XML içeriğini etiketleme

Not:

Tarafsız Dil: Adobe'nin temel kapsayıcılık değerlerini yansıtmak için InDesign 2022'den (sürüm 17.0) itibaren kapsayıcı olmayan dili değiştiriyoruz. İngilizce, Danca, Macarca, İspanyolca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Portekizce ve Japonca dillerindeki Yardım makalelerimizde Kalıp sayfa referansları, Ana sayfa olarak değiştirildi.

Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.

XML etiketlerini oluşturma ve yükleme

Sayfa öğelerini etiketlemeden önce, belgenizdeki her içerik türünü veya öğeyi tanımlamak için etiketler oluşturun (veya yükleyin). Etiketleri sıfırdan oluşturabileceğiniz gibi başka bir kaynaktan, örneğin InDesign belgesinden, InCopy belgesinden veya DTD dosyasından da yükleyebilirsiniz. Belgenize XML etiketleri oluşturmak veya yüklemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanın:

 • Yeni Etiket komutuyla etiketi oluşturun.

 • Etiketleri XML dosyasından veya başka bir belgeden yükleyin.

 • DTD dosyasını içe aktarın.

 • XML'i İçe Aktar komutunu kullanarak etiketleri (ve içeriği) içe aktarın.

Kullanılabilir etiketlerin listesini içeren Etiketler paneli

XML etiketi oluşturma

 1. Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler'i seçerek Etiketler panelini açın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketler paneli menüsünden Yeni Etiket'i seçin.

  • Etiketler panelinde Yeni Etiket düğmesini  tıklatın.

 3. Etiket için bir ad yazın. Adın XML standartlarına uygun olması gerekir. Etiket adında boşluk veya geçersiz karakter kullanırsanız uyarı mesajı gösterilir.
 4. Etiketinizi Etiketler paneli menüsünden oluşturduysanız etiket için bir renk seçin. (Etiketinizi Yeni Etiket düğmesiyle oluşturduysanız etiketin rengini değiştirerek renk seçebilirsiniz.)
  Not:

  Farklı etiketlere aynı rengi atayabilirsiniz. Etiketi çerçeveye uygulayıp Görünüm > Yapı > Etiketli Çerçeveleri Göster'i seçtiğinizde veya etiketi çerçeve içindeki metne uygulayıp Görünüm > Yapı > Etiket İşaretlerini Göster'i seçtiğinizde, seçtiğiniz renk gösterilir. (Etiket renkleri içe aktarılan XML dosyalarında gösterilmez.)

 5. Tamam'ı tıklatın.

XML etiketlerini başka bir kaynaktan yükleme

Etiketleri InDesign belgesinden veya InCopy belgesinden yükleyebilirsiniz.

Not:

XML dosyasını yüklediğinizde InDesign etiketleri otomatik olarak Etiketler paneline ekler.

 1. Etiketler paneli menüsünden Etiketleri Yükle'yi seçin.
 2. Etiketler paneline yüklemek istediğiniz etiketlerin bulunduğu dosyayı seçin ve Aç'ı tıklatın.

Etiket adını veya rengini değiştirme

 1. Etiketler panelinde bir etiket adını çift tıklatın veya Etiketler paneli menüsünde Etiket Seçenekleri'ni seçin.
 2. Etiketin adını veya rengini değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.
Not:

Kilitli etiketlerin adını değiştiremezsiniz. InDesign, yüklenen DTD dosyasında belirtilen etiketleri otomatik olarak kilitler. Bu etiketlerin adını değiştirmek için DTD dosyasını düzenlemeniz ve dosyayı belgeye yeniden yüklemeniz gerekir.

Öğeleri etiketleme

İçeriği XML dosyasına aktarmadan önce, dışa aktarmak istediğiniz metni ve diğer öğeleri (çerçeveler ve tablolar gibi) etiketlemelisiniz. Ayrıca içe aktarılan XML içeriği için yer tutucu olarak oluşturduğunuz öğeleri de etiketlemeniz gerekir. Etiketli öğeler Yapı bölmesinde öğe olarak gösterilir.

Dışa veya içe aktarmak istediğiniz içerik öğelerinin her birini tanımlamak üzere etiketler oluşturun (veya yükleyin). Ardından, aşağıdaki tekniklerden birini kullanarak metin veya sayfa öğelerini etiketleyin:

Manuel etiketleme

Çerçeve veya metin seçin, ardından Etiketler panelinde bir etiketi tıklatın veya Etiketler panelindeki bir etiketi metin veya grafik çerçevesine sürükleyin.

Otomatik etiketleme

Metin çerçevesi, tablo, tablo hücreleri veya görüntü seçin ve ardından Etiketler panelinde Otomatik Etiketle simgesini tıklatın. Öğeler, etiketleme hazır ayar seçeneklerinize göre etiketlenir.

Etiketleri stillerle eşleme

Etiketleri paragraf, karakter, tablo veya hücre stilleriyle ilişkilendirin ve ardından bu stillere atanmış olan metin, tablo, tablo hücreleri ve paragraflara etiketleri otomatik olarak uygulayın.

Sayfa öğelerini etiketlerken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Etiketleri öykülere uygulayabileceğiniz gibi öykülerin içindeki metne de uygulayabilirsiniz. Örneğin, öyküye bir Makale etiketi uygulamak ve ardından öykünün içindeki paragraflara Başlık ve Gövde gibi daha belirgin etiketler uygulamak isteyebilirsiniz.

 • Öyküye tek bir etiket uygulayabilirsiniz. İlişkilendirilmiş öyküdeki bir çerçeveyi etiketlediğinizde, öyküdeki tüm çerçevelere ve bunlarla birlikte taşan metne aynı etiket atanır.

 • Grafik çerçevesine tek bir etiket uygulayabilirsiniz. Grafik çerçevesini etiketlediğinizde, InDesign grafiğin konumuna (diskte) yönelik bir başvuru kaydeder.

 • Nesne gruplarını etiketleyemezsiniz. Grubun parçası olan bir öğeyi etiketlemek için, Doğrudan Seçim aracını  kullanarak öğeyi seçin.

 • Etiketli bir öğenin içindeki metni (örneğin, öykünün içindeki paragrafı) etiketlediğinizde, bu Yapı bölmesinde varolan öğenin alt öğesi olarak gösterilir.

 • Ana sayfadaki metin veya görüntüleri etiketleyebilirsiniz, ancak öğenin belge sayfalarında kaç kez göründüğüne bakılmaksızın, Yapı bölmesinde buna karşılık gelen öğenin tek bir örneği gösterilir. Öte yandan, bir asıl öğeyi manuel olarak geçersiz kılıp belge sayfasında etiketlerseniz bu öğe Yapı bölmesinde ayrı bir öğe olarak gösterilir.

 • Dipnotları etiketleyemezsiniz.

Not:

Otomatik Sayfa Numarası karakteri gibi özel karakterleri etiketlemekten kaçının. InDesign, dışa aktarırken XML standartlarına uymak için bazı özel karakterleri çıkarır. InDesign, XML'de kodlanamayan karakterler olduğunda sizi uyarır.

Çerçeveleri manuel olarak etiketleme

Bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak çerçeveleri etiketleyebilirsiniz.

 • Etiketi Etiketler panelinden çerçeveye sürükleyin.
 • Seçim araçlarından birini kullanarak çerçeveyi seçin ve sonra Etiketler panelindeki bir etiketi tıklatın.
Not:

Çerçeve bir grubun parçasıysa veya başka bir çerçeve içinde iç içe yerleşmişse, çerçeveyi seçmek için Doğrudan Seçim aracını kullanın.

 • Çerçevenin içerik menüsünü açın, Etiket Çerçevesi'ni seçin ve ardından bir etiket seçin.
 • Seçim araçlarından birini kullanarak etiketsiz bir metin veya grafik çerçevesi seçin, çerçeveyi Yapı bölmesine sürükleyin, farenin düğmesini bırakın ve sonra gösterilen menüden bir etiket adı seçin.

Metin çerçevesi içindeki metni manuel olarak etiketleme

Çerçevenin içindeki metni etiketlediğinizde, yeni öğe Yapı bölmesinde metnin içinde yer aldığı çerçeve öğesinin alt öğesi olarak gösterilir.

 1. Metnin içinde gösterildiği öykünün etiketlendiğinden emin olun. (Öykü etiketlenmediyse ve öykünün içindeki metni etiketlerseniz InDesign, Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme iletişim kutusunda belirtilen etiketi kullanır ve öyküyü otomatik olarak etiketler.)
 2. Yazım aracını kullanarak metin çerçevesinin içindeki metni seçin.
 3. Etiketler panelinde bir etiketi tıklatın.
Not:

Dipnotları etiketleyemezsiniz.

Metin çerçevelerini, tabloları, tablo hücrelerini ve görüntüleri otomatik olarak etiketleme

Etiketler panelinde Otomatik Etiketle simgesini tıklatarak metin çerçevesini, tabloyu, tablo hücrelerini veya görüntüyü otomatik olarak etiketleyebilirsiniz. InDesign, öğeyi etiketlemek için Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme iletişim kutusunda belirttiğiniz varsayılan etiketi uygular.

 1. Etiketlemek istediğiniz metin çerçevesini, tabloyu, tablo hücrelerini veya görüntüyü seçin.
 2. Etiketler panelinde Otomatik Etiketle simgesini  tıklatın.

  Siz Otomatik Etiketle simgesini tıklattıktan sonra, InDesign varsayılan etiketin adını Etiketler paneline ekler.

İçeriği paragraf veya karakter stiline göre etiketleme

Metne atadığınız paragraf stilleri ve karakter stilleri, XML için paragrafları ve metni etiketleme aracı olarak kullanılabilir. Örneğin, Başlık adlı paragraf stili GörüntüAdı adlı bir etiketle ilişkilendirilebilir. Sonra, Stilleri Etiketlerle Eşle komutunu kullanarak belgenizde Başlık paragraf stiline atanmış tüm metne ŞekilAdı etiketini uygulayabilirsiniz. Birden çok stili aynı etiketle eşleyebilirsiniz.

Not:

Stilleri Etiketlerle Eşle komutu, daha önce etiketli paragraflar ve karakterlerle birlikte tüm içeriği otomatik olarak etiketler. Örneğin, Bağlam stilinin atanmış olduğu bir paragraf Gövde etiketi kullanılarak etiketlendiyse, ancak Bağlam stilini Açıklayıcı etiketiyle ilişkilendirdiyseniz paragraf yeniden etiketlenir; Gövde etiketinden çıkarılır ve bunun yerine Açıklayıcı etiketine sahip olur. Mevcut etiketleri korumak istiyorsanız etiketleri manuel olarak uygulayın (veya Stilleri Etiketlerle Eşle komutunu çok dikkatli kullanın).

 1. Etiketler paneli menüsünden Stilleri Etiketlerle Eşle'yi seçin.
 2. Belgenizdeki her stil için, bu stilin eşlenmesini istediğiniz etiketi belirtin.
  Stilleri Etiketlerle Eşle iletişim kutusu

 3. Stil adlarını etiket adlarıyla eşleştirmek için Ada Göre Eşle'yi tıklatın. Etiket adlarıyla tam olarak aynı benzersiz ada sahip stiller iletişim kutusunda seçilir. Ada Göre Eşle büyük/küçük harfe duyarlıdır; örneğin, Başlık1 ve başlık1 farklı etiketler olarak kabul edilir.
 4. Farklı bir InDesign dosyasının stil eşleştirmeleri ayarını kullanmak için Yükle'yi tıklatıp dosyayı seçin.
 5. İçer seçeneklerini seçin veya seçimlerini kaldırın:

  Ana Sayfa Öyküleri

  Ana sayfa metin çerçevelerinde bulunan stilleri etiketlerle eşler.

  Çalışma Alanı Öyküleri

  Çalışma alanındaki metin çerçevelerinde bulunan stilleri etiketlerle eşler. (Çalışma alanındaki içeriğin etiketlenmesini önlemek için bu seçeneğin seçimini kaldırın.)

  Boş Öyküler

  Boş metin çerçevelerinde yer alan stilleri etiketlerle eşler. (Boş çerçevelerin etiketlenmesini önlemek için bu seçeneğin seçimini kaldırın.)

 6. Tamam'ı tıklatın.

Yeni XML etiketleri, belgenizin tümünde Stilleri Etiketlerle Eşle iletişim kutusunda belirttiğiniz paragraf ve karakter stillerine uygulanır.

Not:

Stilleri Etiketlerle Eşle komutunu kullanarak görüntüleri etiketleyemezsiniz. XML dosyasına eklenmesini istediğiniz görüntüleri manuel olarak etiketlemeniz gerekir.

Tablolardaki metni etiketleme

Tabloyu XML için etiketlediğinizde, bir tablo öğesinin yanı sıra tablodaki her hücre için de bir hücre öğesi oluşturursunuz. Hücre öğeleri, tablo öğesinin alt öğeleridir ve otomatik olarak oluşturulur.

 1. Tablonun içini tıklatın ve Tablo > Seç > Tablo'yu seçin.
 2. Etiketler panelinde tablo için bir etiket seçin.

  InDesign, tablodaki her hücre için bir hücre öğesi oluşturur (bunları Yapı bölmesinde görüntüleyebilirsiniz). Tablo hücresi öğelerine uygulanan etiket, varsayılan Otomatik Etiketle ayarlarınıza bağlıdır.

 3. Gerekirse, tablo hücrelerini farklı etiketler kullanarak etiketleyin.

  Örneğin, ilk satırdaki hücrelerin başlık hücreleri olduğunu belirtmek için bunlarda farklı bir etiket kullanabilirsiniz. Hücrelere etiket uygulamak için belgenizde gerçek tablo hücrelerini seçin ve sonra da bir etiket seçin. (Tablodaki hücrelerin seçilmesi, Yapı bölmesinde bunlara karşılık gelen hücre öğelerinin de seçilmesine neden olur.)

Not:

Tabloyu seçip Etiketler panelinde Otomatik Etiketle simgesini tıklatarak da etiketleyebilirsiniz. Varsayılan Otomatik Etiketle ayarlarınıza bağlı olarak, tabloya hemen Tablo etiketi (veya seçtiğiniz başka bir etiket) uygulanır.

Öğenin etiketini kaldırma

Etiketini kaldırmak ancak ilişkili içeriği korumak için öğenin etiketini kaldırın.

 1. Yapı bölmesinde öğeyi seçin veya belge mizanpajında sayfa öğesini veya etiketli metni seçin.
 2. Etiketler panelinde Etiketi Kaldır'ı tıklatın.

Öğeleri yeniden etiketleme

Mevcut etiketi değiştirmek için öğeyi yeniden etiketleyin (önce etiketi kaldırmanız gerekmez). Öğeyi yeniden etiketlemek için aşağıdaki tekniklerden birini kullanın:

 • Seçim araçlarından birini kullanarak Yapı bölmesinde bir metin çerçevesi, grafik çerçevesi veya öğe seçin, sonra Etiketler panelinde farklı bir etiketi tıklatın.
 • Öyküyü yeniden etiketlemek için, Yazım aracını kullanarak öykü metninin herhangi bir yerine ekleme noktası yerleştirin. Etiketler panelinde Yeniden Etiketle'yi seçin ve ardından farklı bir etiketi tıklatın.
 • Metin bloğunu yeniden etiketlemek için Yazım aracını kullanarak metin bloğunun tamamını seçin. Etiketler panelinde Yeniden Etiketle'yi seçin ve ardından farklı bir etiketi tıklatın. (Etiket Ekle'yi seçer ve farklı bir etiketi tıklatırsanız Yapı bölmesinde yeni bir alt öğe gösterilir.)

Otomatik Etiketle varsayılanlarını belirtme

Metin çerçevesi, tablo, tablo hücreleri veya görüntü seçip Etiketler bölmesinde Otomatik Etiketle simgesini tıklattığınızda InDesign, seçtiğiniz öğeye varsayılan bir etiket uygular. Bu varsayılan etiketleri, Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme iletişim kutusunda belirtebilirsiniz.

Not:

Asıl öğe gerektiren ancak henüz asıl öğesi olmayan bir öğe oluşturduğunuzda InDesign varsayılan bir etiket uygular. Örneğin, metin çerçevesinin içindeki metni etiketlerseniz ancak çerçevenin kendisi etiketlenmediyse InDesign, çerçeveye Hazır Ayar Etiketleme Seçeneklerine göre bir etiket atar. Varsayılan etiket uygulama özelliği, InDesign'ın XML yapısını doğru şekilde korumasına yardımcı olur.

 1. Etiketler paneli menüsünden Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme'yi seçin.
 2. Metin çerçeveleri, tablolar, tablo hücreleri ve görüntüler için varsayılan etiketi seçin.
  Not:

  Size gereken etiket listelenmiyorsa menüden Yeni Etiket'i seçip bir etiket oluşturabilirsiniz.

Etiket işaretlerini ve etiketli çerçeveleri gösterme veya gizleme

Etiket işaretleri, sayfada etiketli metnin çevresinde gösterilen köşeli parantezlerdir. Sayfada üst başlıkların, başlıkların ve diğer metinlerin nerede etiketlendiğine bakmak için etiket işaretlerini görüntüleyin. Etiketli çerçeveler, metin çerçevesi, tablo ve görüntü gibi öğelerin etiketlendiği yeri gösterir. Etiket işaretlerinin ve etiketli çerçevelerin rengini, Etiketler panelinde etikete atanan renk belirler. Etiket işaretleri ve etiketli çerçeveler yalnızca Normal görünümde gösterilir.

Etiketli çerçeve ve bunun içinde etiket işaretleri.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk kodlamalı etiketli çerçeveleri görüntülemek için Görünüm > Yapı > Etiketli Çerçeveleri Göster'i seçin.

  • Etiketli çerçevelerin renk kodlamasını gizlemek için Görünüm > Yapı > Etiketli Çerçeveleri Gizle'yi seçin.

  • Etiketli metnin çevresindeki renkli köşeli parantezleri görüntülemek için Görünüm > Yapı > Etiket İşaretlerini Göster'i seçin.

  • Etiketli metnin çevresindeki renkli köşeli parantezleri gizlemek için Görünüm > Yapı > Etiket İşaretlerini Gizle'yi seçin.

Not:

Etiket işaretini yanlışlıkla silme riskini azaltmak için etiketli metni etiket işaretlerinin daha net göründüğü Öykü Düzenleyici'de düzenleyin.

Etiketleri silme

 • Etiketler panelinden etiket silmek için, silinecek etiketi panelin alt kısmındaki Sil simgesine  sürükleyin. Etiket içeriğe uygulanmışsa bir uyarı mesajı gösterilir. Silinen etiketin yenisiyle değiştirmek için başka bir etiket seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 • Kullanılmayan tüm etiketleri silmek için, Etiketler paneli menüsünden Tüm Kullanılmayan Etiketleri Seç'i seçin ve ardından panelin alt kısmındaki Sil simgesini tıklatın.
Not:

DTD dosyasıyla yüklenen etiketlerin silinebilmesi için DTD dosyasının silinmesi gerekir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın