XML ile çalışma

Adobe InDesign CS5 XML üretip kullanabilen birçok uygulamadan biridir. InDesign dosyasında içeriği etiketledikten sonra dosyayı kaydedip XML olarak dışa aktarabilirsiniz; böylece başka bir InDesign dosyasında veya uygulamada yeniden oluşturulabilir. Benzer olarak, XML dosyasını InDesign programına içe aktarabilir ve InDesign'ı XML verilerini istediğiniz biçimde görüntülemesi ve biçimlendirmesi için yönlendirebilirsiniz.

XML hakkında

XML (Extensible Markup Language) verileri dosyada oluşturmanın ya da bir dosyadaki verilerin başka dosyadakilerle değiştirilmesi işlemini otomatikleştirmenin bir yoludur. XML, etiketleri dosya parçalarını (örneğin, başlık veya öykü) için görevlendirir. Bu etiketler verileri işaretler; bu nedenle başka dosyalara dışa aktarıldıklarında XML dosyasında saklanabilir ve uygun şekilde işlenebilirler. XML'i verilerin çevrilmesi için bir mekanizma olarak düşünün. XML etiketleri dosyadaki metni ve diğer içeriği etiketler; böylece uygulamalar verileri tanıyabilir ve gösterebilir.

Genişletilebilir dil

Herkes kendi etiketlerini oluşturduğundan (oluşturmak istedikleri her tür bilgi için etiket oluşturabildiğinden) XML genişletilebilir bir dil olarak kabul edilir. XML etiketleri verilerin nasıl görüntüleneceğini veya biçimlendirileceğini tasarlama hakkında bilgi vermez. XML etiketleri kesinlikle içeriğin tanımlanması içindir.

Örneğin, InCopy'de Heading1 etiketi oluşturup bunu belgedeki her birinci düzeyden başlığa atayabilirsiniz. Belgeyi XML dosyası olarak kaydettikten sonra Heading1 içeriği içe aktarılabilir ve (XML okuyabilen herhangi bir uygulamayla) web sayfası, basılı katalog, rehber, fiyat listesi veya veritabanı tablosu olarak kullanıma sokulabilir.

InDesign, XML üretip kullanabilen birçok uygulamadan biridir. InDesign dosyasında içeriği etiketledikten sonra dosyayı kaydedip XML olarak dışa aktarabilirsiniz; böylece başka bir InDesign dosyasında veya uygulamada yeniden oluşturulabilir. Benzer olarak, XML dosyasını InDesign programına içe aktarabilir ve InDesign'ı XML verilerini istediğiniz biçimde görüntülemesi ve biçimlendirmesi için yönlendirebilirsiniz.

Adobe InCopy XML üretip kullanabilen birçok uygulamadan biridir. InCopy dosyasında içeriği etiketledikten sonra dosyayı kaydedip XML olarak dışa aktarabilirsiniz; böylece başka bir InCopy dosyasında, InDesign dosyasında veya uygulamada yeniden oluşturulabilir.

InCopy'de XML etiketleri oluşturabilir ve XML deneyiminiz olmasa bile belgenin parçalarını etiketleyebilirsiniz. InCopy XML programlamayı sahnenin gerisinde işler ve belgeyi XML formatında dışa aktardığınızda XML oluşturur.

Not:

XML etiketlerini InCopy etiketli metinlerle karıştırmayın. InCopy içeriğini dışa ve içe aktarmanın farklı bir yöntemi olan etiketli metin hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_tr (PDF) adresindeki Etiketli Metin PDF'sine bakın.

XML veri yapısı

Öğe XML verilerinin yapı taşıdır; öğe etiketli veridir. XML dosyalarında öğeler, veriler için hiyerarşik yapı oluşturmak amacıyla diğer öğelerin içinde iç içe yerleşmiştir.

XML verilerinin yapısını öğelerin hiyerarşi ve sırasını görüntüleyen Yapı bölmesinde görebilirsiniz. XML yapısında alt öğeler, sırasında alt öğe de olabilen ana öğelerde yer alır. Başka bir deyişle, başka bir yönden bakıldığında ana öğelerde alt öğeler bulunur; bu alt öğeler yerinde başka alt öğelerin ana öğesi olabilir.

Örneğin, buradaki görüntüde bölüm öğesinin içerdiği (ana öğe olduğu) birçok tarife öğesi görülmektedir. Her tarife öğesi sırasıyla tarife adı, içindekiler, talimatlar, notlar ve servis adlı öğelerin ana öğesidir. Tüm öğeler, Yapı bölmesinin üst tarafında bulunan Kök öğede yer alır.

XML in InDesign Structure pane (left) and placed in layout (right)

Örneğin, buradaki görüntüde bölüm öğesinin içerdiği (ana öğe olduğu) bir tarife öğesi görülmektedir. tarife öğesi sırasıyla tarife adı ve içindekiler adlı öğelerin ana öğesidir. Tüm öğeler, her zaman Yapı bölmesinin üst tarafında bulunan Öykü öğesinde yer alır.

InCopy document formatted with XML tags

XML araçları

InCopy, XML içeriğiyle çalışmak için Yapı bölmesi ve Etiketler paneli sağlar. Yapı bölmesi belgedeki tüm öğeleri ve hiyerarşik yapılarını görüntüler. InCopy, her öğeyi tanımlamanıza yardımcı olmak amacıyla kendi öğe etiketini ve ne tür içerik işlediğini belirten bir simge görüntüler. Ayrıca Yapı bölmesinde, yeniden kullanım için nesneleri depolayan parçacık dosyalarıyla karıştırılmaması gereken ve metin parçacığı olarak bilinen öğedeki metnin ilk birkaç sözcüğü de görüntülenebilir.

Structure pane (left) and Tags panel (right)

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element (placed in layout) C. Element (not in layout) D. Text snippet E. Element tag 

Structure pane (left) and Tags panel (right)

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element placed in layout C. Text snippet D. Element tag 

Yapı bölmesi XML öğelerini görüntülemenizi, düzenlemenizi ve yönetmenizi sağlar. XML ile çalışırken Yapı bölmesini birçok şekilde kullanırsınız. Örneğin, mizanpaja içe aktarılan XML içeriğini yerleştirmek için Yapı bölmesindeki öğeleri doğrudan sayfaya sürükleyebilirsiniz. Yapı bölmesini öğe hiyerarşisini ayarlamak için de kullanırsınız. Yapı bölmesi aracılığıyla öğe, nitelik, yorum ve işleme yönergelerini ekleyebilirsiniz.

Etiketler paneli öğelerle ilgili etiketleri listeler. Etiketleri içe aktarabilir, dışa aktarabilir, ekleyebilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. XML'e dışa aktarmayı planladığınız içeriğe öğe etiketlerini uygulamak ve XML içeriğini bunlara içe aktarmadan önce etiketleri çerçevelere uygulamak için Etiketler panelini kullanırsınız.

Etiketler paneli öğelerle ilgili etiketleri listeler. Etiketleri içe aktarabilir, dışa aktarabilir, ekleyebilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. XML'e dışa aktarmayı planladığınız içeriğe öğe etiketlerini uygulamak için Etiketler panelini kullanırsınız.

DTD dosyaları hakkında

XML verilerini başkalarıyla paylaşmak için standart bir grup etiket adı ve öğe niteliği üzerinde anlaşmaya varmış olmanız gerekir; böylece grubunuzdaki herkes etiketleri aynı şekilde kullanır ve uygular. XML paylaşarak çalışma yöntemlerinden biri document type definition (DTD) dosyasının kullanılmasıdır.

DTD dosyası grup üyelerinin kullanması için bir dizi öğe ve nitelik sağlar. Öğelerin yapısal hiyerarşide nerede görüntüleneceği hakkında kurallar da tanımlar. Örneğin, DTD dosyası için, başlığın öykü içinde olacağı varsayıldığından Öykü öğesinin alt öğesi olacak Başlık öğesi gerekebilir; başlığın görüntülendiği öyküyü etiketlemeden başlığı etiketlerseniz DTD dosyası Başlık öğesini geçersiz olarak işaretler. DTD dosyasıyla InDesign dosyasında geçersiz yapısal hataları arayıp işaretleyebilirsiniz. Bu işlem doğrulama olarak bilinir.

DTD dosyasını kullanmak için (belgenizde henüz yoksa) bunu belgenize yüklersiniz. Böylece öğe adları DTD'den Etiketler paneline içe aktarılır. Aynı DTD dosyasını yüklemiş herkeste aynı öğe adları olur; bu da gruptaki herkesin aynı öğeleri kullanmasını sağlar. İçe aktarılan öğeler kilitlidir; diğer bir deyişle belgeden DTD dosyası silinmedikçe silinemez veya yeniden adlandırılamazlar.

DTD dosyasını InCopy'ye içe aktaramasanız da InDesign'da içe aktardığınız DTD dosyaları öyküyü InCopy'de düzenlediğinizde kullanılabilir. DTD dosyasını InCopy'de görüntüleyebilir ve etiketlerin düzgün uygulanmasını sağlamak için karşısında öyküleri doğrulayabilirsiniz.

DTD file opened for viewing in InCopy

Not:

Sizinkine benzer bir grup veya kuruluş tarafından oluşturulmuş DTD dosyasında gereksinimlerinizi karşılayan etiketler ve yapılar olduğunu fark edebilirsiniz. Kayıtlı DTD'lerin geçerli listesi için www.xml.com/pub/rg/DTD_Repositories (Yalnızca İngilizce) adresini ziyaret edin.

XML kural kümeleri

XML kural kümeleri, XML verilerini değerlendiren ve veriler bazı koşulları karşılıyorsa bazı eylemler gerçekleştiren komut dosyası dilinde (JavaScript veya AppleScript gibi) yazılmış yönergeler kümesidir. Her kural en az bir koşul ve en az bir eylemden oluşmuştur. Kural, koşullar karşısında XML verilerini değerlendirir; koşul karşılanıyorsa uygun eylemi gerçekleştirir. Örneğin, XML kuralları Paragraf öğesi Alt Başlık öğesi (koşul) altında her görüntülendiğinde belirli bir stil (eylem) uygulanmasını belirtebilir; benzer olarak, Ürün öğesi (koşul) her görüntülendiğinde yeni çerçeve oluşturulmasını ve ürün görüntüsünün içe aktarılmasını da (eylem) belirtebilir. XML kuralları, XML tabanlı mizanpajları dinamik olarak oluşturma ve biçimlendirme araçlarıdır.

XML dosyalarını K4 veya InCopy iş akışları için hazırlama

K4 ya da InDesign/InCopy iş akışı ortamlarında kullanım amacıyla XML etiketli dosyaları hazırlamak için yapıyı nasıl hazırlayacağınızı ayarlamanız ve XML'i InDesign dosyalarına içe aktarmanız gerekebilir.

XML'in InDesign'a içe aktarılması için iki yöntem vardır: birleştirme ve ekleme. Birleştirme varolan yapının yerine geçerken, ekleme varolan yapılara eklenir. Her iki durumda da kök öğenin metin çerçevesiyle ilişkili olmaması önemlidir. İster "Kök" adlı varsayılan öğeyi kullanın, ister geçerli iş akışınız ya da gereksinimleriniz doğrultusunda bunu yeniden adlandırın, her zaman metin çerçevesiyle ilişkili olmamasına özen gösterin.

K4 veya InCopy iş akışlarında XML kullanma hakkında daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle görüşün.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın