Karakter aralığı ve izleme

Karakter aralığı ve izleme hakkında

Karakter Aralığı, belirli karakter çiftleri arasındaki boşluğa ekleme veya çıkartma yapılması işlemidir. İzleme, bir metin bloğunu genişletme ya da daraltmadır.

Not:

Karakter aralığı ve izleme değerleri Japonca metni etkiler ama normalde bu seçenekler Latince karakterler arasındaki "aki"yi ayarlamakta kullanılır.

Karakter aralığı türleri

Yazıdaki karakter aralığını, metrik karakter aralığı veya görsel karakter aralığı kullanarak otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Metrik karakter aralığı çoğu fontun içerdiği karakter aralığı çiftlerini kullanır. Aralık çiftleri, belirli harf çiftlerinin aralığı hakkında bilgi içerir. Bu çiftlerden bazıları şunlardır LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya ve Yo.

InCopy içe metin aktardığınızda veya metin yazdığınızda belirli çiftlere otomatik karakter aralığı uygulanması için varsayılan olarak metrik karakter aralığını kullanır. Metrik karakter aralığını devre dışı bırakmak için "0" değerini seçin.

Görsel karakter aralığı, birbirini izleyen karakterler arasındaki boşluğu, karakterlerin şekillerine göre ayarlar. Bazı fontlar sabit karakter aralığı çifti için spesifikasyonları içerir. Ancak, bir font minimum yerleşik karakter aralığı bilgisi içeriyor veya hiç içermiyorsa ya da bir satırdaki bir veya birden çok sözcükte farklı iki yazı tipi veya boyutu kullanırsanız, görsel karakter aralığı seçeneğini kullanmak isteyebilirsiniz.

Optik karakter aralığı, birbirini izleyen karakterler arasındaki boşluğu karakterlerin şekillerine göre ayarlar ve Latin gliflerle kullanım için optimize edilmiştir. Bazı fontlar sabit karakter aralığı çifti için spesifikasyonları içerir. Ancak, bir font minimum yerleşik karakter aralığı bilgisi içeriyor veya hiç içermiyorsa ya da bir satırdaki bir veya birden çok sözcükte farklı iki yazı tipi veya boyutu kullanırsanız belgenizdeki Latin metinlere yönelik görsel karakter aralığı seçeneğini kullanmak isteyebilirsiniz.

Before applying the optical kerning option to the “W” and “a” pair (top), and after (bottom)

İki harf arasındaki boşluğu ayarlamakta ideal olan manuel karakter aralığı özelliğini de kullanabilirsiniz. İzleme ve manuel karakter aralığı kümülatiftir; dolayısıyla önce tek tek harf çiftlerini ayarlayabilir, sonra da harf çiftlerinin göreli karakter aralığını bozmaksızın bir metin bloğunu sıkıştırabilir veya gevşetebilirsiniz.

Sözcük karakter aralığı, Yaslama iletişim kutusundaki Sözcük Aralığı ile aynı değildir; sözcük karakter aralığı yalnızca belli bir sözcüğün ilk karakteri ve o karakterden önce gelen sözcük aralığı arasındaki karakter aralığı değerini değiştirir.

Kerning and tracking

A. Original B. Kerning applied between “W” and “a” C. Tracking applied 

Karakter aralığını ve izlemeyi ölçme

Seçili metne karakter aralığı, izleme ya da her ikisini uygulayabilirsiniz. İzleme de karakter aralığı da mevcut yazı boyutuna göreli olan bir ölçü birimi olan 1/1000 em cinsinden ölçülür. 6 puntoluk bir fontta 1 em, 6 puntodur; 10 puntoluk fontta 1 em, 10 puntodur. Karakter aralığı ve izleme, mevcut yazı boyutuyla tam olarak orantılıdır.

İzleme ve manuel karakter aralığı kümülatiftir; dolayısıyla önce tek tek harf çiftlerini ayarlayabilir, sonra da harf çiftlerinin göreli karakter aralığını bozmaksızın bir metin bloğunu sıkıştırabilir veya gevşetebilirsiniz.

InCopy, ekleme noktasını iki harf arasına yerleştirmek için tıklattığınızda karakter aralığı değerlerini Karakter panelinde ve Kontrol panelinde görüntüler. Metrik ve görsel karakter aralığı değerleri (ya da tanımlı karakter aralığı çiftleri) parantez içinde görüntülenir. Aynı şekilde, bir sözcüğü veya metnin belirli bir bölümünü seçerseniz InCopy Karakter panelinde ve Kontrol panelinde izleme değerlerini görüntüler.

Metne karakter aralığı uygulama

İki otomatik karakter aralığı türünden birini uygularsınız: metrik karakter aralığı ya da görsel karakter aralığı veya harfler arasındaki aralığı elle ayarlayabilirsiniz.

Metrik karakter aralığını kullanma

 1. Metin ekleme noktasını karakter aralığı uygulamak istediğiniz karakterlerin arasına yerleştirin ya da metin seçin.
 2. Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde Karakter Aralığı  menüsünden Metrik'i seçin.
 3. Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde Karakter Aralığı menüsünden Metrik veya Metrik (Sadece Latin) öğesini seçin.
Not:

Metrik, eşleşen karakter aralığı bilgisi içermeyen fontlara uygulanırsa (bazı Japonca OpenType fontları da dahil) her bir karakterin boşluğu "0" olarak ayarlanır ve karakter sıkıştırma gerçekleşmez.

Seçili metin için bir fontun yerleşik karakter aralığı bilgilerinin kullanılmasını önlemek için Karakter Aralığı  menüsünden "0" değerini seçin.

Not:

Varsayılan ayar Metrik (Sadece Latin) seçeneğidir. Metrik (Sadece Latin), Latin OpenType fontlarına uygulandığında karakter aralığı Metrik seçildiğindeki gibi olur. Metrik (Sadece Latin), CJK OpenType fontlarına uygulandığında sadece Latin karakterlerine, Metrik ayarlanmış gibi karakter aralığı eşleri uygulanır. CJK karakterlerine "0" değeri seçilmiş gibi karakter aralığı uygulanır. Bu nedenle, karakter aralığı eşleştirmeyi kapatmak için "0" değerini seçin.

Not:

Bir Japonca OpenType fontunda font metriği karakter aralığı kullanmak istediğinizde Kontrol paneli menüsünden OpenType > Orantılı Metriği Kullan seçeneğini belirlemeniz önerilir. Böylelikle gereksiz manuel karakter aralığı yapılandırmalarından kaçınmış olursunuz.

Görsel karakter aralığını kullanma

 1. Metin ekleme noktasını karakter aralığı uygulamak istediğiniz karakterlerin arasına yerleştirin ya da karakter aralığı uygulamak istediğiniz metni seçin.
 2. Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde Karakter Aralığı  menüsünden Görsel'i seçin.
Not:

Optik Karakter Aralığı, Latin karakter formları temel alınarak tasarlanmıştır. Bu özelliği CJK fontlarıyla kullanabilirsiniz ancak işlemin sonucunu her zaman kontrol etmelisiniz.

Karakter aralığını elle ayarlama

 1. Yazım aracını  kullanarak iki karakter arasına ekleme noktası yerleştirmek için tıklatın.
  Not:

  Metin aralığı seçiliyse, metnin karakter aralığını elle ayarlayamazsınız (yalnızca Metrik, Görsel ya da 0 değerini seçebilirsiniz). Onun yerine izlemeyi kullanın.

  Not:

  Metin aralığı seçiliyse metnin karakter aralığını elle ayarlayamazsınız (yalnızca Metrik, Metrik (Sadece Latin), Görsel ya da 0 değerini seçebilirsiniz). Onun yerine izlemeyi kullanın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde Karakter Aralığı menüsünde sayısal bir değer yazın ya da seçin.

  • İki karakter arasındaki karakter aralığını azaltmak veya artırmak için Alt+Sola/Sağa Ok (Windows) veya Option+Sola/Sağa Ok (Mac OS) tuşlarına basın.

Sözcük karakter aralığı ayarı, Birim ve Artım Tercihleri iletişim kutusundaki Karakter Aralığı değeriyle aynıdır. Kısayola basıp, Ctrl ya da Command tuşunu da basılı tuttuğunuzda, karakter aralığı miktarı Karakter Aralığı tercihi değerinin 5 katı olur.

Varsayılan karakter aralığı artış değerini değiştirme

 1. Tercihler iletişim kutusunun Birimler ve Artımlar bölümünde Karakter Aralığı seçeneği için yeni bir değer yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Seçili metin için karakter aralığını kapatma

 1. Metni seçin.
 2. Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde, Karakter Aralığı menüsünde 0 yazın ya da seçin.

Karakter aralığını ve izlemeyi sıfırlamak için Alt+Ctrl+Q (Windows) ya da Option+Command+Q (Mac OS) tuşlarına da basabilirsiniz. Bunu yaptığınızda karakter aralığı, daha önce hangi karakter aralığı seçeneği uygulanmış olursa olsun, Metrik olarak ayarlanır.

İzlemeyi ayarlama

 1. Karakter aralığı seçin.
 2. Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde İzleme için sayısal bir değer yazın ya da seçin.

Özel karakter aralığı ve izleme içeren metni vurgulama

Bazı durumlarda özel izleme ve karakter aralığı bulunan metinleri belirlemek isteyebilirsiniz. Özel İzleme/Karakter Aralığı tercihler seçeneğini belirlerseniz, özel izleme ya da karakter aralığı bulunan metnin üzerinde yeşil vurgu görünür.

 1. Düzenle > Tercihler > Kompozisyon (Windows) veya InCopy > Tercihler > Kompozisyon'u (Mac OS) seçin.
 2. Özel İzleme/Karakter Aralığı'nı seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Sözcükler arasındaki karakter aralığını ayarlama

 1. Yazım aracıyla  bir metin aralığı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sözcüklerin arasına boşluk eklemek için Alt+Ctrl+\ (Windows) ya da Option+Command+\ (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Sözcüklerin arasından boşluk çıkarmak için Alt+Ctrl+Geri (Windows) ya da Option+Command+Delete (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Karakter aralığı ayarını 5'le çarpmak için klavye kısayoluna basarken Shift tuşunu basılı tutun.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın