Köprüler

Köprü oluşturabilirsiniz; böylece InDesign'da Adobe PDF veya SWF'ye dışa aktardığınızda, izleyen kişi aynı belgede başka konumlara, başka belgelere ya da web sitelerine atlamak için bir bağı tıklatabilir. InCopy'de PDF ya da SWF'ye dışa aktardığınız köprüler etkin değildir.

Kaynak köprü uygulanmış metin, köprü uygulanmış metin çerçevesi ya da köprü uygulanmış grafik çerçevesidir. Hedef URL, dosya, e-posta adresi, sayfa metin bağlantısı veya köprünün atladığı paylaşılan hedeftir. Kaynak yalnızca bir hedefe atlayabilirken aynı hedefe herhangi bir sayıda kaynak atlayabilir.

Kaynak köprü uygulanmış metin veya köprü uygulanmış grafik olabilir. Hedef URL, dosya, e-posta adresi, sayfa, metin bağlantısı veya köprünün atladığı paylaşılan hedeftir. Kaynak yalnızca bir hedefe atlayabilirken aynı hedefe herhangi bir sayıda kaynak atlayabilir.

Not:

Kaynak metnin hedef metinden oluşturulmasını isterseniz köprü ekleme yerine çapraz referans ekleyin. Bkz. Çapraz referanslar.

Köprüler

A. Köprü kaynağı B. Geçerli belgedeki köprülerin listesi C. Köprü durumu simgeleri 

 • Pencere > Etkileşimli > Köprüler'i seçin.
 • Pencere > Köprüler'i seçin.
 • Pencere > Yazım ve Tablolar > Çapraz Referanslar'ı seçin.
 1. Köprüler paneli menüsünden Sırala'yı seçip aşağıdakilerden herhangi birini seçin:

  Manuel Olarak

  Köprüleri belgeye eklendikleri sırayla görüntüler.

  Ada Göre

  Köprüleri alfabetik sırada görüntüler.

  Türe Göre

  Köprüleri benzer türlere ait gruplarda görüntüler.

 1. Köprüler paneli menüsünden Küçük Panel Satırları'nı seçin.

Sayfalara, URL'lere, metin bağlantılarına, e-posta adreslerine ve dosyalara köprü oluşturabilirsiniz. Sayfa ya da metin bağlantısına farklı bir belgeden köprü oluşturursanız dışa aktarılan dosyaların aynı klasörde görüntülendiğinden emin olun.

Not:

Köprüleri göstermek veya gizlemek için Görünüm > Ekler > Köprüleri Göster ya da Köprüleri Gizle'yi seçin.

Not:

InDesign'da Adobe PDF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunda Köprüler seçiliyse, köprüler dışa aktarılan Adobe PDF dosyalarına eklenir. SWF'yi Dışa Aktar iletişim kutusunda Köprüleri İçer seçiliyse, köprüler dışa aktarılan SWF dosyalarına eklenir.

URL'lere köprü oluşturmak için birçok yöntem kullanabilirsiniz. URL belirttiğinizde geçerli İnternet kaynak protokollerini kullanabilirsiniz: http://, file://, ftp:// veya mailto://.

Not:

Bağlantılar için bir karakter stili oluşturmak isteyebilirsiniz. Bağlantılar çoğunlukla altı çizili mavi metin biçimindedir.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin. Örneğin, “Bkz. Adobe web sitesi" metnini seçebilirsiniz.
 2. Köprüler panelinde URL'ye köprü oluşturmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
  • URL metin kutusunda bir URL adı (http://www.adobe.com gibi) yazın veya yapıştırın, sonra da Bağlantılar panelinden Yeni Bağlantı'yı seçin. Bağ menüsünden URL seçip görünüm seçeneklerini belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Belgenizde URL seçiliyse Köprüler paneli menüsünden URL'den Yeni Köprü'yü seçin. Bağlantılar panelinde bağlantıyı çift tıklatın, sonra da Bağla... menüsünden URL seçin, görünüm seçeneklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  • URL menüsünden eklenen önceki bir URL'yi seçin. Köprü görünümü önceki URL'de kullanılanla aynıdır.

  • Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin. Bağ menüsünden URL seçip görünüm seçeneklerini belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Not:

URL bağlantısı dışa aktarılan PDF'te çalışmıyorsa, bağlantının "Paylaşılan Hedef" olması gibi bir sorun olabilir. Bağlantılar panelinde bağlantıyı çift tıklatın, Bağla... menüsünden URL'yi seçin, Paylaşılan Bağlantı Hedefi'ndeki seçimi kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

Dosyaya köprü oluşturduğunuzda dışa aktarılan PDF veya SWF dosyasında köprünün tıklatılması dosyayı doğal uygulamasında açar (.doc dosyaları için Microsoft Word gibi).

Belirttiğiniz dosyanın dışa aktardığınız PDF veya SWF dosyasının açan herkes için kullanılabilmesi gerekir. Örneğin, dışa aktarılan PDF'yi bir çalışma arkadaşınıza gönderiyorsanız, sabit diskinizden çok paylaşılan sunucuda bulunan bir dosyayı belirtin.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Yeni Köprü iletişim kutusundaki Bağ menüsünden Dosya'yı seçin.
 4. Yol için yol adını yazın ya da dosya adını bulmak için klasör düğmesini tıklatıp adı çift tıklatın.
 5. Paylaşılan Bağlantı Hedefi'ni, dosyanın daha sonra kolayca yeniden kullanılması için Bağlantılar panelinde saklanmasını istiyorsanız seçin.
 6. Köprü kaynağı görünümünü belirtip Tamam'ı tıklatın.
 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Yeni Köprü iletişim kutusundaki Bağ menüsünden E-Posta'yı seçin.
 4. Adres için username@company.com gibi bir e-posta adresi yazın.
 5. Konu Satırı için e-posta mesajının konu satırında görüntülenecek metni yazın.
 6. Kolayca hemen kullanılabilmesi amacıyla e-posta mesajının Köprüler panelinde depolanmasını isterseniz Paylaşılan Köprü Hedefi'ni seçin.
 7. Köprü kaynağı görünümünü belirtip Tamam'ı tıklatın.

Önce hedef oluşturmadan bir sayfaya köprü oluşturabilirsiniz. Sayfa hedefi oluşturarak sayfa numarasını ve görünüm ayarını belirtebilirsiniz.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Yeni Köprü iletişim kutusundaki Bağ menüsünden Sayfa'yı seçin.
 4. Belge için, atlamak istediğiniz hedefi içeren belgeyi seçin. Kaydedilmiş olan tüm açık belgeler açılır menüde listelenir. Aradığınız belge açık değilse açılır menüden Gözat'ı seçin, dosyayı bulun ve sonra Aç'ı tıklatın.
 5. Sayfa için, atlamak istediğiniz sayfa numarasını belirtin.
 6. Yakınlaştırma Ayarı için, atlanacak sayfanın görünüm durumunu seçmek üzere şunlardan birini yapın:
  • Köprüyü oluşturduğunuzda etkili olan büyütme düzeyi ve sayfa konumunu görüntülemek için Sabit'i seçin.

  • Mevcut sayfanın görünür kısmını hedef olarak görüntülemek için Görünüme Sığdır'ı seçin.

  • Geçerli sayfayı hedef pencerede görüntülemek için Pencereye Sığdır'ı seçin.

  • Mevcut sayfanın genişliğini ya da yüksekliğini hedef pencerede görüntülemek için Genişliği Sığdır ya da Yüksekliğe Sığdır'ı seçin.

  • Sayfayı, içerdiği metin ve grafikler pencerenin genişliğine sığacak ve (genellikle) kenar boşlukları görüntülenmeyecek şekilde görüntülemek için Görünene Sığdır'ı seçin

  • Hedef penceresini, köprü tıkatıldığında kullanıcının kullanacağı büyütme düzeyinde görüntülemek için Odaklamayı Devral'ı seçin.

 7. Görünüm seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.

Köprü hedefinin oluşturulması yalnızca metin bağlantısına köprü veya çapraz referans oluşturduğunuzda gerekir. Metin bağlantısı bir metin seçimini ya da ekleme noktası konumunu hedefleyebilir. Bundan sonra köprü hedefini belirten köprü ya da çapraz referans oluşturabilirsiniz. Sayfalar ve URL'ler için de köprü hedefleri oluşturabilirsiniz; ancak, bu bağlantılar için hedef gerekmez.

Oluşturduğunuz köprü hedefleri Köprüler panelinde görüntülenmez; köprüleri oluşturduğunuzda ya da düzenlediğinizde görüntülenen iletişim kutusunda görüntülenirler.

 1. Metin bağlantısı oluşturuyorsanız ekleme noktasını yerleştirmek için Yazma aracını kullanın ya da bağlantı olmasını istediğini metin aralığını seçin.

  Ana sayfadaki metin için bağlantı hedefi ayarlayamazsınız.

 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü Hedefi'ni seçin.
 3. Yazım menüsünden Metin Bağlantı Noktası'nı seçin. Bağlantı için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam düğmesini tıklatın:
  • Yazım menüsünden Metin Bağlantı Noktası'nı seçin. Metin bağlantısı için bir ad yazın.

  • Yazım menüsünden Sayfa'yı seçin. Atlamak istediğiniz sayfa numarasını ve Yakınlaştırma Ayarı'nı belirtin. Sayfa için bir ad yazın ya da sayfa numarası ve belirttiğiniz yakınlaştırma ayarı esasında hedefi otomatik olarak adlandırmak için Sayfa Numarasıyla Birlikte Ad'ı seçin.

  • Tür açılır menüsünden URL'yi seçin. Örneğin http://www.adobe.com gibi bir URL yazın ya da yapıştırın. Herhangi bir geçerli Internet kaynak protokolünü kullanabilirsiniz: http://, file://, ftp:// ya da mailto://.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Bağ menüsünden Metin Bağlantı Noktası'nı seçin.
 4. Belge için, atlamak istediğiniz hedefi içeren belgeyi seçin. Kaydedilmiş olan tüm açık belgeler açılır menüde listelenir. Aradığınız belge açık değilse açılır menüden Gözat'ı seçin, dosyayı bulun ve sonra Aç'ı tıklatın.
 5. Metin Bağlantısı menüsünden oluşturduğunuz metin bağlantısı hedefini seçin.
 6. Köprü görünümü seçeneklerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

Köprü oluştururken Bağ menüsünden Paylaşılan Hedef'i seçerseniz adlandırılmış hedefleri belirtebilirsiniz. URL metin kutusunu kullanarak URL eklediğinizde ya da URL, dosya, e-posta adresine köprü oluştururken Paylaşılan Köprü Hedefi'ni seçtiğinizde hedef adlandırılır.

 1. Köprünün kaynağı olmasını istediğiniz metin, çerçeve ya da grafiği seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Yeni Köprü'yü seçin ya da Köprüler panelinin en altındaki Yeni Köprü Oluştur düğmesini tıklatın.
 3. Yeni Köprü iletişim kutusundaki Bağ menüsünden Paylaşılan Hedef'i seçin.
 4. Belge için, atlamak istediğiniz hedefi içeren belgeyi seçin. Kaydedilmiş olan tüm açık belgeler açılır menüde listelenir. Aradığınız belge açık değilse açılır menüden Gözat'ı seçin, dosyayı bulun ve sonra Aç'ı tıklatın.
 5. Ad menüsünden hedef seçin.
 6. Köprü görünümü seçeneklerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

Seçenekler, dışa aktarılan PDF veya SWF dosyasında köprü ya da çapraz referans kaynağının görünümünü saptar. Bu görünüm seçenekleri, Görünüm > Ekler > Köprüleri Göster'i seçtiyseniz InDesign belgesinde de görüntülenir.

Karakter Stili

Köprü kaynağına uygulanacak karakter stilini seçin. Karakter Stili seçeneği ancak çerçeve veya grafik değil de köprü kaynağı için metin seçiliyse kullanılabilir.

Çapraz referans ekliyorsanız, çapraz referans formatını düzenlerken karakter stili ekleyebilirsiniz. Formattaki yapı taşlarına da karakter stilleri ekleyebilirsiniz. Bkz. Çapraz referans formatlarını kullanma.

Tür

Görünür Dikdörtgen veya Görünmez Dikdörtgen'i seçin.

Vurgula

Ters Çevir, Anahat, İç Metin veya Yok'u seçin. Bu seçenekler, PDF veya SWF dosyasında tıklatıldığında köprü ya da çapraz referans kaynağının görünümünü saptar.

Renk

Görünür köprü dikdörtgeni için renk seçin.

Genişlik

Köprü dikdörtgeninin kalınlığını saptamak amacıyla İnce, Orta ya da Kalın'ı seçin.

Stil

Köprü dikdörtgeninin görünümünü saptamak amacıyla Düz Çizgi ya da Kesik Çizgili'yi seçin.

URL'leri ("www.adobe.com" gibi) belgenizde bulabilir ve köprülere dönüştürebilirsiniz.

 1. Köprüler panel menüsünden, URL'leri Köprülere Dönüştür'ü seçin.
 2. Kapsam için, tüm belgedeki URL'leri mi, geçerli öyküdekileri mi yoksa geçerli seçimi mi dönüştürmek istediğinizi belirtin.
 3. Köprüye karakter stili uygulamak için, Karakter Stili menüsünden bir karakter stili seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın ve Bitti düğmesini tıklatın.
  • Sonraki URL'yi bulmak için Bul'u tıklatın.

  • Geçerli URL'yi köprüye dönüştürmek için Dönüştür'ü tıklatın.

  • Tüm URL'leri köprülere dönüştürmek için Tümünü Dönüştür'ü tıklatın.

Köprüleri düzenlemek, silmek, sıfırlamak ya da bulmak için Köprüler panelini kullanın. InCopy'de, ancak düzenleme için öykü seçiliyse köprüler yönetilebilir.

 1. Köprüler panelinde, düzenlemek istediğiniz öğeyi çift tıklatın.
 2. Köprüleri Düzenle iletişim kutusunda köprüleri gerektiği gibi değiştirip Tamam'ı tıklatın.
Not:

Köprüyü URL olarak düzenlemek için köprüyü seçip URL'yi URL metin kutusunda düzenleyin ve Sekme ya da Enter tuşuna bir kez daha basın.

Köprüyü kaldırdığınızda kaynak metin ya da grafik kalır.

 1. Kaldırmak istediğiniz öğe ya da öğeleri Köprüler panelinde seçin ve sonra panelin en altındaki Sil düğmesini tıklatın.

Köprü kaynağının yeniden adlandırılması Köprüler panelinde görüntülenme şeklini değiştirir.

 1. Köprüler panelinde köprüyü seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Köprüyü Yeniden Adlandır'ı seçip yeni bir ad belirtin.
 1. Hedefin göründüğü belgeyi açın.
 2. Köprüler paneli menüsünden Köprü Hedefi Seçenekleri'ni seçin.
 3. Hedef için, düzenlemek istediğiniz hedefin adını seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Düzenle'yi tıklatın ve hedefte gerekli değişiklikleri yapın

  • Hedefi kaldırmak için Sil'i tıklatın.

 5. Hedefleri düzenlemeyi ya da silmeyi tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.
 1. Yeni köprü kaynağı olarak işlev görecek metin aralığını, metin çerçevesini ya da grafik çerçevesini seçin. Örneğin, kaynağa katmak amacıyla ek metin seçmeniz gerekebilir.
 2. Köprüler panelinde köprüyü seçin.
 3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Köprüler paneli menüsünden Köprüyü Sıfırla'yı seçin.

  • Harici belgelere giden köprüleri güncelleştirmek için Köprüler paneli menüsünden Köprüyü Güncelleştir'i seçin.

 • Köprü ya da çapraz referans kaynağını bulmak için, konumunu bulmak istediğiniz öğeyi Köprüler panelinde seçin. Köprüler paneli menüsünden Kaynağa Git'i seçin. Metin ya da çerçeve seçilecektir.
 • Köprü ya da çapraz referans hedefini bulmak için, konumunu bulmak istediğiniz öğeyi Köprüler panelinde seçin. Köprüler paneli menüsünden Hedefe Git'i seçin.

Öğe bir URL hedefiyse, InDesign hedefi görüntülemek için web tarayıcınızı başlatır ya da tarayıcıya geçiş yapar. Öğe bir metin bağlantısı ya da sayfa hedefiyse InDesign o konuma atlar.

InDesign belgesinde, bağlantıları olan bir Microsoft Word dosyası içe aktarıldığında, bağlantı URL'lerinin (http://www.adobe.com gibi) etrafında bir kutu veya çerçeve görebilirsiniz. InDesign belgesi, Word_R0_G0_B255 adlı mavi bir örnek devralır. Belge ayrıca, metnin altını çizen ve mavi rengi uygulayan "Bağlantı" adlı bir karakter stili devralır.

Kutuyu kaldırmak için, Bağlantılar panelinde bağlantıyı çift tıklatın. Görünüm'ün altında, Tür menüsünden Görünmez Kare'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

İçe aktarılan örneği de silmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, örneği başka bir taneyle değiştirebilirsiniz. Bkz. Tek örnek silme.

Not:

Word belgesini InDesign'a yerleştirmeden önce, bu biçimlendirmeyi devralmamak için Word belgesinde URL'lerden bağlantıları kaldırmak isteyebilirsiniz. Word belgelerinize bakın. Diğer bir seçenek de, içe aktarmadan önce InDesign belgenizde "Bağlantı" adlı bir karakter stili oluşturmaktır. Word belgesini içe aktardığınızda, varsayılan olarak aynı adlı InDesign stili kullanılır.

Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?