Kullanıcı Kılavuzu İptal

Klavye kısayolları

Adobe Fresco kullanırken daha üretken olmak için klavye kısayolları kullanın.

iOS ve Windows'ta hızlı bir şekilde çalışmak için klavye kısayollarının listesini aşağıda bulabilirsiniz: 

Genel kısayollar

Eylem

iOS'ta klavye kısayolu

Windows'ta klavye kısayolu

Geri al

Command + Z

Ctrl + Z

Yinele

Command + Shift + Z

Ctrl + Shift + Z

Seçimi kaldır

Command + D

Ctrl + D

Seçimi ters çevir

Command + Shift + I

Ctrl + Shift + I

Uygulama menüsü için tuşları kullanma

Eylem

iOS'ta klavye kısayolu

Windows'ta klavye kısayolu

Eşitle ve Giriş sayfasına dön

Command + Shift + H

Ctrl + Shift + H

Yayımla ve dışa aktar

Option + Shift + S

Alt + Shift + S

Hızla dışa aktar

Command + Shift + S

Ctrl + Shift + S

Araç çubuğu menüsü için tuşları kullanma

Eylem iOS'ta klavye kısayolu Windows'ta klavye kısayolu
Piksel fırçası
P
P
Canlı fırça
H H
Vektör fırçası
V V
Son kullanılan fırçaya geç
B
B
Silgi
E E
Geçerli fırçayı silgi yap
~ ~
Dönüştür

Command + T
Ctrl + T
Kement
L L
Damlalık
I I
Dolgu  G G
Renk seçiciyi göster/gizle
Yok F6

Katmanlar için tuşları kullanma

Eylem

iOS'ta klavye kısayolu

Windows'ta klavye kısayolu

Yeni katman

Command + N

Ctrl + N

Katman içeriğini temizle

Command + Shift + Delete

Ctrl + Shift + Delete

Katmanı göster/gizle

Command + ,

Ctrl + ,

Katmanı kilitle/katman kilidini aç

Command + L

Ctrl + L

Önceki katmanı seç

Yok

Alt + [

Sonraki katmanı seç

Yok

Alt + ]

Katmanı 1 pks itele

Yok

Ok

Katmanı 10 pks itele

Yok

Shift + ok

Katmanı döndür

Yok

Shift + Ctrl + ok

Tuval için tuşları kullanma

Eylem

iOS'ta klavye kısayolu

Windows'ta klavye kısayolu

Yakınlaştır 

Yok

Ctrl + +

Uzaklaştır

Yok

Ctrl + -

Yatay kaydır

Yok

Boşluk çubuğu

Tuvali döndür

Yok

R

Tam Ekran moduna geç/Tam Ekran modundan çık

Shift + F

Shift + F

Tuvali yatay çevir

Shift + H

Shift + H

Tuvali dikey çevir

Shift + V

Shift + V

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın