Belgeleri XML için yapılandırma

Yapı bölmesine genel bakış

Yapı bölmesinde, belgede XML etiketleriyle işaretlenmiş nesneler hiyerarşik biçimde görüntülenir. Bu nesneler öğe olarak adlandırılır. Öğelerin sırasını ve hiyerarşisini tanımlamak için Yapı bölmesinde öğeleri taşıyabilirsiniz. Öğe, öğenin türünü gösteren bir simgeden ve etiket adından oluşur.

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Bunlara ek olarak öğeler şu bilgileri sağlayabilir:

Mavi baklava

Öğe simgesindeki mavi baklava, öğenin sayfadaki bir öğeye iliştirildiğini gösterir; mavi baklavanın olmaması, öğenin bir sayfa öğesine iliştirilmediği anlamına gelir.

Altı Çizili

Öğenin karşılık geldiği sayfa öğesi seçiliyse, etiket adının altı çizilir. Örneğin, Başlık etiketini atadığınız metni seçerseniz, Yapı bölmesinde metnin öğesindeki Başlık sözcüğünün altı çizilir. Alt çizgi, sayfada seçili öğelerle Yapı bölmesindeki öğelerin birbirine karşılık gelip gelmediğini gösterir.

Metin parçacığı

Etiketli metnin ilk 32 karakteri metin parçacığı olarak adlandırılır ve bu metin parçacığı öğenin sağında gösterilebilir. Bu metin parçacıkları öğenin karşılık geldiği sayfa öğesini belirlemenize yardımcı olur.

Nokta ve nitelik

Nitelikler, öğe hakkındaki meta veri bilgilerini sağlar. Öğeye nitelikler eklenmişse, öğenin altında nitelik adları ve değerleriyle birlikte siyah bir nokta görünür.

Yapı bölmesini kullanma

 • Yapı bölmesini açmak için Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster'i seçin.
 • Yapı bölmesini kapatmak için, Görünüm > Yapı > Yapıyı Gizle'yi seçin veya ayırıcı düğmeyi tıklatın.
 • Öğeyi genişletmek veya daraltmak (ve alt öğelerini görüntülemek veya gizlemek) için, öğenin yanındaki üçgeni tıklatın.
 • Yapı bölmesinin boyutunu ayarlamak için ayırıcı düğmesini sürükleyin.
 • Öğeyi ve bunun içindeki tüm alt öğeleri genişletmek veya daraltmak için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak öğenin yanındaki üçgeni tıklatın.
 • Metin parçacıklarını göstermek veya gizlemek için, Yapı bölmesi menüsünden Metin Parçacıklarını Göster'i veya Metin Parçacıklarını Gizle'yi seçin.

Yapı bölmesi simgeleri

Yapı bölmesinde aşağıdaki simgeler gösterilir:

Simge

Ad

Kullanım

 

Kök öğe

Her belge en üstte yer alan ve yeniden adlandırılabilen ancak taşınamayan veya silinemeyen bir kök öğe içerir.

Öykü öğesi

Etiketli öyküleri temsil eder (bir veya birden çok bağlı çerçeve).

Metin öğesi

Çerçevenin içindeki etiketli metni temsil eder.

Grafik öğesi

Yerleştirilmiş bir görüntü içeren etiketli çerçeveyi temsil eder. Her grafik öğesinde, bağlı dosyanın yolunu veya URL'sini tanımlayan bir href niteliği bulunur.

Yerleştirilmemiş metin öğesi

Henüz bir sayfa öğesiyle ilişkilendirilmeyen, yerleştirilmemiş metin öğesi.

Yerleştirilmemiş grafik öğesi

Henüz bir sayfa öğesiyle ilişkilendirilmeyen, yerleştirilmemiş grafik öğesi.

Tablo öğesi

Tabloyu temsil eder.

Üstbilgi hücresi öğesi

Tablonun üstbilgi satırındaki hücreyi temsil eder.

Gövde hücresi öğesi

Tablonun gövdesinde yer alan hücreyi temsil eder.

Altbilgi hücresi öğesi

Tablonun altbilgi satırındaki hücreyi temsil eder.

Boş öğe

Bu öğeyle boş bir çerçeve ilişkilendirilmiştir.

Nitelik

Anahtar sözcükler veya bağlı görüntünün konumu (HREF niteliği) gibi meta verileri içerir.

Yorum

XML dosyasında gösterilen ancak InDesign belgesinde gösterilmeyen yorumları içerir.

İşleme talimatı

İşleme talimatlarını okuyabilen uygulamalarda eylemi tetikleyen bir talimatı içerir.

DOCTYPE öğesi

InDesign'a XML dosyasını doğrularken hangi DTD dosyasının kullanılacağını söyler.

Yapılandırılmış öğeleri yeniden yerleştirme

Yapı bölmesinde öğelerin düzenini ve hiyerarşik sırasını değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, aşağıdaki kuralları aklınızda bulundurun:

 • XML belgesinde, yapının en üstünde tek bir kök öğe bulunması gerekir. Kök öğe diğer tüm öğeleri içerir ve bunların ana öğesidir. Yapı bölmesinde kök öğenin üstünde yalnızca DTD (DOCTYPE öğesi olarak görünür), yorumlar ve işleme talimatları gösterilebilir.

 • XML'nin hiyerarşik yapısında yapılan değişiklikler InCopy sayfalarındaki etiketli öğelerin görünümünü etkileyebilir. Örneğin, bir metin öğesini yapının başka bir yerindeki bir öğenin alt öğesi yaparsanız, mizanpajdaki metin de taşınır.

 • Tablo hücresi öğesini tablo öğesine sürükleyemez veya öğeleri bir tablo öğesine taşıyamazsınız.

 1. Yapı bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Öğeyi taşımak için, yapıdaki yeni konumuna sürükleyin. Siz sürüklerken, öğeyi eklediğiniz konumu belirtmek üzere bir çizgi gösterilir. Çizginin genişliği, hiyerarşi içindeki düzeyi işaret eder.

  • Öğeyi başka bir öğenin alt öğesi yapmak için, ana öğenin üzerine konumlandırarak vurgulayın veya ana öğenin diğer alt öğeleri arasında yerleştirin ve sonra da farenin düğmesini bırakın.

  • Öğeyi hiyerarşide bir düzey aşağı indirmek için, başka bir ana öğenin hemen üst kısmına sürükleyin ve sonra yerleşimini belirten çizgi ana öğenin genişliğine yayılana kadar hafifçe sola taşıyın.

  • Öğeyi kopyalamak veya kesmek için Yapı bölmesinde bir veya birden çok öğe seçin ve ardından Düzenle > Kopyala'yı veya Düzenle > Kes'i seçin. Öğeyi eklemek istediğiniz konumun hemen üzerindeki öğeyi seçin ve ardından Düzenle > Yapıştır'ı seçin.

Not:

Öğeyi kestiğinizde, öğe ve içeriği kesilip panoya yerleştirilir ancak çerçeve dokunulmadan kalır.

Ana öğe ekleme

Doğru XML yapısını elde etmek veya içeriği daha iyi düzenlemek için Yapı bölmesine ana öğe ekleyebilirsiniz. Yeni ana öğeyi eklemeden önce, yeni ana öğenin alt öğesi olacak öğeleri seçmeniz gerekir. Yeni ana öğe eklendiğinde, seçilen alt öğeler yapısal hiyerarşide bir düzey aşağı indirilir.

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

 1. Yapı bölmesinde, eklemek istediğiniz yeni ana öğenin alt öğesi olacak öğeleri seçin. Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

  • Kökü veya kök düzeyinde bir öğeyi seçemezsiniz.

  • Öyküyü veya öykü düzeyinde bir öğeyi seçemezsiniz.

  • Öğeler yapısal hiyerarşide aynı düzeyde yer almalıdır.

  • Öğelerin birbirini izlemesi gerekir.

  • Seçim tablo hücreleri veya nitelikler içermemelidir.

 2. Yapı bölmesi menüsünde Yeni Ana Öğe'yi seçin veya sağ tıklatın (Windows) ya da Control tuşunu basılı tutup tıklatın (Mac OS) ve Yeni Ana Öğe'yi seçin.

 3. Yeni ana öğe için bir etiket seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Not:

Etiketler panelinde Etiket Ekle'yi seçip sonra da panelde bir etiketi tıklatarak hızlı bir şekilde ana öğe ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Yapı bölmesinde seçtiğiniz öğeyi sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatıp (Mac OS) Yeni Ana Öğe'yi seçebilir ve ardından da bir öğe seçebilirsiniz.

Niteliklerle çalışma

Nitelikler XML öğesi hakkında ek bilgiler sağlar. Her nitelik bir ad ve değerden oluşur. Nitelikler Yapı bölmesinde gösterilir; bunlar belgeye yerleştirilmez veya belgede içerik olarak kullanılmaz. InCopy'de oluşturduğunuz XML dosyalarını kullanacak olan dosya ve uygulamaların yararlanması için öğelere nitelikler de ekleyin.

Görüntüyü etiketlediğinizde, InDesign görüntü dosyasının diskteki konumunu tanımlayan bir değere sahip href niteliğini otomatik olarak oluşturur. Bu href niteliği diğer dosya ve uygulamaların görüntüyü diskte bulabilmesini ve böylece görüntüleyebilmesini sağlar.

An attribute includes a name (href, in this case) and a value.

DOCTYPE öğesi (DTD dosyası), yorumlar ve işleme talimatları dışında tüm öğelere nitelik ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir karşıdan yükleme uygulamasında arama işleminde kullanılacak anahtar sözcükler eklemek için anahtar sözcükler adlı bir nitelik oluşturabilirsiniz. Ayrıca, yerine konulan metni göstermek, makale başlıklarını izlemek ve içerikle ilgili başka bilgileri kaydetmek için de nitelikler oluşturabilirsiniz.

Not:

DTD dosyası kullanıyorsanız, hangi niteliklere izin verdiğini görmek için dosyanın içeriğini görüntüleyin. Etiket adları gibi nitelik adları da DTD'yle uyumlu olmalıdır.

Not:

InCopy, paragraf veya karakter stillerini, tablo ve tablo hücresi stillerini belirtebilen ve beyaz boşlukları kontrol edebilen özel ad alanı niteliklerini tanır. Daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript_tr adresindeki XML teknik başvuruya ve diğer kaynaklara bakın.

Nitelik ekleme

 1. Öğe seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Nitelik Ekle düğmesini tıklatın.

  • Yapı bölmesi menüsünde Yeni Nitelik'i seçin.

  • Seçilen öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Yeni Nitelik'i seçin.

 3. Nitelik için ad ve değer belirtin, sonra da Tamam'ı tıklatın.

Yapı bölmesinde nitelikleri gösterme veya gizleme

 1. Yapı bölmesi menüsünde Nitelikleri Göster'i veya Nitelikleri Gizle'yi seçin.

  Niteliklerini görüntülemek için öğenin yanındaki üçgen simgeyi tıklatmanız gerekebilir.

Niteliği düzenleme veya silme

 1. Yapı bölmesinde bir nitelik seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Niteliği düzenlemek için çift tıklatın ve Yapı bölmesi menüsünden Düzenle'yi seçin.

  • Niteliği silmek için Sil simgesini tıklatın veya Yapı bölmesi menüsünden Sil'i seçin.

Href niteliklerini düzenleme

InCopy görüntü dosyalarını işlemek için href niteliklerini otomatik olarak oluşturur. Href niteliği görüntü dosyasının görüntülenebilmesi için dosyanın diskteki konumunu tanımlar. Incopy, yerleştirilmiş bir görüntüyü etiketlediğinizde görüntünün yolunu ve dosya adını listeleyen bir href nitelik değeri oluşturur.

Yol mutlak bir bağ, XML dosyasınınkiyle aynı klasöre yönelik göreli bir bağ veya XML dosyasının bulunduğu klasörün Görüntüler alt klasörüne yönelik göreli bir bağ olabilir. Göreli yollar, belgenin kaydedildiği yola özgüdür.

 • Mutlak bağ içeren bir href niteliği aşağıdakine benzer (Windows'da ve Mac OS'da):

  href=file:///C:/Görüntüler/Meadow.psd

  href=file:///Users/abhayc//Desktop/abc.jpg

 • XML dosyasıyla aynı klasörde yer alan bir görüntü dosyasının href niteliği aşağıdakine benzer:

  href=file:Meadow.psd

 • Görüntüler alt klasöründeki bir görüntü dosyasının href niteliği aşağıdakine benzer:

  href=file:///Images/Meadow.psd

Görüntü için yeni bir bağ belirtmek üzere href niteliğini düzenleyebilirsiniz. Örneğin, mutlak bağı düzenleyerek göreli bir bağ haline getirebilir, böylece dosyayı dışa aktardığınızda da görüntü dosyasının erişilebilir olmasını sağlarsınız.

 1. Yapı bölmesinde href niteliğini çift tıklatın. (Niteliği görüntülemek için görüntü öğesinin yanındaki üçgen simgeyi tıklatmanız gerekebilir.)
 2. Değer olarak görüntünün yeni yolunu girin ve Tamam'ı tıklatın.

Yorumlar ve işleme talimatları ekleme

InCopy'yi kullanarak XML dosyasına yorumlar ve işleme talimatları ekleyebilirsiniz. Öğe hakkında açıklayıcı bilgi eklemek için bir yorum girin. Yorumlar web tarayıcılarında ve metin düzenleyicilerde gösterilebilir. Bunlar, başkalarının XML yapısını ve XML etiketlerini anlamalarına yardımcı olur. İşleme talimatı özel, uygulamaya özgü bir komuttur. Örneğin, XML dosyanızı aktardığınız uygulamanın sayfa sonunu nerede gireceğini anlaması için bir sayfa sonu işleme talimatı girebilirsiniz. InCopy'nin kullanıcı tarafından oluşturulan işleme talimatları başka programların kullanımına yöneliktir; InCopy işleme talimatlarıyla çalışmaz.

Yorumlar ve işleme talimatları Yapı bölmesinde gösterilir. Yapı bölmesinde aynı diğer öğeler gibi yorumları ve işleme talimatlarını da taşıyabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Öte yandan, bunlar alt öğe veya nitelik içeremez.

InDesign Structure pane with text snippets showing

A. Processing instruction B. Comment 

Yorum ekleme

 1. Üzerinde yorum yapacağınız öğeyi seçin.
  Not:

  Tabloya yorum eklemek için, tablo hücresi öğesini seçin. Tablolara değil tablo hücrelerine yorum ekleyebilirsiniz.

 2. Yapı bölmesi menüsünde Yeni Yorum'u seçin.
 3. Yeni Yorum iletişim kutusuna yorumu yazın.

İşleme talimatı ekleme

 1. İşleme talimatı için bir öğe seçin.
  Not:

  Tabloya işleme talimatı eklemek için, tablo hücresi öğesini seçin. Tablolara değil tablo hücrelerine işleme talimatı ekleyebilirsiniz.

 2. Yapı bölmesi menüsünde Yeni İşleme Talimatı'nı seçin.
 3. Hedef olarak, dışa aktarılan XML dosyalarını okuyan uygulama için işleme talimatını tanımlayan bir ad girin.
 4. Veri olarak, uygulamaya işleme talimatıyla ne yapacağını belirten bir değer girin.

Yorumları ve işleme talimatlarını görüntüleme

 1. Yapı bölmesi menüsünde Yorumları Göster'i veya İşleme Talimatlarını Göster'i seçin.

Yorumları ve işleme talimatlarını düzenleme

 1. Yorumu veya işleme talimatını seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yorumu veya işleme talimatını çift tıklatın.

  • Yapı bölmesi menüsünde Düzenle'yi seçin.

 3. Yorumu veya işleme talimatını düzenleyin ve Tamam'ı tıklatın.

XML'i doğrulamak için DTD dosyalarını kullanma

Belgede XML'i doğrulamak, yapıyı, öğe etiket adlarını ve nitelikleri DTD dosyasındaki belirtimlerle karşılaştırmak anlamına gelir. DTD dosyasıyla doğrulamak için, önce InDesign'da bu dosyayı belgenize yüklemeniz gerekir.

Not:

DTD dosyası yüklendiğinde etiket adları Etiketler paneline aktarılır. İçe aktarılan bu etiket adları kilitlidir; DTD dosyası belgeden silinmediği sürece bu adlar silinemez veya yeniden adlandırılamaz.

DTD dosyası belgenize yüklendiyse, DOCTYPE öğesi Yapı bölmesinin en üstünde gösterilir. (DTD dosyaları kimi zaman XML dosyasını içe aktardığınızda otomatik olarak yüklenir.) Belgedeki DTD dosyasını değiştirmek için, varolan DTD'yi silin ve sonra yenisini yükleyin.

Working with DTD files in InDesign

A. DOCTYPE element from the DTD file (Structure pane) B. Locked tag from the DTD file (Tags panel) 

DTD dosyasını yükleme

DTD dosyasını yüklediğinizde, InDesign dosyayı belgeye gömer.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yapı bölmesinde, Yapı bölmesi menüsünden DTD Yükle'yi seçin.

  • Etiketler panelinde, bölme menüsünden DTD Yükle'yi seçin.

 2. İçe aktarılacak DTD dosyasını seçin ve Aç'ı tıklatın.
  Not:

  DTD dosyasında tanımlanan etiketleri görmek için Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler'i seçerek Etiketler panelini açın.

DTD dosyasını görüntüleme

DTD'ler ASCII metni olarak yazılmıştır. Bu dosyalar, doğru bir şekilde etiketlerin nasıl uygulanacağını ve öğelerin nasıl düzenleneceğini belirten gömülü talimatlar ve açıklamalar içerebilir. InDesign'da, yalnızca belgeye yüklenmiş olan DTD'yi görüntüleyebilirsiniz.

DTD file opened for viewing

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yapı bölmesi menüsünde DTD Görüntüle'yi seçin.

  • Yapı bölmesinde DOCTYPE öğesini çift tıklatın.

  Not:

  DTD dosyasını yazdırmak için, kodu DTD Görüntüle penceresinden kopyalayın ve metin düzenleyiciye yapıştırın.

DTD dosyasını silme

 1. Yapı bölmesi menüsünden DTD Sil'i seçin.

  InDesign, orijinal DTD dosyasını değil dosyanın InDesign belgesinde depolanan kopyasını siler. DTD dosyasıyla içe aktarılan etiketler Etiketler panelinde kalır ancak bunların kilitleri açılır.

XML yapısını doğrulama

Belgenizi doğruladığınızda, XML DTD dosyasında belirlenen kurallardan sapmışsa InCopy sizi bu konuda uyarır. XML'in DTD dosyası gereksinimlerini karşılamasını sağlama yolları hakkında önerilerde bulunur. Hataları tek tek düzeltebilir veya hataların tümünü ayrı bir pencerede görüntüleyebilirsiniz.

Structure pane with Suggestions pane

A. Loaded DTD B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fix D. Error count E. Validate button F. View all errors in a separate window 

Structure pane with Suggestions section

A. DOCTYPE element from assigned DTD file B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fixes D. Error count E. Validate button F. View all errors at once in a separate window 

 1. Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster'i seçin.
 2. Yapı bölmesinde Doğrula düğmesini  tıklatın.
  Not:

  InDesign'ın doğrulamada kullandığı kök öğeyi değiştirmek için, Yapı bölmesi menüsünde DTD Seçenekleri'ni seçin.

 3. Öneri bölmesinde görüntülenen hataları düzeltmek için, önerilen bir düzeltmeyi denemek üzere tıklatın veya Yapı bölmesini ve Etiketler panelini kullanarak XML yapısını ve etiketlerini doğrudan düzenleyin.
 4. Diğer hataları görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sol oku  veya Sağ oku  tıklatın.

  • Tüm hataları ayrı bir pencerede görüntülemek için Hata Penceresi düğmesini  tıklatın.

  • Yapı bölmesi menüsünde Hata Listesini Görüntüle'yi seçin.

Not:

InCopy 250 hata algıladıktan sonra doğrulama işlemini durdurur. Bu sınıra ulaşıldığında Hata Sayısı kutusunda bir artı işareti gösterilir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın