İş akışınızı ayarlama

Atamalar arasında içerik taşıma (InDesign)

InDesign kullanıcıları varolan atama panelleri arasında ve Atamalar panelinin Atanmamış InCopy İçeriği bölümünden içerik taşıyabilirler. Ayrıca yeni bir atama oluşturabilir ve buna içerik taşıyabilirsiniz.

 1. InDesign belgesini kaydedin.
 2. Atamalar panelinde, atamanın içeriğini görüntülemek için atama adının solundaki oku tıklatın.
 3. Atamadaki bir öğeyi seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İçeriği bir atamadan diğerine sürükleyin.

  • Varolan bir atamaya içerik taşımak için Atamalar paneli menüsünden Atamaya Ekle'yi seçin ve sonra istediğiniz atamayı seçin.

  • İçerik taşırken yeni bir atama oluşturmak için, Atamalar paneli menüsünden Atamaya Ekle > Yeni'yi seçin ve sonra Yeni Atama iletişim kutusundaki seçenekleri belirleyin.

 5. Atamalar paneli menüsünden Tüm Atamaları Güncelleştir'i seçin.
Not:

Atama listeleri kısaysa içerik öğelerini atamalara ve atamalardan ve Atanamamış InCopy İçeriği bölümüne ve bu bölümden sürükleyebilirsiniz.

Atamaları silme (InDesign)

 1. Atamalar panelinde bir ya da daha fazla atamayı seçin ve panel menüsünden Atamayı Sil'i seçin.

Atamaları silmek aşağıdakileri gerçekleştirir:

 • Belgeden atama verilerini kaldırır.

 • Atama dosyasını dosya sisteminden siler.

 • Atama adını listeden kaldırır.

 • InCopy içeriğini Atamalar panelindeki Atanmamış InCopy İçeriği bölümüne taşır.

Not:

Atama InDesign'da silindiğinde bir InCopy kullanıcısında açıksa, InCopy kullanıcısına atamanın silindiğini bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir. Ancak içerik dosyaları silinmez ve değişiklikler kaybedilmeden güncelleştirilebilirler.

Diskten bir atama dosyası kaldırır ya da silerseniz ve dosyanın oluşturulduğu InDesign belgesini açarsanız, InDesign atama dosyasının yerini bulamaz. InDesign'ın dosyayı bulması için atama dosyasını yeniden oluşturmanız gerekir.

Atama dosyasını orijinal konumunda yeniden oluşturma

 1. Atamalar panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Eksik atamayı seçin (halen panelde listelenecektir) ve panel menüsünden Seçili Atamaları Güncelleştir'i seçin.

  • Panel menüsünden Tüm Atamaları Güncelleştir'i seçin.

Atama konumunu değiştirme

 1. Atama dosyasını yeni bir konumda yeniden oluşturmak için Atamalar panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Atamayı seçin ve panel menüsünden Atama Konumunu Değiştir'i seçin. Yeni dosya için bir konum ve ad belirtin.

  • Atama adını çift tıklatın. Atama Seçenekleri iletişim kutusunda Değiştir'i tıklatın ve yeni dosya için bir konum ve ad belirtin.

Hataları düzeltme

Hata yaparsanız en son Kaydet komutundan sonra yapılan değişiklikleri atabilir ve içeriği dosya sisteminden geri yükleyebilirsiniz.

InDesign belgesini kaydettiğinizde InDesign düzenlenebilir her InCopy içerik dosyasını kaydettiği için, Teslim Almayı İptal Et komutu yalnızca belgede yapılan son değişiklikten sonraki sürümleri geri yükler.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • En son değişikliği geri almak için Düzenle > Geri Al [eylem]'i seçin.

  • Belge son defa kaydedildikten sonra yapılan tüm değişiklikleri geri almak için Dosya > Geri Döndür'ü seçin.

  • Son kaydedilen sürümden sonra yapılan değişiklikleri geri almak ve kilit dosyasını kaldırmak için içeriği Atamalar panelinde seçin ve panel menüsünden Teslim Almayı İptal Et'i seçin. Bu eylem içeriği salt okunur hale getirir ve ayırma için diğerlerini bulundurur.

Kilitli dosyaları geçersiz kılma (InDesign)

Kullanıcılar yaptıkları işlemlerin iş akışındaki diğer kullanıcıları nasıl etkilediğini hemen fark edemeyebilirler ve yanlışlıkla içerik durumu ve sahiplik arasında çakışmaların bulunduğu durumlar oluşturabilirler. Gerekiyorsa InDesign kullanıcısı farklı bir kullanıcıya teslim alınmış kilitli bir dosyanın bağlantısını kesip, dosyanın kontrolünü ele alarak çakışmaları giderebilir. Dosyanın bağlantısını kesmek içeriği InDesign belgesinde depolar ancak içerik artık InCopy ile paylaşılmaz.

Gerekiyorsa (örneğin üretim bitiş tarihi nedeniyle), InDesign kullanıcıları içerik dosyasının bağlantısını keserek dosyayı yönetilen iş akışından ve Bağlantılar panelinden kaldırabilir. İçeriği yeniden düzenlenebilir yapmak isterseniz, farklı bir dosya adıyla InCopy içeriği olarak yeniden dışa aktarmanız gerekir. Bu, eski kilit dosyasının kullanıcıların dosyayı düzenlemesini engellememesini sağlar.

Not:

Kendi teslim alınmış dosyanızın bağlantısını kesmek dosyayı iş akışından kaldırır ve kilit dosyasını diskten siler. Çakışma olmadan içeriği yeniden dışa aktarabilir ve dosya adının üzerine yazabilirsiniz.

 1. InCopy içerik dosyasının bağlantısını kesmek için, Bağlantılar panelinde dosyayı seçin (.icml ya da .incx uzantılı) ve panel menüsünden Bağlantıyı Kes'i seçin. Bağlantıyı kesmek içeriği belgeye gömer ve bağı diskteki InCopy dosyasına taşır.

Dosyayı yeniden bağlamak için Düzenle > Bağlantı Kesmeyi Geri Al'ı seçin.

Not:

Ayrıca bir çerçeveyi silerek ya da bir içerik dosyasını başka bir dosyaya yeniden bağlamak için InDesign Bağlantılar panelini kullanarak da bağlantıyı kesebilirsiniz. Ayrıca, Atamalar panelinde öyküyü seçip bunu Çöp simgesine sürükleyebilirsiniz.

InCopy dosyalarını InDesign belgelerine yerleştirme

Normal bir iş akışı, temel mizanpajın ve metin ve grafik yer tutucularının tanımlandığı ve InCopy'ye dışa aktarıldığı InDesign'da başlasa da, Dosya > Yerleştir komutunu kullanarak InDesign'a yerleştirdiğiniz bağımsız bir InCopy içerik dosyasıyla (.icml ya da .incx) farklı bir iş akışı başlayabilir.

InCopy içerik dosyalarını InDesign belgesine yerleştirdiğinizde aşağıdaki bağımlılıkları göz önünde bulundurun:

Stiller

InCopy metin dosyasında uygulanmış stiller varsa, bunlar belgeye ilişkin InDesign stiller listesine eklenir. Stil adı çakışması durumunda InDesign varolan stiliyle içe aktarılan stilin üzerine yazar.

Mizanpaj

InDesign'daki içerik için temel mizanpaj geometrisini oluşturabilir ve sonra bir sözcük işleme uygulamasından metin ve stilleri oluşturabilir ve içe aktarabilirsiniz. (InCopy'ye yerleştirilen metin dosyaları InCopy belgesine gömülür ve hiçbir dış dosyaya bağlanmaz.)

Yerleştirme/Çoğaltma

InCopy içerik dosyasını birden fazla yerleştirirseniz, içeriğin her örneği InDesign Bağlantılar panelinde görünür, ancak bunların tümü tek bir içerik dosyası olarak yönetilir. Aynı durum içerik dosyasının bire bir kopyaları (herhangi bir çoğaltmayla) için de geçerlidir.

Not:

Yönetilen bir InCopy içerik dosyasındaki metnin tümünü değil ancak bir kısmını kopyalayıp yapıştırırsanız sonuçta orijinale bağlanmamış ve herhangi bir dış dosyaya (InCopy ya da diğer) bağ içermeyen yeni bir içerik dosyası oluşur. Orijinal ve yapıştırılan kısımlar birbirinden bağımsız olarak düzenlenebilir.

Güncelleştirmeler/Yönetim

Yönetilen bir içerik dosyasının InDesign belgesinde birden fazla örneği olduğunda, bunlar iki uygulamada açıkmış gibi davranırlar. Örneğin içerik dosyasının bir örneğini teslim almak tüm diğer örnekleri kilitler ve böylece yalnızca teslim alınan örneği düzenleyebilirsiniz. Bu durumda içeriğin diğer (açık) örneklerini yenilemek için uygun Güncelleştir komutunu kullanırsınız.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın