Çapraz referanslar

Manuel veya referans belge bekliyorsanız, belgenizin bir bölümünden diğerine okuyucuyu yönlendirmek için çapraz referans eklemeniz gerekebilir. Örnek: Daha fazla bilgi için bkz. “Alan Fareleri”, sayfa 249. Başlık stili gibi paragraf stilinden ya da oluşturduğunuz metin bağlantısından türetilmiş çapraz referansı seçebilirsiniz. Yalnızca Sayfa Numarası ya da Tam Paragraf ve Sayfa Numarası gibi çapraz referans formatını da saptayabilirsiniz.

Çapraz referans ekleme

Belgenize çapraz referans eklemek için Köprüler panelini kullanın. Referans alınan metin hedef metindir. Hedef metinden türetilen metin çapraz referans kaynağıdır.

Belgenize çapraz referans eklediğinizde önceden tasarlanmış birçok formatı seçebilir ya da kendi formatınızı oluşturabilirsiniz. Tüm çapraz referans kaynağına ya da çapraz referanstaki metne karakter stili uygulayabilirsiniz. Çapraz referans formatları kitapta senkronize edilebilir.

Çapraz referans kaynak metni düzenlenebilir ve satırlara bölünebilir.

Not:

InDesign'da Adobe PDF Dışa Aktar iletişim kutusunda Bağlantılar seçiliyse, dışa aktarılan Adobe PDF dosyalarına çapraz referanslar dahil edilir. SWF Dışa Aktar iletişim kutusunda Bağlantıları Dahil Et seçiliyse, dışa aktarılan SWF dosyasına çapraz referanslar dahil edilir.

InCopy'de bağımsız belgelerde InDesign'da olduğu gibi çapraz referans oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Çıkışı yapılan öykülerde kaynakta olduğu gibi aynı öyküdeki paragraflara, InDesign belgesi açıksa çıkışı alınan farklı bir öyküdeki paragraflara ya da herhangi bir InDesign belgesinin öykülerindeki metin bağlantılarına çapraz referanslar oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Çapraz referans ekleme

A. Belgede çapraz referans kaynağı B. Seçili hedef paragraf C. Çapraz referans formatı oluşturmak ya da düzenlemek için burayı tıklatın. 

Çapraz referans yerleştirme hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4024_id_tr.

 1. Çapraz referansın eklenmesini istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım > Köprüler ve Çapraz Referanslar > Çapraz Referans Ekle'yi seçin.

  • Pencere > Yazım ve Tablolar > Çapraz Referanslar'ı, ardından da Köprüler paneli menüsünden Çapraz Referans Ekle'yi seçin.

  • Köprüler panelinde Yeni Çapraz Referans Oluştur düğmesini  tıklatın.

 3. Yeni Çapraz Referans iletişim kutusundaki Bağ menüsünden Paragraf veya Metin Bağlantısı'nı seçin.

  Paragraf'ı seçerseniz, belirttiğiniz belgedeki paragraflara çapraz referans oluşturabilirsiniz.

  Metin Bağlantısı'nı seçerseniz, köprü oluşturduğunuz metinlere çapraz referans oluşturabilirsiniz. (Bkz. Köprü hedefi oluşturma.) Metin bağlantısı oluşturma özellikle gerçek hedef paragrafından farklı bir metin kullanmak isterseniz yararlıdır.

 4. Belge için, referans almak istediğiniz hedefin bulunduğu belgeyi seçin. Kaydedilmiş olan tüm açık belgeler açılır menüde listelenir. Aradığınız belge açık değilse Gözat'ı seçip dosyayı bulun ve Aç'ı tıklatın.
 5. Seçimleri daraltmak için soldaki kutuda bir paragraf stili (Başlık1 gibi) tıklatıp referans yapmak istediğiniz paragrafı seçin. (Bunun yerine, Metin Bağlantısı seçiliyse metin bağlantısını da seçebilirsiniz.)
 6. Format menüsünden kullanmak istediğiniz çapraz referans formatını seçin.

  Bu çapraz referans formatlarını düzenleyebilir veya kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz. Bkz. Çapraz referans formatlarını kullanma.

 7. Kaynak köprü görünümünü belirtin. Bkz. Köprü görünüm seçenekleri.
 8. Tamam'ı tıklatın.

Çapraz referans eklediğinizde, hedef paragrafın başında bir metin bağlantı işaretleyicisi görüntülenir. Yazım > Gizli Karakterleri Göster'i seçtiğinizde bu işaretleyicileri görüntüleyebilirsiniz. Bu işaretleyici taşınır ya da silinirse çapraz referans yeniden çözülemez hale gelir.

Çapraz referans formatlarını kullanma

Birçok çapraz referans formatı varsayılan olarak Yeni Çapraz Referans iletişim kutusunda görüntülenir. Bu çapraz referans formatlarını düzenleyebilir, silebilir ya da kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz.

Not:

Belgenizdeki çapraz referans formatlarını sildiyseniz ya da düzenlediyseniz ve bunları varsayılan formatlara döndürmek istiyorsanız panel menüsünden Çapraz Referans Formatlarını Yükle'yi ve düzenlenmemiş formatlı bir belgeyi seçin. Kitaptaki çapraz referans formatlarını da senkronize edebilirsiniz.

Çapraz referans formatlarını düzenleme hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4024_id_tr.

Çapraz referans formatlarını oluştur veya düzenle

Diğer hazır ayarlardan farklı olarak çapraz referans formatları düzenlenebilir veya silinebilir. Çapraz referans formatı düzenlediğinizde bu formatı kullanan çapraz referanslar otomatik olarak güncelleştirilir.

InCopy'de çapraz referans formatlarını ancak tek tek belgelerde oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz. Atama dosyalarında çapraz referans formatları InDesign belgesi tarafından saptanır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Köprüler paneli menüsünden Çapraz Referans Formatlarını Tanımla'yı seçin.

  • Çapraz referans oluştururken veya düzenlerken Çapraz Referans Formatları Oluştur veya Düzenle düğmesini  tıklatın.

 2. Çapraz Referans Formatları iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Format düzenlemek için soldan formatı seçin.

  • Format oluşturmak için yeni formatın temelini oluşturacak formatı seçip Format Oluştur düğmesini  tıklatın. Böylece seçili formatın bir kopyası oluşturulur.

 3. Ad için, format adını belirtin.
 4. Tanım metin kutusunda gerektiği gibi metin ekleyin veya kaldırın. Menüden yapı taşları eklemek için Yapı Taşı simgesini tıklatın. Tireleri, boşlukları, tırnak işaretlerini ve diğer özel karakterleri seçmek için Özel Karakterler simgesini  tıklatın.
 5. Tüm çapraz referansa karakter stili uygulamak için Çapraz Referans Karakter Stili'ni seçip menüden karakter stili seçin ya da oluşturun.

  Çapraz referanstaki metne karakter stilini uygulamak için karakter stili yapı taşını da kullanabilirsiniz.

 6. Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i tıklatın. Bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

Çapraz referans yapı taşları

Yapı taşı

Yapılan

Örnek

Sayfa Numarası

Sayfa numarası ekler.

sayfa <pageNum/>

sayfa 23

Paragraf Numarası

Numaralı listeye olan çapraz referansta paragraf numarasını ekler.

Bkz. <paraNum/>

Bkz. 1

Bu örnekte, “1. Hayvanlar" paragrafından yalnızca “1” kullanılmıştır.

Paragraf Metni

Numaralı listeye olan çapraz referansta paragraf numarası olmadan paragraf metni ekler.

Bkz. “<paraText/>”

Bkz. “Hayvanlar”

Bu örnekte, “1. Hayvanlar" paragrafından yalnızca “Hayvanlar” kullanılmıştır.

Tam Paragraf

Paragraf numarasının ve paragraf metnini bulunduğu tüm paragrafı ekler.

Bkz. “<fullPara/>”

Bkz. “1. Hayvanlar”

Kısmi Paragraf

İki nokta üst üste ya da uzun tire gibi belirtilen bölücüye kadar paragrafın ilk parçasına çapraz referans yapmanızı sağlar.

Bkz. <fullPara delim=”:” includeDelim=”false”/>

Bkz. Bölüm 7

Bu örnekte, “Bölüm 7: Köpekler ve Kediler” başlığının yalnızca “Bölüm 7” kısmı kullanılmıştır.

Bölücüyü belirtip (bu örnekte :) bölücünün kaynak çapraz referansta dışlanacağını (“false” veya “0”) veya ekleneceğini (“true” veya “1”) belirtin.

Bkz. Kısmi paragraflara çapraz referans oluşturma.

Metin Bağlantısı Adı

Metin bağlantısı adı ekler. Köprüler menüsünden Yeni Köprü Hedefi'ni seçerek metin bağlantıları oluşturabilirsiniz.

Bkz. <txtAnchrName/>

Bkz. Şekil 1

Bölüm Numarası

Bölüm numarası ekler.

bölüm <chapNum/>

bölüm 3

Dosya Adı

Hedef belgenin dosya adını ekler.

- <fileName/>

- newsletter.indd

Karakter Stili

Çapraz referanstaki metne karakter stili uygular.

Bkz. <cs name=”bold”><fullPara/></cs>, sayfa <pageNum>

Bkz. Hayvanlar, sayfa 23.

Karakter stil adını belirtip <cs name=””> ve </cs> etiketleri arasında karakter stilini uygulamak istediğiniz metni ekleyin.

Bkz. Çapraz referansta karakter stili uygulama.

Kısmi paragraflara çapraz referans oluşturma

Paragrafın yalnızca ilk parçasına eklenmesi için çapraz referans formatları tasarlayabilirsiniz. Örneğin, belgenizde “Bölüm 7—Antalya'ya karşı İzmir” gibi başlıklar varsa yalnızca “Bölüm 7” ile ilgili çapraz referans oluşturabilirsiniz.

Kısmi paragrafa çapraz referans

A. Çapraz referans kaynağı uzun tireyle (^_) biter B. “false” uzun tireyi kaynaktan dışlar 

Kısmi Paragraf yapı taşı eklediğinizde iki şey yapmanız gerekir. Önce bölücüyü tırnak işaretleri içinde belirtin. Bölücü paragrafı bitiren karakterdir. Yaygın bölücüler arasında iki nokta üst üste (Bölüm 7: Antalya), nokta (Bölüm 7. Antalya) ve uzun tire (Bölüm 7—Antalya) sayılabilir. Uzun tire(^_), uzun boşluk (^m) ve madde işareti karakterleri (^8) gibi özel karakterler eklemek isterseniz Özel karakterler simgesini tıklattığınızda görüntülenen menüden bir seçenek belirleyin.

Sonra da, bölücü karakterin dışlanacağını (Bölüm 7) veya ekleneceğini (Bölüm 7—) belirtin. Bölücüyü dışlamak için includeDelim=”false”, eklemek için de includeDelim=”true” kullanın. Sırasıyla, “false” veya “true” yerine “0” veya “1” de kullanabilirsiniz.

Çapraz referansta karakter stili uygulama

Çapraz referanstaki metnin bir kısmını vurgulamak isterseniz Karakter Stili yapı taşını kullanabilirsiniz. Bu yapı taşı iki etiketten oluşur. <cs name=”stil_adı”> etiketi hangi stilin uygulandığını belirtirken </cs> etiketi de karakter stilini bitirir. Bu etiketler arasındaki metin veya yapı taşları belirtilen stilde formatlanır.

Çapraz referansın bir kısmına karakter stili uygulama

A. Bu etiket “Kırmızı” karakter stilini uygular. B. Bu etiket karakter stili formatlamasını sonlandırır. C. “Kalın” adlı karakter stili çapraz referans kaynağının kalanına uygulanır. 

 1. Kullanmak istediğiniz karakter stilini oluşturun.
 2. Çapraz Referans Formatları iletişim kutusunda uygulamak istediğiniz formatı oluşturun veya düzenleyin.
 3. Tanım altında, karakter stilini uygulamak istediğiniz metni ve yapı taşlarını seçin.
 4. Tanım listesinin sağındaki menüden Karakter Stili'ni seçin.
 5. Karakter stili adını tırnak içinde tam da Karakter Stilleri panelinde görüntülendiği biçimde yazın.

  Stil adları büyük/küçük harf duyarlıdır. Karakter stili gruptaysa, karakter stilinin önüne, iki nokta üst üste işaretinin izlediği grup adını yazın (örneğin, Stil Grubu 1: Kırmızı).

 6. Formatı kaydetmek için Kaydet'i, ardından da Tamam'ı tıklatın.

Çapraz referans formatlarını yükleme (içe aktarma)

Çapraz referans formatlarını başka bir belgeden yüklediğinizde gelen formatlar aynı adı paylaşan varolan formatların yerine geçer.

InCopy'de çapraz referans formatlarını ancak tek tek belgelerde içe aktarabilirsiniz. InCopy belgesinden InDesign belgesine format içe aktaramazsınız. Öykü girişi yapıldığında InCopy'deki yeni ya da değiştirilmiş format InDesign belgesindeki formatla çakışırsa InDesign formatının önceliği vardır.

 1. Köprüler paneli menüsünden Çapraz Referans Formatlarını Yükle'yi seçin.
 2. İçe aktarmak istediğiniz çapraz referans formatlarının bulunduğu belgeyi çift tıklatın.

Kitap senkronize ederek de belgelerde çapraz referans formatlarını paylaşabilirsiniz.

Çapraz referans formatlarını silme

Belgedeki çapraz referanslara uygulanmış çapraz referans formatlarını silemezsiniz.

 1. Çapraz Referans Formatları iletişim kutusunda silmek istediğiniz formatı seçin.
 2. Formatı Sil düğmesini  tıklatın.

Çapraz referansları yönetme

Çapraz referans eklediğinizde, Köprüler panelinde çapraz referans durumu belirtilir. Örneğin, simgeler hedef metnin çalışma alanında mı, ana sayfada mı , gizli katmanda mı , taşan metinde mi  yoksa gizli metinde mi  görüntüleneceğini belirtir. Bu gibi hedef alanlara bağlanan çapraz referanslar çözümlenmemiştir. Panel, hedef paragrafın düzenlenmiş mi (güncel değil olarak da bilinir), yoksa eksik mi olduğunu da bilmenizi sağlar. Hedef metin, hedef metin ya da hedef metnin yer aldığı dosya bulunamazsa eksiktir. Araç ipucu açıklamasını görüntülemek için fare işaretçisini simgeler üzerinde tutun.

InCopy'de, ancak düzenleme için öykü seçiliyse çapraz referanslar yönetilebilir.

Çapraz referansları güncelleştirme

Güncelleştirme simgesi çapraz referans hedef metninin değiştiğini ya da çapraz referans kaynak metninin düzenlendiğini belirtir. Bu çapraz referansları kolayca güncelleştirebilirsiniz. Hedef farklı bir sayfaya taşınırsa çapraz referans da otomatik olarak güncelleşir.

Çapraz referansı güncelleştirdiğinizde kaynak dosyada yaptığınız değişiklikler kaldırılır.

Yazdırılırken ya da çıktısı alınırken çapraz referanslar güncel değilse veya yeniden çözümlenmemişse size bildirilir.

Not:

Çapraz referanslar güncel olmadığında veya yeniden çözümlenmediğinde bilgi almak için Ön Kontrol panelini de kullanın. Bir profil tanımlarken Metin bölümünde Çapraz Referanslar'ı seçin.

 1. Bir veya daha fazla güncel olmayan çapraz referans seçin. Tüm çapraz referansları güncelleştirmek için hiçbirinin seçili olmadığından emin olun.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Köprüler panelinde Çapraz Referansları Güncelleştir düğmesini  tıklatın.

  • Köprüler paneli menüsünden Çapraz Referansları Güncelleştir'i seçin.

  • Yazım > Köprüler ve Çapraz Referanslar > Çapraz Referansları Güncelleştir'i seçin.

Kitaptaki tüm çapraz referansları güncelleştirmek için kitap paneli menüsünden Tüm Çapraz Referansları Güncelleştir'i seçin. Çözümlenmeden kalan çapraz referans varsa size bildirilir.

Eksik hedef metin farklı bir belgeye taşınırsa ya da hedef metnin bulunduğu belge yeniden adlandırılırsa çapraz referansı yeniden bağlayabilirsiniz. Yeniden bağladığınızda kaynak çapraz referansta yaptığınız değişiklikler kaldırılır.

 1. Köprüler panelinin Çapraz Referanslar kısmında, yeniden bağlamak istediğiniz çapraz referansı seçin.
 2. Köprüler paneli menüsünden Çapraz Referansı Yeniden Bağla'yı seçin.
 3. Hedef metnin göründüğü belgeyi bulup Aç'ı tıklatın.

Bu belgede başka bir hedef metin görünürse yeni çapraz referansları yeniden bağlayabilirsiniz.

Çapraz referans düzenleme

Kaynak çapraz referansın görünümünü değiştirmek ya da farklı bir format belirtmek için çapraz referansı düzenleyebilirsiniz. Farklı belgeye bağlanan çapraz referansı düzenlemek için belge otomatik olarak açılır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım > Köprüler ve Çapraz Referanslar > Çapraz Referans Seçenekleri'ni seçin.

  • Köprüler panelinin Çapraz Referanslar kısmında, düzenlemek istediğiniz çapraz referansı çift tıklatın.

  • Çapraz referansı seçin ve Çapraz Referans paneli menüsünden Çapraz Referans Seçenekleri'ni seçin.

 2. Çapraz referansı düzenleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Çapraz referansı silme

Çapraz referansı sildiğinizde kaynak çapraz referans metne dönüşür.

 1. Köprüler panelinin Çapraz Referanslar kısmında, silmek istediğiniz çapraz referansı veya çapraz referansları seçin.
 2. Sil simgesini tıklatın veya Yapı bölmesi menüsünden Köprüyü/Çapraz Referansı Sil'i seçin.
 3. Onaylamak için Evet'i tıklatın.

Ayrıca, çapraz referansı tamamen kaldırmak için çapraz referans kaynağını seçip silebilirsiniz.

Çapraz referans kaynak metnini düzenleme

Çapraz referans kaynak metnini düzenleyebilirsiniz. Çapraz referans kaynak metnini düzenlemenin avantajı kopyayı sığdırma ya da başka değişiklikler yapma amacıyla gerektiğinde izlemeyi ya da sözcük aralığını değiştirebilmenizdir. Dezavantajıysa, çapraz referansı güncelleştirdiğinizde ya da yeniden bağladığınızda yerel formatlama değişikliklerinin de kaldırılmasıdır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?