Adobe'nin kar amacı gütmeyen fiyat indirimleri ve programları

Kar Amacı Gütmeyen Kurum kriterleri

Adobe, küresel çapta VIP (Value Incentive Plan) ve TLP (Transactional Licensing Program) programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum indirimleri sunar. Kurumunuzun Adobe kar amacı gütmeyen kurum fiyatlarından faydalanıp faydalanamayacağını öğrenin. 

Faydalanabilen Kurumlar

ABD’deki kar amacı gütmeyen kurum ve sivil toplum kuruluşları, faydalanabilmek için Gelir İdaresi (IRS) tarafından tanındığı şekilde 501(c)(3) kamu yararı gözeten kuruluş olmalıdır. ABD dışındaki kurumlar, ilgili ülkenin yasaları uyarınca kamu yararı gözeten kuruluş olmalı (ve gerekliyse vergiden muafiyet sertifikasına sahip olmalı), böyle bir yasa yoksa da kurumlar ABD’deki kamu yararı gözeten kuruluşların muadili olmalıdır.  Uygun kurumlar, ayrıca kar amacı gütmeden faaliyet göstermeli ve aşağıdakilere benzer, yerel topluluğa fayda sağlama misyonu üstlenmelidir:

 • Fakirler için olanak sağlama
 • Eğitimi geliştirme
 • Sosyal refahı ve toplum refahını artırma
 • Kültürü koruma
 • Çevre koruma ve restorasyonu
 • İnsan hakları bilinci oluşturma

Uygun Olmayan Kuruluşlar

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, uygun veya kayıtlı müşteriler arasından kar amacı gütmeyen şu tür müşteriler Adobe'nin kar amacı gütmeyen fiyatlarından yararlanamaz:

 • Ülkelerinde fayda amaçlı olduğu tanınmayan kurumlar;
 • Özel kuruluşlar;
 • Hastaneler, klinikler veya doğrudan tıbbi bakım hizmetleri sağlayan tesisler (ABD'deki Federal Sağlık Kuruluşları haricinde);
 • Sağlık yönetim sistemleri, HMO, PPO veya diğer sağlık kuruluşları, Devlet tarafından finanse edilen araştırma laboratuvarları;
 • Devlet daireleri veya kurumları, uluslararası devlet kurumları ve Birleşmiş Milletler kuruluşları da dahil;
 • Okullar, yüksekokullar ve üniversiteler;
 • Siyasi veya lobi faaliyeti yürüten kuruluşlar;
 • İşgücü örgütleri ve sendikal örgütler;
 • Ticari birlikler; ve
 • Bireyler

Ayrımcılığı Önleme İlkesi

Yasaların tanımladığı haricinde ırk, renk, cinsiyet, ulusal köken, din, yaş, engellilik, cinsel kimlik veya ifade, medeni hali, hamilelik, cinsel yönelim, siyasi görüş, sendika üyeliği, gazilik hali temelinde, belli bireylerin istihdam, maaş, eğitim veya hizmetlere erişimi, işten çıkarılma, terfi ve/veya emeklilik konusunda ayrımcılığa maruz kalması için mücadele eden kuruluşlar.

Uygun tanımlama

Kurumlar, vergiden muaf olduklarını faaliyet gösterdikleri ülkeden edinecekleri güncel vergi evrakları ile kanıtlayabilmelidir. 

Satın almaya hazır mısınız?

İhtiyaçlarınıza yönelik en iyi planı bulmak için Adobe Sales veya size en yakın Adobe yetkili satıcısı ile iletişime geçin.

Adobe bazı bölgelerde yazılım dağıtımı için TechSoup ile ortaklık içindedir. Kuruluşunuz TechSoup'a kayıtlıysa giriş yaparak kuruluşunuzun uygun olduğu teklifleri ve indirimleri görüntüleyebilirsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi