Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme

Değişiklikleri izleme

Değerli özelliklerden biri, bir öyküye yazma ve düzeltme sürecinde katkı yapanlar tarafından yapılan değişiklikleri izleme olanağıdır. Varolan bir öyküde metin eklendiğinde, silindiğinde veya taşındığında InDesign'daki Öykü Düzenleyici'de veya Gale'de ve InCopy'deki Öykü görünümlerinde değişiklik işaretlenir. Değişiklikleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Değişiklikleri İzle'yi açmak veya kapamak ve katkı yapanların yaptığı değişiklikleri göstermek, gizlemek, kabul etmek veya reddetmek için InDesign'daki Değişiklikleri İzle panelini veya InCopy'deki Değişiklikleri İzle araç çubuğunu kullanın.

Change tracking shown in Story Editor (InDesign)

A. Change bars B. Added text C. Deleted text D. Moved text (from) E. Moved text (to) 

Değişiklik izlemeyi açma

 1. Değişiklikleri İzle panelini açmak için Pencere > Düzenleme > Değişiklikleri İzle'yi (InDesign) veya Değişiklikleri İzle araç çubuğunu açmak için Pencere > Değişiklikleri İzle'yi (InCopy) seçin.

 2. Metindeki ekleme noktasıyla aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yalnızca geçerli öyküde değişiklik izlemeyi etkinleştirmek için Mevcut Öyküde Değişiklikleri İzlemeyi Etkinleştir simgesini  tıklatın.

  • (InDesign) Tüm öykülerde değişiklik izlemeyi etkinleştirmek için Değişiklikleri İzle paneli menüsünden Tüm Öykülerde İzlemeyi Etkinleştir'i seçin.

  • (InCopy) Çok öykülü bir belgede tüm açık öykülerde değişiklik izlemeyi etkinleştirmek için Değişiklikler > Tüm Öykülerde İzlemeyi Etkinleştir'i seçin.

 3. Öyküde gerektiği şekilde ekleme, silme veya yer değiştirme yapın.

Not:

Değişiklikleri İzle açık olduğunda, Gale ve Öykü görünümlerinde Öykü çubuğunun sağ ucunda bir değişiklikleri izleme simgesi  görüntülenir.

Değişiklikleri izleme nasıl ekrana getirilir

Değişiklikleri İzle açıldığında her değişiklik, Öykü Düzenleyici'de (InDesign) veya Gale ve Öykü (InCopy) görünümlerinde varsayılan olarak aşağıdaki gibi işaretlenir:

Not:

Tercihler iletişim kutusunun Değişiklikleri İzle bölümü, değişikliklerinizi belirlemek için bir renk seçmenize olanak verir. Ayrıca, hangi değişikliklerin (metin ekleme, silme veya taşıma) izlenmesini istediğinizi ve izlemenin görünümünü seçmenize olanak verir.

Eklenen metin

Vurgulanır.

Silinen metin

Vurgulanır ve üzeri çizilir.

Taşınmış (kesilip yapıştırılmış) metin

Orijinal konumunda vurgulanır ve üzeri çizilir; yeni konumunda vurgulanır ve kutuya alınır.

Not:

Bir belgeden metin kesip başka birine yapıştırırsanız orijinal olarak bulunduğu belgede silinmiş metin olarak ve yeni konumunda eklenmiş metin olarak gösterilir.

Kopyalanmış metin

Yeni konumunda vurgulanır. Orijinal metin değişmez.

Değişiklik çubukları

Değişiklik çubuğu, değişmiş bir metin satırının sol tarafında görünen dikey bir çizgidir. Çalışırken değişiklik çubuklarını gösterip gizlemeye seçebilirsiniz. Ayrıca değişiklik çubuklarını hangi renkte göstereceğinize karar verebilirsiniz.

Değişiklikleri gösterme veya gizleme

Değişiklikler gizlendiğinde metin değişiklik izleme özelliği kapalı olduğunda olduğu gibi görünür. Yani eklenen metin görünür, silinen metin görünmez ve taşınan veya yapıştırılan metin eklendiği yerde görünür.

(InDesign) Değişiklik izleme açıldığında Öykü Düzenleyici'de mi yoksa belge mizanpajında mı çalıştığınıza bakılmaksızın düzenlemeler izlenir. Değişiklikler yalnızca Öykü Düzenleyici'de görüntülenebilir, mizanpajda görüntülenemez.

(InCopy) Değişiklik izleme açıldığında Gale, Öykü veya Mizanpaj görünümünde çalıştığınıza bakılmaksızın düzenleme işlemleri izlenir. Değişiklikleri yalnızca Gale ve Öykü görünümlerinde izleyebilirsiniz, Mizanpaj görünümünde değil.

 1. Değişiklikleri İzle panelinde(InDesign) veya Değişiklikleri İzle araç çubuğunda (InCopy), Değişiklikleri Göster/Gizle düğmesini  tıklatın.

Değişiklik izlemeyi kapatma

 1. Metindeki ekleme noktasıyla aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yalnızca geçerli öyküde değişiklik izlemeyi devre dışı bırakmak için Mevcut Öyküde Değişiklikleri İzlemeyi Devre Dışı Bırak simgesini  tıklatın.

  • (InDesign) Tüm öykülerde değişiklik izlemeyi devre dışı bırakmak için Değişiklikleri İzle paneli menüsünden Tüm Öykülerde İzlemeyi Devre Dışı Bırak'ı seçin.

  • (InCopy) Birden çok öykülü belgede tüm açık öykülerde değişiklik izlemeyi devre dışı bırakmak için, Değişiklikler > Tüm Öykülerde İzlemeyi Devre Dışı Bırak'ı seçin.

Not:

İzlemeyi devre dışı bırakırsanız, daha sonraki değişiklikler izlenmez. Önceki izlenen değişiklikler etkilenmez.

Değişiklikleri İzle panelinde değişiklik bilgilerini görüntüleme

 1. Pencere  > Değişiklikleri İzle'yi seçin.

 2. Ekleme noktasını bir değişikliğin içinde tıklatın. Değişiklikleri İzle paneli, tarih, saat ve diğer değişiklik bilgilerini gösterir.

Değişiklikleri kabul etme veya reddetme

Öyküde siz veya başkaları tarafından değişiklik yapıldığında değişiklik izleme özelliği tüm değişiklikleri gözden geçirmenize ve bunları öyküye katıp katmayacağınıza karar vermenize yardımcı olur. Tek tek değişiklikleri, izlenen bir değişikliğin yalnızca bir kısmını veya tüm değişiklikleri aynı anda kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Değişikliği kabul ettiğinizde metin akışının normal bir parçası haline gelir ve artık değişiklik olarak vurgulanmaz. Değişikliği reddettiğinizde metin değişiklik yapılmadan önceki haline döner.

 1. Öykü Düzenleyici'de (InDesign) ya da Gale veya Öykü görünümünde (InCopy), ekleme noktasını öykünün başına yerleştirin.

 2. Değişiklikleri İzle panelinde (InDesign) veya Değişiklikleri İzle araç çubuğunda (InCopy), Sonraki Değişiklik düğmesini  tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Vurgulanan değişikliği kabul etmek ve metin akışına dahil etmek için Değişikliği Kabul Et düğmesini tıklatın.
  • Değişikliği reddetmek ve önceki metne dönmek için Değişikliği Reddet düğmesini  tıklatın
  Not:

  Vurgulanan değişikliği kabul etmek veya reddetmek ve sonraki değişikliğe gitmek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup Değişikliği Kabul Et veya Değişikliği Reddet düğmesini tıklatın.

  • Önceki değişikliğe geri dönmek veya bir değişikliği atlamak ve bir sonrakine gitmek için Önceki Değişiklik düğmesini  veya Sonraki Değişiklik düğmesini  tıklatın.

  • Tüm değişiklikleri incelemeden kabul etmek veya reddetmek için Öyküdeki Tüm Değişiklikleri Kabul Et  veya Öyküdeki Tüm Değişiklikleri Reddet düğmesini  tıklatın.

  • Öykü veya belgedeki tüm değişiklikleri kabul etmek veya reddetmek ya da belirli bir katılımcının tüm değişikliklerini kabul etmek veya reddetmek için Değişiklikleri İzle paneli menüsünden (InDesign) veya Değişiklikler menüsünden (InCopy) uygun seçeneği seçin.

Not:

Değişikliği kabul etme veya reddetme konusunda fikrinizi değiştirirseniz değişikliği Düzenle > Geri Al'ı seçerek veya Ctrl+Z (Windows) veya Command+Z (Mac OS) tuş bileşimine basarak geri alın.

Tüm Değişiklikleri Kabul Et veya Tüm Değişiklikleri Reddet komutunu seçildiğinde gizli koşulu metne de uygulanır.

Değişiklikleri izleme tercihlerini belirleme

Tercih ayarları çoğu izleme seçeneğini kontrol etmenize izin verir. Değişikliklerinizi tanımak için bir renk belirleyebilir ve hangi değişiklikleri izleyeceğinizi seçebilirsiniz: metin ekleme, silme ve taşıma. Ayrıca izlenen her değişiklik türünün görünüşünü belirleyebilir ve değişiklikler kenarlarda renkli değişiklik çubuklarıyla gösterebilirsiniz.

 1. Düzenle > Tercihler > Değişiklikleri İzle (Windows) veya InCopy > Tercihler > Değişiklikleri İzle (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. İzlemek istediğiniz değişiklik türlerini seçin.

 3. Her değişiklik türü için bir metin rengi, arka plan rengi ve işaretleme yöntemi belirleyin.

 4. Tüm kullanıcıların farklı renklere atandığından emin olmak için Çoğaltılmış Kullanıcı Rengini Önle'yi seçin.

 5. Değişiklik çubuklarını göstermek için Değişiklik Çubukları seçeneğini belirleyin. Değişiklik Çubuğu Rengi menüsünden bir renk seçin ve değişiklik çubuklarının sol veya sağ sütunlardan hangisinde görüneceğini belirtin.

 6. Silinmek üzere işaretlenmiş metnin yazım denetimini yapmak istiyorsanız Silinmiş Metni Yazım Denetimine Kat seçeneğini belirleyin.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Kullanıcı adını ve rengini değiştirme

 1. Tüm açık öyküleri kapatın.
 2. Dosya > Kullanıcı'yı seçin.
 3. Değişiklik izleme ve notlar için kullanılacak kullanıcı adını ve rengini belirtin, sonra Tamam'ı tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi