Madde işaretleri ve numaralandırma

Madde işaretli veya numaralı listeler oluşturma

Madde işaretli listelerde her paragraf bir madde işareti karakteriyle başlar. Numaralı listelerde her paragraf bir sayı ya da harf ve nokta ya da parantez gibi bir ayırıcı içeren bir ifadeyle başlar. Listeye paragraf eklediğinizde ya da listeden paragraf kaldırdığınızda, numaralı listelerdeki numaralar otomatik olarak güncelleştirilir. Madde işareti ya da numaralandırma stilinin türünü, ayırıcıyı, font niteliklerini ve karakter stillerini değiştirebilir ve girinti boşluğunun miktarını yazabilirsiniz.

Listedeki madde işaretlerini ya da numaraları seçmek için Yazım aracını kullanamazsınız. Bunun yerine, biçimlendirmeyi ve girinti boşluğunu Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu ya da Paragraf Stilleri iletişim kutusunun Madde İşaretleri ve Numaralandırma kısmını (madde işaretleri ve numaralar bir stilin parçasıysa) kullanın.

Bulleted list and numbered list

Madde işaretli ya da numaralı bir liste oluşturmanın hızlı yolu listeyi yazıp seçtikten sonra Kontrol panelindeki Madde İşaretli Liste ya da Numaralı Liste düğmesini tıklatmaktır. Bu düğmeler listeyi açıp kapatmanızı ve madde işaretleri ve numaralar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Ayrıca madde işaretlerini ve numaralandırmayı bir paragraf stilinin parçası yapabilir ve stilleri paragraflara atayarak liste oluşturabilirsiniz.

Not:

Otomatik olarak oluşturulan madde işareti ve numara karakterleri gerçekte metne eklenmez. Bu nedenle, bunları metne dönüştürmediğiniz sürece metin aramasında bulunamazlar ya da Yazım aracıyla seçilemezler. Buna ek olarak, madde işaretleri ve numaralandırma öykü düzenleyicisi penceresinde görünmez (paragraf stili sütunu dışında).

Madde işaretli ve numaralı listeler oluşturma hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/vid0077_tr.

InDesign Docs anahatlar, çok düzeyli listeler, şekil resim yazıları ve numaralı adımlar oluşturmak için madde işaretleri ve numaralandırmaları kullanma hakkında bir dizi makale sunmaktadır.

 1. Liste haline gelecek paragraf kümesini seçin ya da ekleme noktasını listenin başlamasını istediğiniz noktaya yerleştirmek için tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kontrol panelindeki Madde İşaretli Liste düğmesini  ya da Numaralı Liste düğmesini  tıklatın (Paragraf modunda). Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu görüntülemek için düğmeyi tıklatırken Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

  • Paragraf panelinden ya da Komut panelinden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı seçin. Liste Türü için Madde İşaretleri ya da Numaralar'ı seçin. İstediğiniz ayarları belirleyin ve sonra Tamam düğmesini tıklatın.

  • Madde işareti ya da numaralandırma içeren bir paragraf stili uygulayın.

 3. Listeye bir sonraki paragrafta devam etmek için ekleme noktasını listenin sonuna taşıyın ve Enter ya da Return tuşuna basın.
 4. Listeyi (ya da liste öyküde daha sonra devam edecekse liste segmentini) bitirmek için, Kontrol panelindeki Madde İşaretli Liste ya da Numaralı Liste düğmesini tekrar tıklatın ya da Paragraf paneli menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı seçin.

Madde işaretli ya da numaralı listeyi formatlama

 1. Yeniden biçimlendirmek istediğiniz madde işaretli ya da numaralı paragrafları Yazım aracını  kullanarak seçin.
 2. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu açmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kontrol paneli menüsünden (Paragraf modu) ya da Paragraf paneli menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı seçin.

  • Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken Madde İşaretli Liste düğmesini  ya da Numaralı Liste düğmesini  tıklatın.

 3. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Madde işareti karakterini değiştirin.

  • Numaralı liste seçeneklerini değiştirin.

  • Karakter Stili listesinden numaralar ya da madde işaretleri için bir stil seçin.

 4. Madde işaretinin ya da numaranın konumunu değiştirmek için aşağıdakilerden herhangi birini belirleyin:

  Hizalama

  Numaralar için yatay boşluk ayrılmış olarak, madde işaretlerini ya da numaraları sola hizalar, ortalar ya da sağa hizalar. (Bu boşluk darsa üç seçenek arasındaki fark göz ardı edilebilir.)

  Sol Girinti

  İlk satırdan sonraki satırların ne kadar girintili olacağını belirler.

  İlk Satır Girintisi

  Madde işaretinin ya da numaranın konumlandırılacağı yeri kontrol eder.

  uzun listelerdeki noktalamanın hizalanmasını istiyorsanız, İlk Satır Girintisi değerini artırın. Örneğin, "9." ve "10." noktada hizalanmasını istiyorsanız, Sağa Hizalama olarak değiştirin ve ilk satır girintisini numaralar hizalanana kadar aşamalı olarak artırın (Önizleme'nin açık olduğundan emin olun)

  Asılı girinti efekti oluşturmak için pozitif bir Sol Girinti değeri belirtin (2p0 gibi) ve ardından İlk Satır Girintisi için eşdeğer bir negatif değer (-2p0 gibi) belirtin.

  Position settings

  Not:

  Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusundaki Sol Girinti, İlk Satır Girintisi ve Sekme Konumu ayarları, paragraf nitelikleridir. Bu nedenle, bu ayarları Paragraf panelinde değiştirmek madde işaretli ve numaralı liste biçimlerini de değiştirir

  Sekme Konumu

  Madde işareti ya da numara ve liste öğesinin başlangıcı arasında boşluk oluşturmak için sekme konumunu etkinleştirir.

Varsayılan olarak, madde işaretleri ve numaralar metin biçimlendirmelerinin bazılarını iliştirilmiş oldukları paragrafın ilk karakterinden devralırlar. Paragraftaki ilk karakter diğer paragraflardaki ilk karakterlerden farklıysa numaralandırma ya da madde işareti karakteri diğer liste öğeleriyle tutarsız görünebilir. İstediğiniz biçimlendirme bu değilse, numaralar ve madde işaretleri için bir karakter stili oluşturun ve Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu kullanarak listenize uygulayın.

Italicized first word of step 3 causes numbering to be italicized as well, unless you create character style for numbers and apply it to list.

Madde işareti karakterlerini değiştirme

Varolan madde işareti karakterlerinden birini kullanmak istemiyorsanız Madde İşareti Karakteri ızgarasına başka madde işareti karakterleri ekleyebilirsiniz. Fontta bulunan madde işareti karakteri başka bir fontta bulunmayabilir. Eklediğiniz herhangi bir madde işareti karakterinin fontu anımsayıp anımsamayacağını seçebilirsiniz.

Belli bir fontta bulunan bir madde işaretini kullanmak istiyorsanız (örneğin Dingbats fontundaki işaret eden el gibi) madde işaretini o fontu anımsayacak şekilde ayarladığınızdan emin olun. Temel bir madde işareti karakteri kullanıyorsanız fontu anımsamaması en iyisidir çünkü çoğu font o madde işareti karakterinin kendi sürümüne sahiptir. Fontu Madde İşaretiyle Hatırla'yı seçip seçmediğinize bağlı olarak, eklediğiniz bir madde işareti bir Unicode değerini ve belli bir font ailesini ve stilini ya da sadece Unicode değerini referans gösterebilir.

Not:

Yalnızca Unicode değerini (anımsanan bir font yokken) referans gösteren madde işaretleri kırmızı bir “u” göstergesiyle görünürler.

Bullets And Numbering dialog box

A. Bullet without remembered font B. Bullet with remembered font 

Madde işareti karakterini değiştirme

 1. Kontrol paneli menüsünde ya da Paragraf paneli menüsünde Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı seçin.
 2. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda Liste Türü menüsünden Madde İşaretleri'ni seçin.
 3. Farklı bir madde işareti karakteri seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Madde işareti karakterini ekleme

 1. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda Liste Türü menüsünden Madde İşaretleri'ni seçin ve sonra Ekle'yi tıklatın.
 2. Madde işareti karakteri olarak kullanmak istediğiniz glifi seçin. (Farklı font aileleri ve font stilleri farklı glifler içerir.)
 3. Yeni madde işaretinin seçili olan fontu ve stili anımsamasını istiyorsanız Fontu Madde İşaretiyle Hatırla'yı seçin.
 4. Ekle'yi tıklatın.
Not:

Madde işareti karakterlerinin listesi, paragraf ve karakter stilleri gibi belgede depolanır. Paragraf stillerini başka bir belgeden yapıştırdığınızda ya da yüklediğinizde bu stillerde kullanılan tüm madde işareti karakterleri, mevcut belge için tanımlanmış diğer madde işaretleriyle birlikte Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda görünür.

Madde işareti karakterini kaldırma

 1. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda Liste Türü menüsünden Madde İşaretleri'ni seçin.
 2. Kaldırmak istediğiniz madde işareti karakterini seçin ve Sil'i tıklatın. (İlk hazır madde işareti karakteri silinemez.)

Numaralı liste seçeneklerini değiştirme

Numaralı listelerde, listeye paragraf eklediğinizde ya da listeden paragraf kaldırdığınızda numaralar otomatik olarak güncelleştirilir. Aynı listenin parçaları olan paragraflar sıralı şekilde numaralanır. Paragraflar için bir liste tanımlarsanız bu paragrafların arka arkaya olması gerekmez.

Ayrıca liste öğelerinin anahat formunda numaralandırıldığı ve farklı derecelerde girintilendirildiği çok düzeyli bir liste de oluşturabilirsiniz.

 1. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu açın.
 2. Numaralandırma Stili altında, Format menüsünden kullanmak istediğiniz numaralandırma türünü seçin.
 3. Sayı kutusunda varsayılan ifade olan nokta (.) ve sekme boşluğunu (^t) kullanın ya da kendi numara ifadenizi oluşturun. Numara ifadesi girmek için numara meta karakterinden (^#) sonraki noktayı silin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Noktanın yerine bir karakter (örneğin kapanan parantez) ya da birden çok karakter yazın.
  Not:

  Yarım genişlikte nokta ayırıcı yerine tam genişlikte ayırıcı da girebilirsiniz. Bu, özellikle dikey metinler için kullanışlıdır.

  • Özel Karakter Ekle menüsünden bir öğe seçin (Örneğin Em Boşluğu ya da Elips).

  • Numara meta karakterinden önce bir sözcük ya da karakter yazın. Örneğin bir listedeki soruları numaralandırmak için Soru sözcüğünü yazın.

 4. İfade için bir karakter stili seçin. (Seçtiğiniz stil yalnızca numaraya değil tüm numara ifadesine uygulanır.)
 5. Mod için, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  Önceki Numaradan Devam Et

  Numaralar sıralı olarak listelenir.

  Başlangıç

  Numaralandırmaya metin kutusuna girdiğiniz numaradan ya da başka bir değerden başlar. Listeniz numaralandırma için harfleri ya da Roma rakamlarını kullanıyor olsa bile harf değil rakam girin.

 6. Diğer seçenekleri belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Listeleri tanımlama

Tanımlı bir liste diğer paragraflar ve listeler tarafından kesilebilir ve bir kitaptaki farklı öykülere ve farklı belgelere bağlanabilir. Tanımlı listeleri, örneğin çok düzeyli bir anahat oluşturmak ya da tüm belgeniz boyunca numaralandırılmış tablo adlarının bir akan listesini oluşturmak için kullanın. Ayrı olarak numaralandırılmış ya da madde işareti uygulanmış, birlikte kullanılan öğeler için de listeler tanımlayabilirsiniz. Örneğin bir soru ve yanıt listesinde soruları numaralandırmak için bir liste ve soruları yanıtlamak için başka bir liste tanımlayın.

Tanımlı listeler çoğu zaman numaralandırma amaçlı olarak paragrafları izlemek için kullanılır. Numaralandırma için bir paragraf stili oluşturduğunuzda bu stili tanımlı bir listeye atayabilirsiniz ve paragraflar tanımlı listede nerede görüneceklerine bağlı olarak o stilde numaralandırılır. Örneğin ilk görünen paragrafa 1 (“Tablo 1”) ve sonraki paragrafa, birkaç sayfa sonra görünse bile 2 (“Tablo 2”) numarası verilir. Her iki paragraf da aynı tanımlı listeye ait olduğu için, belgede ya da kitapta birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar ardışık şekilde numaralandırılabilirler.

Örneğin adım adım yönergeler, tablolar ve rakamlar gibi numaralandırmak istediğiniz her öğe türü için yeni bir liste tanımlayın. Birden fazla liste tanımlayarak bir listeyi diğeriyle kesebilir ve her listede numara dizileri bulundurabilirsiniz.

Not:

Liste öğeleri aynı sayfada akıtılmamış metin çerçevesinde görünürse, öğeler metin çerçevelerinin sayfaya eklenme sırasına göre sıralanırlar. Öğeleri yeniden düzenlemek için metin çerçevelerini tek tek kesip listelenmesini istediğiniz sıraya göre yapıştırın.

Defined lists let you interrupt one list with another.

Madde işaretli ve numaralı listeler oluşturma hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/vid0077_tr.

Liste tanımlama

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Listeleri Tanımla iletişim kutusunda Yeni'yi tıklatın.
 3. Liste için bir ad girin ve numaralandırmayı öyküler arasında devam ettirmek ya da kitabınızdaki önceki belgelerden devam ettirmek isteyip istemediğinizi seçin.
 4. Tamam'ı iki kez tıklatın.

Liste tanımladıktan sonra bunu örneğin tablolar, rakamlar ya da sıralı listeler için bir stil gibi bir paragraf stilinde kullanabilir ve ayrıca Kontrol paneli ve Paragraf paneli yoluyla uygulayabilirsiniz.

Not:

Bazı listeler otomatik olarak tanımlanır. Örneğin Microsoft Word belgesinden numaralı bir liste içe aktardığınızda InDesign belgeniz için otomatik olarak bir liste tanımlar.

Tanımlı listeyi düzenleme

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Bir liste seçin ve Düzenle'yi tıklatın.
 3. Liste için yeni bir ad girin ya da Numaralara Devam Et seçeneklerindeki seçiminizi değiştirin.

Listeye atanan paragraf stilleri listeye yeni adı altında tekrar atanır.

Tanımlı listeyi silme

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Liste seçin.
 3. Sil'i tıklatın ve sonra kendi listenizle değiştireceğiniz farklı bir liste seçin ya da [Varsayılan] seçeneğini belirleyin.

Akan listeler için paragraf stili oluşturma

Başka paragraflar tarafından kesilen ya da birden fazla öyküye ya da belgeye yayılan bir liste olan akan liste oluşturmak için bir paragraf stili oluşturun ve bu stili listenin bir parçası olmasını istediğiniz paragraflara uygulayın. Örneğin belgenizdeki tabloların akan listesini oluşturmak için Tablolar adında bir paragraf stili oluşturun, tanımlı bir listeyi stilin parçası yapın ve sonra Tablolar paragraf stilini Tablo listenizde olmasını istediğiniz tüm paragraflara uygulayın.

InDesign Docs şekil resim yazıları ve numaralı adımlar oluşturmak için madde işaretleri ve numaralandırmaları kullanma hakkında bir dizi makale sunmaktadır.

 1. Paragraf Stilleri paneli menüsünden Yeni Paragraf Stili'ni seçin.
 2. Stil adı girin.
 3. Yeni Paragraf Stili iletişim kutusunun sol tarafındaki Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatın.
 4. Liste Türü için Madde İşaretleri ya da Numaralandırma'yı seçin.
 5. Numaralandırılmış liste için bir stil oluşturuyorsanız Liste menüsünden tanımlı bir liste seçin ya da Yeni Liste'yi seçin ve listeyi tanımlayın.
 6. Madde işareti ya da numaralandırma özelliklerini belirleyin.
 7. Girinti aralığını değiştirmek için Yeni Paragraf Stili iletişim kutusunun Madde İşareti ya da Numara Konumu kısmını kullanın. Örneğin asılı bir girinti oluşturmak üzere Sol Girinti için 2p ve İlk Satır Girintisi için -2p yazın.
 8. Stile ilişkin diğer paragraf stili niteliklerini belirleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Çok düzeyli listeler oluşturma

Çok düzeyli liste, liste paragrafları arasında sıradüzen ilişkileri tanımlayan bir listedir. Anahatlara benzedikleri için bu listeler ayrıca anahat listeleri olarak da adlandırılırlar. Listenin numaralandırma şeması (ve ayrıca girintileri) sırayı ve aynı zamanda öğelerin birbirlerine bağımlılıklarını gösterir. Her paragrafın kendinden önceki ve sonraki paragraflara göre listenin neresine sığacağını belirleyebilirsiniz. Çok düzeyli listeye en çok dokuz düzey ekleyebilirsiniz.

Multi-level list with numbers and letters marking hierarchy levels

Çok düzeyli liste oluşturmak için listeyi tanımlayın ve sonra istediğiniz her düzey için bir paragraf stili oluşturun. Örneğin dört düzeyli bir liste dört paragraf stili gerektirir (her birine aynı tanımlı liste atanır). Her stil oluşturduğunuzda, numaralama biçimini ve paragraf biçimini de belirlersiniz.

Bob Bringhurst anahatlar, çok düzeyli listeler, şekil resim yazıları ve numaralı adımlar oluşturmak için madde işaretleri ve numaralandırmaları kullanma hakkında bir dizi makale sunmaktadır.

 1. Paragraf Stilleri paneli menüsünden Yeni Paragraf Stili'ni seçin.
 2. Stil adı girin.
 3. Çok düzeyli listeniz için zaten bir stil oluşturduysanız Şuna Dayalı menüsünden bunun üzerindeki düzeylere atayacağınız stili seçin ya da Paragraf Stili Yok'u ya da Temel Paragraf'ı seçin.
 4. Yeni Paragraf Stili iletişim kutusunun sol tarafındaki Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatın..
 5. Liste Türü menüsünden Numaralar'ı seçin.
 6. Liste menüsünden tanımladığınız bir listeyi seçin. Listenizi henüz tanımlamadıysanız menüden Yeni Liste'yi seçebilir ve şimdi tanımlayabilirsiniz..
 7. Düzey kutusuna, çok düzeyli listenin hangi düzeyi için stil oluşturduğunuzu açıklayan bir sayı girin.
 8. Format menüsünden kullanmak istediğiniz numaralandırma türünü seçin.
 9. Sayı kutusuna, bu düzeydeki liste öğeleri için istediğiniz numara biçimlendirmesini açıklamak üzere meta karakterleri girin ya da menülerden seçin.
  • Daha üst düzeylerden numaralandırma önekleri eklemek için, metni girin ya da Sayı kutusunun en başında tıklatın ve Numara Yer Tutucusu Ekle'yi seçin ve sonra bir Düzey seçeneği belirleyin (örneğin Düzey 1) ya da ^ girin ve ardından liste düzeyini girin (örneğin ^1 girin). İlk düzeyleri 1, 2, 3 ve benzer şekilde ve ikinci düzeyleri a, b, c ve benzer şekilde numaralandırılmış bir listede ikinci düzeye ilk düzey önekini dahil etmek ikinci düzey numaralarını 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c şeklinde oluşturur..

  • Numara ifadesi oluşturmak için noktalama işaretini girin, meta karakterleri girin ya da Özel Karakter Ekle listesindeki seçenekler arasında seçim yapın.

 10. Bu düzeydeki bir paragraf daha üst düzeydeki bir paragraftan sonra görünüyorsa 1'den başlayarak yeniden numaralandırmak için Sonra Bu Düz. Numaraları Yen. Başlat'ı seçin, paragrafların liste sıradüzeninde nerede göründüklerini dikkate almadan bu düzeydeki paragrafları tüm liste boyunca ardışık olarak numaralandırmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

  Numaraları belli bir düzeyden ya da düzeyler aralığından sonra yeniden başlatmak için Sonra Bu Düz. Numaraları Yen. Başlat alanına düzey numarasını ya da aralığını yazın (örneğin 2-4).

 11. Bu düzeydeki liste öğelerini daha üst düzeylerdeki liste öğelerinden daha fazla girintili yapmak için Madde İşareti veya Numara Konumu alanında Girinti ya da Sekme Konumu seçeneklerini belirleyin. Girintilendirmek öğe bağımlılıklarının listede görülmesine yardımcı olur.
 12. Tamam'ı tıklatın.

Numaralı adımlar gibi bazı durumlarda, aynı öyküdeki numaralandırmayı yeniden başlatmak isteyebilirsiniz. Numaralı listeyi elle yeniden başlatmayı önlemek için Düzey 1 stiliyle tek bir istisna dışında aynı olan farklı bir stil oluşturun. Mod için, Başlangıç'ı seçin ve 1 olarak belirleyin. Bu stile "Düzey 1 Yeniden Başlatma" gibi bir ad verin.

Şekiller ve tablolar için akan resim yazıları oluşturma

Akan resim yazıları belgedeki şekilleri, tabloları ve diğer öğeleri ardışık olarak numaralandırır. Örneğin ilk şekil resim yazısı “Şekil 1”, ikincisi “Şekil 2” ile başlar ve benzer şekilde devam eder. Şekillerin, tabloların ya da benzer öğelerin ardışık olarak numaralandırıldığından emin olmak amacıyla öğe için bir liste tanımlayın ve sonra bu liste tanımını içeren bir paragraf stili oluşturun. Paragraf stilinin numaralandırma şemasına ayrıca “Şekil” ya da “Tablo” gibi açıklayıcı sözcükler de ekleyebilirsiniz.

Bob Bringhurst, şekil resim yazıları oluşturma hakkında Numbered Lists Part III - Figure Captions (Numaralı Listeler Bölüm III - Şekil Resim Yazıları) başlıklı bir makale sunmaktadır.

Not:

Liste öğeleri sayfaya eklendikleri sırada numaralanırlar. Öğeleri yeniden numaralandırmak için öğeleri kesin ve listelenmelerini istediğiniz sırada tek tek yapıştırın.

 1. Yeni bir paragraf stili oluşturun ve Paragraf Stili Seçenekleri iletişim kutusunun Madde İşaretleri ve Numaralandırma kısmında Liste Türü menüsünden Numaralar'ı seçin.
 2. Liste menüsünden tanımlı bir liste seçin (ya da liste tanımlamak için Yeni Liste'yi seçin).
 3. Numaralandırma Stili altında, Format menüsünden kullanmak istediğiniz numaralandırma türünü seçin.

  Örneğin “Şekil A”, “Şekil B” ve benzer şekilde giden bir liste oluşturmak için A, B, C, D... seçeneğini kullanın.

 4. Sayı kutusuna, numaralandırma meta karakterleriyle birlikte açıklayıcı bir sözcük ve herhangi bir aralık ya da noktalama girin (gerektiğinde).

  Örneğin “Şekil A” efekti oluşturmak için “Şekil” sözcüğünü girin ve numaralandırma meta karakterlerinden önce boşluk girin (örneğin Şekil ^#.^t). Böylece “Şekil” sözcüğü ve onu izleyen ardışık bir sayı (^#), bir nokta ve bir sekme (^t) eklenir.

  Not:

  Akan resim yazılarına bölüm numaralarını dahil etmek için Sayı listesinden Numara Yer Tutucusu Ekle > Bölüm Numarası'nı seçin ya da numara şemasında bölüm numarasının görünmesini istediğiniz yere ^H girin.

 5. Stili oluşturmayı tamamlayın ve Tamam'ı tıklatın.

Stili oluşturduktan sonra şekil resim yazılarına ya da tablo başlıklarına uygulayın.

Not:

Tablo ya da şekil listesi oluşturmak için İçindekiler özelliğini kullanabilirsiniz.

Listenin numaralandırmasını yeniden başlatma ya da devam ettirme

InDesign listeyi yeniden başlatmak ve devam ettirmek için komutlar sağlar:

Numaralı listeyi yeniden başlatma

Ekleme noktasını paragrafa yerleştirin ve bağlam menüsünden Numaralandırmayı Yeniden Başlat'ı seçin ya da Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Numaralandırmayı Yeniden Başlat'ı seçin. Normal listelerde bu komut paragrafa 1 sayısını (ya da A harfini) atar ve o paragrafı listedeki ilk paragraf yapar. Çok düzeyli listelerde bu komut iç içe bir paragrafa ilk düşük düzey sayısını atar.

Numaralı listeyi devam ettirme

Bağlam menüsünden Numaralandırmaya Devam Et'i seçin ya da Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Numaralandırmaya Devam Et'i seçin. Bu komut yorum, grafik ya da iç içe liste öğeleriyle kesilmiş bir listenin numaralandırmasını kaldığı yerden devam ettirir. InDesign ayrıca bir öykü ya da kitapta başlayıp bir sonraki öykü ya da kitaba yayılan listeleri numaralandırmak için de komutlar sağlar.

Listeyi önceki ya da mevcut öyküden numaralandırma

Listenin numaralandırmaya önceki öyküde kaldığı yerden mi devam edeceği ya da mevcut öyküde yeni numaralandırma mı başlatacağı listenin nasıl tanımlandığına bağlıdır.

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Bir liste seçin ve Düzenle düğmesini tıklatın.

  Varsayılan listeyi seçmeyin çünkü bu liste birden fazla öyküye yayılamaz.

 3. Listeyi önceki öyküde kaldığı yerden numaralandırmaya devam etmek için Öyküler Arasında Numaralara Devam Et'i seçin ya da listeyi mevcut öyküde 1'den (ya da A'dan) başlatmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın.
 4. Tamam'ı iki kez tıklatın.

Listeyi önceki ya da mevcut belgeden ya da kitaptan numaralandırma

Listenin numaralandırmaya önceki belgede ya da kitapta kaldığı yerden mi devam edeceği ya da mevcut belgede yeni numaralandırma mı başlatacağı listenin nasıl tanımlandığına bağlıdır.

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Bir liste seçin ve Düzenle düğmesini tıklatın.
 3. Listeyi önceki belgede kaldığı yerden numaralandırmaya devam etmek için Numaralara Kitaptaki Önceki Belgeden Devam Et'i seçin (bu seçeneği etkinleştirmek için Öyküler Arasında Numaralara Devam Et'i seçmelisiniz) ya da listeyi mevcut belgede 1'den (ya da A'dan) başlatmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın.
 4. Tamam'ı iki kez tıklatın.
Not:

Kitap içindeki numaralandırmanın doğru bir şekilde güncelleştirildiğinden emin olmak için kitaptaki belgeleri senkronize edin ve kitap paneli menüsünden Numaralandırmayı Güncelleştir > Tüm Numaraları Güncelleştir'i seçin.

Liste madde işaretlerini ya da numaralarını metne dönüştürme

 1. Madde işaretli ya da numaralı listeyi içeren paragrafları seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paragraf paneli menüsünden Numaralandırma Öğesini Metne Dönüştür'ü ya da Madde İşaretleri Öğesini Metne Dönüştür'ü seçin.

  • Seçimi sağ tıklatın (Windows) ya da Command tuşu basılıyken tıklatın (Mac OS) ve sonra Numaralandırma Öğesini Metne Dönüştür'ü ya da Madde İşaretleri Öğesini Metne Dönüştür'ü seçin.

  Not:

  Liste numaralarını ya da madde işaretlerini kaldırmak için, seçili metne uygulanan liste biçimlendirmesini kaldırmak üzere Numaralı Liste düğmesini ya da Madde İşaretli Liste düğmesini tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın