Metin ekleme

Metin ekleme

Yazarak, yapıştırarak veya başka bir dosyadan aktararak metin ekleyebilirsiniz. Genel olarak InCopy'de metinle çalışmak için standart sözcük işlem tekniklerini kullanırsınız. Araç kutusundaki Yazma aracını seçin, sonra aşağıda anlatılan teknikleri kullanın. Bu yöntemler, içerik Adobe InDesign®'a bağlı olsun veya olmasın aynı Gale, Öykü ve Mizanpaj görünümlerinde olduğu gibi iş görür.

Yazma

Metin eklemek istediğiniz yerde ekleme noktasını tıklatın ve yazmaya başlayın.

Seçme

Tek tek karakterleri, sözcükleri, satırları veya paragrafları seçmek için sürükleyin, çift tıklatın veya üç kez tıklatın (Tercihler ayarlarınıza bağlı olarak). Diğer bir yol da içerikte herhangi bir yeri tıklatıp, Düzenle > Tümünü Seç öğesini seçmektir.

Yapıştırma

Metni kopyalayın ve kesin, istediğiniz bir konumu tıklatın ve Düzenle > Yapıştır'ı seçin. Yapıştırılan metnin formatlamasını kaldırmak istiyorsanız, Düzenle > Formatlamadan Yapıştır'ı seçin. Gerektikçe boşluk ekleyip çıkarmak istiyorsanız, Tercihler iletişim kutusunun Yazma bölümünde Sözcük Kesip Yapıştırırken Boşlukları Otomatik Ayarla'yı seçin.

Yapıştırılan metinde kopyalanan metnin font, font boyutu ve karakter aralığı ayarlarının korunabilmesi için metni bir çerçeve ızgarasına yapıştırırken Düzenle > Izgara Formatı Olmadan Yapıştır seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Silme

Silmek istediğiniz metni yapıştırın, sonra Düzenle > Temizle'yi seçin.

Ayrıca doğrudan başka bir metin belgesinden de metin aktarabilirsiniz.

Dosya içe aktarma

Diğer InCopy öykülerinden, Microsoft® Word'den, Microsoft Excel'den ve Zengin Metin Biçimi (RTF) veya salt metin formatı dışa aktarabilen herhangi bir uygulamadan metin aktarabilirsiniz. İçe aktarılabilecek tüm dosya formatları InCopy Yeri iletişim kutusunda (Windows®'da Dosya Türü menüsünde, Mac OS'de sağ taraftaki liste bölmesinde) listelenmiştir.

Belge formatlama ve stiller

Dosyaları formatlı veya formatsız içe aktarabilirsiniz. Dosyaları formatlamayla içe aktarırsanız, InCopy metin dosyalarından çoğu karakter ve paragraf formatlamasını içer aktarır ancak sayfa kesme, kenar boşlukları ve (InDesign'da belirleyebileceğiniz) sütun ayarları gibi çoğu sayfa mizanpaj bilgisini göz ardı eder. InCopy genel olarak, sözcük işlem uygulamasında belirtilen tüm formatlama bilgilerini, InCopy'de kullanılamayanlar hariç içe aktarır.

InCopy'nin bir uygulama için önemli bir filtresi varsa, hangi stillerin içe aktarıldığını ve bir ad çakışması varsa hangi formatlamanın kullanılacağını belirleyebilirsiniz.

Not:

InDesign, InCopy öykülerinde bağlanmış stilleri kontrol eder. InCopy öyküsünü InDesign'a yerleştirdiğinizde, InCopy belgesinde içe aktarılmış stiller InDesign'da, çakışan adları varsa geçersiz hale gelir.

Dosyaları içe aktarma için kaydetme

Sözcük işlem uygulamanız dosyaları birden fazla formatta kaydedebiliyorsa, en çok formatlamayı tutan formatı kullanmaya çalışın (ister uygulamanın kendi yerel dosya formatı ister Zengin Metin Biçimi (RTF) gibi değiş tokuş edilebilir bir format).

Microsoft Word'ün yeni sürümlerinde oluşturulmuş dosyaları içe aktarabilirsiniz. Başka bir sözcük işlem uygulamasından veya Windows için Word 95'ten ya da daha eskisinden, örneğin Word 6'dan dosya yerleştiriyorsanız, dosyayı orijinal uygulamasında açın ve uyumlu bir Word formatında veya en çok formatlamayı tutan RTF'de kaydedin.

Metni yerleştirme (içe aktarma)

Büyük miktarlarda metin için Yerleştir komutu içerik içe aktarmanın en yararlı yoludur. InCopy çeşitli sözcük işlem, elektronik tablo ve metin dosyası formatlarını destekler. Orijinal formatlamanın hangi dereceye kadar korunduğu, dosya türünün içe aktarma filtresine ve dosyayı yerleştirirken belirlediğiniz seçeneklere bağlıdır. Ayrıca Word, metin ve RTF dosyalarını doğrudan InCopy'de açabilirsiniz.

 1. Yazma aracını kullanarak metnin görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Dosya > Yerleştir'i seçin.
 3. Yerleştir iletişim kutusunda, yerleştirmekte olduğunuz dosya türü için içe aktarma seçenekleri içeren bir iletişim kutusu açmak istiyorsanız İçe Aktarma Seçeneklerini Göster seçeneğini belirleyin.
 4. Yerleştirmek istediğiniz metin dosyasını seçin, sonra Aç'ı tıklatın. (Aç'ı Shift tuşu basılı olarak tıklatırsanız, İçe Aktarma Seçeneklerini Göster seçili olmasa bile İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu görünür.
 5. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • İletişim kutusu yerleştirmekte olduğunuz dosya türü için içe aktarma seçeneklerini görüntülerse, istediğiniz herhangi bir seçeneği belirleyip Tamam'ı tıklatın.

  • İçe aktarmakta olduğunuz belgede sisteminizde olmayan fontlar varsa, size font ikamesini bildiren bir iletişim kutusu açılır. Başka ikame fontları belirtmek istiyorsanız, Font Bul'u tıklatın ve alternatifleri seçin.

Not:

Belgenize içe aktardığınız metin pembe, yeşil veya diğer renkte vurgu içeriyorsa, bir veya daha fazla kompozisyon tercihi seçeneğinin açık olmasını isteyebilirsiniz. Tercihler iletişim kutusunun Kompozisyon bölümünü açın ve Vurgu altında açık olan seçeneklere dikkat edin. Örneğin yerleştirilen metin InCopy'de bulunmayan fontlarla formatlanmışsa, metin pembe olarak vurgulanır.

Seçenek içe aktarma

Word, Excel ve etiketli metin dosyaları içe aktardığınızda dosyaların nasıl içe aktarıldığını belirleyebilirsiniz.

Microsoft Word ve RTF içe aktarma seçenekleri

Bir Word dosyası veya RTF dosyası yerleştirirken İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçerseniz, şu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

İçindekiler Metni

İçerik tablosunu öyküdeki metnin bir bölümü olarak içe aktarır. Bu girdiler salt metin olarak içe aktarılır.

Dizin Metni

Dizini öyküdeki metnin bir bölümü olarak içe aktarır. Bu girdiler salt metin olarak içe aktarılır.

Dipnotlar

Word dipnotlarını içe aktarır. Dipnotlar ve referanslar korunur ancak belgenin dipnot ayarlarına bağlı olarak yeniden numaralandırılır. Word dipnotları düzgün içe aktarılmadıysa Word belgesini RTF formatında kaydetmeye ve RTF dosyasını içe aktarmaya çalışın.

Son notlar

Son notları öykünün sonuna metnin bir bölümü olarak içe aktarır.

Akıllı Tırnakları Kullan

İçe aktarılan metnin, düz tırnak işaretleri (" ") ve kesme işaretleri (') yerine sağ ve sol tırnak işaretleri (“ ”) ve kesme işaretleri (’) kullandığından emin olur.

Stilleri ve Formatlamayı Metin ve Tablolardan Kaldır

Yazı tipi, yazım rengi ve yazım stili gibi biçimlendirmeleri içe aktarılan metinden tablolardaki metin de olmak üzere kaldırır. Bu seçenek işaretlenmişse, paragraf stilleri ve satır içi grafikler içe aktarılmaz.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru

Metin ve tablolardan stilleri ve biçimlendirmeyi kaldırmayı seçtiğinizde, kalın ve italik gibi paragrafın bir bölümüne uygulanan karakter biçimlendirmesini korumak üzere Yerel Geçersiz Kılmaları Koru'yu seçebilirsiniz. Tüm biçimlendirmeyi kaldırmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

Tabloları Buna Dönüştür:

Metin ve tablolardan stilleri ve biçimlendirmeyi kaldırmak için seçtiğinizde, tabloları basit, biçimlendirilmemiş tablolara veya biçimlendirilmemiş, sekmeyle ayrılmış metne dönüştürebilirsiniz.

Formatlanmamış metin ve formatlanmış tabloları içe aktarmak istiyorsanız metni formatlamadan içe aktarın ve tabloları Word'den InCopy'ye yapıştırın.

Metin ve Tablolardaki Stilleri ve Formatlamayı Koru

Word belgesinin formatını InDesign veya InCopy belgesinde korur. Stillerin ve biçimlendirmenin nasıl korunacağını belirlemek için Formatlama bölümündeki diğer seçenekleri kullanabilirsiniz.

Elle Sayfa Sonları

Word dosyasındaki sayfa sonlarının InDesign veya InCopy uygulamalarında nasıl biçimlendirileceğini belirler. Word'de kullanılanlarla aynı sayfa sonlarını kullanmak için Sayfa Sonlarını Koru'yu seçin veya Sütun Sonlarına Dönüştür'ü ya da Sayfa Sonu Yok'u seçin.

Satır İçi Grafikleri İçe Aktar

Word belgesindeki satır içi grafikleri InCopy'de korur.

Kullanılmayan Stilleri İçe Aktar

Stiller metne uygulanmamış bile olsa, Word belgesindeki tüm stilleri içe aktarır.

Madde İşaretlerini ve Numaralandırmayı Metne Dönüştür

Madde işaretlerini ve numaralandırmayı, paragrafın görünümünü koruyarak gerçek karakterler gibi içe aktarır. Ancak, numaralandırılmış listelerde, liste öğeleri değiştiğinde numaralar otomatik olarak güncelleştirilmez.

Değişiklikleri İzle

Bu seçeneği belirlediğinizde, Word belgesindeki Değişiklikleri İzle işaretlemeleri InCopy belgesinde görünür. InDesign'da, değişiklikleri izlemeyi Öykü Düzenleyici'de görüntüleyin.

Stilleri Otomatik İçe Aktar

Word belgesindeki stilleri InDesign veya InCopy belgesine içe aktarır. Stil Adı Çakışması'nın yanında sarı uyarı üçgeni görüntülenirse Word belgesindeki bir veya daha fazla paragraf ya da karakter stili, InCopy stilleriyle aynı ada sahip demektir.

Bu stil adı çakışmalarının nasıl çözüleceğini belirlemek için Paragraf Stili Çakışmaları ve Karakter Stili Çakışmaları menüsünden bir seçenek belirleyin. InCopy Stili Tanımını Kullan'ın seçilmesi, içe aktarılan stil metninin InCopy stilini temel alarak formatlamasına neden olur. InCopy Stilini Yeniden Tanımla'nın seçilmesi, içe aktarılan stil metninin Word stilini temel alarak formatlanmasına ve bu Word stiliyle formatlanan mevcut InCopy metninin değişmesine neden olur. Otomatik Yeniden Adlandır'ın seçilmesi, içe aktarılan Word stillerinin yeniden adlandırılmasına neden olur. Örneğin, InCopy ve Word'de Alt Başlık stili varsa Otomatik Yeniden Adlandır seçili olduğunda içe aktarılan Word stili Altbaşlık_wrd_1 olarak yeniden adlandırılır.

Not:

InCopy paragraf ve karakter stillerini dönüştürür ancak madde işaretli ve numaralandırılmış liste stillerini dönüştürmez.  

Stil İçe Aktarmasını Özelleştir

İçe aktarılan belgede her Word stili için kullanılacak InCopy stilini seçmeniz amacıyla Stil Eşleme iletişim kutusunu kullanmanıza olanak sağlar.

Hazır Ayarı Kaydet

Geçerli Word İçe Aktarma Seçenekleri'ni daha sonra yeniden kullanmak üzere kaydeder. İçe aktarma seçeneklerini belirleyin, Hazır Ayarı Kaydet'i tıklatın, hazır ayarın adını yazın ve Tamam'ı tıklatın. Daha sonraki Word belgesini içe aktarma işleminizde, Hazır Ayar menüsünden oluşturduğunuz hazır ayarı seçebilirsiniz. Seçili hazır ayarın, daha sonraki Word belgelerini içe aktarma işlemlerinde varsayılan olarak kullanılmasını istiyorsanız, Varsayılan Olarak Ayarla'yı tıklatın.

Metin dosyası içe aktarma seçenekleri

Metin dosyasını yerleştirirken İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçerseniz, şu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

Karakter Kümesi

Metin dosyasını oluşturmak için kullanılan ANSI, Unicode UTF8 veya Windows CE gibi bilgisayar dili karakter kümesini belirtir. Varsayılan seçim, InDesign veya InCopy uygulamalarında varsayılan dile ve platforma karşılık gelen karakter kümesidir.

Metin dosyasını oluşturmak için kullanılan ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS veya Chinese Big 5 gibi bilgisayar dili karakter kümesini belirtir. Varsayılan seçim, InDesign veya InCopy uygulamalarında varsayılan dile ve platforma karşılık gelen karakter kümesidir.

Platform

Dosyanın Windows veya Mac OS platformunda oluşturulduğunu belirtir.

Sözlüğü Buna Ayarla

İçe aktarılan metin tarafından kullanılacak sözlüğü belirler.

Ekstra Satır Başı Karakterleri

Ek paragraf başlarının nasıl içe aktarılacağını belirler. Her Satırın Sonunda Kaldır'ı veya Paragraflar Arasında Kaldır'ı seçin.

Değiştir

Belirtilen sayıdaki boşluğu sekmeyle değiştirir.

Akıllı Tırnakları Kullan

İçe aktarılan metnin, düz tırnak işaretleri (" ") ve kesme işaretleri (') yerine sağ ve sol tırnak işaretleri (“ ”) ve kesme işaretleri (’) kullandığından emin olur.

Microsoft Excel içe aktarma seçenekleri

Excel dosyasını içe aktarırken bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

Sayfa

İçe aktarmak istediğiniz çalışma sayfalarını belirler.

Görüntüle

Kaydedilen özel veya kişisel görünümleri içe aktarıp aktarılmayacağını veya görünümlerin yok sayılıp sayılmayacağını belirler.

Hücre Aralığı

Aralığı atamak için (A1:G15 gibi) iki nokta üst üste kullanarak (:) hücre aralığını belirler. Çalışma sayfasında adlandırılmış aralıklar varsa, bu adlar Hücre Aralığı menüsünde görüntülenir.

Görünümde Kaydedilmeyen Gizli Hücreleri İçe Aktar

Excel çalışma sayfasında gizli hücreler olarak biçimlendirilen hücreleri içerir.

Tablo

Belgede çalışma sayfası bilgilerinin nasıl görüntüleneceğini belirtir.

Formatlı Tablo

Her hücrede kullanılan metin formatı korunamasa da InCopy uygulaması Excel'de kullanılan aynı formatı korumayı dener. Çalışma sayfası gömülmek yerine bağlanmışsa bağı güncelleştirme InCopy tablosunda uygulanan formatlamayı geçersiz kılacaktır.

Formatlanmamış Tablo

Tablo, çalışma sayfasından biçimlendirme yapılmadan içe aktarılır. Bu seçenek belirlendiğinde tablo stilini içe aktarılan tabloya uygulayabilirsiniz. Paragraf ve karakter stilleri kullanarak metni biçimlendirirseniz, çalışma sayfası bağlantısını güncelleştirdiğinizde bile biçimlendirme korunur.

Formatlanmamış Sekmeli Metin

Tablo, daha sonra InDesign veya InCopy uygulamalarında tabloya dönüştürebileceğiniz sekmeyle ayrılmış metin olarak içe aktarılır.

Yalnızca Bir Kez Formatlanmış

InDesign, ilk içe aktarma sırasında Excel'de kullanılan formatın aynısını korur. Çalışma sayfası gömülmemiş ve bağlı durumdaysa, bağı güncelleştirdiğinizde, çalışma sayfasında yaptığınız biçimlendirme değişiklikleri bağlı tabloda yok sayılacaktır. Bu seçenek InCopy uygulamasında kullanılamaz.

Tablo Stili

Belirlediğiniz tablo stilini içe aktarılan belgeye uygular. Bu seçenek yalnızca Formatsız Tablo seçili olduğunda kullanılabilir.

Hücre Hizalaması

İçe aktarılan belgenin hücre hizalamasını belirler.

Satır İçi Grafikleri Dahil Et

Excel belgesindeki satır içi grafikleri InCopy'de korur.

Dahil Edilecek Ondalık Hanesi Sayısı

Çalışma sayfası rakamlarının ondalık basamak sayısını belirtir.

Akıllı Tırnakları Kullan

İçe aktarılan metnin, düz tırnak işaretleri (" ") ve kesme işaretleri (') yerine sağ ve sol tırnak işaretleri (“ ”) ve kesme işaretleri (’) kullandığından emin olur.

Etiketli metin içe aktarma seçenekleri

Etiketli metin formatını kullanarak InCopy'nin formatlama özelliklerinden yararlanabilen metin dosyasını içe veya dışa aktarabilirsiniz. Etiketli metin dosyaları, InCopy'nin uygulamasını istediğiniz formatlamayı tanımlayan bilgileri içeren metin dosyalarıdır. Doğru etiketlenen metin, InCopy öyküsünde görüntülenebilecek tüm paragraf düzeyi nitelikleri, karakter düzeyi nitelikler ve özel karakterler de olmak üzere hemen her şeyi tanımlayabilir.

Etiket belirtme hakkında bilgi için www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_tr (PDF) adresindeki Etiketli Metin PDF'sine bakın.

Etiketli metin dosyasını içe aktardığınızda ve Yerleştir iletişim kutusunda İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçtiğinizde, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Akıllı Tırnakları Kullan

İçe aktarılan metnin, düz tırnak işaretleri (" ") ve kesme işaretleri (') yerine sağ ve sol tırnak işaretleri (“ ”) ve kesme işaretleri (’) kullandığından emin olur.

Metin Formatını Kaldır

Yazı tipi, yazım rengi ve yazım stili gibi biçimleri içe aktarılan metinden kaldırır.

Metin Stili Çakışmalarını Bunu Kullanarak Çöz

Etiketlenmiş metin dosyasındaki stille InDesign belgesindeki stil arasında çakışma olduğunda uygulanacak karakter veya paragraf stilini belirtir. InDesign belgesinde zaten bulunan stilin tanımını kullanmak için Yayın Tanımı'nı seçin. Etiketli metinde tanımlanan stili kullanmak için Etiketli Metin Tanımı'nı seçin.

Yerleştirmeden önce Sorunlu Etiketlerin Listesini Göster

Tanınmayan etiketlerin listesini görüntüler. Liste görüntülenirse, içe aktarma işlemini iptal etmeyi veya devam etmeyi seçebilirsiniz. Devam ederseniz, dosya beklenildiği gibi görünmeyebilir.

Buzzword belgelerini içe aktarma

Buzzword, kullanıcıların bir web sunucusunda metin oluşturmasına ve saklamasına olanak sağlayan web tabanlı bir metin düzenleyicidir. InCopy CS5'te, Buzzword belgelerinden gelen metinleri içe ve dışa aktarabilirsiniz.

Bir Buzzword belgesini içe aktardığınızda, sunucu üzerindeki Buzzword belgesinde URL tabanlı bir bağ oluşturulur. Buzzword belgesi, InCopy dışında güncellendiğinde InCopy'de içe aktarılan sürümü kullanmak için Bağlantılar panelini kullanabilirsiniz. Ancak bu işlem InCopy'de Buzzword metni üzerinde yaptığınız tüm değişiklikleri kaldırır.

Not:

Acrobat.com Buzzword uygulaması yalnızca İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde mevcuttur.

 1. Dosya > Buzzword'dan Yerleştir'i seçin.

 2. Daha önce CS Live oturumu açmadıysanız, Oturum Aç'ı tıklatın, e-posta adresinizi ve şifrenizi belirtin ve ardından Oturum Aç'ı tıklatın.

  Giriş yaptıktan sonra, Buzzword Belgelerini Yerleştir iletişim kutusunda içe aktardığınız Buzzword belgelerinin bir listesi görünür.

 3. İçe aktarmak istediğiniz bir veya daha fazla belgeyi seçin veya Buzzword belgesinin URL'sini URL Yapıştır alanına yapıştırın.

 4. Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini belirleyip Kaydet'i tıklatın.

  İçe Aktarma Seçeneğini Göster

  Bu seçeneği seçerseniz, dosyayı yerleştirmeden önce Buzzword İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

  Seçilen Öğeyi Değiştir

  Belgede geçerli seçilen nesneyi değiştirmek için bu seçeneği seçin.

  Belgeye Bağlan

  Buzzword belgesi ve yerleştirilen metin arasında bir bağ oluşturmak için bu seçeneği seçin. Bir bağ kurar ve Buzzword belgesini güncellerseniz, Bağlantılar paneli dosyanın değiştirildiğini gösterir. Bağı güncellerseniz InCopy'deki metin güncellenir. Ancak InCopy'de metin üzerinde yaptığınız formatlama değişiklikleri kaybolur.

  Izgara Formatını Uygula

  İçe aktarılan metni ızgara niteliklerine göre yeniden formatlar.

 5. İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçerseniz, Buzzword İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda ayarları belirtin.

  Bu iletişim kutusunda RTF İçe Aktarma Seçenekleri kutusundaki seçeneklerin birçoğu bulunur. Bkz. Microsoft Word ve RTF içe aktarma seçenekleri. Buzzword'de henüz stil özellikleri bulunmadığından şu an stil seçeneklerinin hiçbiri geçerli değildir.

 6. Bir metin çerçevesi oluşturmak için yüklü metin imleciyle tıklatın veya sürükleyin.

Satır içi girdisi kullanarak Asya dilinde metin yazma

 1. Düzenle > Tercihler > Gelişmiş Yazım (Windows) ya da InCopy > Preferences > Advanced Type (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Latin Dilinde Olmayan Metin İçin Satır İçi Girdi Kullan'ı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

2 bit veya 4 bit karakter eklemek için varsa, sistem girdi yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem özellikle Asya dilinde karakterleri girmek için kullanışlıdır.

Asya dilinde yazılan metni doğrudan metin çerçevelerine girmek için özel bir giriş programı kullanabilirsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?