Grafikleri içe aktarma

Grafikleri içe aktarma

InCopy varolan çerçevelerin içine grafik aktarmanıza izin verir. Bu, özellikle mizanpajdan önce içerik oluşturulan yerlerde yararlıdır çünkü makalelerinizin grafiklerini, onları yazarken seçebilirsiniz.

Grafikleri yalnızca var olan çerçevelerin içine aktarabilirsiniz. Yalnızca InDesign kullanıcıları grafik çerçeveleri oluşturabilir. Bağımsız InCopy belgelerinde varsayılan bir metin çerçevesine bir grafik ekleyebilir, satıriçi bir grafik yapabilirsiniz.

Adobe® Illustrator® 8.0 ve daha yeni bir sürümle oluşturulmuş grafikler; PDF, PSD, TIFF, GIF, JPEG ve BMP gibi bitmap formatları ve EPS gibi vektör formatları dahil InDesign ile aynı genişlikte grafik dosya formatı yelpazesini destekler. Hatta InDesign (INDD) sayfalarını bile görüntü olarak içe aktarabilirsiniz. Desteklenen diğer formatlar arasında DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG ve Scitex CT (.SCT) yer alır.

Grafikleri InCopy'ye yerleştirme üzerine notlar

InCopy'ye grafik aktardığınızda aşağıdakileri aklınızda tutun:

 • Yönetilen içerikte bir çerçevenin içine grafik aktarabilmeniz için önce onu teslim almanız gerekir.

 • Grafiği bir kez içe aktardıktan sonra onu çerçevenin içinde dönüştürebilir (taşıma, ölçekleme, döndürme, kırpma), grafiği çerçeveye sığdırabilir ve grafiğin görünümünü kontrol edebilirsiniz. Ayrıca seçili bir çerçeveyi gelecekte bağlam menüsünden komutlar seçerek XML kullanmak için etiketleyebilirsiniz.

 • InDesign kullanıcıları yeni bir çerçeve oluşturduklarında metin mi, grafik mi yoksa atanmamış çerçeve mi olacağını belirlerler. InCopy kullanıcıları bu çerçeve türünü InCopy içinden değiştiremez. Bu yüzden örneğin bir metin çerçevesine bir grafik aktarmak isterseniz, büyük bir satıriçi grafik olarak görünür.

 • InCopy'de grafikleri seçebilir ve değiştirebilirsiniz ancak iç içe veya satıriçi olanlar dışında çerçevelere bunları yapamazsınız. Yalnızca InDesign kullanıcıları grafik çerçevelerini değiştirebilir.

 • Grafikleri sabitlenmiş, yüzen veya satıriçi bir çerçeveye yerleştirebilir, yapıştırabilir veya sürükleyebilirsiniz. Grafiği bir metin çerçevesine yalnızca o çerçevenin etkin bir ekleme noktası varsa veya bir satıriçi grafik çerçevesiyse aktarabilirsiniz.

 • İç içe bir çerçeveye bir grafik aktarırsanız, grafik imlecin altındaki en derin düzey çerçeveye aktarılır. Grafik içeren iç içe çerçeveler en üst düzey çerçevelerden farklı olarak Konumlandırma aracıyla seçilebilir. (Bkz: Konumlandırma aracına genel bakış.)

 • Saydamlık, alt gölge veya geçiş yumuşatma gibi bir efekt InDesign'da bir çerçeveye uygulanırsa, InCopy'de açılan bir atama dosyasında veya InDesign (.indd) dosyasında görünür olur. InCopy'de açılan bağlı (.icml) bir dosyada görünür olmaz.

InCopy belgesine bir grafik yerleştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Grafiği bağımsız bir InCopy belgesine yerleştirirseniz, ekleme noktasını metin çerçevesine ekleyin.

  • Bağlı bir belgeye bir grafik yerleştirmek için, grafik çerçevesinin sizce teslim alınmış olduğundan emin olun. Düzenleme simgesi çerçevenin sol üst köşesinde görünür.

 2. Dosya > Yerleştir seçeneğini belirleyip grafik dosyasını seçin.
 3. Formata özgü içe aktarma seçenekleri belirlemek için formata özgü ayarları görmek üzere İçe Ak. Seçeneklerini Göster'i seçin ve Aç'ı tıklatın.
  Not:

  İçe Aktarma Seçeneklerini Göster iletişim kutusunu kullanarak Illustrator 9.0'da veya sonraki sürümlerde oluşturduğunuz bir grafiği yerleştirdiğinizde seçenekler PDF dosyalarında olanlarla aynıdır. Illustrator 8.x grafiği yerleştirdiğinizde seçenekler EPS dosyalarında olanlarla aynıdır..

 4. Başka bir iletişim kutusu açılırsa içe aktarma seçeneklerinizi belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Çerçeveye aktarmak için çerçevedeki yüklenmiş grafik simgesini tıklatın. Çok sayfalı bir PDF belgesinin belirli bir sayfasını yerleştirmek için bir çerçevenin içindeki yüklenen grafik simgesini tıklatın.
  Not:

  Varolan grafik yerine yanlışlıkla bir görüntü yerleştirirseniz orijinal görüntüyü çerçeveye döndürüp yüklenmiş grafikler simgesini görüntülemek için Ctrl+Z (Windows) veya Command+Z (Mac OS) tuşuna basın.

Grafiği çerçeveye sürükleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Grafiği varolan bir grafik çerçevesinin içine yerleştirmek için, çerçevenin sizce teslim alınmış olduğundan emin olun, sonra grafik dosyasının simgesini dosya sisteminden çerçeveye sürükleyin.

  • Etkin bir metin ekleme noktasına bir grafik yerleştirmek için, grafik dosyasının simgesini metin çerçevesindeki herhangi bir yere yerleştirin. Bu yöntem yalnızca Mizanpaj görünümünde kullanılabilir.

Grafiği çerçeveye yapıştırma

 1. Grafik çerçevesini teslim aldığınızdan emin olun. Düzenleme simgesi çerçevenin sol üst köşesinde görünür.
 2. Grafiği kesin veya yapıştırın.
 3. El aracını grafik çerçevesinin üzerinde tutun, sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşu basılı olarak tıklatın (Mac OS), sonra Yerine Yapıştır'ı seçin.

Satıriçi grafik oluşturma

 1. Metin çerçevesini teslim aldığınızdan emin olun. Düzenleme simgesi çerçevenin sol üst köşesinde görünür.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Varolan bir satıriçi grafik çerçevesin bir grafik yerleştirmek için, grafiği seçmek üzere Yerleştir veya Kes komutunu kullanın. Yüklü grafik simgesini çerçevede tıklatın.

  • Etkin bir metin ekleme noktasına bir grafik yerleştirmek için, grafik dosyasının simgesini metin çerçevesindeki herhangi bir yere yerleştirin veya grafiği içe aktarmak için Yerleştir komutunu kullanın.

Grafikler için içe aktarma seçenekleri

Grafikleri içe aktarma seçenekleri içe aktarılan görüntünün türüne göre değişir. İçe aktarma seçeneklerini görüntülemek için Yerleştir iletişim kutusunda İçe Aktarma Seçeneğini Göster'in seçili olduğundan emin olun.

Encapsulated PostScript (.eps) içe aktarma seçenekleri

EPS grafiği (ya da Illustrator 8.0 veya önceki sürümlerde kaydedilmiş) yerleştirip Yerleştir iletişim kutusunda İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçtiğinizde şu seçeneklerin bulunduğu bir iletişim kutusu görürsünüz:

Gömülü OPI Görüntü Bağlarını Oku

Bu seçenekle, InCopy'den grafikte bulunan (veya iç içe geçmiş) görüntülerle ilgili OPI yorumlarındaki bağlantıları okuması istenir.

Proxy tabanlı iş akışı kullanıyor ve kendi OPI yazılımlarını kullanarak görüntü yerleştirmeyi servis sağlayıcınızın gerçekleştirmesini planlıyorsanız bu seçimi kaldırın. Bu seçeneğin seçimi kaldırıldığında InDesign OPI bağlarını korur, ancak bunları okumaz. Yazdırdığınızda veya dışa aktardığınızda proxy ve bağlantılar çıktı dosyasına geçer.

Proxy tabanlı iş akışı kullanıyor ve son dosya çıktısı sırasında servis sağlayıcınız yerine görüntü yerleştirmeyi InDesign uygulamasının gerçekleştirmesini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde OPI bağları Bağlantılar panelinde görüntülenir.

Proxy tabanlı iş akışının parçası olmayan OPI yorumlarına sahip EPS dosyalarını içe aktarırken de bu seçeneği belirleyebilirsiniz. Örneğin, atılan TIFF veya bit eşlem görüntüsüyle ilgili OPI yorumlarına sahip EPS dosyası içe aktarırsanız bu seçeneği belirlemek istersiniz; böylece InDesign dosya çıktısı alınırken TIFF bilgilerine erişebilir.

Photoshop Kırpma Yolunu Uygula

Bu seçeneğin seçili olup olmamasını dikkate almadan InDesign'da yerleştirilen EPS dosyasında kırpma yolu olur. Ancak, bu seçimin kaldırılması farklı bir sınırlayıcı kutu boyutuna neden olabilir.

Proxy Oluşturma

Dosya ekrana çizilirken görüntünün düşük çözünürlükte bir bitmap temsilini oluşturur. Aşağıdaki ayarlar proxy'nin nasıl oluşturulduğunu kontrol eder:

TIFF veya PICT Önizlemesini Kullan

Bazı EPS görüntülerinde gömülü önizleme vardır. Varolan önizlemeye ait proxy görüntü oluşturmak için bu seçeneği belirleyin. Önizleme yoksa EPS ekran dışı bit eşlem için rasterleştirilerek proxy oluşturulur.

PostScript'i Rasterleştir

Gömülü önizlemeyi yok saymak için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek tipik olarak yavaş olsa da en yüksek kalitede sonuçlar sağlar.

Not:

Aynı belgele tek bir dosyadan fazlasını içe aktarırsanız tüm örnekler içe aktarılan dosyanın ilk örneğine ait proxy ayarını paylaşır.

Bit eşlem içe aktarma seçenekleri

Belgeyle renk yönetimi araçları kullanıldığında tek tek içe aktarılan grafiklere renk yönetimi seçeneklerini uygulayabilirsiniz. Photoshop'ta oluşturulmuş görüntüyle kaydedilmiş kırpma yolu ya da alfa kanalını da içe aktarabilirsiniz. Bunun yapılması görüntüyü doğrudan seçmenizi ve grafik çerçevesini değiştirmeden yolunu değiştirmenizi sağlar.

Not:

Adobe InCopy uygulamasında renk yönetimi seçenekleri olmasa da, bu içe aktarma seçenekleri InCopy'ye yerleştirdiğiniz görüntüler InDesign'a aktarıldığında uygun olur.

PSD, TIFF, GIF, JPEG veya BMP dosyasını yerleştirip, Yerleştir iletişim kutusunda İçe Ak. Seçeneklerini Göster'i seçerseniz şu seçeneklerin bulunduğu bir iletişim kutusu görürsünüz:

Photoshop Kırpma Yolunu Uygula

Bu seçenek kullanılamıyorsa görüntü kırpma yoluyla kaydedilmemiş veya dosya biçimi kırpma yolunu desteklemiyordur. Bit eşlem görüntüde kırpma yolu yoksa InDesign'da bir tane oluşturabilirsiniz.

Alfa kanalı

Photoshop'ta alfa kanalı olarak kaydedilmiş görüntüye ait alanı içe aktarmak için alfa kanalını seçin. InCopy, görüntüde saydam maske oluşturmak için alfa kanalını kullanır. Bu seçenek yalnızca en az bir alfa kanalı içeren görüntülerle kullanılabilir.

Aşağıdaki seçenekleri görüntülemek için Renk sekmesini tıklatın:

Kırpma yolu olmadan (sol) ve kırma yolu ile (sağ) içe aktarılan görüntü

Profil

Belge Varsayılanını Kullan seçiliyse bu seçeneği değiştirmeden bırakın. Aksi taktirde, grafik oluşturmakta kullanılan yazılım veya aygıt gamutuyla eşleşen bir renk kaynağı profili seçin. Bu profil InDesign'ın rengini düzgün olarak çıktı aygıtı gamutuna dönüştürmesini sağlar.

Görüntü Oluşturma Hedefi

Grafiğin renk aralığını çıktı aygıtının renk aralığına ölçeklendirecek bir yöntem seçin. Tipik olarak, fotoğraftaki renkleri doğru olarak yansıttığından Algısal (Görüntüler) seçeneğini belirleyeceksiniz. Doygunluk (Grafikler), Göreli Kolorimetrik ve Mutlak Kolorimetrik seçenekleri düz renk alanlar için daha iyidir; Fotoğrafları iyi oluşturamazlar. Görüntü Oluşturma Hedefi seçenekleri bit eşlem, gri tonlama ve dizine alınmış renk modunda görüntülerle kullanılamaz.

Portable Network Graphics (.png) içe aktarma seçenekleri

PNG görüntüsünü yerleştirip Yerleştir iletişim kutusunda İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçtiğinizde üç bölümlü içe aktarma seçeneklerinin bulunduğu bir iletişim kutusu görürsünüz. İki bölümde diğer bit eşlem görüntü formatları için kullanılabilir aynı seçenekler bulunur. PNG Ayarları olan diğer bölümde şu ayarlar yer alır:

Saydam Bilgilerini Kullan

PNG grafiğinde saydamlık bulunduğunda bu seçenek varsayılan olarak etkindir. İçe aktarılan PNG dosyasında saydamlık bulunuyorsa grafik yalnızca arka planın saydam olduğu yerlerde etkileşime girer.

Beyaz Arka Plan

PNG grafiğinde dosya tanımlı arka plan rengi yoksa bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Ancak, yalnızca Saydam Bilgilerini Kullan etkinse bu da etkin olur. Bu seçenek belirlenmişse, saydam bilgileri uygulanırken beyaz arka plan rengi olarak kullanılır.

Dosya Tanımlı Arka Plan Rengi

PNG grafiği beyaz olmayan arka plan rengiyle kaydedilmişse ve Saydam Bilgilerini Kullan seçiliyse bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Varsayılan arka plan rengini kullanmak istemiyorsanız, beyaz arka planla grafiği içe aktarmak için Beyaz Arka Plan'ı tıklatın ya da grafiği hiçbir saydamlık olmadan içe aktarmak için de Saydam Bilgilerini Kullan seçimini kaldırın (o sıra saydam olan grafik alanlarını görüntüleyerek). Bazı görüntü düzenleme programları PNG grafikleriyle ilgili beyaz olmayan arka plan rengi belirtemez.

Gamma Düzeltmesini Uygula

Yerleştirirken PNG grafiğine ait gamma (orta ton) değerlerini ayarlamak için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, görüntü gammasını grafiği görüntülemek veya yazdırmak için kullandığınız aygıt (düşük çözünürlüklü veya PostScript olmayan yazıcı veya bilgisayar monitörü gibi) gammasıyla eşleştirmenizi sağlar. Gamma düzeltisi uygulamadan görüntü yerleştirmek için bu seçimi kaldırın. Varsayılan olarak, PNG grafiği gamma değeriyle kaydedilmişse bu seçenek belirlenmiştir.

Gamma Değeri

Yalnızca Gamma Düzeltmesini Uygula seçiliyse kullanılabilen bu seçenek grafikle kaydedilmiş gamma değerini görüntüler. Değeri değiştirmek için 0.01 - 3.0 arasında pozitif bir sayı yazın.

PNG dosyaları içe aktarıldığında Görüntü İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundaki ayarlar varsayılan veya son kullanılan ayarlar değil, her zaman seçili dosyayı temel alan ayarlardır.

Acrobat (.pdf) ve Illustrator (.ai) içe aktarma seçenekleri

Yerleştirilmiş PDF'deki mizanpaj, grafikler ve tipografi korunur. Yerleştirilmiş diğer grafiklerde de olduğu gibi InCopy'de yerleştirilmiş PDF sayfasını düzenleyemezsiniz. Katmanlı PDF'de katmanların görünürlüğünü kontrol edebilirsiniz. Çok sayfalı PDF'ye ait birden fazla sayfa da yerleştirebilirsiniz.

Parolayla kaydedilmiş PDF yerleştirdiğinizde gerekin parolayı girmeniz istenir. PDF dosyası kullanım kısıtlamalarıyla (düzenleme veya yazdırma yok gibi) kaydedilmiş, ancak parolası yoksa dosyayı yerleştirebilirsiniz.

PDF'yi (ya da Illustrator 9.0 veya sonraki sürümlerde kaydedilmiş) yerleştirip Yerleştir iletişim kutusunda İçe Ak. Seçeneklerini Göster'i seçtiğinizde şu seçeneklerin bulunduğu bir iletişim kutusu görürsünüz:

Önizlemeyi göster

Yerleştirmeden önce PDF'de sayfa önizlemesi görüntüleyin. Birden çok sayfaya sahip PDF'den sayfa yerleştiriyorsanız belirli bir sayfanın önizlemesini görüntülemek için okları tıklatın veya önizleme görüntüsü altında sayfa numarasını yazın.

Sayfalar

Yerleştirmek istediğiniz sayfaları belirtin: önizlemede görüntülenen sayfalar, tüm sayfalar veya bir sayfa aralığı. Illustrator dosyaları için hangi çalışma yüzeyinin yerleştirileceğini seçebilirsiniz.

Not:

Birden çok sayfa belirtirseniz tümünü aynı anda birbiri üzerine çakıştırarak yerleştirmek için dosyayı yerleştirirken Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Kırp

Kaç PDF sayfasının yerleştirileceğini belirtin:

Sınırlayıcı Kutu

PDF sayfasına ait sınırlayıcı kutuyu veya sayfa işaretleri dahil, sayfa nesnelerini kapsayan minimum alanı yerleştirir. Sınırlayıcı Kutu (Yalnızca Görünür Katmanlar) seçeneği, yalnızca PDF dosyasının görünür katmanlarının sınırlayıcı kutusunu kullanır. Sınırlayıcı Kutu (Tüm Katmanlar) seçeneği, katmanlar gizli olsa bile, PDF dosyasının katman alanlarının tümünün sınırlayıcı kutusunu yerleştirir.

Resim

PDF'yi yalnızca yazarın yerleştirilebilir resim olarak oluşturduğu dikdörtgenle tanımlanan alana yerleştirir (örn., küçük resim).

Kırpma

PDF'yi yalnızca Adobe Acrobat tarafından görüntülenen veya yazdırılan alana yerleştirir.

Kesim

Kesim işaretleri varsa üretim sürecinde elde edilen son sayfanın fiziksel olarak nerede kesileceğini belirtir.

Taşma Payı

Tasma payı alanı varsa, yalnızca sayfaların kırpılması gerektiği yerde görülen alanı yerleştirir. Sayfa çıktısı üretim ortamında alınıyorsa bu bilgi yararlıdır. Yazdırılan sayfada taşma payı dışında kalan sayfa işaretlerinin de olabileceğini unutmayın.

Ortam

Sayfa işaretleri de dahil olmak üzere orijinal PDF belgesine ait fiziksel sayfa boyutlarını (A4 sayfa boyutları gibi) gösteren alanı yerleştirir.

Yerleştirilmiş PDF'leri kırpma seçenekleri

A. Ortam B. Kesim C. Taşma Payı D. İçerik E. Kırpma F. Resim 

Saydam Arka Alan

InCopy mizanpajında PDF sayfası altında kalan metin veya grafikleri göstermek için bu seçeneği belirleyin. Beyaz opak arka planlı PDF sayfasını yerleştirmek için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

Not:

PDF grafiği bulunan çerçevedeki arka planı saydam hale getirdiyseniz daha sonra çerçeveye dolgu ekleyerek opaklaştırabilirsiniz.

InDesign (.indd) içe aktarma seçenekleri

InDesign mizanpajı, grafikleri ve tipolojiyi yerleştirilmiş INDD dosyasında korur. Ancak dosya nesne gibi davranır; bunu düzenleyemeseniz de katmanların görünürlüğünü kontrol edebilir ve çok sayfalı INDD dosyasının hangi sayfalarının içe aktarılacağını seçebilirsiniz.

InDesign dosyasını yerleştirip, Yerleştir iletişim kutusunda İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçerseniz şu seçeneklerin bulunduğu bir iletişim kutusu görürsünüz:

Önizlemeyi göster

Yerleştirmeden önce sayfa önizlemesi görüntüleyin. Çok sayfalı belgede sayfa önizlemesi görüntülemek için sayfa numarası yazabilir veya okları tıklatabilirsiniz.

Sayfalar

Yerleştirmek istediğiniz sayfaları belirtin: önizlemede görüntülenen sayfalar, tüm sayfalar veya bir sayfa aralığı.

Kırp

Sayfa veya sayfaların ne kadarının, sayfanın kendisinin mi yoksa çalışma alanındaki taşma payı veya bilgi alanlarının mı yerleştirileceğini belirtin.

Grafiği çerçevesine sığdırma

Grafiği çerçeve içine yerleştirdiğiniz varsayılan olarak çerçevenin sol üst köşesinde görünür. Çerçeve ve içeriği farklı boyutlarda olursa mükemmel bir sığdırma elde etmek için Sığdırma komutlarını kullanabilirsiniz.

 1. Konumlandırma aracını kullanarak grafiği seçin.
 2. Nesne > Sığdırma'yı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  İçeriği Çerçeveye Sığdır

  İçeriği çerçeveye sığacak şekilde yeniden boyutlandırır ve içerik oranlarının değiştirilmesine izin verir. Çerçeve değişmez ancak içerik ve çerçevenin oranları farklıysa içerik uzatılmış şekilde görünebilir.

  İçeriği Ortala

  İçeriği çerçeve içinde ortalar. Çerçevenin ve içeriğinin oranları korunur.

  İçeriği Orantılı Sığdır

  İçeriği çerçeveye sığacak şekilde yeniden boyutlandırır ve içerik oranlarını korur. Çerçevenin boyutları değiştirilmez. İçerik ve çerçeve farklı oranlara sahipse bir miktar boş alan kalır.

  Çerçeveyi Orantılı Doldur

  İçeriği çerçeveye tamamen sığacak şekilde yeniden boyutlandırır ve içerik oranlarını korur. Çerçevenin boyutları değiştirilmez.

  Not:

  Sığdırma komutları içeriğin dış kenarlarını çerçevenin konturunun ortasına sığdırır. Çerçeve kalın bir kontura sahipse içeriğin dış kenarları gizlenir. Çerçevenin kontur hizalamasını çerçeve kenarının ortasına, içine ya da dışına yapabilirsiniz.

Bağlantılar paneline genel bakış

Belgeye yerleştirilen tüm dosyalar Bağlantılar panelinde listelenir. Hem yerel (diskteki) dosyalar, hem de sunucuda yönetilen varlıklar buralarda yer alır. Ancak, Internet Explorer'daki web sitesinden yapıştırılan dosyalar bu panelde görüntülenmez.

InCopy'de de Bağlantılar paneli bağlantılı öyküleri gösterir. Bağlantılar panelinde bağlantılı bir öyküyü seçtiğinizde, Bağlantı Bilgisi kısmı not sayısı, yönetim durumu ve izlenen değişikliklerin durumu gibi bilgileri gösterir.

Bağlantılar paneli

A. Kategori sütunları B. Bağlantı Bilgilerini Göster/Gizle C. Bir veya daha fazla örnek değiştirilmiş simgesi D. Değiştirilmiş simgesi E. Eksik bağ simgesi F. Gömülü bağ simgesi 

Belgede aynı grafik birçok kez görüntüleniyorsa bağlantılar, Bağlantılar panelindeki açık üçgenin altında birleşir. Bağlı EPS grafiğinde veya InCopy belgesinde bağ varsa bu bağlantılar da açık üçgenin altında birleşir.

Bağlı dosya Bağlantılar panelinde şu yollardan biriyle görüntülenebilir:

Güncel

Durum sütununda güncel dosya boş.

Değiştirilmiş

Bu simge diskteki dosya sürümünün belgedeki sürümden daha yeni olduğunu belirtir. Örneğin, InCopy'ye bir Photoshop grafiği aktardığınızda bu simge görünür; daha sonra siz ya da başka biri asıl grafiği Photoshop'ta düzenleyip kaydedebilir.

Grafik değiştirildiğinde ve bir veya daha fazla örnek diğerleri güncelleştirilmezken güncelleştirildiğinde biraz farklı olan Değiştirilmiş düğmesi görüntülenir.

Eksik

Grafik artık içe aktarıldığı konumda olmasa da başka bir yerlerde gene de olabilir. Birileri orijinal dosyayı sildiğinde ya da içe aktarıldıktan sonra farklı bir klasöre veya sunucuya taşıdığında eksik bağlantılar oluşabilir. Orijinal bulunana kadar eksik dosyanın güncel olup olmadığını bilemezsiniz. Bu simge görüntülenirken belgeyi yazdırır veya dışa aktarırsanız dosya tam çözünürlükte yazdırılamayabilir veya dışa aktarılamayabilir.

Gömülü

Bağlı dosya içeriğinin gömülmesi bu bağla ilgili yönetim işlemlerini askıya alır. Seçili bağ geçerli olarak “yerinde düzenleme” işlemiyse bu seçenek etkinleşmez. Gömülü dosyanın kaldırılması bağlantıyla ilgili yönetim işlemlerini geri yükler.

Bağlantılı nesne belirli bir belge sayfasında görüntülenmezse şu kodlar, nesnenin nerede görüntüleneceğini belirtir: PB (çalışma alanı), MP (ana sayfa), OV (taşan metin) ve HT (gizli metin).

Bağlantılar panelini kullanma hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4027_id.

InDesign Secrets, Bağlantılar paneliyle zaman kazanma adlı, Bağlantılar paneli ipuçları ve teknikleri hakkında bir video yayını sunmaktadır.

 • Bağlantılar panelini görüntülemek için Pencere > Bağlantılar'ı seçin. Her bağlı dosya ve otomatik gömülü dosya adla tanımlanır.
 • Bağlantılı bir grafiği seçip görüntülemek için Bağlantılar panelinden bir bağlantı seçin ve sırasıyla Bağa Git düğmesini ve Sayfa sütunundaki bağlantının sayfa numarasını tıklatın ya da Bağlantılar paneli menüsünde Bağa Git'i seçin. InCopy, görüntüyü seçili grafiğin çevresinde ortalar. Gizli nesne görüntülemek için katmanı (ya da bağlantılı nesneyse koşulu) gösterirsiniz.
 • İç içe bağları genişletmek veya daraltmak için bağın solundaki üçgen simgesini tıklatın. Belgede aynı grafik birçok kez görüntüleniyorsa ya da bağlı EPS grafiğinde veya InCopy belgesinde bağlantılar olduğunda iç içe bağlantılar oluşur.
 • Paneldeki bağları sıralamak için Bağlantılar panelinin üstündeki kategori başlığını kategoriye göre sıralamak amacıyla tıklatın. Sırayı tersine çevirmek için aynı kategoriyi yeniden tıklatın. Örneğin, Sayfa kategorisini tıklatırsanız bağlantılar ilk sayfadan son sayfaya kadar kendi sıralarında görüntülenir. Sayfa'yı bir kez daha tıklatırsanız bağlantılar son sayfadan ilk sayfaya sıralanır. Bağlantılar paneline sütun eklemek için Panel Seçenekleri'ni kullanın.

Bağlantılar panelinde grafikler hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için Oluşturma Tarihi ve Katman gibi ek kategoriler görüntüleyebilirsiniz. Her kategori için bilgilerin Bağlantılar panelinde ve Bağlantılar panelinin altındaki Bağ Bilgileri kısmında sütun olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini saptayabilirsiniz.

 1. Bağlantılar paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni seçin.
 2. Bağlantılar paneline sütun eklemek için Sütun Göster altındaki onay kutularını seçin.

  Klasör 0 bağlı dosyanın bulunduğu klasördür; Klasör 1, Klasör 0'ın bulunduğu klasördür vb.

 3. Bağlantılar panelinin altındaki Bağ Bilgileri kısmında bilgileri görüntülemek için Bağ Bilgilerini Göster altındaki onay kutularını seçin.
 4. Tamam'ı tıklatın.

Sütun seçip bunu farklı bir konuma taşıyarak sütunların sırasını değiştirebilirsiniz. Sütun genişliğini değiştirmek için sütun sınırlarını sürükleyin. Belirli bir kategoriye göre artan sırada bağları sıralamak için bu kategori başlığını tıklatın. Azalan sırada sıralamak için bir kez daha tıklatın.

 1. Bağlantılar paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni seçin.
 2. Satır Boyutu için Küçük Satırlar, Normal Satırlar ve Büyük Satırlar'ı seçin.
 3. Minik resimler için bilgilerin Ad sütununda ve Bağlantılar panelinin altındaki Bağ Bilgileri kısmında grafiklere ait minik resimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.
 4. Tamam'ı tıklatın.

Bağlantılar panelindeki Bağ Bilgileri kısmı seçili bağlı dosyalar hakkında bilgileri listeler.

Not:

Bağlantılar panelindeki Bağ Bilgileri kısmında görüntülenen bilgileri değiştirmek için Bağlantılar paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni seçip Bağ Bilgileri Göster sütunundaki onay kutularını seçin.

 1. Bağı çift tıklatın ya da bağ seçip panelin sol tarafındaki üçgen olan Bağ Bilgilerini Gösterme/Gizleme simgesini tıklatın.

Bağlı ya da gömülü bir dosya meta veri içeriyorsa Bağlantılar panelini kullanarak meta verileri görüntüleyebilirsiniz. Bağlı dosyayla ilişkili meta verileri düzenleyemez ve değiştiremezsiniz.

 1. Bağlantılar panelinde bir dosya seçin ve panel menüsünden Yardımcı Programlar > XMP Dosya Bilgileri'ni seçin.

Bağları güncelleştirme, geri yükleme ve değiştirme

Bağların durumunu kontrol etmek veya dosyaları güncellenen ya da farklı dosyalarla değiştirmek için Bağlantılar panelini kullanın.

Bağı güncellediğinizde veya dosyaya yeniden başlattığınızda (yeniden bağladığınızda) InCopy'de gerçekleştirdiğiniz tüm dönüştürme işlemleri korunur (Dosya İşleme tercihlerinde Yeniden Bağlama Boyutları Korur'u seçtiyseniz). Örneğin, bir kare grafiği içe aktarıp 30° döndürdükten sonra bunu döndürülmemiş grafiğe yeniden bağlarsanız InCopy, değiştirilen grafik mizanpajına uyması amacıyla bunu 30° döndürür.

Not:

Yerleştirilen EPS dosyalarında Bağlantılar panelinde görüntülenecek OPI bağları olabilir. OPI bağlarını oluşturanın EPS dosyasını olması için tasarladığı dosyalardan farklı dosyalara yeniden bağlamalın; bu işlem font indirmeyle ve renk ayrımıyla ilgili sorunlar çıkarabilir.

Yeniden bağlanın grafiklerin nasıl ölçeklendirileceğini seçme

Grafiği farklı bir kaynak dosyasıyla değiştirmek için yeniden bağladığınızda değiştirilen dosyanın görüntü boyutunu koruyabilir veya gelen dosyayı kendi boyutlarında görüntüleyebilirsiniz.

 1. Düzenle > Tercihler > Dosya İşleme (Windows) ya da InCopy > Tercihler > Dosya İşleme'yi (Mac OS) seçin.

 2. Görüntülerin değiştirilen görüntülerle aynı boyutta görüntülenmesini isterseniz Yeniden Bağlanırken Görüntü Boyutlarını Koru'yu seçin. Yeniden bağlanan görüntülerin gerçek boyutlarında görüntülenmesini sağlamak için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

InDesign ilk olarak geçerli oturumda başka bir dosyanın yeniden bağlandığı klasörde eksik bağlantı arar. Daha sonra, belgenin bulunduğu klasörde bir bağlantı arar. Hala bulunamadıysa, belgenin üst klasörüne bakar.

Değiştirilen bağlantılar "güncel değil" bağlantılar olarak da bilinir.

 1. Bağlantılar panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belirli bağları güncelleştirmek için değiştirilen bağlantı simgesiyle  işaretli bir veya daha fazla bağ seçin. Ardından, Bağı Güncelleştir düğmesini  tıklatın veya Bağlantılar paneli menüsünde Bağı Güncelleştir'i seçin.

  • Değiştirilen tüm bağları güncelleştirmek için Bağlantılar paneli menüsünden Tüm Bağları Güncelleştir'i veya değiştirilmiş bir bağı seçin ve Bağı Güncelleştir düğmesini Alt (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak tıklatın.

  • Belgede farklı yerlerde görüntülenen tek bir grafik bağını güncelleştirmek için alt bağı belirtip Bağı Güncelleştir'i seçmeniz yeterlidir. "Üst" bağı seçerseniz değiştirilen grafiğin tüm bağlarını güncelleştirebilirsiniz.

 1. Bağlantılar panelinde herhangi bir bağlantıyı seçip Yeniden Bağla düğmesini  tıklatın veya Bağlantılar menüsünden Yeniden Bağla'yı seçin. Birden çok örneğin "üst" bağı seçiliyse Bağ paneli menüsünden [Dosya Adı] Öğesinin Tüm Örneklerini Yeniden Bağla'yı seçin.

  Öykünün çıkışı yapılmadıkça yönetilen öykülerde yeniden bağlama devre dışıdır.

 2. InCopy uygulamasının diğer eksik bağlı dosyalarla aynı adı taşıyan klasörleri aramasını istiyorsanız görüntülenen iletişim kutusunda Bu Klasördeki Eksik Bağları Ara'yı seçin. Bu seçenek seçili değilse yalnızca seçili görüntü yeniden bağlanır.
 3. Yeni kaynak dosyanın nasıl içe aktarılacağını kontrol etmek için İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçin.
 4. Yeni kaynak dosyayı bulup çift tıklatın.
 5. İçe Aktarma Seçeneğini Göster seçeneğini tıklattıysanız içe aktarma seçeneklerini belirleyin. (Bkz. Grafikler için içe aktarma seçenekleri.)
 1. Eksik bir bağlantıyı geri yüklemek için Bağlantılar panelinde eksik bağlantı simgesiyle  işaretli bağlantıları seçip Yeniden Bağla düğmesini  tıklatın.
 2. Belirtilen klasörde görüntülenen eksik dosyaları yeniden bağlamak için görüntülenen iletişim kutusunda Bu Klasördeki Eksik Bağları Ara'yı seçin. Dosyayı bulup çift tıklatın.

Varsayılan olarak InCopy, eksik bağları kontrol edip belge açtığınızda bunları çözmeye çalışır. İki tercih seçeneği, belge açıldığında InCopy'nin eksik bağları kontrol etmesini ve otomatik olarak bulmasını sağlar.

Belgeyi Açmadan Önce Bağları Kontrol Et

Bu seçeneği kapatırsanız InCopy belgeyi hemen açar; bağ durumları da bağlantılar güncel, eksik ya da değiştirildi olarak saptanana kadar beklemede kalır. Bu seçeneği açarsanız InCopy değiştirilmiş ya da eksik bağları kontrol eder.

Belgeyi Açmadan Önce Eksik Bağları Bul

Bu seçeneği kapatırsanız InCopy eksik bağları çözmeye çalışmaz. Bağlantılar sunucu performansını yavaşlatır ya da beklenmedik bağlanmalar oluşursa bu seçeneği kapatmanız gerekebilir. Belgeyi Açmadan Önce Bağları Kontrol Et kapalıysa bu seçenek soluk olur.

Eksik Bağları Ara

Belgenizdeki eksik bağları aramak ve çözmek için Eksik Bağları Ara komutunu kullanın. Belgeyi açtığınızda eksik bağları kontrol eden tercihler seçeneğini kapatırsanız ve artık eksik bağlarınız varsa bu komut yararlıdır. Belge açıldıktan sonra görüntülerin saklandığı sunucuyu oluşturursanız bu seçenek gene yararlıdır.

 • Bağ ayarlarını değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunun Dosya İşleme kısmını açıp Belgeyi Açmadan Önce Bağları Kontrol Et seçeneğinin mi, yoksa Belgeyi Açmadan Önce Eksik Bağları Bul seçeneğinin mi seçili olduğunu saptayın.
 • InCopy uygulamasının eksik bağları çözmeye çalışmasını sağlamak için Bağlantılar paneli menüsünden Yardımcı Programlar > Eksik Bağları Ara'yı seçin.

  Belgede eksik bağ yoksa bu komut soluklaşır.

 1. Tercihler iletişim kutusunda Dosya İşleme'yi seçin.
 2. Varsayılan Yeniden Bağlama Klasörü menüsünden aşağıdaki seçeneklerden seçin ve Tamam düğmesini tıklatın:

  En Son Yeniden Bağlanma Klasörü

  Bu seçenek, InCopy CS3 davranışı eşleştirilirken, yeniden bağlantı oluştururken seçtiğiniz son kullanılan klasörü görüntüler.

  Orijinal Bağ Klasörü

  Bu seçenek InCopy CS2 ve sonraki sürümlerinin davranışı eşleştirilirken bağlı dosyanın orijinal konumunu görüntüler.

Grafik dosyaları farklı bir klasöre kopyalayıp bağları kopyalanan dosyalara yeniden yönlendirmek için Bağları Kopyala komutunu kullanın. Dosyaları DVD'den sabit sürücüye taşınmasında olduğu gibi dosyalar farklı sürücüye taşınırken bu komut özellikle yararlıdır.

 1. Kopyalamak istediğiniz dosyaların bağlantılarını seçmek için Bağlantılar paneli menüsünden Yardımcı Programlar > Bağları Kopyala'yı seçin.
 2. Bağlı dosyaların kopyalanacağı klasörü belirtip Seç'i seçin.

Klasörü Yeniden Bağla seçeneğini kullandığınızda güncel olmayan bağlarınızla aynı adı taşıyan dosyaların bulunduğu klasörü gösterebilirsiniz. Örneğin, geçerli bağlarınız düşük çözünürlüklü görüntüler gösteriyorsa yüksek çözünürlüklü görüntülerin bulunduğu farklı bir klasör belirtebilirsiniz. Örneğin, .jpg kaynaklı bağlantıyı .tiff olarak değiştirmenizin sağlandığında olduğu gibi dosyalar için farklı bir uzantı belirtebilirsiniz.

Öykünün çıkışı yapılmadıkça yönetilen InCopy öyküsünde Klasörü Yeniden Bağla komutu soluktur.

 1. Bağlantılar panelinde bir veya daha fazla bağı seçin.
 2. Bağlantılar paneli menüsünden Klasörü Yeniden Bağla'yı seçin.
 3. Yeri klasörün konumunu belirtin.
 4. Farklı uzantıları kullanmak için Bu Uzantı Dışında Aynı Dosya Adını Eşleştir'i seçip yeni uzantıyı belirtin (AI, TIFF ya da PSD gibi).
 5. Seç'i tıklatın.

Dosya Uzantısını Yeniden Bağla komutu, görüntüleri dosya uzantılarına göre değiştirmenize olanak sağlar. Örneğin, belgenizde birçok JPEG görüntüsü varsa, bunları PSD dosyalarıyla değiştirebilirsiniz. Farklı uzantıları olan dosyalar, bağlı dosyaların değiştirileceği aynı klasörde bulunmalıdır.

 1. Farklı uzantıları olan dosyaların orijinal dosyalarla aynı klasörde göründüğünden emin olun.
 2. Bağlantılar panelinde bir veya daha fazla bağı seçin.
 3. Bağlantılar paneli menüsünden Dosya Uzantılarını Yeniden Bağla'yı seçin.
 4. Seçili dosyaları değiştirmek için dosya uzantısını belirtin ve Yeniden Bağla'yı tıklatın.

Yerleştir komutunu kullanarak içe aktarılan dosyayı değiştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İçe aktarılan grafik gibi bir grafik çerçevesi içeriğini değiştirmek için çerçeve seçecek Seçim aracını  kullanın.

   İçe aktarılan grafik gibi bir grafik çerçevesi içeriğini değiştirmek için görüntü seçecek Konumlandırma aracını kullanın.

  • Metin çerçevesi içeriğini değiştirmek amacıyla, metin çerçevesinde ekleme noktasını tıklatmak için Yazım aracını kullanın ve Düzenle > Tümünü Seç'i seçin.

 2. Dosya > Yerleştir'i seçin.
 3. Yeni dosyayı bulup seçin.
 4. Seçili Öğeyi Değiştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olduktan sonra Aç'ı tıklatın.
 5. Aç'ı tıklatın.

Bağlı görüntünün tam yolunu ya da platform stili yolunu kopyalayabilirsiniz. Resmin nerede bulunduğu hakkında ekip üyelerinin bilgilendirilmesi için görüntünün tam yolunun kopyalanması yararlıdır. Örneğin, tam yolu kopyalayıp bir e-posta mesajına yapıştırabilirsiniz. Komut dosyası oluşturma ya da veri birleştirmede görüntü alanlarını belirtme için platform yolunun kopyalanması yararlıdır.

 1. Bağlantılar panelinde bağ seçin.
 2. Bağlantılar panelinden Bilgileri Kopyala > Tam Yol Kopyala ya da Platform Stil Yolunu Kopyala'yı seçin.
 3. Yolu yapıştırın.

Orijinal resmi düzenleme

Orijinali Düzenle komutu grafiklerin çoğunu onları oluşturduğunuz uygulamalarda açmanızı sağlar; böylece gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Orijinal dosyayı kaydettiğinizde, bunu içinde bağladığınız belge yeni sürümle güncelleştirilir.

Not:

InDesign'da, grafiğin kendisini değil de yönetilen grafik çerçevesini (InCopy'ye dışa aktarılmış olan) teslim alır ve seçerseniz, grafik InCopy'de açılır.

Varsayılan uygulamayı kullanarak orijinal resmi düzenleme

InCopy varsayılan olarak, orijinal resim açılırken hangi uygulamanın kullanılacağının saptanmasında işletim sistemine bağlıdır.

 1. Sayfada veya Bağlantılar panelinde bir veya daha fazla görüntü seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bağlantılar panelinde, Orijinali Düzenle'yi tıklatın.

  • Düzenle > Orijinali Düzenle'yi tıklatın.

 3. Orijinal uygulamada değişiklikleri yaptıktan sonra dosyayı kaydedin.

Farklı uygulama kullanarak orijinal resmi düzenleme

 1. Görüntüyü seçin.
 2. Düzenle > Şununla Düzenle'yi seçin ve dosyayı açmak için kullanmak istediğiniz uygulamayı belirtin. Uygulama görüntülenmezse Diğer'i seçip uygulama konumunu araştırın.

İçe aktarılan görüntülerde katman görünürlüğünü kontrol etme

Photoshop PSD dosyaları, katmanlı PDF'ler ve INDD dosyaları içe aktarılırken üst düzeyli katmanların görünürlüğünü kontrol edebilirsiniz. InCopy uygulamasında katman görünürlüğünün ayarlanması bağlama göre çizimi değiştirebilmenizi sağlar. Örneğin, çok dilli bir yayında her dil için ayrı metin katmanı olan tek bir çizim oluşturabilirsiniz.

Katman görünürlüğünü dosya yerleştirdiğinizde veya Nesne Katman Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Photoshop dosyasında katman kompozisyonları varsa istenen kompozisyonu görüntüleyebilirsiniz.

Katman görünürlüğünü ayarlama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Önce çerçeve oluşturmadan grafiği içe aktarmak için belgede seçili hiçbir şey olmadığından emin olun.

  • Grafiği varolan çerçeveye içe aktarmak için çerçeveyi seçin.

  • Varolan görüntüyü değiştirmek için grafik çerçevesini seçin.

 2. Dosya > Yerleştir seçeneğini belirleyip grafik dosyasını seçin.
 3. Seçili bir nesneyi değiştirmek için Seçili Öğeyi Değiştir'i seçin.
 4. İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçip Aç düğmesini tıklatın.
 5. Görüntü İçe Aktarma Seçenekleri veya Yerleştir iletişim kutusunda Katmanlar sekmesini tıklatın.
 6. Görüntü önizlemesi görüntülemek için Önizlemeyi Göster'i tıklatın.
 7. (Yalnızca PDF'ler) Çok sayfalı PDF'den sayfa yerleştiriyorsanız belirli bir sayfanın önizlemesini görüntülemek için okları tıklatın veya önizleme görüntüsü altında sayfa numarasını yazın.
 8. (Yalnızca Photoshop PSD dosyaları) Görüntüde katman kompozisyonları varsa Katman Kompozisyonu açılan menüsünden görüntülemek istediğiniz katman kompozisyonunu seçin.
 9. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katman kümesi açmak veya kapatmak için klasör simgesinin solundaki üçgeni tıklatın.

  • Katman veya katman kümesini gizlemek için katman veya katman kümesinin solundaki göz simgesini tıklatın.

  • Katman veya katman kümesini görüntülemek için katman veya katman kümesinin solundaki boş göz sütununu tıklatın.

  • Belirli bir katman veya katman kümesinin içeriğini görüntülemek için göz simgesini Alt‑tıklatın (Windows) veya Option-tıklatın (Mac OS). Diğer katmanların orijinal görünürlük ayarlarını geri yüklemek için göz simgesini bir kez daha Alt‑tıklatın veya Option-tıklatın.

  • Birden çok öğenin görünürlüğünü değiştirmek için göz sütununa sürükleyin.

 10. Bağı Güncellerken seçeneğini istediğiniz gibi ayarlayın:

  Photoshop’un/PDF'nin Katman Görünürlüğünü Kullan

  Katman görünürlük ayarlarını, bağı güncelleştirdiğinizde bağlı olan dosyadakilerle eşleştirir.

  Katman Görünürlüğü Geçersiz Kılmalarını Koru

  Dosya yerleştirilirken katman görünürlüğü ayarlarının oldukları gibi kalmasını sağlar.

 11. Tamam'ı tıklatın.
 12. Tamam'ı tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni bir çerçeveye içe aktarmak için mizanpajda, grafiğin sol üst köşesinin görüntülenmesini istediğiniz yerde  yüklenmiş grafikler simgesini tıklatın.

  • Varolan, ancak seçilmemiş çerçeveye içe aktarmak için yüklenmiş grafikler simgesini çerçevenin herhangi bir yerinde tıklatın.

  • Varolan seçili çerçeveyi içe aktarmak için hiçbir şey yapmanız gerekmez. Görüntü otomatik olarak bu çerçevede görüntülenir.

  Not:

  Varolan görüntüyü yanlışlıkla yerleştirdiğinizle değiştirirseniz, orijinal görüntüyü çerçeveye döndürüp yüklenmiş grafikler simgesini görüntülemek için Ctrl+Z (Windows) veya Command+Z (Mac OS) tuşuna basın.

Yerleştirilmiş AI, PSD, PDF ve INDD dosyaları için katman görünürlüğü ayarlama

Photoshop PSD veya katmanlı PDF, Illustrator AI dosyası ya da InDesign INDD dosyası yerleştirdikten sonra Nesne Katman Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak bunların katmanlarını kontrol edebilirsiniz. Photoshop PSD dosyasında katman kompozisyonları varsa hangi kompozisyonu görüntülemek istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, bağı her güncelleştirişinizde görünürlük ayarlarını tutmayı ya da orijinal dosya ayarlarını korumayı seçebilirsiniz.

 1. InCopy belgesinde dosyayı seçin.
 2. Nesne > Nesne Katman Seçenekleri'ni seçin.
 3. Görüntü önizlemesi görüntülemek için Önizleme'yi seçin.
 4. (Yalnızca Photoshop PSD dosyaları) Görüntüde katman kompozisyonları varsa Katman Kompozisyonu açılan menüsünden görüntülemek istediğiniz katman kompozisyonunu seçin.
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katman kümesi açmak veya kapatmak için klasör simgesinin solundaki üçgeni tıklatın.

  • Katman veya katman kümesini gizlemek için katman veya katman kümesinin solundaki göz simgesini tıklatın.

  • Katman veya katman kümesini görüntülemek için katman veya katman kümesinin solundaki boş göz sütununu tıklatın.

  • Belirli bir katman veya katman kümesinin içeriğini görüntülemek için göz simgesini Alt‑tıklatın (Windows) veya Option-tıklatın (Mac OS). Diğer katmanların orijinal görünürlük ayarlarını geri yüklemek için göz simgesini bir kez daha Alt‑tıklatın veya Option-tıklatın.

  • Birden çok öğenin görünürlüğünü değiştirmek için göz sütununa sürükleyin.

 6. Bağı Güncellerken Seçeneklerini istediğiniz gibi ayarlayın:

  Katman Görünürlüğünü Kullan

  Katman görünürlük ayarlarını, bağı güncelleştirdiğinizde bağlı olan dosyadakilerle eşleştirir.

  Katman Görünürlüğü Geçersiz Kılmalarını Koru

  Dosya yerleştirilirken katman görünürlüğü ayarlarının oldukları gibi kalmasını sağlar.

 7. Tamam'ı tıklatın.

InDesign (.indd) sayfalarını içe aktarma

Yerleştir komutunu kullanarak bir InDesign belgesinden diğerine sayfa içe aktarabilirsiniz. Sayfa, sayfa aralığı veya tüm sayfaları içe aktarabilirsiniz. Sayfalar nesne olarak içe aktarılır (PDF'lerin içe aktarılmasına çok benzer).

İçe aktarmak istediğiniz dosyaları tutmak için sayfaları belgenize ekleyin. Dosya > Yerleştir öğesini ve INDD dosyasını seçtikten sonra İçe Aktarma Seçeneklerini Göster seçeneğini belirleyip hangi sayfaların içe aktarılacağını, hangi katmanların görünür olacağını, içe aktarılan sayfaların nasıl kırpılacağını seçebilirsiniz. Minik resim sayfalarını yakından incelemek için Önizleme penceresine gidin. Seçtiğiniz sayfa veya sayfalar grafik simgeler olarak yüklenir. Birden çok sayfa yerleştirirseniz InCopy grafik simgelerini sonraki sayfayla yükler; böylece, sayfaları birer birer içe aktarabilirsiniz.

Not:

Bağlantılar panelinde içe aktardığınız her sayfanın adı listelenir. İçe aktardığınız sayfada içe aktarılmış grafik veya başka bir öğe varsa bu öğe de Bağlantılar panelinde listelenir. İçe aktarılan bu ikincil öğelerin adları Bağlantılar panelinde açık üçgenin altında, içe aktarılan sayfalardan ayrılması için listelenir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın