Adobe uygulamalarının hangi sürümlerinin yüklü olduğunu belirleme

Bazen bir macOS veya Windows tabanlı bilgisayarda yüklü olan Adobe uygulamalarının sürümlerini gösteren kısa ve net bir rapor almanız gerekebilir. Bu işlem elle yapılabilir ancak bir komut dosyası aracılığıyla işlemek veya merkezi olarak toplamak için bu bilgilerin metin tabanlı bir formatta alınması da gerekebilir. Bu makalede, verilerin toplanabileceği yollar açıklanmaktadır.

Windows

Adobe uygulamalarının listesini ve sürüm numaralarını görüntülemek için PowerShell'de aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize | findstr Adobe

macOS

Listeyi görüntülemek için terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın; bir dosyaya yeniden yönlendirilebilir veya daha fazla işlem için başka bir uygulamaya taşınabilir. XML formatında çıktı da alınabilir:

system_profiler SPApplicationsDataType

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın