Belge içeriğini XML'e aktarma

InDesign belgesinden XML'e içerik aktarabilmek için önce aşağıdakileri yapmalısınız:

 • Öğe etiketlerini oluşturun veya yükleyin.

 • Belgenizin sayfalarındaki öğelere etiket uygulayın.

 • Gerekirse, Yapı bölmesinde etiketli öğelerin hiyerarşisini ayarlayın.

Belgenizdeki XML içeriğinin tamamını veya bir bölümünü dışa aktarabilirsiniz. Yalnızca etiketli içerik dışa aktarılabilir.

Not:

Tablo içeren bir belgeyi dışa aktarıyorsanız tabloları etiketlemeniz gerekir; etiketlemezseniz InDesign bunları XML'nin parçası olarak dışa aktarmaz.

 1. Belgenin yalnızca bir bölümünü dışa aktarmak istiyorsanız, dışa aktarma işleminin başlayacağı öğeyi Yapı bölmesinde seçin.
 2. Dosya > Dışa aktar'ı seçin.
 3. Kayıt Türü (Windows) veya Format (Mac OS) olarak XML seçin.
 4. XML dosyası için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.
 5. XML Olarak Dışa Aktar iletişim kutusunun Genel sekmesinde aşağıdakilerden herhangi birini seçin:

  DTD Açıklamasını İçer

  XML dosyasıyla birlikte DTD başvurusunu da dışa aktarır. Bu seçenek ancak Yapı bölmesinde DOCTYPE öğesi varsa kullanılabilir.

  XML Görüntülemek İçin Kullan

  Dışa aktarılan dosyayı tarayıcıda, XML düzenleme uygulamasında veya metin düzenleyicide açar. Listeden tarayıcı veya uygulama seçin.

  Seçili Öğeden Dışa Aktar

  Dışa aktarma işlemini Yapı bölmesinde seçtiğiniz öğeden başlatır. Bu seçeneği kullanmak için Dosya > Dışa Aktar'ı seçmeden önce bir öğe seçmiş olmanız gerekir.

  Etiketlenmemiş Tabloları CALS XML Olarak Dışa Aktar

  Etiketsiz tabloları CALS XML formatında dışa aktarır. Tablonun dışa aktarılabilmesi için etiketli bir çerçevede yer alması ve etiketlenmemiş olması gerekir.

  Kesmeyi, Boşluğu ve Özel Karakterleri Yeniden Eşleştir

  Kesme, beyaz boşluk ve özel karakterleri düz karakterler olarak değil ondalık karakter varlıkları olarak dışa aktarır.

  XSLT Uygula

  Dışa aktarılan XML'nin örneğin değiştirilmiş XML ağacına veya HTML'ye dönüşümünü tanımlamak için bir stil sayfası uygular. Dosya sisteminden XSLT seçmek için Gözat (Windows) veya Seç (Mac OS) seçeneğini belirtin. Varsayılan XML'den Stil Sayfası Kullan ayarı, dışa aktarmada uygulanmak üzere XML'de başvuruda bulunulmuş bir XSLT dönüşüm talimatı varsa, bu talimatı kullanır.

 6. Kodlama menüsünden kodlama türünü seçin.
 7. Görüntülerin dışa aktarma seçeneklerini belirtmek için, Görüntüler sekmesini tıklatın ve aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu seçin:

  Orijinal Görüntüler

  Görüntüler alt klasörüne orijinal görüntü dosyalarının birer kopyasını yerleştirir.

  En İyileştirilmiş Orijinal Görüntüler

  Orijinal görüntü dosyalarını en iyi duruma getirir ve sıkıştırır, sonra da dosyaların kopyalarını Görüntüler alt klasörüne yerleştirir.

  En İyileştirilmiş Formatlı Görseller

  Uygulanmış dönüşümü (döndürme veya ölçekleme gibi) içeren orijinal görüntü dosyalarını en iyi duruma getirir ve bunları Görüntüler alt klasörüne yerleştirir. Örneğin, belgede biri kırpılmış diğeriyse kırpılmamış iki görüntü varsa, yalnızca kırpılmış görüntü en iyi duruma getirilir ve Görüntüler alt klasörüne kopyalanır.

 8. Önceki adımda En İyileştirilmiş Orijinal Görüntüler'i veya En İyileştirilmiş Formatlı Görseller'i seçtiyseniz, görüntüleri en iyi duruma getirmek üzere seçenekleri belirtin.
 9. Dışa Aktar'ı tıklatın.

Not:

XML'de özel karakterlerin tümü desteklenmez (örneğin, Otomatik Sayfa Numarası karakteri). InDesign, dışa aktarılan XML dosyasına bir karakteri ekleyemezse bu konuda sizi uyarır. Tabloyu etiketlemediğinizde de bu uyarı gösterilir.

En iyileştirilmiş görüntü dışa aktarma seçenekleri

XML Dış Aktar iletişim kutusunun Görüntüler sekmesinde En İyileştirilmiş Orijinal Görüntüler'i veya En İyileştirilmiş Formatlı Görseller'i seçtiğinizde aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Görüntü Dönüştürme

Dönüştürülen görüntüde kullanılacak dosya formatını belirtir. Otomatik seçeneğini belirtirseniz, InDesign görüntüye göre en iyi dosya türünü seçer. Bundan dolayı, hem GIF Seçenekleri'ni hem de JPEG Seçenekleri'ni belirtmek isteyebilirsiniz.

GIF Seçenekleri

XML'e aktarıldığında GIF formatına dönüştürülecek görüntüler için format belirtin. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Palet

Görüntünün dönüştürüldüğünde uymasını istediğiniz renk paletini belirtin. XML içeriğinin son görüntüleme formatı için paleti seçin. Bağdaşık (titreme yok) seçeneği temelde düz renklerden oluşan görüntülerde iyi sonuç verir ve birden çok formatta son çıktının alınacağı durumlarda kullanılabilir.

Taramalı

Tek bir geçişte görüntünün tamamını indirmek yerine her geçişte görüntünün bir satırını indirir. Son kalite düzeyine ulaşana kadar her geçişte çözünürlüğe ekleme yapıldığından, taramalı seçeneği görüntü önizlemesinin hızla indirilmesine olanak tanır.

JPEG Seçenekleri

XML'e aktarıldığında JPEG formatına dönüştürülecek görüntüler için format belirtin. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Görüntü Kalitesi

Dönüştürülen görüntünün kalitesini belirtir. Kalite ayarı ne kadar yüksek olursa, dosya boyutu o kadar büyük olur ve indirmek de o kadar uzun sürer.

Format Yöntemi

JPEG görüntünün indirmek için nasıl biçimlendirildiğini belirtir: Satır Taban Çizgisi son kalite düzeyindeki görüntüyü tek bir geçişte indirir ve böylece dosya açıldığı anda son kalite düzeyinde görüntülenir; bu formatın indirilmesi, İlerleyen formatlı görüntüye göre daha uzun sürebilir. İlerleyen seçeneği görüntüyü bir dizi geçişte indirir; ilk geçişte düşük çözünürlüklü bir uyarlama elde edilir ve son kalite düzeyi elde edilene dek izleyen her geçişte görüntünün çözünürlüğü gelişir.

Yalnızca etiketleri XML olarak kaydetme

Yalnızca etiketleri kaydedebilir ve sonra bunları InDesign belgesine yükleyip burada kullanabilirsiniz.

 1. Etiketler paneli menüsünden Etiketleri Kaydet'i seçin.
 2. Ad yazın, konum belirleyin ve Kaydet'i tıklatın.

  Belgenizdeki etiketler, bunlara atanmış renklerle birlikte XML dosyası olarak kaydedilir.

Dışa aktarılan XML dosyasını düzenleme

InDesign'ı kullanarak XML dosyasını oluşturduktan ve dışa aktardıktan sonra, şu yöntemlerden birini kullanarak XML'de değişiklikler yapabilirsiniz:

 • Doğrudan XML dosyasında değişiklik yapmak için, dosyayı metin veya XML düzenleyicide açın.
 • Kaynak belgede korunacak değişiklikler yapmak için, XML'nin dışa aktarılmasında kaynak olarak kullanılan InDesign dosyasını açın. InDesign'da içerik üzerinde değişiklikleri yaptıktan sonra, XML dosyasını değiştirmek istiyorsanız orijinal XML dosya adını kullanarak bunu yeniden XML'e aktarabilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi