Geçerli belge, klasör, site veya tüm açık belgeler için kod, metin veya etiket (niteliklerle veya nitelikler olmadan) bulmayı ve değiştirmeyi öğrenin.

Geçerli belge, klasör, site veya tüm açık belgeler için kod, metin veya etiket (niteliklerle veya nitelikler olmadan) bulmak ve değiştirmek için Dreamweaver'ın güçlü bul ve değiştir özelliklerini kullanın.

Ayrıca gelişmiş bul ve değiştir işlemleri için güçlü desen eşleme algoritmalarını (normal ifadeler) kullanabilirsiniz.

Bul ve değiştir işlevini kullanabileceğiniz bazı öğeler:

 • Kod içindeki etiketler, nitelikler ve metin
 • Seçim veya birden çok seçim içindeki metin
 • Birden fazla belge, açık belgeler, bir klasör veya site içindeki metinler ya da aramayı o sırada açık belge ile kısıtlayabilirsiniz
 • Arama dizelerinizde normal ifadeler kullanın

Dreamweaver'da açık belge olmasa da metin, etiket ve nitelik için arama yapabilirsiniz.

Geçerli belgede metni bulma ve değiştirme

 1. Açık bir belgede, geçerli belgenizin altındaki Hızlı Bul çubuğunu açmak için Bul > Geçerli Belgede Bul'u tıklatın veya Ctrl + F (Windows) ya da Cmd+F (Mac) tuşlarına basın.

  Ayrıca metni de değiştirmek isterseniz Bul > Geçerli Belgede Değiştir'i tıklatın veya Hızlı Bul ve Değiştir çubuğunu açmak için Ctrl + H (Windows) veya Cmd + Alt + F (Mac) tuşlarına basın.

 2. Bul alanına, geçerli belgede bulmak istediğiniz metni yazın.

  Siz yazdıkça, Dreamweaver, arama dizesinin geçerli belgedeki tüm örneklerini otomatik olarak vurgular.

  Geçerli belgede metin bulma
  Geçerli belgede metin bulma

  Not:

  Dreamweaver, bulunan metin örneği sayısını Hızlı Bul ve Değiştir çubuğunda görüntüler. Önceki ve Sonraki oklarını kullanarak sonuçlar arasında gezebilirsiniz.

 3. Aramanızı genişletmek veya daraltmak için aşağıdaki filtreleri kullanın:

  • Büyük/Küçük Harf Eşleştir: Aramayı, bulmak istediğiniz kodun/etiketin/metnin büyük/küçük harf durumuyla tamamen eşleşen metin ile sınırlar. Örneğin, kahverengi şapka sözcüklerini ararsanız Kahverengi Şapka seçeneğini bulamazsınız.
  • Normal İfade Kullan: Arama dizenizde bazı karakter ve kısa dizelerin (?, *, \w ve \b gibi) normal ifade işleçleri olarak yorumlanmasına neden olur. Örneğin, b\w*\b köpek öğesini aramak hem beyaz köpek hem de bağıran köpek öğelerini eşleştirir.
  • Tam Sözcükleri Eşleştir: Aramayı bir veya daha fazla tam sözcükle eşleşen metinle sınırlar.
  • Boşlukları Yoksay: Eşleştirme amacıyla tüm boşlukları tek bir boşluk olarak kabul eder. Örneğin, bu seçenek belirlendiğinde, “bu metin” ve “bu metin” öğelerini eşleştirecektir ancak “bumetin” öğesini eşleştirmeyecektir. Bu seçenek, Normal İfade Kullan seçeneği belirlendiğinde kullanılamaz; boşluğu yok saymak için normal ifadenizi açık olarak yazmalısınız. Etiketler, boşluk olarak kabul edilmez. 
  • Seçili Metinde Bul: Aramayı etkin belgede seçili olan metin ile sınırlar. Seçili metin, tek bir metin bloku olabilir veya o sırada açık olan belgenin farklı yerlerindeki birden çok seçim olabilir. Seçili metin içinde arama yaptığınızda, bulunan arama terimleri belge içinde vurgulanmaz. Arama sonuçlarını Bul panelinde görüntülemek için Tümünü Bul'u tıklatın.
  Aramanızı genişletmek veya sınırlamak için filtreler
  Aramanızı genişletmek veya sınırlamak için filtreler

 4. Bulunan metni veya etiketleri değiştirmek için Değiştir alanına metni girin ve ardından Değiştir veya Tümünü Değiştir'i tıklatın.

  Sayfanın bulunan örneklerini incelemek için Değiştir'i tıklatın ve belge içindeki arama teriminin diğer örneklerine gitmek için önceki ve sonraki ok tuşlarını kullanın.

  Arama teriminin tüm örneklerini anında değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklatın. Dreamweaver bulunan tüm örnekleri değiştirip bulunan ve değiştirilen tüm terimlerin bir raporunu sunar.

  Arama Sonuçları panelinde değiştirilen terimlerin raporu
  Arama Sonuçları panelinde değiştirilen terimlerin raporu

Birden fazla belgede bulma ve değiştirme

Tüm arama terimlerini klasör içindeki veya sitenizdeki birden çok belgede bulabilirsiniz.

 1. Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açmak için Bul > Dosyalarda Bul ve Değiştir seçeneğini belirleyin veya Ctrl + Shift + F (Windows) ya da Cmd + Shift + F (Mac) tuşlarına basın.

  Not:

  Dosyalarda Bul ve Değiştir ilk kez açıldığında varsayılan seçenek Geçerli Yerel Sitenin Tümünü Ara seçeneğidir. Farklı bir seçim yaptığınızda, Dreamweaver seçiminizi hatırlar ve işaretli seçeneğinizi varsayılan seçenek olarak kullanır.

 2. Metin bul alanına metni yazın ve açılır listede aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi belirleyin:

  • Geçerli Belge: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu o sırada odakta olan belgede arar.
  • Açık Belgeler: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu tüm açık belgelerde arar.
  • Klasör: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu belirtilen klasörde bulunan tüm dosyalarda arar.
  • Sitedeki Seçili Dosyalar: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu Dosyalar panelindeki siteden seçili dosyalarda arar.
  • Geçerli Yerel Sitenin Tümü: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu çalışmakta olduğunuz geçerli sitede arar.
  Bul ve Değiştir iletişim kutusu
  Bul ve Değiştir iletişim kutusu

 3. Aramanızı genişletmek veya daraltmak için aşağıdaki filtreleri kullanın:

  • Büyük/Küçük Harf Eşleştir: Aramayı, bulmak istediğiniz metnin büyük/küçük harf durumuyla tamamen eşleşen metin ile sınırlar. Örneğin, kahverengi şapka sözcüklerini ararsanız Kahverengi Şapka seçeneğini bulamazsınız.
  • Normal İfade Kullan: Arama dizenizde bazı karakter ve kısa dizelerin (?, *, \w ve \b gibi) normal ifade işleçleri olarak yorumlanmasına neden olur. Örneğin, b\w*\b köpek öğesini aramak hem beyaz köpek hem de bağıran köpek öğelerini eşleştirir.
  • Tam Sözcükleri Eşleştir: Aramayı bir veya daha fazla tam sözcükle eşleşen metinle sınırlar.
  • Boşlukları Yoksay: Eşleştirme amacıyla tüm boşlukları tek bir boşluk olarak kabul eder. Örneğin, bu seçenek belirlendiğinde, “bu metin” ve “bu metin” öğelerini eşleştirecektir ancak “bumetin” öğesini eşleştirmeyecektir. Bu seçenek, Normal İfade Kullan seçeneği belirlendiğinde kullanılamaz; boşluğu yok saymak için normal ifadenizi açık olarak yazmalısınız. Etiketler, boşluk olarak kabul edilmez. 
  • Yalnızca Arama Metni: Belge metninde belirli metin dizelerini arar. Metin araması, dizeyi kesintiye uğratan HTML kodlarını yok sayar. Örneğin, “head” için yapılan arama yalnızca metindeki head (baş) örneklerini eşleştirir. Arama tüm <head> ve </head> örneklerini yok sayar.

  Not:

  Yalnızca Arama Metni filtresi, Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Gelişmiş sekmesinden devre dışı bırakılır.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki filtreler
  Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki filtreler

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belirtilen metnin tüm örneklerini bulmak için Tümünü Bul seçeneğini belirleyin. Dreamweaver, Arama Sonuçları panelini açar. Tek belgede arama yapıyorsanız, Tümünü Bul seçeneği arama metni veya etiketlerin tüm örneklerini çevrelenen bağlam ile birlikte görüntüler. Bir dizin veya site arıyorsanız Tümünü Bul seçeneği, etiketi içeren belgelerin listesini görüntüler.
  • Bulunan metni veya etiketleri değiştirmek için Değiştir alanına metni yazın ve Değiştir veya Tümünü Değiştir'i tıklatın.
  • Sayfanın bulunan örneklerini incelemek için Değiştir'i tıklatın ve arama teriminin diğer örneklerine gitmek için önceki ve sonraki ok tuşlarını kullanın.
  • Arama teriminin tüm örneklerini anında değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklatın. Dreamweaver, bulunan tüm örnekleri değiştirip Arama Sonuçları panelinde bulunan ve değiştirilen tüm terimlerin bir raporunu sunar.
  • Bul sonuçlarını değiştirilmeden önce görmek için Tümünü Değiştir'i ve İstisnalar'ı seçin. Bu seçenek belirtildiğinde, Bul sonuçları Arama Sonuçları panelinde görüntülenir. Böylece, değiştirilmesini istemediğiniz örneklerin seçimini kaldırabilirsiniz.

  Arama Sonuçları panelinde bir arama sonucuna çift tıklattığınızda Dreamweaver bu sonucun konumuna gider ve imleci metnin bulunduğu konuma yerleştirir.

Kod içinde etiketleri, nitelikleri ve metni bulma ve değiştirme

Belirli etiketleri, nitelikleri ve nitelik değerlerini arayabilirsiniz. Örneğin, Alt niteliği olmayan tüm img etiketlerini arayabilirsiniz.

Ayrıca, kap etiketleri içinde olan veya olmayan belirli metin dizelerini de arayabilirsiniz. Örneğin, sitenizdeki tüm başlıksız sayfaları bulmak için title etiketinde yer alan Başlıksız sözcüğünü arayabilirsiniz.

Açık olan belgede kod içindeki etiketleri, nitelikleri ve metni bulma ve değiştirme

 1. Arama yapılacak belgeyi açın. Ardından, Bul > Geçerli Belgede Bul'u seçin.

 2. Etiket içinde belirli bir metni aramak için Bul alanına metin dizesini yazın ve yanındaki açılır pencere alanından bir etiket seçin.

  Belirtilen bir etiket içinde metin arama
  Belirtilen bir etiket içinde metin arama

  Dreamweaver, arama yapılan sayfadaki belirtilen etiketler içinde belirtilen metnin tüm örneklerini vurgular.

Birden çok belgede kod içindeki etiketleri, nitelikleri ve metni bulma ve değiştirme:

 1. Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açmak için Bul > Dosyalarda Bul ve Değiştir seçeneğini belirleyin veya Ctrl + Shift + F (Windows) ya da Cmd + Shift + F (Mac) tuşlarına basın.

 2. Gelişmiş sekmesinde, aşağıdaki Aranan konum seçeneklerinden birini belirleyin:

  • Geçerli Belge: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu o sırada açık olan belgede arar
  • Açık Belgeler: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu tüm açık belgelerde arar
  • Klasör: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu belirtilen klasörde bulunan tüm dosyalarda arar
  • Sitedeki Seçili Dosyalar: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu Dosyalar panelindeki seçili dosyalarda arar.
  • Geçerli Yerel Sitenin Tümü: Dreamweaver, belirtilen sözcük grubunu çalışmakta olduğunuz geçerli sitede arar.
  Gelişmiş Bul ve Değiştir iletişim kutusu
  Gelişmiş Bul ve Değiştir iletişim kutusu

 3. Arama parametrelerini ve gerekli eylemi yazın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belirtilen metnin tüm örneklerini bulmak için Tümünü Bul seçeneğini belirleyin. Dreamweaver, Arama Sonuçları panelini açar. Tek belgede arama yapıyorsanız Tümünü Bul seçeneği, arama metni veya etiketlerin tüm örneklerini çevrelenen bağlam ile birlikte görüntüler. Bir dizin veya site arıyorsanız Tümünü Bul seçeneği, etiketi içeren belgelerin listesini görüntüler.
  • Bulunan metni veya etiketleri değiştirmek için Değiştir alanına metni yazın ve Değiştir veya Tümünü Değiştir'i tıklatın.
  • Sayfanın bulunan örneklerini incelemek için Değiştir'i tıklatın ve arama teriminin diğer örneklerine gitmek için önceki ve sonraki ok tuşlarını kullanın.
  • Arama teriminin tüm örneklerini anında değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklatın. Dreamweaver, bulunan tüm örnekleri değiştirip Arama Sonuçları panelinde bulunan ve değiştirilen tüm terimlerin bir raporunu sunar.
  • Bul sonuçlarını değiştirilmeden önce görmek için Tümünü Değiştir'i ve İstisnalar'ı seçin. Bu seçenek belirtildiğinde, Bul sonuçları Arama Sonuçları panelinde görüntülenir. Böylece, değiştirilmesini istemediğiniz örneklerin seçimini kaldırabilirsiniz.

  Arama Sonuçları panelinde bir arama sonucuna çift tıklattığınızda Dreamweaver bu sonucun konumuna gider ve imleci metnin bulunduğu konuma yerleştirir.

Arama sonuçlarını görüntüleme

Arama sonuçlarını görüntülemek için:

 1. Arama sonuçlarını Arama panelinde görüntülemek için Pencere > Sonuçlar > Arama seçeneklerini belirleyin.

 2. Örneği belgenizde görmek için Arama panelindeki bir arama sonucunu çift tıklatın. 

 3. Arama panelinin üst kısmındaki simgeyi sağ tıklatarak dosyaları teslim etmek ve teslim almak (sürüm denetimi sistemi kullanıyorsanız), daha fazla bul ve değiştir işlemi gerçekleştirmek, arama sonuçlarını temizlemek veya Arama panelini kapatmak için daha fazla seçenek sağlayan açılır menüyü açın.

  Arama sonuçları panelindeki ek seçenekler
  Arama sonuçları panelindeki ek seçenekler

Arama sorgularını kaydetme ve yükleme

Bul > Bul ve Değiştir seçeneğini belirleyin.

Sorguları kaydetmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunda gösterilen Kaydet simgesini tıklatın ve dosyayı .dwr dosyası olarak kaydetmek için hedef konumu seçin. 

Sorguları yüklemek için Yükle simgesini tıklatın ve bilgisayarınızdan .dwr sorgu dosyasını seçin. 

save-load-queries-find-and-replace

Dreamweaver CC 2017 ve 2018 sürümleri için

Arama sonuçlarını kaydetme ve yükleme işlevi varsayılan olarak Dreamweaver CC 2017 ve 2018 sürümlerinde etkin değildir. Ancak gerçekten arama sorgularını kaydetmeniz ve yüklemeniz gerekiyorsa bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

 1. Dreamweaver CC 2017.1 sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Dreamweaver'ı açın ve Gelişmiş Bul ve Değiştir iletişim kutusunu en az bir kez kullanıp Dreamweaver'ı kapatın.

 2. Windows'ta:

  1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın: Başlangıç Menüsü’nde, Çalıştır kutusuna veya Arama kutusuna regedit yazın ve Enter tuşuna basın.
  2. Şu konuma gidin: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver CC 2017\Advanced Find And Replace
  3. Sağ tıklatın ve ShowHiddenOptions=TRUE ayarıyla yeni bir dize değeri oluşturun.
  4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

  Not:

  Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde Gelişmiş Bul ve Değiştir'i bulamazsanız Dreamweaver tercihlerinizi temizleyin ve Dreamweaver'ı yeniden açın.

  Mac'te:

  1. Finder'ı kullanarak ~/Library/Preferences klasörüne gidin.
  2. Metin düzenleyicisini kullanarak Adobe Dreamweaver CC 2017 Prefs'i açın.
  3. [Advanced Find and Replace] bölümünü bulun ve showhiddenoptions=TRUE değerini ekleyin.
  4. Dosyayı kaydedin ve kapatın.
 3. Sağ tıklatın ve ShowHiddenOptions adında bir dize değeri oluşturun. 

 4. Değer verisini TRUE olarak ekleyin. 

 5. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın. 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi