Metni hizalama

Metin hizalama veya bloklama

Metin bir metin çerçevesini bir ya da her iki kenarıyla (ya da girintisiyle) hizalanabilir. Metin her iki kenara da hizalandığında bloklanmış terimi kullanılır. Son satır hariç paragraftaki tüm metni bloklamayı seçebilir (Sola Blokla ya da Sağa Blokla) veya paragrafın son satırı dahil bütün metni bloklayabilirsiniz (Tümünü Blokla). Son satırda yalnızca birkaç karakter varsa özel bir öykü sonu karakteri kullanmak ve boşlukla yaslama oluşturmak isteyebilirsiniz.

Justify Left (left) and Justify All (right)

Not:

Metindeki tüm satırları blokladığınızda ve Adobe Paragraf Oluşturucusu kullanıyorsanız, InDesign paragrafın tutarlı bir metin yoğunluğuna sahip olması ve iyi görünmesi için metni kaydırır. Bloklanan metinde aralıklara hassas ayarlar yapabilirsiniz

Bir çerçeve ızgarasındaki metin için ortalama veya yaslamayı ayarladığınızda artık metin ızgarayla tam olarak hizalanmaz. Ayrıca çerçeve ızgarasındaki tüm paragraflar için paragraf hizalamasını belirleyebilirsiniz.

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf panelindeki ya da Kontrol Panelindeki Hizalama düğmelerinden birini tıklatın (Sola Hizala, Ortala, Sağa Hizala, Son Satır Sola Hizalı Durumda Yasla, Son Satır Ortaya Hizalı Durumda Yasla, Son Satır Sağa Hizalı Durumda Yasla ve Tüm Satırları Yasla).
 3. (İsteğe bağlı) Sırta Doğru Hizala ya da Sırttan Uzağa Hizala'yı seçin.

  Paragrafa Sırta Doğru Hizala uyguladığınızda sol taraftaki sayfada bulunan metin sağa hizalanır ancak aynı metin sağ taraftaki bir sayfaya aktığında (ya da çerçeve taşındığında) sola hizalı duruma gelir. Benzer şekilde, bir paragrafa Sırttan Uzağa Hizala uyguladığınızda sol taraftaki sayfada bulunan metin sola hizalanır sağ taraftaki bir sayfada bulunan metin sağa hizalı duruma gelir.

  Metin hizalaması sırt yönüyle paralel olduğu için dikey çerçevelerde sırta doğru veya sırttan uzağa hizalamanın hiçbir etkisi yoktur.

Not:

Metin satırının sol tarafının sola ve sağ tarafının sağa hizalanmasını istiyorsanız ekleme noktasını metni sağa hizalamak istediğiniz noktaya getirin, Sekme tuşuna basın ve sonra satırın kalan kısmını sağa hizalayın.

Paragrafları bir satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

Düz bir metin çerçevesinde paragraf formatlarken özellikle paragrafları satır taban çizgisi ızgarasına hizalamak için bu seçenek yararlı olabilir. Bir çerçeve ızgarasındaki metin varsayılan olarak em kutusu merkezine hizalanmıştır. Ancak paragraf-ızgara hizalamasını tek tek değiştirerek latin satır taban çizgisi, çerçeve ızgarası em kutusu veya çerçeve ızgarası ICF'ye de hizalayabilirsiniz.

Satır taban çizgisi belgedeki gövde metni için satır aralığını temsil eder. Metnin sütunlar arasında ve sayfadan sayfaya her zaman hizalı olmasını sağlamak üzere, sayfanın öğeleri için bu satır aralığı değerinin katlarını kullanabilirsiniz. Örneğin belgenizdeki gövde metni 12 puntoluk satır aralığına sahipse, başlık metninize 18 puntoluk satır aralığı verebilir ve başlıkları izleyen paragraflardan önce 6 puntoluk boşluk ekleyebilirsiniz.

Grid alignment

A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF 

Izgaraya hizalamayı belirtmenin dışında, bir paragrafın sadece ilk satırının ızgaraya hizalanıp hizalanmayacağını da belirtebilirsiniz. Ayrıca, aynı satırda farklı boyutlarda karakterler olduğunda, küçük karakterlerin büyük olanlara göre nasıl hizalanacağını da belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Farklı boyutlardaki metinleri hizalama.

Not:

Metin, varsayılan çerçeve ızgarası ayarlarıyla aynı boyutta olduğunda, ızgara hizalamasını değiştirseniz bile metnin konumu değişmez. Bir çerçeve ızgarasındaki metin için varsayılan çerçeve ayarlarından farklı boyutlarda bir font veya boyut kullanırken ızgara hizalamasını değiştirebilirsiniz.

Tercihler iletişim kutusunun Izgaralar kısmını kullanarak satır taban çizgisi ızgarasının ayarlarını değiştirin.

Satır taban çizgisi ızgarasını görüntülemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Satır Taban Çizgisi Izgarasını Göster'i seçin. Satır taban çizgisi ızgaraları, metin çerçevesinin yazım yönüyle aynı yönde görünür.

Not:

Satır taban çizgisi ızgarası yalnızca belgenin yakınlaştırma düzeyi Tercihler iletişim kutusundaki Izgaralar kısmında bulunan görünüm eşiği ayarından büyükse görünür. Satır taban çizgisi ızgarasını görüntülemek için yakınlaştırmanız gerekebilir.

Paragrafları satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden Izgara Hizalama > Latin Satır Taban Çizgisi'ni seçin.

Yalnızca ilk satırı satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

 1. Hizalamak istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Sadece İlk Satırı Izgaraya Hizala'yı seçin.
 3. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'yı  tıklatın.
 4. Paragraf paneli veya Kontrol paneli menüsündeki Izgara Hizalama sekmesinde Yok seçeneğinden başka bir seçenek belirleyin.

Satır aralığı, satır taban çizgisi ızgarasından daha büyük bir değere ayarlanmışsa otomatik olarak gyoudori oluşur ve satır ızgaradaki bir sonraki satıra yaslanır. Örneğin, satır aralığı 16 punto, satır taban çizgisi ızgarası 14 punto olduğunda, metin her ikinci satırda bir ızgara çizgisine yaslanır.

Metni satır taban çizgisi ızgarasının ortasına, sanal gövdenin üst veya alt kısmına veya ortalama yazdırma yüzeyinin üst veya alt kısmına hizalamak için Izgara Hizalama menüsünde Yok seçeneğinden başka bir seçenek belirleyin.

Paragrafları bir satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

Satır taban çizgisi belgedeki gövde metni için satır aralığını temsil eder. Metnin sütunlar arasında ve sayfadan sayfaya her zaman hizalı olmasını sağlamak üzere, sayfanın öğeleri için bu satır aralığı değerinin katlarını kullanabilirsiniz. Örneğin belgenizdeki gövde metni 12 puntoluk satır aralığına sahipse, başlık metninize 18 puntoluk satır aralığı verebilir ve başlıkları izleyen paragraflardan önce 6 puntoluk boşluk ekleyebilirsiniz.

Satır taban çizgisi ızgarası kullanmak sayfadaki metin öğelerinin konumunda tutarlılık sağlar. Paragrafın satır taban çizgilerinin sayfanın altta yatan ızgarasıyla hizalanmasını sağlamak için satır aralığını ayarlayabilirsiniz. Birden çok sütundaki ya da bitişik metin çerçevesindeki metnin satır taban çizgilerinin hizalı olmasını istediğinizde bu kullanışlıdır. Tercihler iletişim kutusunun Izgaralar kısmını kullanarak satır taban çizgisi ızgarasının ayarlarını değiştirin.

Ayrıca satır taban çizgisi ızgarasının yalnızca ilk satırını hizalayabilir, diğer satırların belirlenen satır aralığı değerlerini kullanmasına izin verebilirsiniz.

Satır taban çizgisi ızgarasını görüntülemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Satır Taban Çizgisi Izgarasını Göster'i seçin.

Not:

Satır taban çizgisi ızgarası yalnızca belgenin yakınlaştırma düzeyi Tercihler iletişim kutusundaki Izgaralar kısmında bulunan görünüm eşiği ayarından büyükse görünür. Satır taban çizgisi ızgarasını görüntülemek için yakınlaştırmanız gerekebilir.

Paragrafları satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'yı  tıklatın.
Not:

Metninizin satır aralığının değişmemesini sağlamak için satır taban çizgisi ızgarası aralığını metninizle aynı satır aralığı değerine ya da bunun çarpanına ayarlayın.

Yalnızca ilk satırı satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

 1. Hizalamak istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Sadece İlk Satırı Izgaraya Hizala'yı seçin.
 3. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'yı  tıklatın.

Dengeli başlık metni oluşturma

Birden çok satırda düzensiz hizalanmış metni dengeleyebilirsiniz. Bu özellik çok satırlı başlıklar, büyük tırnak işaretleri ve ortalanmış paragraflar için kullanışlıdır.

Before and after applying Balance Ragged Lines to the title

 1. Dengelemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde menüden Düzensiz Satırları Dengele'yi seçin.

Bu özellik yalnızca Adobe Paragraf Oluşturucusu seçiliyse etkili olur.

Bu işlev sadece Hizalama, Sol/Üste Hizala, Ortaya Yasla veya Sağ/Alta Hizala ve Adobe Paragraf Oluşturucusu kullanıldığında etkindir.

Gyoudori Ayarlama

Gyoudori, belirtilen sayıda satırı bir paragrafın ortasına hizalar. Gyoudori'yi, üstbilgiler veya başlıklar gibi paragraflardaki tek bir satırı vurgulamak için kullanabilirsiniz. Paragrafta birden çok satır olduğunda tüm paragrafın satır sayısı kadar yayılması için Paragraf Gyoudori seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Gyoudori set to 2 (left) and gyoudori set to 3 (right)

 1. Paragraf paneli veya Kontrol panelindeki Gyoudori   alanında ortaya yaslamak istediğiniz satır sayısını belirtin.
 2. Paragrafın tamamını belirtilen satır sayısı boyunca ortalamak için Paragraf paneli veya Kontrol paneli menüsünden Paragraf Gyoudori seçeneğini işaretleyin.
Not:

Gyoudori, metin çerçevelerinde standart olarak satır taban çizgisi ızgarasına ayarlıdır.

Paragraf gyoudori olarak ayarlama

Birden çok satır bulunan bir paragrafa gyoudori uygularken Paragraf Gyoudori seçeneğini belirlediğinizde, tüm paragraf genelde paragraf satırlarında 2, kılavuz çizgilerinde 3 olmak üzere belirtilen sayıda gyoudori satırı olarak yayılır. Bu seçenek belirlenmediğinde, paragraftaki her satır belirtilen sayıda gyoudori satırı olarak yayılır (paragraf satırlarında 2, kılavuz çizgilerinde 6 gibi).

Setting line deletion to 2 (left) and 3 (right)

 1. Paragraf gyoudori uygulamak istediğiniz paragrafı seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Paragraf Gyoudori seçeneğini işaretleyin.
 3. Mizanpaj gerekliliklerine göre gyoudori paragrafın satır aralığını ayarlayın.

Paragrafı belirli sayıda kılavuz çizgisine göre ortalamak için Paragraf Gyoudori kullanıldığında her satırın aralığı ızgara aki ile değil satır aralığı miktarına göre belirlenir. Çerçeve ızgarası metni için varsayılan %100 otomatik satır aralığı adedi kullanılıyorsa her satırın arasında yeterli boşluk kalması için satırların aralıklarını ayarlamak gerekebilir.

Sütunların aralığını değiştiren veya bölen paragraflar oluşturma

Yayılmış başlık efekti oluşturmak için paragrafı bir metin çerçevesinde birden çok sütuna yayabilirsiniz. Bir paragrafın tüm satırlara mı yoksa belirli sayıda satıra mı yayılacağını seçebilirsiniz. Bir paragraf çok sütunlu bir metin çerçevesinde sütunlara yayılacak şekilde ayarlandıysa, yayılan paragraftan önceki herhangi bir metin dengelenir.

Ayrıca, bir paragrafı aynı metin çerçevesindeki birden çok sütuna yayabilirsiniz.

Sütunlara yayılan veya bölünen paragraflar oluşturma ile ilgili video eğitimi için www.adobe.com/go/lrvid5151_id_tr veya http://tv.adobe.com/go/4952/sayfalarına bakabilirsiniz.

Paragraph spanning and splitting multiple columns

A. Heading that spans columns B. Split column 

Paragrafı sütunlara yayma

 1. Ekleme noktasını paragrafın içine yerleştirin.

  Ayrıca, bu özelliği başlık stili gibi bir paragraf stilinin parçası haline getirebilirsiniz.

 2. Kontrol paneli menüsünden veya Paragraf paneli menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 3. Paragraf Mizanpajı menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 4. Yay menüsünden paragrafın yayılmasını istediğiniz sütun sayısını seçin. Paragrafın tüm sütunlara yayılmasını istiryorsanız Tümü'nü seçin.

 5. Paragrafı yaymadan önce veya sonra ilave boşluk eklemek için Yaymadan Önce Boşluk ve Yaymadan Sonra Boşluk değerlerini belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Paragrafı sütunlara bölme

 1. Ekleme noktasını paragrafın içine yerleştirin.

  Ayrıca, bu özelliği başlık stili gibi bir paragraf stilinin parçası haline getirebilirsiniz.

 2. Kontrol paneli menüsünden veya Paragraf paneli menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 3. Paragraf Mizanpajı menüsünden Sütunları Böl'ü seçin.

 4. Aşağıdaki seçenekleri belirleyip Tamam'ı tıklatın:

  Alt sütunlar

  Paragrafın bölünmesini istediğiniz sütun sayısını seçin.

  Bölmeden Önce Boşluk / Bölmeden Sonra Boşluk

  Paragrafı bölmeden önce veya sonra boşluk ekleyin.

  İç Cilt Payı

  Bölünen paragraflar arasındaki boşluğu belirleyin.

  Dış Cilt Payı

  Bölünen paragrafların dış tarafı ve kenar boşlukları arasındaki boşluğu belirleyin.

Metin çerçevesi içindeki metni dikey olarak hizalama ya da bloklama

Yazımın çerçeveler ve onların sütunları arasında dikey olarak tutarlı olmasına yardımcı olmak için çerçeve içindeki metnin satırlarını çerçevenin dikey ekseni boyunca hizalayabilir ya da dağıtabilirsiniz.

Çerçeveye hizalama işlevini kullanarak çerçevenin taban olarak kullanıldığı bir düz metin çerçevesinde metni dikey olarak hizalayabilirsiniz (dikey yazım kullanılırken yatay hizalama yapılır).

Her paragrafın satır aralığı ve paragraf aralığı değerlerini kullanarak metni çerçevenin üstüne, ortasına ya da altına hizalayabilirsiniz. Ayrıca metni dikey olarak da bloklayabilirsiniz; bu işlem satır aralığı ve paragraf aralığı değerlerinden bağımsız olarak satırlar arasında eşit aralıklar bırakır.

Vertical justification—Bottom (left) and Justify (right)

Top of horizontal frame (upper left), center alignment (upper right), bottom (lower left), and justified (lower right)

Dikey metin hizalama ve yaslama, çerçevedeki her satırın satır taban çizgisi konumundan hesaplanır. Dikey hizalamayı ayarlarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Üst/Sağa Hizala, üst kısma hizalanan metnin ilk satırının satır taban çizgisi olarak tanımlanır. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusundaki İlk Satır Taban Çizgisi Kenardan Uzaklık seçeneği bu değeri etkiler. Alt/Sola Hizala, alt kısma hizalanan metnin son satırının satır taban çizgisi olarak tanımlanır.

 • Izgaraya Hizalama seçeneği paragraflara Üst/Sağa Hizala, Ortaya Yasla ya da Alt/Sola Hizala işlemi yapılarak uygulandığında tüm satırlar satır taban çizgisi ızgarasına hizalanır. Blokla seçeneğiyle, yalnızca ilk ve son satırlar satır taban çizgisi ızgarasına hizalanır.

 • Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişi kutusunda metin çerçevesinin Üst ya da Alt Metin Boşluğu değerlerini ayarlarsanız, sırasıyla ilk ve son satır taban çizgisinin konumunu değiştirirsiniz.

 • Çerçevenin üstü, üste hizalanmış metnin ilk satırının satır taban çizgisi olarak tanımlanır. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusundaki İlk Satır Taban Çizgisi Kenardan Uzaklık seçeneği bu değeri etkiler.

 • Çerçevenin altı, alta hizalanmış metnin son satırının satır taban çizgisi olarak tanımlanır. Dipnot metni bloklanmaz.

 • Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala seçeneği paragraflara Üste, Ortaya ya da Alta hizalanarak uygulandığında tüm satırlar satır taban çizgisi ızgarasına hizalanır. Blokla seçeneğiyle, yalnızca ilk ve son satırlar satır taban çizgisi ızgarasına hizalanır.

 • Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişi kutusunda metin çerçevesinin Üst ya da Alt Metin Boşluğu değerlerini ayarlarsanız, sırasıyla ilk ve son satır taban çizgisinin konumunu değiştirirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçim aracıyla bir metin çerçevesini seçin.

  • Yazım aracıyla  bir metin çerçevesinin içinde tıklatın.

 2. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin.
 3. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusundaki Dikey Yaslama alanında Üst/Sağ, Orta, Alt/Sol veya Yasla seçeneklerinden birini işaretleyin.
 4. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunun Düşey Yaslama kısmında Hizala menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  • Metni çerçevenin üstünden aşağı doğru dikey olarak hizalamak için Üst'ü seçin. (Bu varsayılan ayardır.)

  • Metin satırlarını çerçeve içinde ortalamak için Orta'yı seçin.

  • Metin satırlarını çerçevenin altından yukarı doğru olarak hizalamak için Alt'ı seçin.

  • Metin satırlarını çerçevenin üstü ve altı arasında eşit olarak dağıtmak için Yasla'yı seçin.

 5. Yasla'yı seçerseniz ve satır aralığı değerinin paragraf aralığı değerinden orantısız şekilde daha büyük olmasını önlemek istiyorsanız bir Paragraf Aralığı Sınırı değeri belirleyin. Paragraflar arasındaki boşluk belirttiğiniz değere kadar genişletilir, metin yine de çerçeveyi doldurmuyorsa satırlar arasındaki boşluk çerçeve dolana kadar ayarlanır. Paragraf aralığı sınır değeri Paragraf panelinde girilen Önceki Boşluk ya da Sonraki Boşluk değerlerine ek olarak uygulanır.
  Paragraph spacing limit set to zero (left) and 1 pica (right)

  Not:

  Birden çok sütun içeren metin çerçevelerini dikey bloklarken dikkatli olun. Son sütun yalnızca birkaç satır içeriyorsa satırlar arasında çok fazla beyaz boşluk görünebilir.

 6. Tamam'ı tıklatın.
Not:

Paragraf Aralığı Sınırı değerini ayarlamanın kolay bir yolu Önizleme'yi seçmek ve sonra paragraf aralığı satır aralığıyla dengeli hale gelene kadar Paragraf Aralığı Sınırı değerinin yanındaki yukarı ya da aşağı oku tıklatmaktır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi