Varsayılan klavye kısayolları

Adobe® InCopy® belgelerde hızlı çalışmanıza yardımcı olmak için kısayollar sunar. Birçok klavye kısayolu menüdeki komut adlarının yanında görünür. Varsayılan InCopy kısayol kümesini, bir Microsoft® Word kısayol kümesini ya da kendi oluşturduğunuz bir kısayol kümesini kullanabilirsiniz.

Not:

Klavye Kısayolları iletişim kutusunda Kümeyi Göster'i seçerek geçerli klavye kümesinin listesini oluşturabilirsiniz. Bu seçenek özellikle özel kısayolların kopyasını yazdırmak için kullanışlıdır.

Araçlara ilişkin tuşlar

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows®

Mac OS®

Metin aracı ve Not aracı arasında geçiş yapma

Shift+Esc

Shift+Esc

Metin aracından Not aracına geçici olarak geçme

Alt+Shift

Option+Shift

Geçici olarak El aracına (Mizanpaj görünümü) geçme

Alt+boşluk çubuğu

Option+boşluk çubuğu

Geçici olarak Yakınlaştırma aracına (Mizanpaj görünümü) geçme

Ctrl+boşluk çubuğu

Command+boşluk çubuğu

Geçici olarak Yakınlaştırma aracına (Mizanpaj görünümü) geçme

Ctrl+boşluk çubuğu

Command+boşluk çubuğu

Geçici olarak Uzaklaştırma aracına (Mizanpaj görünümü) geçme

Ctrl+Alt+boşluk çubuğu

Command+Option+boşluk çubuğu

Belgelerde gezinme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

İlk/son sayfaya gitme (Mizanpaj görünümü)

Ctrl+Shift+Page Up/ Page Down

Command+Shift+Page Up/Page Down

Önceki/sonraki sayfaya gitme (Mizanpaj görünümü)

Shift+Page Up/Page Down

Shift+Page Up/Page Down

Bir karakter sağa/sola gitme

Sağ Ok/Sol Ok

Sağ Ok/Sol Ok

Bir satır yukarı/aşağı gitme

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Bir sözcük sağa/sola gitme

Ctrl+Sağ Ok/Sol Ok

Command+Sağ Ok/Sol Ok

Cümlenin başına ileri/geri gitme (Gale ve Öykü görünümleri)

Ctrl+]/[

Command+]/[

Satırın başına/sonuna gitme

Home/End

Home/End

Önceki/sonraki paragrafa gitme

Ctrl+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Command+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Sonraki öyküye gitme (Gale görünümü)

Ctrl+Alt+]

Command+Option+]

Önceki öyküye gitme (Gale görünümü)

Ctrl+Alt+[

Command+Option+[

Öykünün başına/sonuna gitme

Ctrl+Home/End

Command+Home/End

Sağa/sola doğru bir karakter seçme

Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Sağa/sola doğru bir sözcük seçme

Ctrl+Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Command+Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Satırın başına/sonuna kadar seçme

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Geçerli paragrafı seçme (Gale ve Öykü görünümleri)

Ctrl+Shift+P

Command+Shift+P

Cümleyi ileri/geri doğru seçme (Gale ve Öykü görünümleri)

Ctrl+Alt+Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Command+Option+Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Bir üst/alt satırı seçme

Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Bir önceki/sonraki paragrafı seçme

Ctrl+Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Command+Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Öykünün başına/sonuna kadar seçme

Ctrl+Shift+Home/End

Command+Shift+Home/End

Ekleme noktasının önündeki sözcüğü silme (Gale ve Öykü görünümleri)

Ctrl+Geri Al ya da Sil tuşu

Command+Delete ya da Del (sayısal tuş takımı)

Geçerli cümleyi silme (Gale ve Öykü görünümleri)

Ctrl+Shift+Geri Al ya da Delete

Command+Shift+Delete

Geçerli paragrafı silme (Gale ve Öykü görünümleri)

Ctrl+Alt+Shift+Delete

Command+Option+Shift+Sayı tuş takımındaki Del

Tüm öyküleri yeniden düzenle

Ctrl+Alt+/

Command+Option+/

Geçerli ve önceki görünümler arasında gelip gitme

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

Sonraki pencereye gitme

Ctrl + F6

Command + F6

Önceki pencereye gitme

Ctrl + Shift + F6

Command+Shift+F6

Bir ekran yukarı/aşağı kaydırma

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

İlk/son formaya gitme

Alt+Shift+Page Up/ Page Down

Option+Shift+Page Up/ Page Down

Önceki/sonraki formaya gitme

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Command+Alt+Page Up/Page Down

Seçimi pencereye sığdırma

Ctrl+Alt+=

Command+Option+=

Ekranı %50/%200/%400'e büyütme

Ctrl+5/2/4

Command+5/2/4

Görünüm yüzdesi alanına erişme

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

Grafikleri taşıma ve dönüştürme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Boyutu/ölçeği %1 arttırma/azaltma

Ctrl+. [nokta] veya , [virgül]

Command+. [nokta] veya , [virgül]

Boyutu/ölçeği %5 arttırma/azaltma

Ctrl+Alt+. [nokta] veya , [virgül]

Command+Option+. [nokta] veya , [virgül]

Seçimi taşıma*

Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok

Seçimi 1/10'luk dilimlerle taşıma*

Ctrl+Shift+ Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı Ok

Command+Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı Ok

Seçimi 10 defa taşıma*

Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı Ok

Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok, Aşağı Ok

*Bu değer Düzenle > Tercihler > Birimler ve Artımlar (Windows) ya da Adobe InCopy > Tercihleri > Birimler ve Artımlar (Mac OS) kullanılarak belirlenir.

Metinle çalışma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Metinde Konumlandırma aracını etkinleştirme

Esc

Esc

Normal yatay ölçek

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Normal dikey ölçek

Ctrl+Alt+Shift+X

Command+Option+Shift+X

Metin punto boyutunu artırma/azaltma

Ctrl+Shift+>/<

Command+Shift+>/<

Metin punto boyutunu beş kez artırma/azaltma

Ctrl + Alt + Shift+>/<

Command + Option + Shift+ >/<

Satır aralığını artırma/azaltma (yatay metin)

Alt+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Option+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Satır aralığını artırma/azaltma (dikey metin)

Alt+Sağ Ok/Sol Ok

Option+Sağ Ok/Sol Ok

Satır aralığını beş kez artırma/azaltma (yatay metin)

Ctrl+Alt+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Command+Option+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Satır aralığını beş kez artırma/azaltma (dikey metin)

Ctrl+Alt+Sağ Ok/Sol Ok

Command+Option+Sağ Ok/Sol Ok

Otomatik satır aralığı

Ctrl+Alt+Shift+A

Command+Option+Shift+ A

Espası/izlemeyi artırma/azaltma

Alt+Sağ Ok/Sol Ok

Option+Sağ Ok/Sol Ok

Espası/izlemeyi beş kez artırma/azaltma

Ctrl+Alt+Sağ Ok/Sol Ok

Command+Option+Sağ Ok/Sol Ok

Tüm manuel olarak yapılan karakter aralığı tercihlerini sıfırlama (izlemeyi 0'a getirme)

Ctrl + Alt + Q

Command + Option + Q

Satır taban çizgisi kaymasını artırma/azaltma (yatay metin)

Alt+Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Option+Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Satır taban çizgisi kaymasını artırma/azaltma (dikey metin)

Alt+Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Option+Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Satır taban çizgisi kaymasını beş kez artırma/azaltma (yatay metin)

Ctrl+Alt+Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Command+Option+Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Sözcük karakter aralığını artırma/azaltma

Ctrl+Alt+\ veya Geri Al

Command+Option+\ veya Delete

Sözcük karakter aralığını beş kez artırma/azaltma

Ctrl+Alt+Shift+\ veya Geri Al

Command+Option+Shift +\ veya Delete

Metni sola/ortaya/sağa hizalama

Ctrl+Shift+L/C/R

Command+Shift+L/C/R

Son satır sola hizalı durumda yasla

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Tüm satırları yasla

Ctrl + Shift + F

Command+Shift+F

Sağ girinti sekmesi ekleme

Shift+Sekme

Shift+Sekme

Eksik font listesini güncelle

Ctrl + Alt + Shift+/

Command + Option + Shift+/

Akıllı tırnak tercihlerini açma/kapatma

Ctrl + Alt + Shift+'

Command + Option + Shift+'

Geçerli no dışındaki tüm notları genişletme/daraltma

Alt+genişletilmiş/daraltılmış not art desteğini tıklama

Option+genişletilmiş/daraltılmış not art desteğini tıklama

Yazımla çalışma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Yaslama iletişim kutusunu açma

Ctrl+Alt+Shift+J

Command+Option+Shift+J

Saklama Seçenekleri iletişim kutusunu açma

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Paragraf Kuralları iletişim kutusunu açma

Ctrl+Alt+J

Command+Option+J

Karakter stilini yeniden tanımla

Ctrl+Alt+Shift+C

Command+Option+Shift+C

Gömme ve İç İçe Stiller iletişim kutusunu açma

Ctrl + Alt + R

Command + Option + R

Paragraf stilini yeniden tanımla

Ctrl+Alt+Shift+R

Command+Option+Shift+R

Hepsi büyük harf stili açma (aç/kapa)

Ctrl+Shift+K

Command+Shift+K

Hepsi küçük harf stili açma (aç/kapa)

Ctrl+Alt+L

Command+Option+H

Yok

Üst Simge

Ctrl+Shift+=

Yok

Command+Shift+=

Alt Simge

Ctrl + Alt + Shift+=

Command + Option + Shift+=

Altı Çizili

Ctrl+Shift+U

Command+Shift+U

Üstü Çizili

Ctrl+Shift+/

Control+Command+Shift+/

Kalın

Ctrl+B, Ctrl+Shift+B

Command+B, Command+Shift+B

Eğik

Ctrl+Shift+I

Command+Shift+I

Normal

Ctrl+Shift+Y

Command+Shift+Y

Izgaraya hizalamayı açma (açık/kapalı)

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

Otomatik tirelemeyi açma (açık/kapalı)

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

Metin bulma ve değiştirme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Seçili metni Bulunacak kutusuna ekleme

Ctrl + F1

Command + F1

Seçili metni Bulunacak kutusuna ekleme ve sonrakini bulma

Shift + F1

Shift + F1

Seçili metni Değiştir kutusundaki metinle değiştirme

Ctrl + F3

Command + F3

Seçili metni Değiştir kutusundaki metinle değiştirme ve sonraki bulma

Shift + F3

Shift + F3

Seçili metni Değiştir metin kutusuna ekleme

Ctrl + F2

Command + F2

Tablolarda kısayollar

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Hücreyi temizleme

Geri Al veya Delete

Sil

Sonraki hücreye gitme

Sekme, Sol Ok veya Sağ Ok

Sekme, Sol Ok veya Sağ Ok

Önceki hücreye gitme

Shift+Sekme

Shift+Sekme

Tablo hücrelerinde yukarı/aşağı gezinme

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Sütundaki ilk/son hücreye gitme

Alt+Page Up/Page Down

Option+Page Up/Page Down

Satırdaki ilk/son hücreye gitme

Alt+Home/End

Option+Home/End

Çerçevedeki ilk/son satıra gitme

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Üstteki/alttaki hücreleri seçme

Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Sağdaki/soldaki hücreleri seçme

Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Shift+Sağ Ok/Sol Ok

Bir sonraki sütunda satır başlat

Enter (sayısal tuş takımı)

Enter (sayısal tuş takımı)

Bir sonraki çerçevede satır başlat

Shift+Enter (sayısal tuş takımı)

Shift+Enter (sayısal tuş takımı)

Panellere ve iletişim kutularına yazma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Yaslama iletişim kutusunu açma

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Paragraf Kuralları iletişim kutusunu açma

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Saklama Seçenekleri iletişim kutusunu açma

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Karakter panelini etkinleştirme

Ctrl+T

Command+T

Paragraf panelini etkinleştirme

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Karakter ve paragraf stilleri tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Karakter stili tanımını metinle eşleme

Metni seçin ve Shift+Alt+Ctrl+C tuşlarına basın

Metni seçin ve Shift+Option+Command+C tuşlarına basın

Paragraf stili tanımını metinle eşleme

Metni seçin ve Shift+Alt+Ctrl+R tuşlarına basın

Metni seçin ve Shift+Option+Command+R tuşlarına basın

Stil uygulamadan seçenekleri değiştirme

Shift+Alt+Ctrl tuşları basılıyken stili çift tıklatın

Shift+Option+Command tuşları basılıyken stili çift tıklatın

Stil ve yerel formatlamayı kaldırma

Alt tuşu basılıyken paragraf stili adını tıklatın

Option tuşu basılıyken paragraf stili adını tıklatın

Paragraf stilinden geçersiz kılmaları temizleme

Alt+Shift tuşları basılıyken paragraf stili adını tıklatın

Option+Shift tuşu basılıyken paragraf stili adını tıklatın

Paragraf ve Karakter Stilleri panellerini sırasıyla gösterme/gizleme

F11, Shift+F11

Command+F11, Command+Shift+F11

Eşanlamlı sözlüğü tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Sözcüğü yükleme

Ctrl+Shift+5

Command+Shift+5

Sözcüğü arama

Ctrl+Shift+6

Command+Shift+6

Sözcüğü değiştirme

Ctrl+Shift+7

Command+Shift+7

XML'yle çalışma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Öğeyi genişletme/daraltma

Sağ Ok/Sol Ok

Sağ Ok/Sol Ok

Öğeyi ve alt öğelerini genişletme/daraltma

Alt+Sağ Ok/Sol Ok

Option+Sağ Ok/Sol Ok

XML seçimini yukarı/aşağı genişletme

Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

Shift+Yukarı Ok/Aşağı Ok

XML seçimini yukarı/aşağı taşıma

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Yapı bölmesini bir ekran yukarı/aşağı kaydırma

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

İlk/son XML düğümünü seçme

Home/End

Home/End

Seçimi ilk/son XML düğümüne genişletme

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Bir önceki/bir sonraki doğrulama hatasına gitme

Ctrl+Sol Ok/Sağ Ok

Command+Sol Ok/Sağ Ok

Metin çerçevelerini ve tabloları otomatik olarak etiketleme

Ctrl + Alt + Shift + F7

Command+Option+Shift+F7

Diğer yararlı klavye kestirmeleri

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Geçerli belgeyi kapatma

Ctrl+Shift+W

Command+Shift+W

Tüm belgeleri kapatma

Ctrl+Alt+Shift+W

Command+Option+Shift+W

Tüm belgeleri kaydetme

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

Tüm öyküleri genişletme

Ctrl+Alt+Z

Command+Option+Z

Tüm öyküleri daraltma

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

Tüm araç çubuklarını ve bölmeleri gösterme/gizleme

Ctrl+Alt+Sekme

Command+Sekme (Mac OS ile çakışır)

Yeni varsayılan belge

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Bağlar bölmesinin gösterme

Ctrl+Shift+D

Command+Shift+D

Panelde son kullanılan alanı etkinleştir

Ctrl+Alt+` [aksan grav]

Command+Option+` [aksan grav]

Baştan imlece kadar olan bilgiyi güncelleme

Ctrl + Alt + Shift + 6

Command + Option + Shift + 6

Kopya sığdırma ilerleme bilgisini güncelleme

Ctrl + Alt + Shift + 8

Command + Option + Shift + 8

İmleçten sonra kadar olan bilgiyi güncelleme

Ctrl + Alt + Shift + 7

Command + Option + Shift + 7

Seçim bilgilerini güncelleme

Ctrl + Alt + Shift + 5

Command + Option + Shift + 5

Tüm öykü bilgilerini güncelleme

Ctrl + Alt + Shift + 4

Command + Option + Shift + 4

Yeniden çizmeye zorla

Shift + F5

Shift + F5

Birimleri açıp kapatma

Ctrl+Alt+Shift+U

Command+Option+Shift+U

Yeni metin makrosu

Ctrl + Alt + F8

Command+Option+F8

Metin makrosunu düzeltme

Ctrl + Alt + Shift + F8

Command+Option+Shift+F8

Makro metni ekleme

Alt+Shift+F8

Option+Shift+F8

Mac OS 10.3x ve 10.4 arasındaki çakışmaları çözme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Mac OS

Tercihler iletişim kutusunu açma

Command+K

Paragraf Stilleri panelini açma

Command + F11

Karakter Stilleri panelini açma

Command+Shift+F11

Metin Makroları bölmesini açma

Control+Command+Shift+F10

Renk Örnekleri panelini açma

F5

Araç kutusunu gösterme/gizleme

Control+Command+F12

Uygulama penceresini küçültme

Command+M

Uygulamayı gizleme

Command+H

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi