Kaydetme ve dışa aktarma

Belgeleri kaydetme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir belgeyi aynı adla kaydetmek için Dosya > İçeriği Kaydet'i seçin.

  • Belgeyi yeni bir adla kaydetmek için Dosya > İçeriği Farklı Kaydet'i seçin, bir konum ve dosya adı belirleyin ve Kaydet'i tıklatın. Yeni adlandırılan belge etkin belge olur.

  • Öykünün ya da grafiğin bir kopyasını yeni bir belge adıyla kaydetmek için Dosya > İçerik Kopyasını Kaydet'i seçin, bir konum ve dosya adı belirleyin ve Kaydet'i tıklatın. Kaydedilen kopya etkin belge olmaz.

  • Belgenin bir kopyasını şablon olarak kaydetmek için Dosya > İçeriği Farklı Kaydet'i seçin, bir konum ve dosya adı belirleyin, sonra Kayıt Türü'nden InCopy Şablonu'nu (Windows) veya Format'tan (Mac OS) InCopy Şablonu'nu seçin.

  • Belgedeki tüm öyküleri kaydetmek için Dosya > Tüm İçeriği Kaydet'i seçin.

  • Belgenin bir kopyasını metin formatında kaydetmek için Dosya > İçeriği Farklı Kaydet'i seçin, bir konum ve dosya adı belirleyin, sonra Kayıt Türü'nden (Windows) veya Format'tan (Mac OS) Salt Metin ya da Zengin Metin Formatı'nı seçin.

Not:

Yönetilen (bağlı) bir belgeyi kaydetmek InDesign dosyasındaki bağı güncelleştirmez. Öyküyü dosya sisteminde güncelleştirmek için iş akışı sistemi belgelerinizde anlatılan süreci izleyin veya sistem yöneticinizden daha fazla bilgi isteyin.

Önizlemeleri kaydedilen belgelere dahil etme

Belgelerin ve şablonların minik resim önizlemeleri, bu dosyaların Adobe Bridge ve Adobe Mini Bridge'de kolayca tanınmasını sağlar. Belge veya şablonu kaydettiğinizde bir önizleme oluşturulur. Belge önizlemesi sadece ilk formanın JPEG görüntüsünü içerir; şablon önizlemesi şablondaki her sayfanın JPEG görüntüsünü içerir. Önizlemenin boyutunu ve sayfa sayısını ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Örneğin, Çok Büyük 1024x1024 seçeneği, dosyayı açmadan sayfanın içeriğini yüksek çözünürlükte hızlıca tarayabilmenizi sağlar.

Seçeneği Tercihler'de veya Farklı Kaydet iletişim kutusunda etkinleştirebilirsiniz. Önizlemeler hem dosya boyutunu hem de belgeyi kaydetme süresini artırdığından, Farklı Kaydet iletişim kutusunu kullanarak seçeneği duruma göre etkinleştirmeyi tercih edebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belgeyi her kaydettiğinizde bir önizleme görüntüsü eklemek için Düzenle > Tercihler > Dosya İşleme (Windows) veya InCopy > Tercihler > Dosya İşleme'yi (Mac OS) seçin.

  • Belirli bir belge için önizleme eklemek üzere Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

  • Belirli bir belge için önizleme eklemek üzere Dosya > İçeriği Farklı Kaydet'i seçin.

 2. Önizleme Görüntülerini Daima Belgelerle Kaydet'i seçin.
 3. Önizlemeyi Tercihler iletişim kutusunu kullanarak ayarlıyorsanız, Sayfalar menüsünden önizleme sayfalarının sayısını seçin ve Önizleme Boyutu menüsünden bir seçenek belirleyin.
  Not:

  Farklı Kaydet iletişim kutusunda önizleme seçeneği belirlendiğinde, Tercihler iletişim kutusundaki seçenek de belirlenir ve varsayılan Sayfalar ve Önizleme Boyutu ayarları kullanılır.

InCopy dosya türleri

InCopy'de birkaç değişik dosya türüyle çalışabilirsiniz.

InCopy içerik dosyaları (.icml)

Bu, InDesign'dan öykü veya grafik aktarılırken ve InCopy'de yeni dosyaları oluşturur veya kaydederken varsayılan dosya türüdür. Bu dosya türü Dışa Aktan ya da Farklı Kaydet iletişim kutusunda InCopy Belgesi olarak görünür.

InCopy CS3 Takas dosyaları (.incx)

Bu, InCopy CS3 ve öncesinde kullanılan eski bir dosya türüdür.

Atama dosyaları (.icma)

Bu dosyalar InDesign belgesinin bir alt kümesidir. İçerik ve stilleri, bunun yanında da InDesign'daki ana sayfa geometrisini gösterirler. Atama dosyaları görsel olarak değişik düzeyde aslına uygun olabilir (tel kafes, atanmış çift sayfa veya tüm yayılımlar). InDesign kullanıcısı bu seçenekleri atama dosyasını yaratırken belirler. Yalnızca InDesign kullanıcıları atama dosyası yaratabilir; InCopy kullanıcıları atama dosyalarını açabilir.

InCopy CS3 için kullanılan eski atama dosyaları için .inca uzantısı kullanılır.

Atama paket dosyaları (.icap)

Bu dosyalar dağıtmak amacıyla InDesign'da sıkıştırılmış atama dosyalarıdır. Atama paketlerinde atama dosyası, atanan öykü dosyaları ve varsa bağlı görüntüler bulunur.

Eski InCopy CS3 atama paketleri için .incp uzantısı kullanılır.

Şablon dosyaları (.icmt)

Şablonlar bağımsız belgeler için yararlı başlangıç noktalarıdır çünkü bunları sayfa büyüklüğü boyutları, metin alanı boyutları, stiller (paragraf ve karakter), XML etiketleri, renk örnekleri, önceden etiketli örnek içerik vb. gibi öğelerle hazır hale getirebilirsiniz. Şablon dosyaları "Başlıksız" belgeler olarak açılır ve içerik ve stil gösterir, ancak sayfa geometrisi (InDesign belgesinin mizanpaj bilgileri) olmaz. Bu dosya türü Farklı Kaydet iletişim kutusunda InCopy Şablonu olarak görünür.

InDesign dosyaları (.indd)

Bu dosya InCopy'de görüntülendiğinde InDesign belgesini aslına tam uygun olarak; içerik, stiller ve tüm sayfa öğelerinin mizanpajıyla birlikte gösterir. InCopy kullanıcıları yalnızca InDesign kullanıcılarının kendilerine sunduğu içerik öğelerini düzenleyebilir. Diğer öğeler görülebilir ancak düzenlenemez.

Not:

Microsoft Word, RTF ve txt dosyaları gibi birkaç tür metin dosyasını doğrudan InCopy'de açabilirsiniz. Bunu yaptığınızda o dosya türünün içe aktarma seçenekleri belirir.

InCopy belgelerini dışa aktarma

InCopy belgesinin tamamını veya bir kısmını farklı bir dosya formatına aktarabilirsiniz. Çoğu durumda bir InCopy belgesindeki bileşenler (örneğin metin çerçeveleri ve grafikler) ayrı bir dosyaya aktarılır. İstisna, bir InCopy belgesini Adobe PDF'ye aktarmaktır; bu, bir belgedeki tüm metin ve grafikleri tek bir PDF dosyasına kopyalar.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metin dışa aktarmak için Yazım aracı  ile metni tıklatın.

  • Grafiği dışa aktarmak için Konumlandırma  aracıyla grafiği tıklatın.

 2. Dosya > Dışa aktar'ı seçin.
 3. Dışa aktarılan içerik için bir ad ve konum belirtin, sonra Kayıt Türü altında formatı seçin.

  XML formatı listede yalnızca belgeye XML etiketleri eklenmişse görünür. Metin dışa aktarıyor ve sözcük işlemci uygulamanızı listede görmüyorsanız, metni Rich Text Format gibi uygulamanın içe aktarabileceği bir formatta dışa aktarmanız gerekebilir. Sözcük işlemciniz InCopy dışa aktarma formatlarından hiçbirini desteklemiyorsa, Salt Metin (ASCII) formatı kullanın.

  Not:

  ASCII formatta dışa aktarmak metinden tüm karakter niteliklerini kaldırır. Tüm formatlamayı korumak InCopy Etiketli Metni dışa aktarma filtresini kullanın.

 4. İçeriği seçtiğiniz formatta dışa aktarmak için Kaydet'i tıklatın.

InCopy öykülerini yeniden adlandırma

Bir öykü InDesign'dan dışa aktarıldığında, öyküye .icml uzantısıyla bir belge dosya adı verilir. InCopy otomatik olarak bu dosya adını InDesign uygulamasındaki Atamalar panelinde ve öykü ayırma çubuğunda görüntülenen öykü adı olarak kullanır. Dosya adından farklı olarak öykü adı dosyaya gömülüdür.

 1. Öykü adını elle değiştirmek için InCopy'de bir öykü dosyası açın.
 2. Dosya > İçerik Dosyası Bilgisi'ni seçin.
 3. Açıklama sekmesinin seçili olmasını sağlayıp Belge Başlığı için yeni bir ad yazın.
Not:

Sisteminizin iş akışı süreçlerine bağlı olarak bir yöneticinin öykü adını sizin için değiştirmesi gerekebilir. Öyküyü aşağıdaki adımları izleyerek yeniden adlandıramıyorsanız, iş akışı yöneticinizle konuşun.

Öykü adını Atamalar panelinde öykü teslim alındığında da değiştirebilirsiniz. Ancak, dosya adı diskte değişmez.

İçeriği Buzzword'e dışa aktarma

Buzzword, kullanıcıların bir web sunucusunda metin oluşturmasına ve saklamasına olanak sağlayan web tabanlı bir metin düzenleyicidir. Bir öyküyü Buzzword'a dışa aktardığınızda, Buzzword sunucusunda bir metin dosyası oluşturursunuz.

 1. Metni seçin veya dışa aktarmak istediğiniz öykünün bir parçası olan bir metin çerçevesine ekleme noktası yerleştirin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • InDesign uygulamasında Dosya > Şunun için Dışa Aktar > Buzzword'u seçin.

  • InCopy uygulamasında Dosya > Buzzword'e Dışa Aktar'ı seçin.

 3. Daha önce CS Live oturumu açmadıysanız, Oturum Aç'ı tıklatın, e-posta adresinizi ve şifrenizi belirtin ve ardından Oturum Aç'ı tıklatın.

 4. Öyküyü Buzzword için Dışa Aktar iletişim kutusunda, oluşturulacak Buzzword belgesinin adını belirtin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Buzzword belgesi Acrobat.com'da açılır. Ardından, belgeyi farklı bir çalışma alanına taşıyabilir ve başka insanlarla paylaşabilirsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?