'deki yeni özellik. Daha fazla bilgi için bkz. Gerçek zamanlı önizleme.
Sayfa Özellikleri Değiştir menüsünden Dosya menüsüne taşındı

Düzen menüsü

Düzen menüsü, Düzen ile ilgili tüm görevleri içerecek şekilde yenilenmiştir. 

Tüm metin, paragraf ve liste ile ilgili formatlama görevleri artık Düzen menüsüne taşınmıştır. 

Temizle ve Canlı Arama gibi işlevler kaldırılıp düzen ile ilgili olmayan görevler diğer menülere taşınmıştır.

Kaldırılan, taşınan ve eklenen öğeler hakkında görsel bir fikir edinmek için aşağıdaki görüntüyü tarayın. Aşağıdaki tabloda da değişiklikler özetlenmektedir. 

Düzen menüsündeki değişikliklerin özeti
Düzen menüsündeki değişikliklerin özeti

Değiştir Menü öğesi Yorumlar
Kaldırıldı Temizle  
Canlı Arama
Kod İpuçlarını Yenile
Taşındı Kod İpucu Araçları                                       Kod görünümü bağlam menüsü
Girinti Kodu Düzen > Kod
Çıkıntı Kodu
Ayraçları Dengele
Etiket Kitaplıkları Araçlar > Etiket Kitaplıkları
Bul ve Değiştir Bul menüsü
Seçimi Bul Bul menüsü (yalnızca Tasarım Görünümü'nde görünür)
Yeniden Bul Bul menüsü (Sonrakini Bul olarak yeniden adlandırıldı)
Eklendi Hızlı Etiket Düzenleyici Değiştir menüsünden Düzen menüsüne taşındı
Şablon Özellikleri
Kod

Kod formatlama seçeneklerini içerir 

Metin Metin girintileme ve formatlama seçeneklerini içerir
Paragraf Formatı Format menüsünden Düzen menüsüne taşındı
Liste

Görünüm menüsü

Görünüm menüsünde aşağıdaki türde değişiklikler görülebilir:

 • Görünüm menüsü, Dreamweaver CC 2017'de görünüme özeldir. Diğer bir deyişle, Kod Görünümü'nde çalışıyorsanız Tasarıma özel seçenekler görülmez. Aynı şekilde, Tasarım Görünümü'nde çalışıyorsanız, Kod Görünümü'ne özel seçenekler kullanılamaz. Ayrıca Bölünmüş görünümde çalışıyorsanız, bu durumda Bölünmüş görünümün yapısına göre hem Kod hem de Tasarım Görünümü seçenekleri veya Canlı Görünüm seçenekleri kullanılabilir.
 • Çeşitli seçenekler, Görünüm menüsünden çıkarılmıştır. Bazıları diğer menülere taşınırken diğerleri silinmiştir.

Dreamweaver CC 2017'de hangi menü öğelerinin görünüme özel olduğunu anlamak için aşağıdaki görüntüyü ve onun altındaki tabloyu tarayın.

Dreamweaver CC 2017'de görünüme özel menü öğeleri
Dreamweaver CC 2017'de görünüme özel menü öğeleri

Menü öğeleri Geçerli görünüm
Dreamweaver CC 2017'deki Konumu
Kod Görünümü Seçenekleri Kod Görünümü Görünüm > Kod Görünümü Seçenekleri
 • Görsel Yardımcılar
 • Stil Oluşturma
 • Kılavuzlar
 • İzleyen Görüntü
 • Izgara
 • Pencere Boyutu
 • Büyütme
 • Cetveller
Tasarım Görünümü Görünüm > Tasarım Görünümü Seçenekleri
Canlı Görünüm Seçenekleri Canlı Görünüm Görünüm > Canlı Görünüm Seçenekleri

Kaldırılan ve taşınan öğeler hakkında görsel bir fikir edinmek için aşağıdaki görüntüyü tarayın. Aşağıdaki tabloda da değişiklikler özetlenmektedir.  

Görünüm menüsünden taşınmış ve silinmiş seçenekler
Görünüm menüsünden taşınmış ve silinmiş seçenekler

Değiştir Menü öğesi Yorumlar
Taşındı
Dikey/Yatay Olarak Bölme Artık Görünüm > Bölünmüş içinde yer almaktadır.
Panelleri Gizle Artık Pencere menüsünde bulunmaktadır.
Araç Çubukları
Harici Dosyaları Göster Artık Görünüm > İlgili Dosyalar Seçenekleri içinde bulunmaktadır
Kaldırıldı Stilleri Yenile  
Canlı Görünümü Değiştir  

Ekle menüsü

Ekle menüsü değişmeden kalır. Ancak Ekle > Sık Kullanılanlar Dreamweaver CC 2017'de Ekle > Sık Kullanılanları Özelleştir olarak yeniden adlandırılmıştır.

Ekle menüsündeki değişikliklerin özeti
Ekle menüsündeki değişikliklerin özeti

Site menüsünde bulunan aşağıdaki siteye özel menü öğeleri, artık Site > Site Seçenekleri içine taşınmıştır:

 • Siteye Özel Kod İpuçları
 • Tüm Sitede Senkronize Et
 • Bağları Tüm Sitede Denetle
 • Bağı Tüm Sitede Değiştir

Site menüsündeki değişikliklerin özeti
Site menüsündeki değişikliklerin özeti

Pencere menüsü

Geçmiş paneli Dreamweaver CC 2017'de kaldırılmıştır ve dolayısıyla Geçmiş menü öğesi de Pencere menüsünden kaldırılmıştır.

Ayrıca, Basamakla, Döşe ve Sekme Olarak Birleştir gibi yerleştirmeyle ilgili seçenekler Pencere > Yerleştir altına taşınmıştır.

Kaldırılan ve taşınan öğeler hakkında görsel bir fikir edinmek için aşağıdaki görüntüyü tarayın. Aşağıdaki tabloda da değişiklikler özetlenmektedir.

Pencere menüsündeki değişikliklerin özeti
Pencere menüsündeki değişikliklerin özeti

Değiştir Menü öğesi Yorumlar
Kaldırıldı Geçmiş Bu özelliği Dreamweaver CC 2017'de kaldırılmıştır ve dolayısıyla bu menü öğesi de kaldırılmıştır. Kaldırılan özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dreamweaver CC 2017'de kaldırılan özellikler.
Taşındı Basamakla Bu menü öğeleri artık Pencere > Yerleştir altına taşınmıştır.
Döşe
Sekme Olarak Birleştir

Aşağıdaki menüler Dreamweaver CC 2017'de kaldırılmıştır:

Bu menülerde bulunan tüm görevler, daha uygun olan diğer menülere taşınmıştır. 

Değiştir menüsü

Değiştir menüsü Dreamweaver CC 2017'de kaldırılmıştır ve içindeki menü öğeleri artık diğer menülere taşınmıştır. 

Dreamweaver CC 2017'de Değiştir menüsü öğelerinin nereye taşındığı hakkında görsel bir fikir edinmek için aşağıdaki görüntüyü tarayın. Aşağıdaki tabloda da değişiklikler özetlenmektedir.

Değiştir menüsünden çıkarılan menü öğeleri
Değiştir menüsünden çıkarılan menü öğeleri

Menü öğesi Yeni konum
Sayfa Özellikleri Dosya > Sayfa Özellikleri
Şablon Özellikleri Düzen > Şablon Özellikleri
Fontları Yönet Araçlar > Fontları Yönet
Hızlı Etiket Düzenleyici Düzen > Hızlı Etiket Düzenleyici
Bağ Oluştur Düzen > Bağ 
Bağı Kaldır
Bağlı Sayfayı Aç
Tablo Düzen > Tablo
Görüntü Düzen > Görüntü
Kitaplık Araçlar
Şablonlar

Format menüsü

Format menüsü Dreamweaver CC 2017'de kaldırılmıştır ve içindeki menü öğeleri artık diğer menülere taşınmıştır. 

Dreamweaver CC 2017'de Format menüsü öğelerinin nereye taşındığı hakkında görsel bir fikir edinmek için aşağıdaki görüntüyü tarayın. Aşağıdaki tabloda da değişiklikler özetlenmektedir.

Format menüsünden çıkarılan menü öğeleri
Format menüsünden çıkarılan menü öğeleri

Menü öğesi Yeni konum
Girinti Düzen > Metin >
Çıkıntı
Paragraf Formatı Düzenle
Liste
HTML Stili Araçlar > HTML
CSS Stilleri Araçlar > CSS

Komutlar menüsü

Komutlar menüsü Dreamweaver CC 2017'de kaldırılmıştır ve içindeki menü öğeleri artık diğer menülere taşınmıştır. 

Dreamweaver CC 2017'de Komutlar menüsü öğelerinin şimdi nereye taşındığı hakkında görsel bir fikir edinmek için aşağıdaki görüntüyü tarayın. Aşağıdaki tabloda da değişiklikler özetlenmektedir.

Komutlar menüsünden çıkarılan menü öğeleri
Komutlar menüsünden çıkarılan menü öğeleri

Menü öğesi Yeni konum
Komut Listesini Düzenle Araçlar > Komutlar
Yazımı Denetle Araçlar > Yazım Denetimi
Kaynak Formatını Uygula Düzen > Kod
Kaynak Formatını Seçime Uygula
HTML'yi Temizle Araçlar
Word HTML'yi Temizle
Web Fontları Komut Dosyası Etiketini Temizle (Geçerli Sayfa)
JavaScript'i Haricileştir
FLV Algılamayı Kaldır Kaldırıldı
Görüntüyü En İyileştir Düzen > Görüntü > En İyileştir
Tabloyu Sırala Düzen > Tablo >

Aşağıdaki menüler Dreamweaver CC 2017'ye eklenmiştir:

 • Araçlar - Bu menü HTML, CSS, kitaplıklar, şablonlar, yazım denetimi ve komutlarla ilgili araçları içerir.
 • Bul - Bul işlevi ile ilgili tüm seçenekler burada verilmiştir. Daha fazla bilgi için bkz. Metin bulma ve değiştirme

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi