Adobe Flash Professional'da OBJECT ve EMBED etiketi özniteliklerini uygulama

Bu belgede, web tarayıcılarında görüntülemek için HTML sayfalarında SWF (Flash destekli) içeriği yayınlamakta kullanılan OBJECT ve EMBED özelliklerinin listesi yer almaktadır. Öznitelikler, Flash Player'ın SWF dosyasını tarayıcıda nerede ve nasıl görüntüleyeceğinin ayrıntılarını denetleyen belirli parametreleri belirtmenize olanak tanır.

Web sayfalarında Flash destekli (SWF dosyası) içeriği hakkında bilgi OBJECT etiketi sözdizimi | Flash (tn_4150) teknik notunda da bulunmaktadır.

Gereken öznitelikler

Bir HTML dosyasına SWF dosyası eklerken OBJECT ve EMBED etiketlerinde aşağıdaki öznitelikler gereklidir. Flash Professional'da Yayınla komutu, sizin için belirtilen gerekli özniteliklere sahip HTML dosyaları oluşturur. 

Not: Parantez içindeki ve italik değerler, değeri geliştiricinin seçtiğini belirtir.

Hem OBJECT hem de EMBED için gerekli:

 • width - SWF içeriğinin genişliğini tarayıcı penceresinin pikseli veya yüzdesi olarak belirtir.
 • height - SWF içeriğinin yüksekliğini tarayıcı penceresinin pikseli veya yüzdesi olarak belirtir.

Sadece OBJECT nesnesi için gerekli:

 • classid - Tarayıcı için ActiveX denetimini tanımlar. Doğru değer için OBJECT etiketi sözdizimi | Flash (tn_4150) örnek koduna bakınız.
 • codebase - Flash Player ActiveX denetimi zaten kurulu değilse tarayıcının onu otomatik olarak indirebilmesi için Flash Player ActiveX denetiminin konumunu belirler. Doğru değer için OBJECT etiketi sözdizimi | Flash (tn_4150) örnek koduna bakınız.
 • movie (param) - Yüklenecek SWF dosyasının kaynak konumunu (URL) belirtir.

Sadece EMBED etiketi için gerekli

 • src - Yüklenecek SWF dosyasının kaynak konumunu (URL) belirtir.
 • pluginspage - Flash Player eklentisi zaten kurulu değilse kullanıcının indirebilmesi için Flash Player eklentisinin konumunu tanımlar.

İsteğe bağlı öznitelikler

OBJECT ve EMBED etiketlerini tanımlarken aşağıdaki öznitelikler isteğe bağlıdır. OBJECT için tüm öznitelikler aksi belirtilmedikçe param etiketlerinde tanımlanmıştır:

 • id (OBJECT etiketi özniteliği) ve name (EMBED etiketi özniteliği) - SWF dosya tanımlayıcısı. Web tarayıcısına SWF dosyasını tanımlar ve tarayıcı komut dosyası dillerinin (örneğin JavaScript) SWF içeriğine başvuruda bulunmasını sağlar. Tarayıcılar arasında uyumluluk için id ve name değerlerinin aynı değere ayarlandığından emin olun.
 • play - Olası değerler: doğru, yanlış. Zaman çizelgesine dayalı SWF dosyasının tarayıcıda yüklendiğinde hemen oynatılmaya başlayıp başlamayacağını belirtir. Bu öznitelik atlanırsa varsayılan değer doğrudur.
 • loop - Olası değerler: true, false. Zaman çizelgesine dayalı SWF dosyasının, son kareye ulaştığında sonsuz tekrarlanacağını veya duracağını belirtir. Bu öznitelik atlanırsa varsayılan değer doğrudur.
 • menu - Olası değerler: true, false. Film oynatma denetimlerinin Flash Player bağlam menüsünde bulunup bulunmadığını belirtir.
  • true genişletilmiş film oynatma denetimlerini (örneğin Yakınlaştır, Kalite, Oynat, Döngü, Geri Al, İleri Al, Geri) sağlayan bir menü görüntüler.
  • false film oynatma denetimlerini (örneğin Yakınlaştır, Kalite, Oynat, Döngü, Geri Al, İleri Al, Geri) gizleyen bir menü görüntüler. Bu öznitelik, tamamen ActionScript tarafından denetlenen içerik gibi Zaman Çizelgesine dayalı olmayan SWF içeriği için faydalıdır. Kısa menü, "Ayarlar" ve "Flash Player Hakkında" menü öğelerini içerir.
 • quality - Olası değerler: low, autolow, autohigh, medium, high, best. Ekran listesi Sahne alanı işleme kalitesini belirler. Stage.quality özelliğini ActionScript üzeirnden belirlenmesi bu değeri geçersiz kılar.
  • low oynatma hızını görünümden öncelikli kılar ve hiçbir zaman kenar yumuşatma kullanmaz.
  • autolow başta hızı vurgular ancak mümkün olduğunda görünümü iyileştirir. Oynatma kenar yumuşatma kapalı durumdayken başlar. Flash Player işlemcinin bu işlemin üstesinden gelebileceğinin farkına varırsa, kenar yumuşatma açılır.
  • autohigh oynatma hızını ve görünümü başta eşit derecede vurgular ancak gerekirse oynatma hızı için görünümden taviz verir. Oynatma kenar yumuşatma açık halde başlar. Gerçek kare hızı belirtilen kare hızının altına düşerse, oynatma hızını artırmak için kenar yumuşatma kapatılır. Flash Professional'daki Görünüm > Kenarları Yumuşat ile aynı etkiyi sağlamak için bu ayarı kullanın.
  • medium biraz kenar yumuşatma uygular ve bitmap'leri düzgünleştirmez. Low ayarından daha iyi bir kalite sağlarken, High ayarından daha düşük bir kalite sağlar.
  • high görünümü oynatma hızından ayrıcalıklı kılar ve her zaman kenar yumuşatma kullanır. Film animasyon içermiyorsa, bitmap'ler düzgünleştirilir; film animasyon içeriyorsa, bitmap'ler düzgünleştirilmez.
  • best en iyi görüntü kalitesini sunar ve oynatma hızını dikkate almaz. Tüm çıktının kenarları yumuşatılır ve tüm bitmap'ler düzgünleştirir.
 • scale - Olası değerler: showall, noborder, exactfit, noscale. Flash Player'ın SWF içeriğini OBJECT veya EMBED etiketiyle belirtilen piksel alanına uyacak şekilde nasıl ölçeklediğini belirtir.
  • default (Tümünü Göster) orijinal en boy oranını koruyarak SWF dosyasının tamamını bozulma olmadan belirtilen alanda görünür yapar. Kenarlıklar filmin iki kenarında görünebilir.
  • noborder SWF dosyasını belirtilen alanı dolduracak şekilde ölçeklerken dosyanın orijinal en boy oranını korur. Flash Player içeriği kırpabilir ama herhangi bir bozulma oluşmaz.
  • exactfit orijinal en boy oranını korumaya çalışmadan, SWF dosyasının tamamını belirtilen alanda görünür yapar. Bozulma meydana gelebilir.
  • noscale SWF dosyasının OBJECT veya EMBED etiketi alanını dolduracak şekilde ölçeklenmesini önler. Kırpma meydana gelebilir.
 • align (Object özniteliği) - Olası değerler: l, t, r.
  • Varsayılan olarak filmi tarayıcı penceresinde ortalar ve tarayıcı penceresi filmden daha küçükse köşeleri kırpar.
  • l (sol), r (sağ) ve t (üst) filmi tarayıcı penceresinin ilgili kenarı boyunca hizalar ve kalan üç kenarı gereken şekilde kırpar.
 • salign - Olası değerler: l, t, r, tl, tr.
  • l, r ve t filmi tarayıcı penceresinin sol, sağ veya üst kenarı boyunca hizalar ve kalan kenarları gereken şekilde kırpar.
  • tl ve tr filmi, tarayıcı penceresinin sol üst ve sağ üst köşesine hizalar ve alt ve kalan kenarı gereken şekilde kırpar.
 • wmode - Olası değerler: window, direct, opaque, transparent, gpu. SWF dosyasının Pencere Modu özelliğini tarayıcıda saydamlık, katmanlama, konumlandırma ve işlemeye ayarlar. Bu öznitelik atlanırsa varsayılan değer "window"dur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Pencere Modu (wmode) değerlerini kullanma bölümüne bakınız.
  • window - SWF içeriği web sayfasında kendi dikdörtgeninde ("pencere") oynatılır. Tarayıcı, SWF içeriğinin diğer HTML öğelerine göre nasıl katmanlandığını belirler. Bu değerle, SWF içeriğinin sayfadaki diğer HTML öğelerinin üstünde mi altında mı görüldüğünü açıkça belirtemezsiniz.
  • direct - Yol işleme için doğrudanı kullanın. Bu öznitelik ekran önbelleğinde oluşturmayı atlar ve SWF içeriğini doğrudan ekranda işler. İçerik oynatma için en iyi performansı sağlamak amacıyla bu wmode değeri önerilir. Sahne Alanı Video veya Sahne Alanı 3D kullanan donanımla hızlandırılmış SWF içeriği sunumunu etkinleştirir.
  • opaque - SWF içeriği sayfadaki diğer HTML öğeleriyle katmanlanmıştır. SWF dosyası opaktır ve sayfada altında katmanlanan herşeyi gizler. Bu seçenek, wmode=window veya wmode=direct'e kıyasla oynatma performansını düşürür.
  • transparent - SWF içeriği sayfadaki diğer HTML öğeleriyle katmanlanır. SWF dosya arka planı rengi (Sahne alanı rengi) saydamdır. SWF dosyası altındaki HTML öğeleri, alfa harmanlama ile SWF'nin saydam alanlarından görünür. Bu seçenek, wmode=window veya wmode=direct'e kıyasla oynatma performansını düşürür.
  • gpu - Bazı Internet'e bağlı TV ve mobil cihazlarda ek donanım hızlandırma kullanır. Diğer wmode değerlerinin aksine display list grafikler için piksel uygunluğu garanti edilmez. Aksine bu değer wmode=direct'e benzerdir.
 • bgcolor - #RRGGBB formatında [heksadesimal RGB değeri]. SWF içeriğinin arka plan rengini belirtir. SWF dosyasında belirtilen arka plan renginin (Sahne alanı rengi) yerine geçmesi için bu özniteliği kullanın. (Bu öznitelik HTML sayfasının arka plan rengini etkilemez.)
 • base[temel dizin] veya [URL]. SWF dosyasındaki tüm göreceli yol ifadelerini çözmek için kullanılan temel dizin veya URL'yi belirtir. SWF dosyası, diğer dosyalarınızdan farklı bir dizinde tutulduğunda bu öznitelik faydalıdır.
 • allowFullScreen - Olası değerler: true veya false. Bu değerin true olarak ayarlanması, SWF dosyasının ActionScript üzerinden tam ekran moduna girmesini sağlar. Daha fazla bilgi için Flash Player'da tam ekran modunu inceleme bölümüne bakınız. Bu öznitelik atlanırsa varsayılan değer false'tur.
 • fullScreenAspectRatio - Olası değerler: portrait veya landscape. Tam ekran SWF içeriğinin otomatik ekran döndürmeyi destekleyen telefon ve tabletler gibi mobil cihazlarda nasıl görüneceğini denetlemek amacıyla kullanılır. Bu öznitelik belirtilirse Flash Player, SWF tam ekran modunda görüntülendiğinde belirtilen ekran yönünü (dikey veya yatay) kullanır. Cihazın yönü önemli değildir. Bu öznitelik belirtilmezse tam ekran modunda içerik yönü, tarayıcı tarafından kullanılan ekran yönüne göre belirlenir. 
 • flashvars - SWF dosyasına aktarılan anahtar=değer çiftleri olarak tanımlanan değişkenlerdir.
  • SWF dosyasında kök düzey değişkenlerini belirtmek için flashvars'ı kullanın. Dize formatı, '&' karakteri ile ayrılan bir anahtar=değer kümesidir.
  • Tarayıcılar, 64 KB (65535 bayt) uzunluğa kadar olan dizeleri desteklemektedir.
  • flashvars kullanımı hakkında daha fazla bilgi için SWF'ye değişken aktarmak için FlashVars kullanımı (tn_16417) bölümüne bakınız.
 • browserzoom - Tarayıcı yakınlaştırma katsayısı değişikliğine yakıt olarak Flash içeriği boyutunu değiştirmek için aşağıdaki OBJECT ve EMBED etiketleri Flash Player'da mevcuttur:
  • scale: tarayıcı yakınlaştırma katsayısı davranışını açar.
  • noscale: tarayıcı yakınlaştırma katsayısı davranışını kapatır.

Pencere Modu (wmode) değerlerini kullanma

Geliştiriciler, tarayıcıda içeriğin katmanlanmasını ve saydamlığını denetlemek için SWF içeriğinin Pencere Modu (wmode) özelliğini belirleyebilir. wmode değerinden bağımsız olarak Flash Player, tam ekran moduna görüntülenen içeriği doğrudan yol işleme kullanarak görüntüler. Doğrudan yol işlemenin kullanılması, Sahne Alanı Video ve Sahne Alanı 3D gibi donanım hızlandırmalı sunum özelliklerini etkinleştirir.

Tarayıcıda Flash etkinleştirmeli içeriğin en yüksek performansla oynatılmasını sağlamak için wmode=direct kullanın. Bu öznitelik, Sahne Alanı Video ve Sahne Alanı 3D gibi donanım hızlandırmalı sunum özelliklerini etkinleştirir. SWF dosyasının üstünde görülmesi amaçlanan SWF içeriğinin HTML öğeleriyle (örneğin HTML tabanlı açılır menüler) örtüşmesini önleyin. Açık katmanlama denetimi sadece bazı modern tarayıcılar tarafından desteklenmektedir (aşağıdaki tabloya bakınız). Diğer tarayıcılarda SWF içeriği her zaman diğer HTML öğelerinin üstünde görülür.

SWF içeriğinin üzerinde duran açık katmanlama denetimi, saydamlık veya HTML öğelerine ihtiyaç duyarsanız wmode=opaque veya wmode=transparent seçeneklerini kullanın. Ardından HTML'den sayfadaki diğer öğelere göre katmanlamayı denetleyebilirsiniz. Ancak bu "penceresiz" modlar, wmode=window (varsayılan) ve wmode=direct'e kıyasla oynatma performansını azaltır.

Kullanım durumu

Önerilen wmode

Donanım hızlandırmalı Sahne Alanı Video ve Sahne Alanı 3D desteği dahil en iyi performans.

wmode=direct

Örtüşen HTML öğelerinin SWF içeriği, saydamlık veya HTML öğelerine göre açık katmanlama denetimi üzerinde (tüm tarayıcılarda) görülmesini gerektirir.

wmode=opaque veya wmode=transparent

Pencere Modu (wmode) değerleri için tarayıcı desteği

Farklı tarayıcılar, web sayfası içeriğini işlemek için farklı yöntemler kullanır ve wmode değerlerini farklı işler. Yukarıdaki tabloda, farklı wmode'ların ne zaman kullanılacağı özetlenmektedir. Aşağıdaki matriste, her bir tarayıcıda bekleyebileceğiniz davranış açıklanmaktadır.

Wmode

Avantajlar

IE 6, 7 ve 8 Win

IE 9 Win

Firefox Win

Chrome Win

Firefox 3 Mac (OSX 10.5 ve üstü)

Firefox 4 Mac (OSX 10.6 ve üstü)

Safari 3 (OSX 10.5)

Safari 4 (OSX 10.6 ve üstü)

Chrome Mac (OSX 10.5)

Chrome Mac (OSX 10.6 ve üstü)

window

En geniş erişilebilirlik desteği

-/-/A

-/-/A

-/-/A

-/-/A

-/-/-

L/-/-

-/-/-

L/-/-

-/-/-

L/-/-

transparent

HTML öğeleri üzerinde saydamlık ve alfa harmanlama desteklenir. HTML öğeleri SWF içeriğiyle örtüşebilir. Açık katmanlama denetimi (tüm tarayıcılar)

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

opaque

HTML öğeleri SWF içeriğiyle örtüşebilir. Açık katmanlama denetimi (tüm tarayıcılar).

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

direct

En iyi performans. Sahne Alanı Video ve Sahne Alanı 3D (tüm tarayıcılar) dahil donanım hızlandırmalı sunum.

-/H/A

L/H/-

-/H/A

-/H/A

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

gpu

Bazı Internet'e bağlı TV ve mobil cihazlarda ek donanım hızlandırma.

-/H/A

L/H/-

-/H/A

-/H/A

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

L = HTML katmanlama desteklenir. HTML öğeleri SWF içeriğiyle örtüşebilir. Diğer HTML öğelerine göre açık katmanlama denetimini destekler.

H = Sahne Alanı Video ve Sahne Alanı 3D dahil donanım hızlandırmalı sunum desteklenir.

A = Erişilebilirlik desteklenir.

Anahtar kelimeler: kod; değer; öznitelik; etiketler; öznitelikler; param; parametre; oynatma; döngü; kalite; bg renk; ölçek; salign; temel; menü; genişlik; yükseklik; src; eklentiler sayfası; film; sınıf id; kod tabanı; arka plan rengi; arka plan rengi; tn_12701

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın