Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler

Çalışma alanına genel bakış

Belgelerinizi ve dosyalarınızı paneller, çubuklar ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak oluşturur ve değiştirirsiniz. Bu öğeleri düzenleme şekline çalışma alanı adı verilir. Adobe® Creative Suite® 5'teki farklı uygulamalara ait çalışma alanları aynı görünümü paylaşarak uygulamalar arasında kolayca hareket edebilmenizi sağlar. Birçok hazır ayarlı çalışma alanından seçerek veya kendinize ait bir çalışma alanı oluşturarak her uygulamayı kendi çalışma biçiminize de uyarlayabilirsiniz.

Varsayılan çalışma alanı mizanpajı her üründe değişse de öğeleri çoğunlukla aynı şekilde işlersiniz.

 • Üstte bulunan Uygulama çubuğunda çalışma alanı anahtarı, menüler (yalnızca Windows) ve diğer uygulama kontrolleri bulunur. Bazı ürünler için Mac'teki Pencere menüsünü kullanarak bunu gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz.

 • Araçlar panelinde görüntü, resim, sayfa öğesi vb. oluşturulması ve düzenlenmesi için araçlar vardır. İlgili araçlar gruplanmıştır.

 • Kontrol panelinde, o sırada seçili olan araçların seçenekleri görüntülenir. Illustrator'daki Kontrol panelinde, o sırada seçili olan nesnenin seçenekleri görüntülenir. (Adobe Photoshop® uygulamasında bu, Seçenekler çubuğu olarak bilinir. Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® ve Adobe Fireworks® uygulamalarında bu, Özellik Denetçisi olarak bilinir ve o sırada seçilmiş olan öğenin özelliklerini içerir.)

 • Belge penceresinde, üzerinde çalıştığınız dosya görüntülenir. Belge penceresi sekmeli olabilir; bazı durumlarda gruplandırılmış ve sabitlenmiştir.

 • Paneller, çalışmanızı izlemenize ve değiştirmenize yardımcı olur. Flash uygulamasındaki Zaman Çizelgesi, Illustrator'daki Fırça paneli, Adobe Photoshop® uygulamasındaki Katmanlar ve Dreamweaver'daki CSS Stilleri bunlara örnektir. Paneller gruplanabilir, yığınlanabilir ya da sabitlenebilir.

 • Uygulama çerçevesi, tüm çalışma alanı öğelerini tek, birleştirilmiş bir pencerede gruplandırarak uygulamayı tek bir birim gibi kullanabilmenizi sağlar. Uygulama çerçevesini veya öğelerini taşıdığınızda ya da yeniden boyutlandırdığınızda içindeki tüm öğeler birbirlerini yanıtlar; bu nedenle çakışmazlar. Uygulamalar arasında geçiş yaptığınızda veya yanlışlıkla uygulama dışında bir alanı tıklattığınızda paneller kaybolmaz. İki veya daha fazla uygulamayla çalışıyorsanız uygulamaları ekranda yan yana yerleştirebilir ya da farklı monitörlere yayabilirsiniz.

  Mac kullanıyorsanız ve geleneksel, serbest form kullanıcı arabirimini tercih ediyorsanız Uygulama çerçevesini kapatabilirsiniz. Örneğin Adobe Illustrator® uygulamasında açıp kapatmak için Pencere > Uygulama Çerçevesi'ni seçin. (Flash'ta Uygulama çerçevesi, Mac için her zaman açıktır ve Mac için olan Dreamweaver bir Uygulama çerçevesi kullanmaz.)

Varsayılan Illustrator çalışma alanı
Varsayılan Illustrator çalışma alanı

A. Sekmeli Belge pencereleri B. Uygulama çubuğu C. Çalışma alanı değiştiricisi D. Panel başlık çubuğu E. Kontrol paneli F. Araçlar paneli G. Simgelere Daralt düğmesi H. Dikey sabitleme alanındaki dört panel grubu 

Tüm panelleri gizleme veya gösterme

 • (Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Araçlar paneli ve Kontrol paneli de dahil olmak üzere tüm panelleri gizlemek ya da göstermek için Sekme tuşuna basın.

 • (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Araçlar paneli ve Kontrol paneli dışında tüm panelleri gizlemek ya da göstermek için Shift tuşunu basılı tutarak Sekme tuşuna basın.

Not:

Arabirim tercihlerinde Gizli Panelleri Otomatik Göster seçiliyse gizli panelleri geçici olarak gösterebilirsiniz. Illustrator'da her zaman açıktır. İşaretçiyi uygulama penceresinin kenarında (Windows®) ya da monitörün kenarında (Mac OS®) hareket ettirin ve görüntülenen şeritte dolaştırın

 • (Flash, Dreamweaver, Fireworks) Tüm panelleri gizlemek ya da göstermek için F4 tuşuna basın.

Panel seçeneklerini görüntüleme

 1. Panelin sağ üst köşesindeki panel menüsü simgesini tıklatın.

  Not:

  Panel simge durumuna küçültülmüş olduğunda bile panel menüsünü açabilirsiniz.

  Not:

  Photoshop'ta panellerdeki ve araç ipuçlarındaki metnin font boyutunu değiştirebilirsiniz. Arabirim tercihlerinde Arabirim Font Boyutu menüsünden boyut seçin.

(Illustrator) Panel parlaklığını ayarlama

 1. Kullanıcı Arabirimi tercihlerinde Parlaklık sürgüsünü hareket ettirin. Bu kontrol, Kontrol paneli de dahil olmak üzere tüm panelleri etkiler.

Araçlar panelini yeniden yapılandırma

Araçlar panelindeki araçları tek bir sütunda ya da iki sütun halinde yan yana görüntüleyebilirsiniz. (Bu özellik, Fireworks ve Flash'taki Araçlar panelinde bulunmaz.)

Not:

InDesign ve InCopy'de de, Arabirim tercihlerindeki bir seçeneği ayarlayarak tek sütunlu görünümden çift sütunlu (veya tek satırlı) görünüme geçebilirsiniz.

 1. Araçlar panelinin üstündeki çift oku tıklatın.

Pencereleri ve panelleri yönetme

Belge penceresini ve panelleri taşıyarak ve işleyerek özel bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Çalışma alanlarını kaydedebilir, çalışma alanları arasında geçiş yapabilirsiniz. Fireworks'te, özel çalışma alanlarının yeniden adlandırılması beklenmeyen davranışa yol açabilir.

Not:

Aşağıdaki örneklerde gösterim amacıyla Photoshop kullanılmıştır. Çalışma alanı tüm ürünlerde aynı şekilde davranır.

Belge pencerelerini yeniden düzenleme, sabitleme ve kaydırma

Birden fazla dosya açtığınızda Belge pencereleri sekmeli olur.

 • Sekmeli olan Belge pencerelerinin sırasını yeniden yerleştirmek için pencerenin sekmesini grupta yeni bir konuma sürükleyin.
 • Belge penceresini bir pencere grubundan ayırmak (kaydırmak veya sekmeyle dışına çıkmak) için pencereye ait sekmeyi grubun dışına sürükleyin.
Not:

Photoshop uygulamasında ayrıca, tek bir Belge penceresini kaydırmak için Pencere > Düzenle > Pencerede Kaydır'ı veya tüm Belge pencerelerini aynı anda kaydırmak için Pencere > Düzenle > Tümünü Pencerelerde Kaydır'ı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için kb405298 başlıklı teknik notu inceleyin.

Not:

Dreamweaver Belge pencerelerinin sabitlenmesini ve ayrılmasını desteklemez. Kayan pencereler (Windows) oluşturmak için Belge penceresinin Simge Durumuna Küçült düğmesini kullanın veya yan yana Belge pencereleri oluşturmak için Pencere > Dikey Olarak Döşe seçeneğini belirleyin. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Dreamweaver Yardımı'nda “Dikey Olarak Döşe” metnini aratın. İş akışı Macintosh kullanıcıları için biraz farklılık gösterir.

 • Belge penceresini ayrı bir Belge penceresi grubuna sabitlemek için pencereyi grubun içine sürükleyin.

 • Yığılı ya da döşeli belge grupları oluşturmak için pencereyi başka bir pencerenin alt, üst veya yan kenarları boyunca bırakma bölgelerinden birine sürükleyin. Uygulama çubuğundaki Mizanpaj düğmesini kullanarak da grup için mizanpaj seçebilirsiniz.

Not:

Bazı ürünler bu işlevleri desteklemez. Ancak, belgenizin mizanpajını oluşturmanıza yardımcı olmak amacıyla ürününüzde, Pencere menüsünde Basamakla ve Döşe komutları olabilir.

 • Seçimi sürüklerken sekmeli grupta başka bir belgeye geçmek için bir an için seçimi belgenin sekmesi üzerinde tutun.
Not:

Bazı ürünler bu işlevleri desteklemez.

Panelleri sabitleme ve çıkartma

Sabitleme alanı, panellerin ya da panel gruplarının genellikle dikey konumda birlikte görüntülendiği alandır. Panelleri, sabitleme alanının içine ve dışına taşıyarak sabitleyebilir ve çıkartabilirsiniz.

 • Paneli sabitlemek için panelin sekmesinden sabitleme alanındaki diğer panellerin üstüne, altına ya da ortasına sürükleyin.

 • Panel grubunu sabitlemek için panelin başlık çubuğundan (sekmelerin üstündeki düz renkli boş çubuk) sabitleme alanına sürükleyin.

 • Paneli ya da panel grubunu kaldırmak için panelin sekmesinden ya da başlık çubuğundan sabitleme alanının dışına sürükleyin. Başka bir sabitleme alanına sürükleyebilir ya da yüzer durumda bırakabilirsiniz.

panel yeni sabitleme alanında
Mavi renkli dikey vurguyla belirtilen yeni sabitleme alanına sürüklenen Gezgin paneli

panel kendi sabitleme alanında
Gezgin paneli kendi sabitleme alanında

Not:

Panellerin yuvadaki tüm boş alanları doldurmasını engelleyebilirsiniz. Yuvanın alt kenarını artık çalışma alanının kenarına temas etmeyecek şekilde yukarı doğru sürükleyin.

Panelleri taşıma

Panelleri taşırken paneli götürebileceğiniz alanlar olan maviyle vurgulanmış bırakma bölgeleri görürsünüz. Örneğin, bir paneli başka bir panelin üstündeki ya da altındaki dar mavi bırakma bölgesine sürükleyerek paneli yukarı ya da aşağı taşıyabilirsiniz. Bırakma bölgesi olmayan bir alana taşırsanız panel, çalışma alanında yüzer duruma gelir.

Not:

Farenin konumu (panelin konumundansa) bırakma bölgesini etkinleştirir. Bu nedenle, bırakma bölgesini göremezseniz. Fareyi bırakma bölgesinin olması gerektiği yere sürükleyin.

 • Paneli taşımak için sekmesinden sürükleyin.

 • Bir panel grubunu taşımak için başlık çubuğunu sürükleyin.

katmanlar panelinin üstündeki renk paneli belgesi
Mavi renkli dar bırakma bölgesi, Renk panelinin Katmanlar panel grubunun üstünde tek başına sabitleneceğini belirtir.

A. Başlık çubuğu B. Sekme C. Bırakma bölgesi 

Not:

Sabitlenmesini önlemek için paneli taşırken Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşuna basın. İşlemi iptal etmek için paneli taşırken Esc tuşuna basın.

Panel ekleme ve kaldırma

Sabitleme alanındaki tüm panelleri kaldırırsanız sabitleme alanı kaybolur. Bırakma bölgesi görüntülenene kadar panelleri çalışma alanının sağ kenarına taşıyarak yuva oluşturabilirsiniz.

 • Paneli kaldırmak için panelin sekmesini sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşu basılı olarak tıklatıp (Mac) Kapat'ı seçin ve Pencere menüsünden seçimini kaldırın.

 • Panel eklemek için paneli Pencere menüsünden seçin ve istediğiniz yere sabitleyin.

Panel gruplarında değişiklik yapma

 • Paneli bir grubun içine taşımak için panelin sekmesini gruptaki vurgulu bırakma bölgesine sürükleyin.

paneli gruba ekleme
Panel grubuna panel ekleme

 • Gruptaki panelleri yeniden düzenlemek için panelin sekmesini grupta yeni bir konuma sürükleyin.

 • Paneli yüzer yapmak için gruptan kaldırma üzere paneli sekmesinden grubun dışına sürükleyin.

 • Grup taşımak için başlık çubuğunu sürükleyin (sekmelerin altındaki alan).

Yüzen panelleri yığınlama

Paneli yuva dışına, bırakma bölgesi dışında bir yere sürüklediğinizde panel serbestçe yüzer. Yüzen paneli çalışma alanında istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Yüzen panelleri ya da panel gruplarını yığınlayarak, en üstteki başlık çubuğunu sürüklediğinizde bir bütün olarak taşınmalarını sağlayabilirsiniz.

panelleri serbest kaydırma
Yüzer durumdaki yığınlanmış paneller

 • Yüzen panelleri yığınlamak için paneli sekmesinden başka bir panelin altındaki bırakma bölgesine sürükleyin.

 • Yığınlanma sırasını değiştirmek için paneli sekmesinden yukarı ya da aşağı sürükleyin.

Not:

Sekmeyi başlık çubuğundaki geniş bırakma bölgesinin üzerinde değil, panellerin arasındaki dar bırakma bölgesinin üzerinde bıraktığınızdan emin olun.

 • Paneli ya da panel grubunu yığından kaldırarak tek başına yüzer duruma getirmek için sekmesinden ya da başlık çubuğundan dışarı sürükleyin.

Panelleri yeniden boyutlandırma

 • Paneli, panel grubunu, panel yığınını simge durumuna ya da ekran boyutuna getirmek için sekmeyi çift tıklatın. Ayrıca sekme alanını (sekmenin yanındaki boş alanı) çift tıklatabilirsiniz.

 • Paneli yeniden boyutlandırmak için paneli herhangi bir kenarından sürükleyin. Photoshop'taki Renk paneli gibi bazı paneller sürüklenerek yeniden boyutlandırılamaz.

Panel simgelerini daraltma ve genişletme

Çalışma alanındaki karmaşayı azaltmak için panelleri simge olarak daraltabilirsiniz. Bazı durumlarda varsayılan çalışma alanında paneller düğme olarak daraltılmıştır.

simgelere daraltılmış paneller
Simgelere daraltılmış paneller

genişletilmiş paneller
Simgelerden genişletilmiş paneller

 • Bir sütundaki tüm panel simgelerini daraltmak ya da genişletmek için sabitleme alanının üstündeki çift oku tıklatın.
 • Tek paneli genişletmek için o paneli tıklatın.
 • Yalnızca simgeleri görmek (etiketleri değil) amacıyla panel simgelerini yeniden boyutlandırmak için metin kaybolana kadar sabitleme alanı genişliğini ayarlayın. Simge metnini yeniden görüntülemek için sabitleme alanını genişletin.
 • Genişletilmiş bir paneli tekrar simge olarak daraltmak için panelin sekmesini veya simgesini tıklatın ya da panelin başlık çubuğundaki çift oku tıklatın.
Not:

Bazı ürünlerde, Arabirim ya da Kullanıcı Arabirimi seçeneklerinden Simge Panellerini Otomatik Olarak Daralt'ı seçerseniz, genişletilmiş bir panel simgesinden uzakta tıklattığınızda simge otomatik olarak daraltılır.

 • Simge sabitleme alanına yüzen panel ya da panel grubu eklemek için paneli ya da panel grubunu sekmesinden ya da başlık çubuğundan alanın içine sürükleyin. (Simge sabitleme alanına eklendiklerinde paneller otomatik olarak simge olarak daraltılır.)

 • Panel simgesini (veya panel simgesi grubunu) taşımak için simgeyi sürükleyin. Panel simgelerini yukarıya ve aşağıya, sabitleme alanının içine (burada o sabitleme alanının paneli stilinde görünürler) ya da sabitleme alanının dışına (yüzen simgeler olarak görünürler) sürükleyebilirsiniz.

Çalışma alanlarını kaydetme ve değiştirme

Panellerin geçerli boyutunu ve konumunu adlandırılmış bir çalışma alanı olarak kaydederek, paneli taşısanız ya da kapatsanız da bu çalışma alanını geri yükleyebilirsiniz. Uygulama çubuğundaki çalışma alanı değiştiricide, kaydedilmiş çalışma alanlarının adları görüntülenir.

Özel çalışma alanını kaydetme

 1. Kaydetmek istediğiniz yapılandırmayı içeren çalışma alanıyla aşağıdakilerden birini yapın:

  • (Illustrator) Pencere > Çalışma Alanı > Çalışma Alanını Kaydet'i seçin.

  • (Photoshop, InDesign, InCopy) Pencere > Çalışma Alanı > Yeni Çalışma Alanı'nı seçin.

  • (Dreamweaver) Pencere > Çalışma Alanı Mizanpajı > Yeni Çalışma Alanı'nı seçin.

  • (Flash) Uygulama çubuğundaki çalışma alanı değiştiriciden Yeni Çalışma Alanı'nı seçin.

  • (Fireworks) Uygulama çubuğundaki çalışma alanı değiştiriciden Geçerli Olanı Kaydet'i seçin.

 2. Çalışma alanı için bir ad yazın.

 3. (Photoshop, InDesign) Yakala altında bir ya da daha fazla seçenek belirleyin:

  Panel Konumları

  Geçerli panel konumlarını kaydeder (Yalnızca InDesign'da).

  Klavye kısayolları

  Geçerli klavye kısayolu kümesini kaydeder (yalnızca Photoshop).

  Menüler veya Menü Özelleştirme

  Geçerli menü kümesini kaydeder.

Çalışma alanlarını görüntüleme ya da değiştirme

 1. Uygulama çubuğundaki çalışma alanı değiştiriciden çalışma alanını seçin.

Not:

Photoshop'ta çalışma alanları arasında hızla gezinmek için her çalışma alanına bir klavye kısayolu ekleyebilirsiniz.

Özel çalışma alanını silme

 • Uygulama çubuğundaki çalışma alanı değiştiriciden Çalışma Alanlarını Yönet'i seçin ve Sil'i tıklatın. (Fireworks'te bu seçenek kullanılamaz.)

 • (Photoshop, InDesign, InCopy) Çalışma alanı değiştiriciden Çalışma Alanını Sil'i seçin.

 • (Illustrator) Pencere > Çalışma Alanı > Çalışma Alanlarını Yönet'i seçin, çalışma alanını belirleyin ve ardından Sil simgesini tıklatın.

 • (Photoshop, InDesign) Pencere > Çalışma Alanı > Çalışma Alanını Sil'i seçin, çalışma alanını belirleyin ve ardından Sil'i tıklatın.

Varsayılan çalışma alanını geri yükleme

 1. Uygulama çubuğundaki çalışma alanı değiştiriciden Varsayılan veya Essentials çalışma alanını seçin.

  Not:

  Dreamweaver'da, Tasarımcı varsayılan çalışma alanıdır.

 2. Fireworks (Windows) için şu klasörleri silin:

  Windows Vista

  \\Kullanıcılar\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\

  Windows XP

  \\Documents and Settings\<kullanıcıadı>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

 3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Pencere > Çalışma Alanı > [Çalışma Alanı Adı] Sıfırla'yı seçin.

(Photoshop) Kaydedilen bir çalışma alanı düzenlemesini geri yükleme

Photoshop uygulamasında, çalışma alanları otomatik olarak sizin son düzenlediğiniz biçiminde görünür ancak panellerin orijinal, kaydedilmiş düzenlemesini geri yükleyebilirsiniz.

 • Ayrı bir çalışma alanını geri yüklemek için Pencere > Çalışma Alanı > Çalışma Alanı Adını Sıfırla'yı seçin.

 • Photoshop ile birlikte yüklenen tüm çalışma alanlarını geri yüklemek için Arabirim tercihlerinde Varsayılan Çalışma Alanlarını Geri Yükle'yi tıklatın.

Not:

Uygulama çubuğundaki çalışma alanlarının sırasını yeniden düzenlemek için çalışma alanlarını sürükleyin.

Arabirim tercihlerini değiştirme

 1. Düzenle > Tercihler > Arabirim (Windows) veya InCopy > Tercihler > Arabirim (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Belirlemek istediğiniz ayarları seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Araç İpuçları

Araç ipuçları, araç çubuğundaki araçlar ya da Kontrol panelindeki seçenekler gibi arabirim öğeleri üzerine fare işaretçisini getirip beklettiğinizde görüntülenir. Araç ipuçlarını kapatmak için Yok'u seçin.

Yerinde Minik Resimleri Göster

Grafik yerleştirdiğinizde görüntünün minik resmi yüklü grafik imlecinde görüntülenir. Benzer şekilde, yüklü metin imlecinde metnin ilk birkaç satırının minik resmi de görüntülenir. Grafik veya metin yerleştirdiğinizde minik resmin görüntülenmesini istemiyorsanız bu seçeneğin işaretini kaldırın.

Dönüştürme Değerlerini Göster

Nesne oluşturduğunuzda, boyutlandırdığınızda veya döndürdüğünüzde imleç [x,y] koordinatlarını, genişlik ve yükseklik ya da döndürme bilgilerini görüntüler.

Çok Noktalı Dokunma Hareketlerini Etkinleştir

Windows ve Mac OS çok noktalı dokunma fare hareketlerinin InDesign'da çalışmasına izin vermek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, Mac OS'ta Magic Mouse özelliğini kullandığınızda, parmağınızla sürükleme hareketi yukarı ve aşağı kaydırır, döndürme hareketi de önceki ve sonraki sayfaya veya formaya giderken formayı döndürür.

Seçim Aracının Altındaki Nesneyi Vurgula

Doğrudan seçim aracı üzerine getirildiğinde, nesnelerin çerçeve köşelerinin vurgulanması için bu seçeneği belirleyin.

Yüzen Araçlar Paneli

Araç çubuğunun tek sütun, çift sütun veya tek sıra olarak görüntüleneceğini belirleyin.

Simge Panellerini Otomatik Daralt

Bu seçenek belirlendiğinde, belge penceresinin tıklatılması açık paneli otomatik olarak kapatır.

Gizli Panelleri Otomatik Göster

Sekmeye basarak panelleri gizlediğinizde belge penceresinin yanında geçici olarak fare işaretçisinin tutulması, bu seçenek işaretliyse panelleri açığa çıkarır. Bu seçenek işaretli değilse Sekme tuşuna bir kez daha basmanız gerekir.

Belgeleri Sekmeler Olarak Aç

Bu seçeneğin seçimi kaldırıldığında, oluşturduğunuz ya da açtığınız belgeler sekmeli pencere yerine yüzen pencere olarak görüntülenir.

Yüzen Belge Penceresi Sabitlemesini Etkinleştir

Bu seçenek işaretlendiğinde, yüzen belgeleri sekmeli pencereler şeklinde birbirlerine sabitleyebilirsiniz. Bu seçenek işaretli değilse sürüklerken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutmadığınız sürece yüzen belge pencereleri diğer belge pencerelerine sabitlenmez.

El Aracı

Belgeyi kaydırırken metni ve görüntüleri kontrol etmek için El Aracı sürgüsünü istenen performans ve kalite seviyesine getirin.

Canlı Ekran Çizimi

Nesneyi sürüklerken görüntünün yeniden çizilip çizilmeyeceğini belirlemek için seçeneklerden birini belirleyin. Hemen seçilirse, görüntü sürüklenirken yeniden çizilir. Asla seçilirse, görüntünün taşınması yalnızca çerçeveyi taşır, görüntü siz fare düğmesini bıraktığınız anda taşınır. Gecikmeli seçilirse, görüntü yalnızca sürüklemeden önce duraklarsanız yeniden çizilir. Gecikmeli, InDesign CS4'teki ile aynı davranışı sergiler.

Araç çubuklarını kullanma

Temel araç çubuklarında; dosya açma, kaydetme, yazdırma, kaydırma ve yakınlaştırma gibi pek çok sık kullanılan araç ve komut için düğmeler bulunur. Araç ipuçları düğmeleri tanımanızı sağlar.

Araç çubuğunu gösterme veya gizleme

 1. Pencere menüsünden araç çubuğu adını seçin. Araç çubuğu o anda görünür durumdaysa araç çubuğunun adının yanında bir işaret belirir.

Araç çubuğunu özelleştirme

Araç çubuğunda hangi araçların görüneceğini belirleyebilir, araç çubuğu yönünü değiştirebilir ve farklı araç çubuklarını birleştirebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Araç çubuğunda hangi araçların görüneceğini belirlemek için, araç çubuğunun sonundaki üçgeni tıklatın, Özelleştir'i seçin ve araçları seçin. Menüde araç çubuğuna özgü seçenekler bulunur.

  • Araç çubuğunu taşımak için, başlık çubuğunu sürükleyin.

  • Araç çubuklarını birleştirmek için araç çubuğunun tutma alanını tıklatın ve araç çubuğunu başka bir tanesinin üzerine veya uygulama penceresinin (Windows®) veya ekranın (Mac OS®) aynı kenarı boyunca sürükleyin.

  tutma alanı
  Araç çubuğunun tutma bölgesi

  Araç çubuklarını birleştirme
  Araç çubuklarını birleştirme

  • Araç çubuğunu kayan bir panele geçirmek için, araç çubuğunun tutma bölgesini tıklatın ve araç çubuğunu uygulama penceresinin (Windows) veya ekranın (Mac OS) kenarından uzağa sürükleyin.

  • Gruplanmış bir araç çubuğunu ayırmak için araç çubuğunun tutma bölgesini tıklatın ve araç çubuğunu gruptan uzağa sürükleyin. Araç çubuğunu varolan bir grubun dışına sürüklemek yeni bir araç çubuğu oluşturur.

Araç ipuçlarını görüntüleme

Araç İpuçları paneli, değiştirici tuşların seçili tuşlarla nasıl çalıştığını tanımlar.

 1. Araç İpuçları panelini görüntülemek için Pencere > Yardımcı Programlar > Araç İpuçları'nı seçin.

 2. Aracın açıklamasını ve değiştirici tuşlarını ve kısayollarını görüntülemek için araç kutusunda ilgili aracı seçin.

Bağlam menülerini kullanma

Ekranınızın üst kısmında görünen menülerden farklı olarak, bağlam menüleri etkin araç ya da seçimle ilgili komutları görüntüler. Bağlam menülerini, sık kullanılan komutları seçmek için hızlı bir yol olarak kullanabilirsiniz.

 1. İşaretçiyi belgenin, nesnenin ya da panelin üstüne getirin.
 2. Farenin sağ düğmesini tıklatın.
Not:

(Mac OS) İki düğmeli bir fareniz yoksa Control tuşunu basılı tutarak fareyle tıklatıp bağlam menülerini görüntüleyebilirsiniz.

Menüleri özelleştirme

Menü komutlarını gizlemek ve renklendirmek, menü kalabalığını ortadan kaldırmanın ve sık kullandığınız komutları vurgulamanın bir yoludur. Menü komutlarını gizlediğinizde yalnızca menü komutu görüntüden kaldırılır, hiçbir özellik devre dışı bırakılmaz. Menülerin alt tarafında yer alan Tüm Menü Öğelerini Göster komutunu seçerek her istediğinizde gizli komutları görüntüleyebilir ve seçili çalışma alanıyla ilgili menülerin tümünü göstermek için Pencere > Çalışma Alanı > Menüleri Tam Göster'i seçebilirsiniz. Kaydettiğiniz çalışma alanlarına özelleştirmiş menüleri dahil edebilirsiniz.

Ana menüyü, bağlam menülerini ve panel menülerini özelleştirebilirsiniz. Bağlam menüleri bir alanı sağ tıklattığınızda (Windows) ya da Control tuşu basılıyken tıklattığınızda (Mac OS) görünür. Panel menüleri, bir panelin sağ üstündeki simgeyi tıklattığınızda görünür.

Not:

Başlarken gibi farklı bir çalışma alanı seçerseniz bazı menü komutları gizli olur. Menü komutlarını görüntülemek için menünün altındaki Tüm Menü Öğelerini Göster'i ya da Gelişmiş gibi farklı bir çalışma alanı seçin.

Özel menü kümesi oluşturma

 1. Düzenle > Menüler'i seçin.

  Varsayılan menü kümesini düzenleyemezsiniz.

 2. Farklı Kaydet'i tıklatın, menünün adını yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Hangi menülerin özelleştirileceğini belirlemek için Kategori menüsünden Uygulama Menüleri'ni ya da İçerik ve Panel Menüleri'ni seçin.
 4. Alt kategorileri ya da menü komutlarını görüntülemek için menü kategorilerinin sol tarafındaki okları tıklatın. Özelleştirmek istediğiniz her komut için, komutu göstermek ya da gizlemek üzere Görünürlük sütunundaki göz simgesini tıklatın, menüden bir renk seçmek için Renk sütununda Yok'u tıklatın.
 5. Kaydet'i ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Özel menü kümesi seçme

 1. Düzenle > Menüler'i seçin.
 2. Küme menüsünden menüyü seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Özel menü kümesini düzenleme ya da silme

 1. Düzenle > Menüler'i seçin.
 2. Küme menüsünden menü kümesini seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  • Menü kümesini düzenlemek için menü komutlarının görünürlüğünü ya da rengini değiştirin, Kaydet'i tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Menü kümesini silmek için Sil'i, ardından da Evet'i tıklatın. Menü kümesini kaydetmeden değiştirdiyseniz geçerli menü kümesini kaydetmeniz istenecektir. Menü kümesini kaydetmek için Evet'i, değişiklikleri atmak için de Hayır'ı tıklatın.

Gizli menü öğelerini gösterme

 • Pencere > Çalışma Alanı > Menüleri Tam Göster'i seçin. Bu komut, seçili çalışma alanıyla ilgili tüm menüleri açar. Çalışma alanını sıfırlayarak menüleri yeniden gizleyebilirsiniz.
 • Gizli komutlar içeren menünün en alt kısmındaki Tüm Menü Öğelerini Göster'i seçin.
Not:

Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak bir menü adını tıklatmak, menüleri özelleştirerek gizlediğiniz tüm menü komutlarını geçici olarak görüntüler.

Klavye kısayol kümelerini kullanma

InCopy pek çok menü komutu, seçenek, komut dosyası ve kontrol için klavye kısayolları sağlar. Ayrıca kendi klavye kısayollarınızı tanımlayabilirsiniz. Klavye Kısayolları iletişim kutusunu kullanarak yapabilecekleriniz:

 • Kullanmak istediğiniz kümeyi seçin.

 • Mevcut kısayol komutlarını görün.

 • Kısayolların tam listesini oluşturun.

 • Kendi kısayollarınızı ve kısayol kümelerinizi oluşturun.

 • Geçerli kısayolları düzenleyin.

  Klavye Kısayolları iletişim kutusu ayrıca kısayol kullanılabilecek ancak varsayılan kısayol kümesinden kendi kısayolu olmayan tüm komutları listeler.

Etkin kısayol kümesini değiştirme

 1. Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçin.
 2. Küme menüsünden bir kısayol seçin.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Kısayolları görüntüleme

 1. Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçin.
 2. Küme için bir kısayol kümesi seçin.
 3. Ürün Alanı için, görüntülemek istediğiniz komutları içeren alanı seçin.
 4. Komutlar alanından bir komut seçin. Bu kısayol, Geçerli Kısayollar bölümünde görünür.

Kısayolların bir listesini oluşturma

 1. Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçin.
 2. Küme menüsünden bir kısayol seçin.
 3. Kümeyi Göster'i tıklatın.

İlgili kümeye ilişkin tüm mevcut ve tanımlanmamış kısayolları içeren bir metin dosyası açılır.

Yeni bir kısayol kümesi oluşturma

 1. Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçin.
 2. Yeni Küme'yi tıklatın.
 3. Yeni küme için bir ad yazın, Dayalı Olduğu Küme menüsünden bir kısayol kümesi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Kısayol oluşturma ya da yeniden tanımlama

 1. Düzenle > Klavye Kısayolları'nı seçin.
 2. Küme için bir kısayol kümesi seçin veya yeni bir kısayol kümesi oluşturmak için Yeni Küme'yi tıklatın.
  Not:

  Varsayılan kısayol kümesinde değişiklik yapabilirsiniz ancak bu önerilmez. Bunun yerine Varsayılan kısayol kümesinin bir kopyasını düzenleyin.

 3. Ürün Alanı için, tanımlamak ya da yeniden tanımlamak istediğiniz komutu içeren alanı seçin.
 4. Komutlar listesinde, tanımlamak ya da yeniden tanımlamak istediğiniz komutu seçin.
 5. Yeni Kısayol kutusunun içine tıklatın ve yeni klavye kısayolunuzun tuşlarına basın. Bu tuş dizisi başka bir komut için kullanılmaktaysa InCopy o komutu Geçerli Kısayollar altında görüntüler. Orijinal kısayolu değiştirebilir ya da başka bir kısayol deneyebilirsiniz.
  Not:

  Menü komutlarına tek tuşlu kısayollar atadığınızda metin girme işlemi kesintiye uğrayabilir. Tek tuşlu bir kısayola bastığınızda bir ekleme noktası etkinse InCopy o karakteri metne eklemek yerine komutu çalıştırır.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Henüz hiç kısayol oluşturulmamışsa yeni bir kısayol oluşturmak için Ata'yı tıklatın.

  • Komuta başka bir kısayol eklemek için Ata'yı tıklatın.

 7. İletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın ya da iletişim kutusunu açık tutmak için Kaydet'i tıklatın ve başka kısayollar girin.

Benzer konular

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın