Madde işaretleri ve numaralandırma

Madde işaretli veya numaralı listeler oluşturma

Madde işaretli listelerde her paragraf bir madde işareti karakteriyle başlar. Numaralı listelerde her paragraf bir sayı veya harf ve nokta ya da parantez gibi bir ayırıcı içeren bir ifadeyle başlar. Numaralı listeye paragraf eklediğinizde veya listeden paragraf kaldırdığınızda listedeki numaralar otomatik olarak güncellenir. Madde işaretinin türünü veya numaralandırma stilini, ayırıcıyı, font niteliklerini ve karakter stillerini değiştirebilir ve girinti boşluğunun miktarını yazabilirsiniz.

Listedeki madde işaretlerini veya numaraları seçmek için Yazım aracını kullanamazsınız. Bunun yerine, Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu ya da Paragraf Stilleri iletişim kutusunun Madde İşaretleri ve Numaralandırma kısmını (madde işaretleri ve numaralar bir stilin parçasıysa) kullanarak biçimlendirmeyi ve girinti boşluğunu düzenleyin.

Madde işaretli liste ve numaralı liste

Madde işaretli veya numaralı liste oluşturmanın hızlı yolu, listeyi yazıp seçtikten sonra Kontrol panelindeki Madde İşaretli Liste ya da Numaralı Liste düğmesini tıklatmaktır. Bu düğmeler, listeyi açıp kapatmanızı ve madde işaretleri ile numaralar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Ayrıca madde işaretlerini ve numaralandırmayı bir paragraf stilinin parçası yapabilir ve stilleri paragraflara atayarak liste oluşturabilirsiniz.

Not:

Otomatik olarak oluşturulan madde işareti ve numara karakterleri gerçekte metne eklenmez. Bu nedenle, metne dönüştürmediğiniz sürece metin aramasında bulunamaz ya da Yazım aracıyla seçilemez. Buna ek olarak, madde işaretleri ve numaralandırma, öykü düzenleyicisi penceresinde görünmez (paragraf stili sütunu dışında).

 1. Liste haline gelecek paragraf kümesini seçin ya da ekleme noktasını listenin başlamasını istediğiniz noktaya yerleştirmek için tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kontrol panelindeki Madde İşaretli Liste düğmesini  ya da Numaralı Liste düğmesini  tıklatın (Paragraf modunda). Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu görüntülemek için Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak düğmeyi tıklatın.

  • Paragraf panelinden ya da Komut panelinden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı seçin. Liste Türü olarak Madde İşaretleri ya da Numaralar'ı seçin. İstediğiniz ayarları belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Madde işareti ya da numaralandırma içeren bir paragraf stili uygulayın.

 3. Listeye bir sonraki paragrafta devam etmek için ekleme noktasını listenin sonuna taşıyın ve Enter ya da Return tuşuna basın.
 4. Listeyi (ya da liste öyküde daha sonra devam edecekse liste segmentini) bitirmek için, Kontrol panelindeki Madde İşaretli Liste veya Numaralı Liste düğmesini tekrar tıklatın ya da Paragraf paneli menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı seçin.

Madde işaretli veya numaralı listeyi formatlama

 1. Yazım aracını kullanarak, yeniden biçimlendirmek istediğiniz madde işaretli veya numaralı paragrafları seçin.
 2. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu açmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kontrol paneli menüsünden (Paragraf modunda) ya da Paragraf paneli menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı seçin.

  • Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Madde İşaretli Liste düğmesini  ya da Numaralı Liste düğmesini  tıklatın.

 3. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Madde işareti karakterini değiştirin.

  • Numaralı liste seçeneklerini değiştirin.

  • Karakter Stili listesinden numaralar veya madde işaretleri için bir stil seçin.

 4. Madde işaretinin veya numaranın konumunu değiştirmek için aşağıdakilerden birini belirleyin:

  Hizalama

  Numaralar için yatay boşluk ayrılmış olarak, madde işaretlerini veya numaraları sola hizalar, ortalar ya da sağa hizalar. (Bu boşluk darsa üç seçenek arasındaki fark göz ardı edilebilir.)

  Sol Girinti

  İlk satırdan sonraki satırların ne kadar girintili olacağını belirler.

  İlk Satır Girintisi

  Madde işaretinin ya da numaranın konumlandırılacağı yeri kontrol eder.

  uzun listelerdeki noktalamanın hizalanmasını istiyorsanız, İlk Satır Girintisi değerini artırın. Örneğin, “9.” ve “10.” noktada hizalanmasını istiyorsanız Sağa Hizalama olarak değiştirin ve ilk satır girintisini numaralar hizalanana kadar aşamalı olarak artırın (Önizleme'nin açık olduğundan emin olun)

  Asılı girinti efekti oluşturmak için pozitif bir Sol Girinti değeri belirtin (2p0 gibi) ve ardından İlk Satır Girintisi için eşdeğer bir negatif değer (-2p0 gibi) belirtin.

  Konum ayarları

  Not:

  Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusundaki Sol Girinti, İlk Satır Girintisi ve Sekme Konumu ayarları, paragraf nitelikleridir. Bu nedenle, bu ayarları Paragraf panelinde değiştirmek madde işaretli ve numaralı liste biçimlerini de değiştirir

  Sekme Konumu

  Madde işareti veya numara ve liste öğesinin başlangıcı arasında boşluk oluşturmak için sekme konumunu etkinleştirir.

Madde işaretleri ve numaralar varsayılan olarak, metin biçimlendirmelerinin bazılarını iliştirilmiş oldukları paragrafın ilk karakterinden devralır. Paragraftaki ilk karakter, diğer paragraflardaki ilk karakterlerden farklıysa numaralandırma veya madde işareti karakteri diğer liste öğeleriyle tutarsız görünebilir. İstediğiniz formatlama bu değilse, numaralar ve madde işaretleri için bir karakter stili oluşturun ve Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu kullanarak listenize uygulayın.

Numaralar için karakter stili oluşturup listeye uygulamadığınız sürece 3. adımın ilk sözcüğü italik ise numaralandırma da italik yapılır.

Madde işareti karakterlerini değiştirme

Mevcut madde işareti karakterlerinden birini kullanmak istemiyorsanız Madde İşareti Karakteri ızgarasına başka madde işareti karakterleri ekleyebilirsiniz. Fontta bulunan madde işareti karakteri başka bir fontta bulunmayabilir. Eklediğiniz madde işareti karakterlerinin fontu anımsayıp anımsamayacağını seçebilirsiniz.

Belirli bir fontta bulunan bir madde işaretini kullanmak istiyorsanız (örneğin Dingbats fontundaki işaret eden el gibi) madde işaretini o fontu anımsayacak şekilde ayarladığınızdan emin olun. Temel bir madde işareti karakteri kullanıyorsanız fontu anımsamaması en iyisidir çünkü çoğu font o madde işareti karakterinin kendi sürümüne sahiptir. Fontu Madde İşaretiyle Hatırla'yı seçip seçmediğinize bağlı olarak, eklediğiniz bir madde işareti bir Unicode değeriyle birlikte belirli bir font ailesine ve stiline ya da sadece Unicode değerine başvurabilir.

Not:

Yalnızca Unicode değerine (anımsanan bir font yokken) başvuran madde işaretleri kırmızı bir “u” göstergesiyle görünür.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusu

A. Anımsanan font yokken madde işareti B. Anımsanan font varken madde işareti 

Madde işareti karakterini değiştirme

 1. Kontrol paneli menüsünde veya Paragraf paneli menüsünde Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı seçin.
 2. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda, Liste Türü menüsünden Madde İşaretleri'ni seçin.
 3. Farklı bir madde işareti karakteri seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Madde işareti karakterini ekleme

 1. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda Liste Türü menüsünden Madde İşaretleri'ni seçin ve sonra Ekle'yi tıklatın.
 2. Madde işareti karakteri olarak kullanmak istediğiniz glifi seçin. (Farklı font aileleri ve font stilleri, farklı glifler içerir.)
 3. Yeni madde işaretinin, seçili olan fontu ve stili anımsamasını istiyorsanız Fontu Madde İşaretiyle Hatırla'yı seçin.
 4. Ekle'yi tıklatın.
Not:

Madde işareti karakterlerinin listesi, paragraf ve karakter stilleri gibi belgede depolanır. Paragraf stillerini başka bir belgeden yapıştırdığınızda veya yüklediğinizde bu stillerde kullanılan tüm madde işareti karakterleri, geçerli belge için tanımlanmış diğer madde işaretleriyle birlikte Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda görünür.

Madde işareti karakterini kaldırma

 1. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda, Liste Türü menüsünden Madde İşaretleri'ni seçin.
 2. Kaldırmak istediğiniz madde işareti karakterini seçin ve Sil'i tıklatın. (İlk hazır madde işareti karakteri silinemez.)

Numaralı liste seçeneklerini değiştirme

Numaralı listelerde, listeye paragraf eklediğinizde ya da listeden paragraf kaldırdığınızda numaralar otomatik olarak güncellenir. Aynı listenin parçaları olan paragraflar sıralı şekilde numaralanır. Bu paragraflar için bir liste tanımlarsanız paragrafların arka arkaya olması gerekmez.

Ayrıca liste öğelerinin anahat formunda numaralandırıldığı ve farklı derecelerde girintilendirildiği çok düzeyli bir liste de oluşturabilirsiniz.

 1. Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunu açın.
 2. Numaralandırma Stili altında, Format menüsünden kullanmak istediğiniz numaralandırma türünü seçin.
 3. Numaralandırma kutusunda, varsayılan ifade olan nokta (.) ve sekme boşluğunu (^t) kullanın ya da kendi numara ifadenizi oluşturun. Numara ifadesi girmek için numara meta karakterinden (^#) sonraki noktayı silin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Noktanın yerine bir karakter (örneğin kapama parantezi) ya da birden çok karakter yazın.
  Not:

  Yarım genişlikte nokta ayırıcı yerine tam genişlikte ayırıcı da girebilirsiniz. Bu, özellikle dikey metinler için kullanışlıdır.

  • Özel Karakter Ekle menüsünden bir öğe seçin (Örneğin Em Boşluğu ya da Elips).

  • Numara meta karakterinden önce bir sözcük ya da karakter yazın. Örneğin bir listedeki soruları numaralandırmak için Soru sözcüğünü yazın.

 4. İfade için bir karakter stili seçin. (Seçtiğiniz stil yalnızca numaraya değil tüm numara ifadesine uygulanır.)
 5. Mod olarak, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Önceki Numaradan Devam Et

  Numaralar sıralı olarak listelenir.

  Başlangıç

  Numaralandırmaya metin kutusuna girdiğiniz numaradan ya da başka bir değerden başlar. Listeniz numaralandırma için harfleri veya Roma rakamlarını kullanıyor olsa bile harf değil rakam girin.

 6. Diğer seçenekleri belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Listeleri tanımlama

Tanımlı bir liste, diğer paragraflar ve listeler tarafından kesilebilir ve bir kitaptaki farklı öykülere ve farklı belgelere bağlanabilir. Tanımlı listeleri, örneğin çok düzeyli bir anahat oluşturmak veya tüm belgeniz boyunca numaralandırılmış tablo adlarının bir akan listesini oluşturmak için kullanın. Ayrı olarak numaralandırılmış veya madde işareti uygulanmış, birlikte kullanılan öğeler için de listeler tanımlayabilirsiniz. Örneğin bir soru ve yanıt listesinde soruları numaralandırmak için bir liste ve soruları yanıtlamak için başka bir liste tanımlayın.

Tanımlı listeler çoğu zaman numaralandırma amaçlı olarak paragrafları izlemek için kullanılır. Numaralandırma için bir paragraf stili oluşturduğunuzda bu stili tanımlı bir listeye atayabilirsiniz ve paragraflar bu tanımlı listede nerede görüneceklerine bağlı olarak ilgili stilde numaralandırılır. Örneğin ilk görünen paragrafa 1 (“Tablo 1”) ve sonraki paragrafa, birkaç sayfa sonra görünse bile 2 (“Tablo 2”) numarası verilir. Her iki paragraf da aynı tanımlı listeye ait olduğu için, belgede ya da kitapta birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar ardışık şekilde numaralandırılabilir.

Örneğin adım adım yönergeler, tablolar ve şekiller gibi numaralandırmak istediğiniz her öğe türü için yeni bir liste tanımlayın. Birden fazla liste tanımlayarak bir listeyi diğeriyle kesebilir ve her listede numara dizileri bulundurabilirsiniz.

Not:

Liste öğeleri aynı sayfada akıtılmamış metin çerçevesinde görünüyorsa öğeler metin çerçevelerinin sayfaya eklenme sırasına göre sıralanır. Öğeleri yeniden sıralamak için metin çerçevelerini tek tek kesip listelenmesini istediğiniz sıraya göre yapıştırın.

Tanımlı listeler bir listeyi diğeriyle kesmenizi sağlar.

Liste tanımlama

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Listeleri Tanımla iletişim kutusunda Yeni'yi tıklatın.
 3. Liste için bir ad girin ve numaralandırmayı öyküler arasında devam ettirmek ya da kitabınızdaki önceki belgelerden devam ettirmek isteyip istemediğinizi seçin.
 4. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Listeyi tanımladıktan sonra örneğin tablolar, şekiller ya da sıralı listeler için bir stil gibi paragraf stillerinde kullanabilir ve ayrıca Kontrol paneli ve Paragraf paneli yoluyla uygulayabilirsiniz.

Not:

Bazı listeler otomatik olarak tanımlanır. Örneğin Microsoft Word belgesinden bir numaralı liste içe aktardığınızda InDesign, belgeniz için otomatik olarak bir liste tanımlar.

Tanımlı listeyi düzenleme

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Bir liste seçin ve Düzenle'yi tıklatın.
 3. Liste için yeni bir ad girin ya da Numaralara Devam Et seçeneklerinin seçimini değiştirin.

Listeye atanan paragraf stilleri, listeye yeni adıyla tekrar atanır.

Tanımlı listeyi silme

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Listeyi seçin.
 3. Sil'i tıklatın ve sonra kendi listenizle değiştireceğiniz farklı bir liste seçin veya [Varsayılan] seçeneğini belirleyin.

Akan listeler için paragraf stili oluşturma

Başka paragraflar tarafından kesilen ya da birden fazla öyküye ya da belgeye yayılan bir liste olan akan liste oluşturmak için bir paragraf stili oluşturun ve bu stili listenin bir parçası olmasını istediğiniz paragraflara uygulayın. Örneğin, belgenizdeki tabloların akan listesini oluşturmak için Tablolar adında bir paragraf stili oluşturun, tanımlı bir listeyi stilin parçası yapın ve sonra Tablolar paragraf stilini Tablo listenizde olmasını istediğiniz tüm paragraflara uygulayın.

 1. Paragraf Stilleri paneli menüsünden Yeni Paragraf Stili'ni seçin.
 2. Stil adını girin.
 3. Yeni Paragraf Stili iletişim kutusunun sol tarafında Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatın.
 4. Liste Türü olarak, Madde İşaretleri ya da Numaralandırma'yı seçin.
 5. Numaralandırılmış listeler için bir stil oluşturuyorsanız Liste menüsünden tanımlı bir liste seçin ya da Yeni Liste'yi seçin ve listeyi tanımlayın.
 6. Madde işareti veya numaralandırma özelliklerini belirleyin.
 7. Girinti aralığını değiştirmek için Yeni Paragraf Stili iletişim kutusunun Madde İşareti veya Numara Konumu bölümünü kullanın. Örneğin, asılı bir girinti oluşturmak üzere Sol Girinti için 2p ve İlk Satır Girintisi için -2p yazın.
 8. Stile ilişkin diğer paragraf stili niteliklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Çok düzeyli listeler oluşturma

Çok düzeyli liste, liste paragrafları arasında hiyerarşik ilişkiler tanımlayan bir listedir. Bu listeler anahatlara benzedikleri için anahat listeleri olarak da adlandırılır. Listenin numaralandırma şeması (ve ayrıca girintileri) sırayı ve aynı zamanda öğelerin birbirlerine bağımlılıklarını gösterir. Her paragrafın kendinden önceki ve sonraki paragraflara göre listenin neresine sığacağını belirleyebilirsiniz. Çok düzeyli listeye en çok dokuz düzey ekleyebilirsiniz.

Hiyerarşi düzeylerini işaretleyen numaralara ve harflere sahip çok düzeyli liste

Çok düzeyli liste oluşturmak için listeyi tanımlayın ve sonra istediğiniz her düzey için bir paragraf stili oluşturun. Örneğin dört düzeyli bir liste dört paragraf stili gerektirir (her birine aynı tanımlı liste atanır). Her stil oluşturduğunuzda, numaralama biçimini ve paragraf biçimini de belirlersiniz.

 1. Paragraf Stilleri paneli menüsünden Yeni Paragraf Stili'ni seçin.
 2. Stil adını girin.
 3. Çok düzeyli listeniz için zaten bir stil oluşturduysanız Şuna Dayalı menüsünden bunun üzerindeki düzeylere atayacağınız stili seçin veya Paragraf Stili Yok'u ya da Temel Paragraf'ı seçin.
 4. Yeni Paragraf Stili iletişim kutusunun sol tarafında Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatın.
 5. Liste Türü menüsünden Numaralar'ı seçin.
 6. Liste menüsünden tanımladığınız bir listeyi seçin. Listenizi henüz tanımlamadıysanız bu aşamada menüden Yeni Liste'yi seçip tanımlayabilirsiniz.
 7. Düzey kutusuna, çok düzeyli listenin hangi düzeyi için stil oluşturduğunuzu açıklayan bir sayı girin.
 8. Format menüsünden, kullanmak istediğiniz numaralandırma türünü seçin.
 9. Sayı kutusuna, bu düzeydeki liste öğeleri için istediğiniz numara biçimlendirmesini açıklamak üzere meta karakterleri girin veya menülerden seçin.
  • Daha üst düzeylerden numaralandırma önekleri eklemek için metni girin veya Sayı kutusunun en başına tıklatın ve Numara Yer Tutucusu Ekle'yi seçip bir Düzey seçeneği belirleyin (örneğin Düzey 1) ya da ^ girin ve ardından liste düzeyini girin (örneğin ^1 girin). İlk düzeyleri 1, 2, 3 vb. şeklinde ve ikinci düzeyleri a, b, c vb. şeklinde numaralandırılmış bir listede, ikinci düzeye ilk düzey önekini dahil ettiğinizde ikinci düzey numaraları 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c şeklinde oluşturulur.

  • Numara ifadesi oluşturmak için noktalama işaretini girin, meta karakterleri girin veya Özel Karakter Ekle listesindeki seçenekler arasından seçim yapın.

 10. Bu düzeydeki bir paragraf daha üst düzeydeki bir paragraftan sonra görünüyorsa 1'den başlayarak yeniden numaralandırmak için Sonra Bu Düz. Numaraları Yen. Başlat'ı seçin, paragrafların liste hiyerarşisinde nerede göründüklerini dikkate almadan bu düzeydeki paragrafları tüm liste boyunca ardışık olarak numaralandırmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

  Numaraları belirli bir düzeyden veya düzeyler aralığından sonra yeniden başlatmak için Sonra Bu Düz. Numaraları Yen. Başlat alanına düzey numarasını ya da aralığını yazın (örneğin 2-4).

 11. Bu düzeydeki liste öğelerini daha üst düzeylerdeki liste öğelerinden daha fazla girintili yapmak için Madde İşareti veya Numara Konumu alanında Girinti ya da Sekme Konumu seçeneklerini belirleyin. Girintilendirmek, ikincil öğelerin listede görülmesine yardımcı olur.
 12. Tamam'ı tıklatın.

Numaralı adımlar gibi bazı durumlarda, aynı öyküdeki numaralandırmayı yeniden başlatmak isteyebilirsiniz. Numaralı listeyi elle yeniden başlatmayı önlemek için Düzey 1 stiliyle tek bir istisna dışında aynı olan farklı bir stil oluşturun. Mod olarak, Başlangıç'ı seçin ve 1 olarak belirleyin. Bu stile “Düzey 1 Yeniden Başlatma” gibi bir ad verin.

Şekiller ve tablolar için akan resim yazıları oluşturma

Akan resim yazıları belgedeki şekilleri, tabloları ve diğer öğeleri ardışık olarak numaralandırır. Örneğin ilk şekil resim yazısı “Şekil 1”, ikincisi “Şekil 2” ile başlar ve benzer şekilde devam eder. Şekillerin, tabloların ya da benzer öğelerin ardışık olarak numaralandırıldığından emin olmak amacıyla öğe için bir liste tanımlayın ve sonra bu liste tanımını içeren bir paragraf stili oluşturun. Paragraf stilinin numaralandırma şemasına “Şekil” ya da “Tablo” gibi açıklayıcı sözcükler de ekleyebilirsiniz.

Not:

Liste öğeleri, sayfaya eklendikleri sırayla numaralandırılır. Öğeleri yeniden numaralandırmak için öğeleri kesin ve listelenmelerini istediğiniz sırayla tek tek yapıştırın.

 1. Yeni bir paragraf stili oluşturun ve Paragraf Stili Seçenekleri iletişim kutusunun Madde İşaretleri ve Numaralandırma kısmında Liste Türü menüsünden Numaralar'ı seçin.
 2. Liste menüsünden tanımlı bir liste seçin (veya liste tanımlamak için Yeni Liste'yi seçin).
 3. Numaralandırma Stili altında, Format menüsünden kullanmak istediğiniz numaralandırma türünü seçin.

  Örneğin “Şekil A”, “Şekil B” vb. şeklinde bir liste oluşturmak için A, B, C, D... seçeneğini kullanın.

 4. Sayı kutusuna, numaralandırma meta karakterleriyle birlikte açıklayıcı bir sözcük ve (gerekirse) herhangi bir aralık veya noktalama girin.

  Örneğin “Şekil A” efekti oluşturmak için “Şekil” sözcüğünü girin ve numaralandırma meta karakterlerinden önce boşluk girin (örneğin Şekil ^#.^t). Böylece “Şekil” sözcüğü ve onu izleyen ardışık bir sayı (^#), bir nokta ve bir sekme (^t) eklenir.

  Not:

  Akan resim yazılarına bölüm numaralarını dahil etmek için Sayı listesinden Numara Yer Tutucusu Ekle > Bölüm Numarası'nı seçin veya numara şemasında bölüm numarasının görünmesini istediğiniz yere ^H girin.

 5. Stili oluşturmayı tamamlayın ve Tamam'ı tıklatın.

Stili oluşturduktan sonra şekil resim yazılarına veya tablo başlıklarına uygulayın.

Not:

Tablo veya şekil listesi oluşturmak için İçindekiler özelliğini kullanabilirsiniz.

Listenin numaralandırmasını yeniden başlatma veya devam ettirme

InDesign, listeyi yeniden başlatmak ve devam ettirmek için kullanılabilecek komutlar sunar:

Numaralı listeyi yeniden başlatma

Ekleme noktasını paragrafa yerleştirin ve bağlam menüsünden Numaralandırmayı Yeniden Başlat'ı seçin veya Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Numaralandırmayı Yeniden Başlat'ı seçin. Normal listelerde bu komut paragrafa 1 sayısını (ya da A harfini) atar ve ilgili paragrafı listedeki ilk paragraf yapar. Çok düzeyli listelerde bu komut iç içe bir paragrafa ilk düşük düzey sayısını atar.

Numaralı listeyi devam ettirme

Bağlam menüsünden Numaralandırmaya Devam Et'i seçin veya Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Numaralandırmaya Devam Et'i seçin. Bu komut bir yorum, grafik veya iç içe liste öğeleriyle kesilmiş bir listenin numaralandırmasını kaldığı yerden devam ettirir. InDesign ayrıca bir öykü veya kitapta başlayıp bir sonraki öykü ya da kitaba yayılan listeleri numaralandırmak için de komutlar sağlar.

Listeyi önceki veya geçerli öyküden numaralandırma

Listenin numaralandırmaya önceki öyküde kaldığı yerden mi devam edeceği yoksa geçerli öyküde yeni numaralandırma mı başlatacağı, listenin nasıl tanımlandığına bağlıdır.

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Bir liste seçin ve Düzenle düğmesini tıklatın.

  Varsayılan listeyi seçmeyin çünkü bu liste birden fazla öyküye yayılamaz.

 3. Listeyi önceki öyküde kaldığı yerden numaralandırmaya devam etmek için Öyküler Arasında Numaralara Devam Et'i seçin veya listeyi geçerli öyküde 1'den (ya da A'dan) başlatmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın.
 4. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Listeyi önceki veya geçerli belgeden ya da kitaptan numaralandırma

Listenin numaralandırmaya önceki belgede veya kitapta kaldığı yerden mi devam edeceği yoksa geçerli belgede yeni numaralandırma mı başlatacağı, listenin nasıl tanımlandığına bağlıdır.

 1. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 2. Bir liste seçin ve Düzenle düğmesini tıklatın.
 3. Listeyi önceki belgede kaldığı yerden numaralandırmaya devam etmek için Numaralara Kitaptaki Önceki Belgeden Devam Et'i seçin (bu seçeneği etkinleştirmek için Öyküler Arasında Numaralara Devam Et'i seçmelisiniz) veya listeyi geçerli belgede 1'den (ya da A'dan) başlatmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın.
 4. İki kez Tamam'ı tıklatın..
Not:

Kitaptaki numaralandırmanın doğru bir şekilde güncellendiğinden emin olmak için kitaptaki belgeleri eşitleyin ve kitap paneli menüsünden Numaralandırmayı Güncelleştir > Tüm Numaraları Güncelleştir'i seçin.

Liste madde işaretlerini ya da numaralarını metne dönüştürme

 1. Madde işaretli veya numaralı listeyi içeren paragrafları seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paragraf paneli menüsünden Numaralandırmayı Metne Dönüştür'ü veya Madde İşaretlerini Metne Dönüştür'ü seçin.

  • Seçimi sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşu basılıyken tıklatın (Mac OS) ve sonra Numaralandırmayı Metne Dönüştür'ü ya da Madde İşaretlerini Metne Dönüştür'ü seçin.

  Not:

  Liste numaralarını veya madde işaretlerini kaldırmak için, seçili metne uygulanan liste formatını kaldırmak üzere Numaralı Liste düğmesini ya da Madde İşaretli Liste düğmesini tıklatın.

Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi