Metin kompozisyonu

Metin oluşturma

Sayfanızdaki metnin görünümü kompozisyon denilen karmaşık bir etkileşim sürecine bağlıdır. InCopy, seçtiğiniz sözcük aralığı, harf aralığı, glif, ölçekleme ve tireleme seçeneklerini kullanarak yazımınızı belirlenen parametreleri en iyi destekleyecek şekilde hazırlar.

InCopy iki kompozisyon yöntemi sunar: Adobe Paragraf Oluşturucusu (varsayılan) ve Adobe Tek Satır Oluşturucusu (her ikisine de kontrol Paneli menüsünden erişilebilir). Bunlardan hangisini kullanacağınızı Paragraf paneli menüsünden, Yaslama iletişim kutusundan ya da Kontrol paneli menüsünden seçebilirsiniz.

InCopy, Adobe Japonca Tek Satır Oluşturucusu, Adobe Japonca Paragraf Oluşturucusu, Adobe Paragraf Oluşturucusu ve Adobe Tek Satır Oluşturucusu olmak üzere dizgi için geliştirilmiş dört yöntemi destekler. Her Oluşturucu, Japonca ve Latin metinlerdeki olası satır sonlarını değerlendirir ve belirli bir paragraf için belirtilmiş tireleme ve yaslama seçeneklerini en iyi destekleyeni seçer. Varsayılan olarak Adobe Japonca Paragraf Oluşturucusu seçilidir. Bu seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. InCopy Yardım.

InDesign Magazine, kompozisyon problemlerini düzeltme hakkında Mind the Gaps (Boşluklara Dikkat Edin) başlıklı bir makale sunmaktadır.

Kompozisyon yöntemleri

InCopy iki kompozisyon yöntemi sunar: Adobe Paragraf Oluşturucusu (varsayılan) ve Adobe Tek Satır Oluşturucusu. Her iki kompozisyon yöntemi de olası kesmeleri değerlendirir ve belirli bir paragraf için belirlediğiniz tireleme ve yaslama seçeneklerini en iyi destekleyenleri seçer.

Adobe Paragraf Oluşturucusu

Paragrafın tamamındaki kesme noktalarını göz önünde bulundurur ve böylece özellikle paragrafta daha sonra yer alacak uygun olmayan kesmeleri ortadan kaldırmak için daha önceki satırları en uygun duruma getirebilir. Paragraf kompozisyonu daha eşit aralıklar ve daha az tireyle sonuçlanır.

Paragraf Oluşturucusu kompozisyona yaklaşımı olası kesmeleri tanımlamak, bunları değerlendirmek ve bunlara harf aralıklarının, sözcük aralıklarının ve tirelemenin eşitliği gibi ilkeleri temel alan ağırlıklı cezalar atamak şeklindedir.

Not:

Daha iyi aralıklar ve daha az tire arasındaki ilişkiyi belirlemek için Tireleme iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. (Bkz. Metni tireleme.)

Adobe Tek Satır Oluşturucusu

Bir defada bir satır metin kompozisyonu şeklindeki geleneksel yaklaşımı sağlar. Kompozisyon değişikliklerinin son aşama düzenlemelerini içermesini istemiyorsanız bu seçenek kullanışlıdır.

Paragraf için kompozisyon yöntemi seçme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Paragraf paneli menüsünden Adobe Paragraf Oluşturucusu'nu (varsayılan) ya da Adobe Tek Satır Oluşturucusu'nu seçin.

  • Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Yaslama'yı seçin ve sonra Oluşturucu menüsünden bir seçenek belirleyin.

Not:

Başka şirketlere ait olan ve altyapının parametrelerini özelleştirmenizi sağlayan arabirimlere sahip ek kompozisyon altyapısı eklentileri bulunabilir.

Kompozisyon tercihlerini ayarlama

 1. Düzenle > Tercihler > Kompozisyon (Windows) veya InCopy > Tercihler > Kompozisyon'u (Mac OS) seçin.

 2. Kompozisyon sorunlarını tanımlamak için ekranda vurgulamayı kullanmak üzere İhlalleri Tut'u ve T ve B İhlalleri'ni (tireleme ve yaslama) seçin.

 3. Nesnenin etrafına sarılan metni yaslamak için Metni Bir Nesnenin Yanına Yasla'yı seçin.

 4. Mojikumi Uyumluluk Modları altında Yeni Dikey Ölçeği Kullan veya CID Tabanlı Mojikumi Kullan'ı seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Metni tireleme

Seçtiğiniz tireleme ve yaslama ayarları, satırların yatay aralıklarını ve yazının sayfadaki estetik görünümünü etkiler. Tireleme seçenekleri sözcüklerin tirelenip tirelenemeyeceğini ve tirelenirse hangi kesmelere izin verileceğini belirler.

Yaslama, seçtiğiniz hizalama seçeneğine, belirlediğiniz sözcük aralığı ve harf aralığına ve glif ölçeklemesini kullanmış olup olmamanıza göre belirlenir. Tümüyle yaslanmış metin içeren dar sütunlarda tek bir sözcüğü de yaslayabilirsiniz.

Eda Warren, kompozisyon sorunlarının önlenmesi hakkında Mind the Gaps (Boşluklara Dikkat Edin) başlıklı bir makale sunmaktadır.

Tirelemeyi elle ayarlama

Sözcükleri elle ya da otomatik olarak tireleyebilirsiniz ya da iki yöntemin birleşimini kullanabilirsiniz. Elle tirelemenin en güvenli yolu, sözcüğün satır sonunda kesilmesi gerekmedikçe görünmeyen seçmeli tire kullanmaktır. Sözcüğün başına seçmeli tire koymak sözcüğün kesilmesini önler.

 1. Yazım aracını  kullanarak tireyi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım > Özel Karakter Ekle > Tireler > Seçmeli Tire'yi seçin.

  • Seçmeli tire eklemek için Ctrl+Shift+- (Windows) ya da Command+Shift+- (Mac OS) tuşlarına basın.

Not:

Sözcüğe isteğe bağlı tire eklemek sözcüğün tirelenmesini kesinleştirmez. Sözcüğün kesilip kesilmeyeceği diğer tireleme ve kompozisyon ayarlarına bağlıdır. Ancak, sözcüğe isteğe bağlı tire eklemek sözcüğün yalnızca isteğe bağlı tirenin göründüğü yerden kesilebilir olmasını garantilemez.

Tirelemeyi otomatik olarak ayarlama

Tireleme bilgisayarınızdaki ayrı bir kullanıcı sözlüğü dosyasında ya da belgenin kendisinde depolanabilecek sözcük listelerini temel alır. Tutarlı tireleme sağlamak için, özellikle belgenizi bir servis sağlayıcıya götürecekseniz ya da bir çalışma grubunda çalışıyorsanız, başvurulacak sözcük listesini belirlemek isteyebilirsiniz.

 1. Belli bir paragraf için otomatik tirelemeyi açmak ya da kapatmak üzere Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Tirele seçeneğini işaretleyin ya da işaretini kaldırın. (Bu seçeneği bir paragraf stiline de ekleyebilirsiniz.)

  Otomatik tireleme seçeneklerini ayarladığınızda, daha iyi aralıklar ve daha az tire arasındaki ilişkiyi belirleyebilirsiniz. Ayrıca büyük harfli sözcüklerin ve paragraftaki son sözcüğün tirelenmesini de önleyebilirsiniz.

Paragraf için otomatik tireleme seçeneklerini ayarlama

 1. Etkilenmesini istediğiniz bir paragrafı tıklatın ya da paragraf aralığını seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden Tireleme'yi seçin.
 3. Tirele seçeneğini işaretleyin.
 4. Aşağıdaki ayarlarda gereken değişiklikleri yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın:

  En Az Bunlara Sahip Kelimeler

  Tirelenecek sözcüklerin minimum karakter sayısını belirleyin.

  İlk _ Harften Sonra Ve Son _ Harften Önce

  Tireyle bölünebilecek sözcüğün başında ve sonunda (tireden önce ve sonra) olması gereken minimum karakter sayısını belirleyin. Örneğin, bu değerler için 4 belirlendiğinde, telepatik sözcüğü tele- patik olarak bölünür, te- lepatik veya telepa- tik olarak bölünmez.

  Tire Sınırı _ Tireler

  Art arda gelen satırlarda görünebilecek maksimum tire sayısını belirleyin. Sıfır, sınırsız sayıda tire anlamına gelir.

  Tireleme Alanı

  Yaslanmamış metindeki bir satırın sonunda tireleme başlamadan önce izin verilen beyaz boşluk miktarını belirleyin. Bu seçenek yalnızca yaslanmamış metinle Tek Satır Oluşturucusu'nu kullanıyorsanız uygulanır.

  Daha İyi Aralık / Daha Az Tire

  Bu ayarlar arasındaki dengeyi değiştirmek için iletişim kutusunun altındaki kaydırıcıyı ayarlayın.

  Büyük Harfli Sözcükleri Hecelere Ayır

  Büyük harfli sözcüklerin tirelenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

  Son Sözcüğü Tirele

  Paragraflardaki son sözcüklerin tirelenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

  Sütun Boyunca Tirele

  Sözcüklerin bir sütun, çerçeve ya da sayfa boyunca tirelenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

İstenmeyen kesmeleri önleme

Bölünemez tireleri kullanarak, örneğin bölündüklerinde istenmeyen parçalar haline gelecek özel adlar ya da sözcükleri gibi belirli sözcüklerin bölünmesini tümüyle önleyebilirsiniz. Bölünemez boşlukları kullanarak, örneğin baş harflerden ve soyadından oluşan kümeler gibi birden fazla sözcüğün bölünmesini önleyebilirsiniz.

Metnin bölünmesini önleme

 1. Aynı satırda tutmak istediğiniz metni seçin.
 2. Karakter paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Kesme Yok'u seçin.
Not:

Sözcüğün kesilmesini önlemenin başka bir yolu da sözcüğün başına seçmeli tire koymaktır. Seçmeli tire eklemek için Ctrl+Shift+- (Windows) ya da Command+Shift+- (Mac OS) tuşlarına basın.

Bölünemez tire oluşturma

 1. Yazım aracını  kullanarak tireyi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Yazım > Özel Karakter Ekle > Tireler > Bölünemez Tire'yi seçin.

Bölünemez boşluk oluşturma

 1. Yazım aracını  kullanarak boşluğu eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Yazım > Beyaz Boşluk Ekle > Bölünemez Boşluk'u (ya da diğer herhangi bir beyaz boşluk karakterini) seçin.

Bölünemez Boşluk genişliği punto boyutuna, yaslama ayarına ve sözcük aralığı ayarlarına bağlıdır, Bölünemez Boşluk (Sabit Genişlikte) karakteriyse genişliğini bağlamdan bağımsız olarak korur.

Yaslama ayarlarını değiştirme

Sözcük boşluğu, harf boşluğu ve glif ölçeklemenin nasıl olacağını tam olarak kontrol etmek için Yaslama panelini kullanın. Yaslanmamış yazıda da karakter aralıklarını ayarlayabilseniz de aralıkların ayarlanması, yaslanmış yazıda özellikle yararlıdır.

Not:

CJK metinde yaslama ayarları için sözcük aralığı, karakter aralığı ve glif ölçeklemeleri yok sayılır. CJK metin karakter aralığını ayarlamak için Mojikumi iletişim kutusunu kullanın.

Yaslanan metinde sözcük ve harf aralıklarını ayarlama

 1. İmleci değiştirmek istediğiniz paragrafa getirin ya da tüm paragraflarını değiştirmek istediğiniz bir yazı nesnesi ya da çerçeve seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden Yaslama'yı seçin.
 3. Sözcük Aralığı, Harf Aralığı ve Glif Aralığı değerlerini girin. En Düşük ve En Yüksek değerler, sadece yaslanan paragraflar için kabul edilebilir karakter aralık sınırlarını tanımlar. İstenen değer, hem bloklanan hem bloklanmayan paragraflar için istenen aralığı tanımlar:

  Sözcük Aralığı

  Sözcükler arasında, boşluk çubuğuna basılarak oluşturulan aralık. Sözcük Aralığı değerleri, % 0 ile % 1000 arasında değişir; % 100 değerinde sözcükler arasına ek boşluk eklenmez.

  Harf Aralığı

  Karakter aralığı veya izleme değerleri dahil, harfler arasındaki mesafe. Harf Aralığı değerleri % –100 ile % 500 arasında değişir: % 0 değerinde harfler arasına boşluk eklenmez, % 100 harf aralığında harfler arasına tam bir boşluk eklenir.

  Glif Ölçekleme

  Karakterlerin genişliği (glif herhangi bir font karakteridir). Glif Ölçekleme değerleri %50 - %200 arasındadır

  Not:

  Aralık seçenekleri her zaman paragrafın tamamına uygulanır. Paragrafın tamamında değil birkaç karakterdeki aralığı ayarlamak için, İzleme seçeneğini kullanın.

 4. Tek sözcüklü paragrafları nasıl yaslamak istediğinizi belirlemek için Tek Sözcük Yaslama seçeneğini belirleyin.

  Dar sütunlarda bazen tek bir satırda tek bir sözcük yer alabilir. Paragraf tam yaslamaya ayarlanmışsa satırdaki tek sözcük çok fazla esnetilmiş görünebilir. Bu türdeki sözcükleri tam yaslanmış şekilde bırakmak yerine bunları ortalayabilir ya da sol ya da sağ kenar boşluklarıyla hizalayabilirsiniz.

Bloklanan metne glif ölçekleme uygulama

 1. Paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın ya da etkilemek istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden Yaslama'yı seçin.
 3. Glif Ölçekleme En Az, İstenen ve En Fazla için değerleri yazın. Sonra Tamam'ı tıklatın.
Before (top) and after (bottom) glyph scaling in justified text

Not:

Glif ölçeklemesi eşit yaslama elde etmeye yardımcı olabilir ancak %100 varsayılan değerden %3 daha büyük değerler harf şekillerinin bozulmasına neden olabilir. Özel bir efekt uygulamak istemediğiniz sürece glif ölçeklemesini 97–100–103 gibi güvenilir değerlerde tutmanız en iyi yol olacaktır.

Yaslanmış metinde boşlukla yasla kullanma

Boşlukla yaslama karakteri kullanmak tümüyle yaslanmış bir paragrafın son satırına değişken miktarda boşluk ekler (son sözcük ve dekoratif bir fonttan öykü sonu karakterinin arasına). Boşlukla yaslama yaslanmamış metinle kullanıldığında normal sözcük aralığı gibi görünür. Yaslanmış metinde son satırdaki tüm fazla boşluğu içerecek şekilde genişler. Boşlukla yaslama kullanmak tüm paragraf Adobe Paragraf Oluşturucusu tarafından biçimlendirilmiş gibi belirgin bir fark oluşturabilir.

Before and after adding a flush space character

 1. Yazım aracını kullanarak doğrudan öykü sonu karakterinin önünde tıklatın.
 2. Yazım > Beyaz Boşluk Ekle > Boşlukla Yasla'yı seçin.
Not:

Boşlukla yaslanın etkisi paragrafa Tüm Satırları Yasla seçeneğini uygulayana kadar görünmez.

Çok geniş ya da çok dar aralıklı satırları vurgulama

Yazım satırının kompozisyonu sözcük aralığı ve harf aralığından başka etkenleri de içerdiğinden (örneğin tireleme tercihleri), InDesign sözcük aralığı ve harf aralığı ayarlarınızı her zaman uygulayamaz. Ancak metin satırlarındaki kompozisyon sorunları sarıyla vurgulanabilir; üç gölgeden en koyusu en önemli sorunları belirtir.

 1. Düzenle > Tercihler > Kompozisyon (Windows) veya InCopy > Tercihler > Kompozisyon'u (Mac OS) seçin.
 2. T ve B İhlalleri'ni seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?