Paragraf ve karakter stilleri

Karakter ve paragraf stilleri hakkında

Karakter stili, tek adımda metne uygulanabilen karakter formatlama niteliklerinin koleksiyonudur. Paragraf stili hem karakter hem de paragraf formatlama niteliklerini içerebilir ve bir paragrafa veya paragraf dizisine uygulanabilir. Paragraf stilleri ve karakter stilleri ayrı panellerde bulunur. Paragraf ve karakter stillerine bazen metin stilleri adı da verilir.

Stilin formatlamasını değiştirdiğinizde, stilin uygulandığı metnin tümü yeni formatla güncelleştirilir.

Tek başına Adobe InCopy belgelerinde veya Adobe InDesign CS4 belgesine bağlantı kurulan InCopy içeriğinde stiller oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. InDesign'da içerik güncelleştirildiğinde yeni stiller InDesign belgesine eklenir ancak InCopy'de yapılan tüm stil değişiklikleri InDesign stili tarafından geçersiz kılınır. Bağlı içerik için stillerinizi InDesign'da yönetmek genellikle en iyisidir.

Paragraf stili oluşturma hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4277_id_tr. Metin stillerini kullanma hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/vid0076_tr.

Thomas Silkjaer, Ücretsiz InDesign Stil Şablonu'nda stil örnekleri sunmaktadır.

[Temel Paragraf] stilleri

Her yeni belge varsayılan olarak yazdığınız metne uygulanan [Temel Paragraf] stiline sahiptir. Bu stili düzenleyebilirsiniz ancak yeniden adlandıramaz veya silemezsiniz. Kendi oluşturduğunuz stilleri yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz. Metne uygulanacak farklı bir varsayılan stil de seçebilirsiniz.

Karakter stili nitelikleri

Paragraf stillerinden farklı olarak karakter stilleri, seçili metnin tüm formatlama niteliklerini içermezler. Bunun yerine, bir karakter stili oluşturduğunuzda InDesign sadece stilin seçili metin bölümünden farklı olan formatlamaya bu nitelikleri uygular. Bu yöntemle metne uygulandığında sadece font ailesi ve boyutu gibi bazı nitelikleri değiştiren, diğer tüm karakter niteliklerini yok sayan bir karakter stili oluşturabilirsiniz. Diğer niteliklerin stilin bir bölümü olmasını istiyorsanız, stili düzenlerken bunları ekleyin.

Sonraki Stil

Metni yazarken stilleri otomatik uygulayabilirsiniz. Örneğin, belgenizin tasarımı “başlık 1” adlı başlık stilini izlemek üzere "metin gövdesi" stilini çağırıyorsa, “başlık 1” öğesi için Sonraki Stil seçeneğini "metin gövdesi" olarak ayarlayabilirsiniz. "Başlık 1" stili olan bir paragrafı yazdıktan sonra Enter veya Return tuşuna basıldığında "metin gövdesi" stili uygulanan yeni bir paragraf başlar.

İki veya daha fazla paragrafa stil uygularken içerik menüsünü kullanıyorsanız, ana stilin ilk paragrafa ve Sonraki Stili'n diğer paragraflara uygulanmasına neden olabilirsiniz. (Bkz. Stilleri uygulama.)

Sonraki Stil özelliğini kullanarak bir stili oluştururken veya düzenlerken Sonraki Stil menüsünden bir stil seçin.

Jeff Witchel, Sonraki Stil özelliğini kullanma sayfasında Sonraki Stil özelliğini kullanma hakkında bir video eğitimi sunmaktadır.

Stiller paneline genel bakış

Karakter stilleri oluşturmak, adlandırmak ve paragraf içindeki metne karakter stilleri uygulamak için Karakter Stilleri panelini kullanın; paragraf stilleri oluşturmak, adlandırmak ve paragrafların tümüne paragraf stilleri uygulamak için Paragraf Stilleri panelini kullanın. Stiller bir belgeyle kaydedilir ve bu belgeyi her açtığınızda panelde görüntülenir.

Metni seçtiğinizde veya ekleme noktasını konumlandırdığınızda, bu metne uyguladığınız stiller, stil daraltılmış stil grubunda olmadığı sürece Stiller panelinin birinde vurgulanır. Birden fazla stil içeren bir metin dizisi seçtiyseniz, stiller panelinde herhangi bir stil vurgulanmaz. Birden fazla stilin uygulandığı bir metin dizisi seçerseniz, Stiller paneli “(Karışık)” görüntülenir.

Paragraf Stilleri panelini açma

 1. Yazım > Paragraf Stilleri'ni seçin veya uygulama penceresinin sağ tarafında otomatik görüntülenen Paragraf Stilleri sekmesini tıklatın.

Karakter Stili panelini açma

 1. Yazım > Karakter Stilleri'ni seçin veya uygulama penceresinin sağ tarafındaki Karakter Stilleri sekmesini tıklatın.

Paragraf ve karakter stilleri ekleme

İstediğiniz stiller InDesign, InCopy veya sözcük işleme belgesinde mevcutsa bu stilleri geçerli belgenizde kullanmak için içe aktarabilirsiniz. Tek başına uygulamada çalışıyorsanız, InCopy uygulamasında da karakter ve paragraf stilleri tanımlayabilirsiniz.

Paragraf veya karakter stilleri tanımlama

 1. Yeni stilin mevcut metnin formatını temel almasını istiyorsanız, bu metni seçin veya ekleme noktasını bu metnin içine yerleştirin.

  Stiller panelinde bir grup seçilmişse, yeni stil bu grubun bir bölümü olur.

 2. Paragraf Stilleri paneli menüsünden Yeni Paragraf Stilini seçin veya Karakter Stilleri paneli menüsünden Yeni Karakter Stili'ni belirleyin.
 3. Stil Adı alanına yeni stiliniz için bir ad girin.
 4. Temel Alınan alanında geçerli stilin temel alacağı stili seçin.
  Not:

  Temel Alınan seçeneği, stilleri birbirine bağlamanıza olanak sağlar, böylece bir stildeki değişiklikler temel alınan stillerin genelinde geçerli olacaktır. Yeni stiller varsayılan olarak paragraf stilleri için [Paragraf Stili Yok] veya karakter stilleri için [Yok] seçeneklerini ya ada seçili olan metnin stilini temel alır.

 5. Sonraki Stil (sadece Paragraf Stilleri paneli) için Enter veya Return tuşuna bastığınızda geçerli stilden sonra uygulanacak stili belirleyin.
 6. Klavye kısayolu eklemek için Kısayol kutusuna ekleme noktasını yerleştirin ve Num Lock özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ardından herhangi bir Shift, Alt ve Ctrl (Windows) veya Shift, Option ve Command (Mac OS) tuş bileşimini basılı tutun, ardından sayısal tuş takımında bir rakama basın. Stil kısayolları tanımlamak için harfleri veya sayısal tuş takımı haricindeki rakamları kullanamazsınız. Klavyenizde bir Num Lock tuşu yoksa, stillere klavye kısayolu ekleyemezsiniz.
 7. Yeni stilin seçili metne uygulanmasını istiyorsanız, Stili Seçime Uygula'yı seçin.
 8. Formatlama niteliklerini belirlemek için soldaki bir kategoriyi (Temel Karakter Formatları gibi) tıklatın ve stilinize eklemek istediğiniz nitelikleri belirleyin.
  Not:

  Stil Seçenekleri iletişim kutusunda Karakter Rengi'ni belirlerken, dolgu veya kontur kutusunu çift tıklatarak yeni renk oluşturabilirsiniz.

 9. Karakter stilleri için belirlemediğiniz nitelikler yok sayılırlar; stil uygulandığında, metin bu niteliğin paragraf stili formatını korur. Karakter stilinden nitelik ayarını kaldırmak için:
  • Ayarın menüsünden (Yok Say) seçeneğini belirleyin.

  • Metin kutusunda, seçenek metnini silin.

  • Onay kutusunda, küçük bir kutu (Windows) veya kısa çizgi (-) (Mac OS) görene kadar tıklatın.

  • Karakter rengi için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve renk örneğini tıklatın.

 10. Formatlama niteliklerini belirlemeyi tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.

Oluşturduğunuz stiller sadece geçerli belgede görüntülenir. Açık belge yoksa, oluşturduğunuz stiller tüm yeni belgelerde görüntülenir.

Paragraf veya karakter stilini diğerine temel yapma

Birçok belge tasarımının belirli nitelikleri paylaşan stil hiyerarşisi özelliği vardır. Örneğin başlıklar ve alt başlıklar aynı fontu kullanır. Temel, diğer bir deyişle ana stil oluşturarak benzer stiller arasında kolayca bağlantılar oluşturabilirsiniz. Ana stili düzenlediğinizde alt stiller de değişecektir. Ardından alt stilleri ana stilden ayırmak için düzenleyebilirsiniz.

Not:

Başka bir stile çok benzer ancak ana-alt ilişkisi olmayan bir stil oluşmak için Stili Çoğalt komutunu kullanın ve ardından kopyayı düzenleyin.

 1. Yeni stil oluşturun.
 2. Yeni Paragraf Stili veya Yeni Karakter Stili iletişim kutusunda Temel Alınan menüsünde ana stili seçin. Yeni stil alt stil olur.

  Yeni stiller varsayılan olarak [Paragraf Stili Yok] veya [Yok] seçeneklerini veya seçili olan metnin stilini temel alır.

 3. Yeni stili, temel aldığı stilden ayırmak için stilde formatlamayı belirleyin. Örneğin, alt başlıkta kullanılan fontu, başlık (ana) stilinde kullanılandan biraz daha küçük yapmayı isteyebilirsiniz.
Not:

Alt stilin formatında değişiklikler yapar ve yeniden başlamaya karar verirseniz, Tabana Sıfırla'yı tıklatın. Bu, alt stilin formatını temel olduğu stille aynı yapar. Ardından yeni formatı belirleyebilirsiniz. Benzer biçimde, alt stilin Temel Alınan stilini değiştirirseniz, alt stilin tanımı yeni ana stille eşleşmek üzere güncelleştirilir.

Diğer belgelerden stilleri içe aktarma

Başka bir InDesign belgesinden (herhangi bir sürümden) paragraf ve karakter stillerini etkin belgeye içe aktarabilirsiniz. içe aktarma sırasında yüklenecek stilleri ve yüklenen stil, geçerli belgedeki stille aynı ada sahipse ne yapılacağını belirleyebilirsiniz. InCopy belgesinden de stilleri içe aktarabilirsiniz.

InDesign veya InCopy belgesinden paragraf ve karakter stillerini, InDesign'a bağlanmış tek başına InCopy belgesine veya InCopy içeriğine içe aktarabilirsiniz. Yüklenecek stilleri ve yüklenen stil, geçerli belgedeki stille aynı ada sahipse ne yapılacağını belirleyebilirsiniz.

Not:

Bağlantılı içeriğe stilleri içe aktarırsanız, içerik güncelleştiğinde yeni stiller InDesign belgesine eklenir ve ad çakışması olan stiller, aynı ada sahip InDesign stili tarafından geçersiz kılınır.

 1. Karakter Stili veya Paragraf Stili panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Stiller paneli menüsünde Karakter Stillerini Yükle'yi veya Paragraf Stillerini Yükle'yi seçin.

  • Karakter ve paragraf stillerinin ikisini de yüklemek için Stiller paneli menüsünde Tüm Metin Stillerini Yükle'yi seçin.

 2. İçe aktarmak istediğiniz stilleri içeren InDesign belgesini çift tıklatın.
 3. Stilleri Yükle iletişim kutusunda, içe aktarmak istediğiniz stillerin yanında onay işaretinin olduğundan emin olun. Mevcut stillerden biri içe aktarılan stillerle ada sahipse, Mevcut Stille Çakışma altındaki aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın:

  Gelen Stilin Tanımını Kullan

  Mevcut stili, yüklenen stille geçersiz kılar ve eski stili kullanan geçerli belgedeki tüm metne yeni nitelikleri uygular. Gelen ve mevcut stillerin tanımları Stilleri Yükle iletişim kutusunun altında görüntülenir, böylece karşılaştırmayı görebilirsiniz.

  Otomatik Yeniden Adlandır

  Yüklenen stili yeniden adlandırır. Örneğin, her iki belgede Alt Başlık stiline sahipse, yüklenen stil geçerli belgede "Alt Başlık kopyası" olarak yeniden adlandırılır.

Stilleri dışa aktarma etiketleriyle eşleme | CC, CS6, CS5.5

Dışa aktarma etiketlerine giriş

InDesign stillerine sahip bir metnin HTML/EPUB veya etiketli bir PDF çıktısında nasıl işaretlenmesi gerektiğini tanımlamak için Dışa Aktarma Etiketleme özelliğini kullanın.

Dışa aktarılan içeriğe eklenecek CSS sınıf isimlerini de belirtebilirsiniz. CSS sınıfları, EPUB/HTML dışa aktarma işlemi sırasında stil oluştururken küçük farklılıkları birbirinden ayırmak için kullanılabilir. Bir sınıf adı girmenize gerek yoktur - InDesign, Stil Adı'na göre otomatik olarak bir sınıf adı oluşturur.

Yalnızca dışa aktarılan EPUB, HTML, veya PDF dosyasını etkilediğinden, InDesign mizanpajında Dışa Aktarma Etiketleme'yi önizleyemezsiniz.

Tüm Dışa Aktarma Etiketlerini Düzenle özelliği, tek bir iletişim kutusundaki eşlemeleri etkili bir şekilde görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Stil-etiket eşlemesini tanımlama

 1. Eşlenecek stil için, paragraf, karakter veya Nesne Stili Seçenekleri iletişim kutusunu açın.
 2. Sol bölmede Dışa Aktarma Etiketleme'yi tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • EPUB ve HTML çıktısı için eşlenecek bir Etiket seçin.

  • EPUB ve HTML çıktısı için eşlenecek bir Sınıf belirtin. Sınıf isimleri varsayılan etiketler için stil tanımları oluşturmak üzere kullanılır.

  • Bu stili CSS'ye dahil etmek istediğinizde CSS'yi Dahil Et onay kutusunu işaretleyin. Onay kutusu işaretlenmediğinde, bu stil için CSS sınıfı oluşturulmaz. Aynı sınıfın atandığı iki veya daha fazla stiliniz varsa dışa aktarma sırasında InDesign bir hata/uyarı mesajı görüntüler. Bu seçenek yalnızca InDesign CC'de kullanılabilir.

  • PDF çıktısı için eşlenecek bir Etiket seçin. Bu seçenek yalnızca paragraf stilleri için kullanılabilir.

Tüm dışa aktarma etiketlerini düzenleme

Tüm dışa aktarma etiketlerini tek bir pencerede görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

 1. Paragraf, Karakter veya Nesne stili panel menüsünde Tüm Dışa Aktarma Etiketlerini Düzenle'yi seçin.
 2. EPUB ve HTML veya PDF'yi tıklatın.
 3. Stile karşılık gelen etiketi tıklatın. Bir listeye dönüştürülür, yeni değeri seçin.

Word stillerini InDesign stillerine dönüştürme

Microsoft Word belgesini InDesign veya InCopy uygulamasına içe aktarırken, Word'de kullanılan stilleri InDesign veya InCopy uygulamasında karşılık gelen stille eşleştirebilirsiniz. Bunu yaparak içe aktarılan metnin formatını gerçekleştirecek stilleri belirlersiniz. InDesign veya InCopy uygulamasında stili düzenleyene kadar içe aktarılan her Word stilinin yanında bir disk simgesi görüntülenir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Word belgesini InDesign veya InCopy uygulamasındaki mevcut metne eklemek için Dosya > Yerleştir'i seçin. İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i belirleyin ve Word belgesini çift tıklatın.

  • Tek başına InCopy belgesinde Word belgesini açmak için InCopy uygulamasını başlatın, Dosya > Aç'ı seçin ve ardından Word dosyasını çift tıklatın.

 2. Stilleri ve Metin ve Tablolardaki Formatı Koru'yu seçin.
 3. Özelleştirilmiş Stili İçe Aktar'ı seçin ve Stil Eşleme'yi tıklatın.
 4. Stil Eşleme iletişim kutusunda Word stilini seçip InCopy stili altındaki menüden bir seçenek belirleyin. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:
  • Stil adı çakışması yoksa Yeni Paragraf Stili'ni, Yeni Karakter Stili'ni veya varolan bir InCopy stilini seçin.

  • Stil adı çakışması varsa içe aktarılan metni Word stiliyle formatlamak için InCopy Stilini Yeniden Tanımla'yı seçin. İçe aktarılan stil metnini InCopy stiliyle formatlamak için varolan bir InCopy stilini seçin. Word stilini yeniden adlandırmak için Otomatik Yeniden Adlandır'ı seçin.

 5. Stil Eşleme iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın ve ardından belgeyi içe aktarmak üzere Tamam'ı tıklatın.

Stilleri uygulama

Varsayılan olarak bir paragraf stilini uygulama, stili uyguladığınızda mevcut formatlamayı kaldırma seçeneğiniz olsa bile, paragrafın bir bölümüne uygulanan mevcut karakter formatını veya karakter stillerini kaldırmaz. Seçili metin karakter veya paragraf stili kullanılıyorsa ve ayrıca uygulanan stilin bir bölümü olmayan ek format kullanıyorsa, Stiller panelinde geçerli paragraf stilinin yanında bir artı işareti (+) görüntülenir. Bu gibi ek formatlamaya geçersiz kılma veya yerel formatlama adı verilir.

Karakter stilleri, bu nitelikler stille tanımlanmışsa, mevcut metnin karakter niteliklerini kaldırır veya sıfırlar.

Karakter stili uygulama

 1. Stili uygulamak istediğiniz karakterleri seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Karakter Stilleri panelinde karakter stilinin adını tıklatın.

  • Kontrol panelindeki aşağı açılır listeden karakter stilinin adını seçin.

  • Stile atadığınız klavye kısayoluna basın. (Num Lock özelliğinin açık olduğundan emin olun.)

Paragraf stili uygulama

 1. Paragrafta tıklatın veya stili uygulamak istediğiniz paragrafların tümünü veya bir bölümünü seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paragraf Stilleri panelinde paragraf stilinin adını tıklatın.

  • Kontrol panelindeki menüden paragraf stilinin adını seçin.

  • Stile atadığınız klavye kısayoluna basın. (Num Lock özelliğinin açık olduğundan emin olun.)

 3. Metinde kalmasını istemediğiniz format varsa, Paragraf Stilleri panelinden Geçersiz Kılmaları Temizle'yi seçin.

Birden fazla paragrafa sıralı stilleri uygulama

Sonraki Stil seçeneği, belirli bir stili uyguladıktan sonra Enter veya Return tuşuna bastığınızda otomatik olarak uygulanacak stili belirler. Tek bir eylemde birden çok paragrafa farklı stiller uygulamanızı da sağlar.

Örneğin, gazete sütununu formatlamak için üç stilinizin olduğunu düşünün: Başlık, Yazar İmzası ve Gövde. Başlık, Sonraki Stil için Yazar İmzası'nı; Yazar İmzası, Sonraki Stil için Gövde'yi; Gövde, Sonraki Stil için [Aynı Stil] seçeneğini kullanır. Başlık, yazar imzası ve makaledeki paragraflar da olmak üzere tüm makaleyi seçerseniz ve ardından içerik menüsündeki özel "Sonraki Stil" komutunu kullanarak Başlık stilini uygularsanız, makalenin ilk paragrafı Başlık stiliyle, ikinci paragraf Yazar imzası stiliyle ve geriye kalan tüm paragraflar Gövde stiliyle formatlanır.

Before and after applying a style with Next Style.

 1. Stilleri uygulamak istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf Stilleri panelinde, ana stili sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS), ardından [Stil Adı] Stilini Ardından Sonraki Stili Uygula'yı seçin.

Metin format geçersiz kılma veya karakter stilleri içeriyorsa, içerik menüsü geçersiz kılmaları, karakter stillerini veya her ikisini de kaldırmanıza olanak sağlar.

Karakter ve paragraf stillerini düzenleme

Stilleri kullanmanın bir avantajı stilin tanımını değiştirdiğinizde, bu stiller formatlanan tüm metnin yeni stil tanımıyla eşleşmek üzere değişmesidir.

Not:

InDesign belgesine bağlantısı olan InCopy içeriğindeki stilleri düzenliyorsanız, bağlı içerik güncelleştirildiğinde değişiklikler geçersiz kılınır.

İletişim kutusunu kullanarak stil düzenleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Stilin seçili metne uygulanmasını istemiyorsanız, Stiller panelinde stilin adını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Düzen [stil adı] seçeneğini belirleyin.

  • Stiller panelinde stilin adını çift tıklatın veya stili seçin ve Stiller paneli menüsünde Stil Seçenekleri'ni belirleyin. Bunun, seçili metin veya metin çerçevesine uygulanacağını veya seçili metin veya metin çerçevesi yoksa, stili, yeni çerçevelerde yazacağınız tüm metinler için varsayılan stil olarak ayarlayacağını unutmayın.

 2. İletişim kutusunda ayarları yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Seçili metinle eşleşmesi için stili yeniden tanımlama

Stili uyguladıktan sonra ayarlarından herhangi birini geçersiz kılabilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerden memnun kalırsanız, stili, değiştirdiğiniz metnin formatıyla eşleşecek biçimde yeniden tanımlayabilirsiniz.

Not:

InDesign belgesine bağlantısı olan InCopy içeriğindeki stilleri yeniden tanımlıyorsanız, bağlı içerik güncelleştirildiğinde değişiklikler geçersiz kılınır.

 1. Yazım aracını  kullanarak yeniden tanımlamak istediğiniz stille formatlanmış metni seçin.
 2. Paragraf veya karakter niteliklerinde gereken değişiklikleri yapın.
 3. Stiller paneli menüsünden Stili Yeniden Tanımla'yı seçin.

Karakter ya da paragraf stillerini silme

Stili sildiğinizde, yerini alması için farklı bir stil belirleyebilir veya biçimlendirmenin korunup korunmayacağını seçebilirsiniz. Stil grubunu sildiğinizde, grup içindeki tüm stilleri silersiniz. Grup içindeki stilleri bir kerede değiştirmek üzere uyarılırsınız.

 1. Stiller panelinde stilin adını tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Panel menüsünde Stili Sil'i seçin veya panelin altındaki Sil simgesini tıklatın.

  • Stili sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basarak tıklatıp (Mac OS) Stili Sil'i seçin. Bu yöntem özellikle metne stili uygulamadan silmek için kullanışlıdır.

 3. Paragraf Stilini Sil iletişim kutusunda değiştirilecek stili seçin.

  Paragraf stilini değiştirmek için [Paragraf Stili Yok] seçeneğini veya karakter stilini değiştirmek için [Yok] seçeneğini belirlerseniz, stilin uygulanacağı metnin formatını korumak için Formatı Koru'yu seçin. Metin formatını korur ancak bir stille artık ilişkili olmaz.

 4. Tamam'ı tıklatın.
Not:

Kullanılmayan tüm stilleri silmek için Stiller paneli menüsünden Kullanılmayanların Tümünü Seç'i belirleyin ve ardından Sil simgesini tıklatın. Kullanılmayan stilleri sildiğinizde, değiştirmeniz için uyarılmazsınız.

Karakter ve paragraf stillerini geçersiz kılma

Paragraf stili uyguladığınızda, karakter stilleri ve önceki diğer format değişmeden kalır. Stili uyguladıktan sonra stilin bölümü olmayan formatı uygulayarak ayarlarından herhangi birini geçersiz kılabilirsiniz. Stilin bir bölümü olmayan formatı, bu stilin uygulandığı metne uyguladığınızda, buna geçersiz kılma veya yerel formatlama adı verilir. Geçersiz kılma içeren bir metin seçtiğinizde, bir artı işareti (+) stil adının yanında görüntülenir. Karakter stillerinde geçersiz kılma sadece uygulanan nitelik stilin bir bölümüyse görüntülenir. Örneğin, karakter stili sadece metin rengini değiştiriyorsa, metne farklı bir font boyutu uygulama geçersiz kılma olarak görüntülenmez.

Stil uyguladığınızda karakter stillerini ve format geçersiz kılmalarını temizleyebilirsiniz. Stilin uygulandığı paragraftan da geçersiz kılmaları temizleyebilirsiniz.

Not:

Stilin yanında artı işareti (+) varsa, geçersiz kılma niteliklerinin açıklamasını görmek için fare işaretçisini stilin üzerinde tutun.

Paragraf stilleri uygularken geçersiz kılmaları koruma veya kaldırma

 • Paragraf stili uygulamak ve karakter stillerini korumak, bununla birlikte geçersiz kılmaları kaldırmak için Paragraf Stilleri panelinde stilin adını tıklatırken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.
 • Paragraf stili uygulamak ve hem karakter stillerini hem de geçersiz kılmaları kaldırmak için Paragraf Stilleri panelinde stilin adını tıklatırken Alt+Shift (Windows) veya Option+Shift (Mac OS) tuşunu basılı tutun.
Not:

Paragraf Stilleri panelinde stili sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak (Mac OS) tıklatın ve içerik menüsünden bir seçenek belirleyin. Geçersiz kılmaları, karakter stillerini veya her ikisini de stili uygularken temizleyebilirsiniz.

Karakter ve paragraf stilini geçersiz kılma işlemlerini vurgulama

Belgenize uygulanan tüm Paragraf ve Karakter stilini geçersiz kılma işlemlerini tespit etmek için şunları yapın:

 1. Paragraf veya karakter stilleri panelini açın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Stil Geçersiz Kılma Vurgulayıcı simgesini tıklatın.
  • Panel menüsünden Stil Geçersiz Kılma Vurgulayıcısını Aç/Kapat'ı seçin.

Stil Geçersiz Kılma Vurgulayıcı, belgenizdeki tüm paragraf ve karakter stilini geçersiz kılma işlemlerini vurgular.

Not:

Stil Geçersiz Kılma Vurgulayıcısını Aç/Kapat'a kolayca erişmek için bir klavye kısayoluyla ilişkilendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Klavye kısayolu kümelerini kullanma.

Paragraf stili geçersiz kılmalarını temizleme

 1. Geçersiz kılmaları içeren metni seçin. Farklı stillere sahip birden fazla paragraf da seçebilirsiniz.
 2. Paragraf Stilleri panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Paragraf ve karakter formatını kaldırmak için Geçersiz Kılmaları Temizle simgesini tıklatın veya Paragraf Stilleri panelinden Geçersiz Kılmaları Temizle'yi seçin.

  • Karakter geçersiz kılmalarını kaldırmak ancak paragraf formatı geçersiz kılmalarını korumak için Geçersiz Kılmaları Temizle simgesini tıklatırken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

  • Paragraf düzeyi geçersiz kılmaları kaldırmak ancak karakter düzeyi geçersiz kılmaları korumak için Paragraf Stilleri panelinde, Geçersiz Kılmaları Temizle simgesini tıklatırken Shift+Ctrl (Windows) veya Shift+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutun.

  Not:

  Geçersiz kılmaları temizlediğinizde, paragrafın bir bölümü seçilmiş olsa bile paragraf düzeyi geçersiz kılmalar tüm paragraftan kaldırılır. Karakter düzeyi geçersiz kılmalar sadece seçimden kaldırılır.

  Geçersiz kılmaları temizleme karakter stili formatını kaldırmaz. Karakter stili formatını kaldırmak için karakter stilini içeren metni seçin ve ardından Karakter Stilleri panelinden [Yok] seçeneğini tıklatın.

Metinle stili arasındaki bağı kaldırdığınızda, metin formatını korur. Bununla birlikte, bu stilde ileride yapılacak değişiklikler, stiliyle bağı kaldırılan metne yansıtılmaz.

 1. Bağını kaldırmak istediğiniz stilin olduğu metni seçin.
 2. Stiller paneli menüsünden Stille Olan Bağı Kaldır'ı seçin.

Stille Olan Bağı Kaldır'ı seçtiğinizde herhangi bir metin seçilmezse, yazdığınız yeni metin seçili stille aynı formatı kullanır ancak bu metne herhangi bir stil atanmaz.

Stil madde işaretlerini ya da numaralarını metne dönüştürme

Paragraflara madde işaretleri ve numara ekleyen bir stil oluşturduğunuzda, metin farklı bir uygulamaya kopyalandı veya dışa aktarıldıysa, bu madde işaretleri ve numaralar kaybedilebilir. Bu sorundan kaçınmak için stil madde işaretlerini veya numaraları metne dönüştürün.

Not:

InDesign mizanpajına bağlanmış InCopy öyküsünde stil madde işaretlerini dönüştürürseniz, içerik InDesign'da güncelleştirildiğinde değişiklik geçersiz kılınabilir.

 1. Paragraf Stili bölmesinde madde işareti ve numaralandırma içeren stili seçin.
 2. Paragraf Stili bölmesi menüsünde, “[stili]” Madde İşaretlerini ve Numaralandırmayı Metne Dönüştür'ü seçin.

Farklı bir stili temel alan bir stilde (üst stil), madde işaretlerini ve numaralandırmayı metne dönüştürürseniz, alt stildeki madde işaretleriyle numaralandırma da metne dönüştürülür.

Numaralandırmayı metne dönüştürdükten sonra, metni düzenlerseniz numaraları el ile güncelleştirmeniz gerekebilir.

Karakter ve paragraf stillerini bulma ve değiştirme

Belirli bir stilin yinelemelerini bulmak ve farklı bir stille değiştirmek için Bul/Değiştir iletişim kutusunu kullanın.

 1. Düzen > Bul/Değiştir'i seçin.
 2. Arama için tüm belge genelinde stili değiştirmek için Belge'yi seçin.
 3. Bulunacak ve Değiştir seçeneklerini boş bırakın. İletişim kutusunun altında Format Bul ve Format Değiştir kutuları görüntülenmezse, Daha Fazla Seçenek öğesini tıklatın.
 4. Format Ayarlarını Bul iletişim kutusunu görüntülemek için Format Bul kutusunu tıklatın. Stil Seçenekleri altında, aramak istediğiniz karakter veya paragraf stilini seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Format Ayarlarını Değiştir iletişim kutusunu görüntülemek için Format Değiştir kutusunu tıklatın. Stil Seçenekleri altında, aramak istediğiniz karakter veya paragraf stilini seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Bul'u tıklatın ve ardından stili değiştirmek için Değiştir, Değiştir/Bul veya Tümünü Değiştir düğmelerini kullanın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın