Öğrenci Transkripti CSV'yi Yorumlama

Dikkat:

Learning Manager Eğitim Programları, Öğrenim Yolları olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu değişiklik, Ekim 2021 sürümünün yayınlanmasından hemen sonra gerçekleşecek ve Öğrenim Yolu terminolojisi tüm roller için geçerli olacaktır.

Genel Bakış

Öğrenci Transkripti, Adobe Learning Manager'da kullanılan en popüler raporlardan biridir. Rapor, kişinin CSV formatındaki tek bir raporda neredeyse tüm ayrıntıları elde etmesini sağlar.

Rapor, kullanıcıların öğrenme davranışlarını izlemek ve analiz etmek için alabilecekleri bir rapor olmasının yanı sıra Learning Manager'ın öğrenme davranışları hakkındaki verileri harici uygulamalara/sistemlere aktarmak için ayarlanabileceği bir biçim olarak da görülebilir.

Normal bir kurumsal senaryo, Learning Manager için öğrenci transkriptini periyodik olarak dışa aktarmak, önemli bir eğitim programını tamamlayan öğrencileri seçmek için analiz etmek, fark edildiklerini göstermek için bir hediye çeki siparişi vermek ve zamanında tamamlamaları ödüllendirmektir.

Diğer bir kullanım durumu da öğrenme davranışı verilerini, öğrenme davranışı ile diğer süreç verileri arasındaki korelasyonları analiz etmek için öğrenme verilerini diğer kurumsal verilerle birleştirmek isteyebileceğiniz bir kurumsal veri deposuna eklemektir.

Belgenin geri kalanında, Öğrenci Transkriptinin Learning Manager'dan nasıl alınabileceğini kısaca açıklıyoruz, ardından raporun her bir satırının ve sütununun nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin ayrıntıları paylaşıyoruz.

Bu bilgiler, dışa aktarılan öğrenci transkripti verilerini işleyerek Learning Manager'ı diğer sistemlerle entegre etmek isteyen tüm geliştiriciler için yararlı olabilir.

Öğrenci Transkriptini Kullanıcı Arabiriminden Alma

Öğrenci, Profil Ayarlarından transkriptini indirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenci Transkriptini İndirme.

Yöneticiler, tüm kuruluş, belirli bir kullanıcı grubu veya belirli bir öğrenme hedefi grubu ya da belirli bir kullanıcı ve öğrenme hedefi grubu için Öğrenci Transkriptleri oluşturabilir. Ayrıca, bir zaman aralığı süresince tüm öğrenme kayıtlarını alabilir ve modül düzeyi bilgisinin gerekli olup olmadığını belirtebilirler (varsayılan olarak, modül düzeyi bilgisi atılır). Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenci Transkriptlerini İndirme.

Yöneticiler ayrıca sistemi Öğrenci Transkriptini periyodik olarak e-posta ile gönderecek şekilde ayarlayabilir.

Not:

Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla oluşturulan Öğrenci Transkripti, "Beceri Transkripti" öğesini de içeren bir Excel dosyası olacaktır. Bu belgede; bir öğrenme hedefinin kaydı, başlangıcı, ilerlemesi veya tamamlanması ile ilgili öğrenme etkinliklerini içeren bir rapor olan CSV formatında neyin oluşturulduğuna değineceğiz
.

Öğrenci Transkriptini dışa aktarma

Learning Manager, Öğrenci Transkriptinin harici bir sistem tarafından kullanılması gerektiğinde, Öğrenci Transkriptinin dışa aktarılabilen veri türlerinden biri olduğu Verileri Dışa Aktar adlı bir özellik sağlar. Giriş bölümünde açıklandığı üzere bu, Learning Manager'ın öğrenme davranışı verilerini işlemesi gereken harici bir sistemle entegre olması veya kurumsal veri deposunu öğrenme davranışı verileriyle doldurması için gereklidir.

Öğrenci Transkriptini Dışa Aktarmayı destekleyen bağlayıcıların ayrıntıları için FTP, Kutu ve PowerBI Bağlayıcılarındaki Verileri Dışa Aktarma bölümüne bakın.

Bu bağlayıcıların hizmet ettiği amaç, verileri periyodik olarak (N günde bir) aşağı akış uygulamasına aktarmaktır. Bu nedenle, bu bağlayıcılar her çalıştırmada yalnızca kademeli öğrenme davranışı verilerini dışa aktarır. Bu bağlayıcıların, belirli kullanıcı alt kümelerine veya öğrenme hedeflerine ilişkin kayıtları getirmeye izin vermediğini unutmayın; veriler, her zaman o hesaptaki tüm kullanıcılar ve tüm öğrenme hedefleri hakkındaki verilerdir.

PowerBI söz konusu olduğunda müşteri, Learning Manager'ın bu verileri kademeli olarak dinamik bir şekilde oluşturulan bir veri kümesine dışa aktarmaya devam edebileceği bir çalışma alanı sağlamalıdır. Bu bağlayıcı yalnızca verileri dışa aktarır ve müşteriler, gerektiğinde bu veri kümesine dayanarak kendi raporlarını/kontrol panellerini oluşturmalıdır.

Bir sonraki bölüm, aşağı akış sisteminin öğrenci transkriptindeki kayıtları nasıl yorumlaması gerektiğine dair bilgiler sunar.

Öğrenci Transkripti'ni Yorumlama

Öğrenci Transkripti'ndeki her satır, belirli bir zaman diliminde Learning Manager'da kaydedilen bir çeşit öğrenme davranışı olarak düşünülebilir. Genelde, bağlayıcılar "kademeli verileri" dışa aktarır ve bu nedenle satırlar, bağlayıcının son çalıştırması ile mevcut çalıştırma arasında gerçekleşen öğrenme etkinliklerini temsil eder.

Elbette, bağlayıcılar aynı zamanda öğrenci transkriptini talep üzerine almanıza da izin verir, bu durumda kullanıcı bir başlangıç tarihi belirleyebilir ve bitiş tarihi de şu an olarak varsayılır. Genellikle kişi bunu başlangıçta bir kez yapar ve ardından kademeli öğrenci transkriptini N günde bir olmak üzere günün belirli bir saatinde dışa aktarmak için bağlayıcıyı ayarlar (varsayılan N değeri 1'dir).

Şimdi Kademeli Öğrenci Transkriptinin ne anlama geldiğini tanımlayalım

Öğrenci transkriptinde her satır, belirli bir öğrenciyi ve belirli bir öğrenme hedefini içeren belirli bir etkinliği temsil eder. Öncelikle bir öğrencinin öğrenme hedefine göre ne durumda (Kayıtlı, Başladı, Devam Ediyor ve Tamamlandı) olduğuyla ilgileniyoruz. Bu nedenle, öğrenci transkripti de karşılık gelen dört tarihi kaydeder.

Artık Learning Manager'ın öğrenci ilerlemesini izlediği üç tür öğrenme hedefi bulunuyor ve dışa aktarılan veriler, bir öğrencinin Learning Manager'da deneyimleyebileceği en ayrıntılı içerik birimi olan modül düzeyinde ilerleme bilgilerini içeriyor.

  • Ders - bir veya daha fazla modülden oluşan bir kompozisyon
  • Eğitim Programı - bir veya daha fazla dersin kompozisyonu
  • Sertifikalandırma - bir veya daha fazla dersin kompozisyonu.

Öğrenci Transkriptindeki her satır, belirli bir kullanıcının bir Modül, Ders, Eğitim Programı veya Sertifikalandırma ile olan etkileşimiyle ilgili olabilir. Kullanıcı bir Eğitim Programına kaydolduğunda transkript, kullanıcının e olduğunu belirtir

Öğrenci Transkripti'nin sütunları, her bir öğrenme etkinliğine ilişkin çeşitli bilgiler sağlar. Aşağıdaki tablolarda her bir sütunun anlamı açıklanmıştır.

Öğrenci Transkripti

Sütun Adı

Değer türü

Açıklama

Ad

Asla boş bırakılmaz

Öğrencinin adı

gönderilebilir

Asla boş bırakılmaz

Öğrencinin e-posta adresi

Adobe ID Boş bırakılabilir Öğrencinin Adobe ID'si
Kullanıcı Benzersiz Kimliği Boş bırakılabilir Öğrencinin Kullanıcı Benzersiz Kimliği. Bu sütun, hesap düzeyinde etkin/devre dışı olan arka uç ayarını temel alır.

Eğitim planı Adı

Boş bırakılabilir

Kullanıcının otomatik olarak atandığı eğitim planının (varsa) adı.

Eğitim Planı/Sertifikalandırma/Ders

Asla boş bırakılmaz

Eğitim programı, Sertifikalandırma veya Dersin adı

Türü

Asla boş bırakılmaz

Kullanıcının kaydolduğu öğrenme hedefinin türü.

Ders

Boş bırakılabilir

Kullanıcının kayıtlı olduğu dersin adı. Satır, boş bırakıldığında bir Sertifikalandırma veya Eğitim Programını temsil eder. 
Öğrenme Hedefi Benzersiz Kimliği Boş bırakılabilir Öğrenme Hedefinin Benzersiz Kimliği. Bu sütun, hesap düzeyinde etkin/devre dışı olan ayarı temel alır.

Örnek 

Asla boş bırakılmaz Öğrenme Hedefi kullanıcısının kayıtlı olduğu örneğin adı. 

Seçim Kriterleri

Asla boş bırakılmaz

Kayıt esası (bu öğrenci bu Öğrenme Hedefi'ne nasıl kaydoldu?).

Modül

Boş bırakılabilir

Derslerin içindeki modülün adı. Bu satır boş olduğunda bir dersi, eğitim programını veya sertifikalandırmayı temsil eder.
Sürüm Boş bırakılabilir Modülün sürümü
Uygulama Türü Boş bırakılabilir Modülün Uygulama Türü (e-Eğitim, F2F, VC, Etkinlik).
Dil Boş bırakılabilir Öğrencinin modülü kullandığı dil. Bu sütun, yalnızca e-Eğitim modüllerine ilişkin değerleri gösterir.
Yorum Boş bırakılabilir Öğrenci için Yönetici, Eğitmen tarafından kullanıcı katılımı işaretlenirken eklenen yorumlar.
Kayıt Tarihi (Asya/Kalküta Saat Dilimi) Asla boş bırakılmaz Öğrencinin, öğrenme hedefi türüne kaydolduğu tarih.
Başlangıç Tarihi (Asya/Kalküta Saat Dilimi)

Boş bırakılabilir

Öğrencinin, öğrenme hedefini başlattığı tarih. Boş bırakılması öğrencinin buna henüz başlamadığını gösterir.
Tamamlama Tarihi (Asya/Kalküta Saat Dilimi)

Boş bırakılabilir

Öğrencinin bunu tamamladığı tarih. Boş bırakılması öğrencinin bunu henüz tamamlamadığını gösterir.

Son Tarih (Asya/Kalküta Saat Dilimi)

Boş bırakılabilir

Öğrencinin, söz konusu öğrenme hedefini tamamlaması beklenen tarih. Boş bırakılması bunun için son tarih olmadığını gösterir.
Tarihi Geçti Evet//Hayır Öğrenme hedefine kayıtlı Öğrencinin mevcut gecikme durumu. Evet/Hayır

Durum

Başlatılmadı/Tamamlandı/Devam Ediyor/Kayıt İptal Edildi Öğrenme hedefine kayıtlı Öğrencinin mevcut ilerleme yüzdesi.

İlerleme Yüzdesi

Boş bırakılabilir

Öğrencinin bunu ne ölçüde tamamladığını gösterir.

Harcanan Süre (dakika) Boş bırakılabilir Öğrencinin öğrenme hedefinde harcadığı eğitim süresi. Modül düzeyindeki satırlar, tek bir modül için Harcanan Eğitim Süresini görüntüler. Ders/Program/Sertifika düzeyindeki satırlar, harcanan toplam eğitim süresini görüntüler.

Not

Başarılı/Başarısız Öğrencinin başarısını gösterir. Kullanıcı bunun için başarı kriterlerini karşılamışsa 'Geçti', aksi takdirde 'Kaldı'.

Sınav Puanı

Boş bırakılabilir Öğrencinin aldığı en son sınav puanı. Öğrenci sınava girmediyse veya içerikte sınav yoksa ya da Yönetici/Eğitmen herhangi bir puan vermemişse boş olabilir.
Quiz_score_max Boş bırakılabilir Modüle ilişkin en son maksimum sınav puanı. Öğrenci sınava girmediyse veya içerikte sınav yoksa boş olabilir.
Highest_Quiz_score Boş bırakılabilir Öğrencinin birden fazla denemede elde ettiği en yüksek sınav puanı. Öğrenci sınava girmediyse veya içerikte sınav yoksa ya da Yönetici/Eğitmen herhangi bir puan vermemişse boş olabilir.
Highest_Quiz_score_max Boş bırakılabilir Modül için mümkün olan en yüksek maksimum sınav puanı. Öğrenci sınava girmediyse veya içerikte sınav yoksa boş olabilir.
Yapılan Deneme Boş bırakılabilir Söz konusu modül için öğrencinin şimdiye kadarki toplam deneme sayısı.
Maksimum İzin Verilen Deneme Boş bırakılabilir Öğrencinin modülü kullanması için izin verilen maksimum deneme sayısı.

Kullanıcı Durumu

Asla boş bırakılmaz Öğrencinin kullanıcı durumu: Etkin/Silindi/Askıya Alındı.
Gruplandırılabilir Etkin Alan Boş bırakılabilir Hesaptaki her gruplandırılabilir Etkin Alan için, sütun adının Etkin Alan adı olduğu ve değerin öğrencinin o alan için sahip olduğu belirli değer olacağı bir sütun olacaktır.

Müdürün Adı

Boş bırakılabilir

Öğrencinin Müdürünün Adı
Kayıt Sayısı 1 veya 0 Öğrenme hedefi için öğrencinin Kayıt Sayısı. En üst düzey öğrenme hedefi satırı “1” değeri görüntüler. Alt eğitimler 0 değeri görüntüler.
Başlatma Sayısı 1 veya 0 Öğrenme hedefi için öğrencinin Başlatma Sayısı. En üst düzey öğrenme hedefi satırı “1” değeri görüntüler. Alt eğitimler 0 değeri görüntüler.
Tamamlama Sayısı 1 veya 0 Öğrenme hedefi için öğrencinin Tamamlama Sayısı. Öğrenci söz konusu eğitimi henüz tamamlamamışsa en üst düzey öğrenme hedefi satırı “1” değeri görüntüler. Alt eğitimler, Bekliyor durumundayken bile 0 değeri görüntüler. Öğrenci eğitimi tamamlamışsa en üst düzey öğrenme hedefi satırı “0” değeri görüntüler.
N Gün İçinde Tamamlanması Gerekiyor 1 veya 0 Eğitimdeki öğrencinin kayıtlı olduğu örneğin son tarihine bağlı olarak “1” veya “0” değeri görüntüler. Eğitim Özeti I sayfası > “Son Tarihe Kalan Zaman” alanına girilen değere bağlıdır.
Kullanıcı Tarafından N Gün İçinde Tamamlanması Gerekiyor 1 veya 0 Eğitimdeki öğrencinin kayıtlı olduğu örneğin son tarihine bağlı olarak “1” veya “0” değeri görüntüler. Eğitim Özeti II sayfası > “Son Tarihe Kalan Zaman” alanına girilen değere bağlıdır.
Sayı (% N Üstü İlerleme) 1 veya 0 Eğitimdeki öğrencinin ilerleme durumuna bağlı olarak “1” veya “0” değeri görüntüler. Eğitim Özeti I sayfası > “Şunun Üstünde İlerleme” alanına girilen değere bağlıdır.
Kullanıcı Sayısı (% N Üstü İlerleme) 1 veya 0 Eğitimdeki öğrencinin ilerleme durumuna bağlı olarak “1” veya “0” değeri görüntüler. Eğitim Özeti II sayfası > “Şunun Üstünde İlerleme” alanına girilen değere bağlıdır.
Eğitim Kimliği Asla boş bırakılmaz Eğitimin Eğitim Kimliği.
Eğitim veya Modül Süresi (dakika) Asla boş bırakılmaz Eğitimin varsayılan örneğine ilişkin Toplam Eğitim veya Modül Süresi (dakika).

Eğitim özeti I

Sütun adı
Değer türü Açıklama
Türü Tümü, Eğitim Programı, Sertifika, Ders. Eğitim Özeti tablosunda verileri gösterilmesi gereken öğrenme hedefi türü.
Gruplanabilir alan (profil) Asla boş bırakılmaz Eğitim özeti tablosunda verileri gösterilmesi gereken profil.
Müdürün Adı Asla boş bırakılmaz Eğitim özeti tablosunda, bağlı çalışanlarının öğrenme hedefi katılım verilerinin görüntülenmesi gereken yönetici adı.
Satır Etiketleri Asla boş bırakılmaz Öğrenme hedefine kayıtlı öğrencilerin listesi ile birlikte öğrenme hedefi adı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı Asla boş bırakılmaz Öğrenme hedefine kayıtlı öğrenci sayısı.
Başlayan Öğrenci Sayısı Asla boş bırakılmaz Öğrenme hedefini başlatmış olan öğrenci sayısı.
Tamamlayan Öğrenci Sayısı Asla boş bırakılmaz Öğrenme hedefini tamamlayan öğrenci sayısı.
İlerlemesi Şu Durumdaki Öğrenci Sayısı >= %N Asla boş bırakılmaz İlerleme durumu %N (değer) veya üzeri olan Öğrencilerin sayısı.
Son Tamamlama Tarihine N Gün Kalan Öğrenci Sayısı Asla boş bırakılmaz Son tamamlama tarihine N gün (değer) kalan Öğrencilerin sayısı.

Eğitim özeti II

Sütun adı Değer türü Açıklama
Türü Tümü, Eğitim Programı, Sertifika, Ders. Eğitim Özeti tablosunda verileri gösterilmesi gereken öğrenme hedefi türü.
Gruplanabilir alan (profil) Asla boş bırakılmaz Eğitim özeti tablosunda verileri gösterilmesi gereken profil.
Müdürün Adı Asla boş bırakılmaz Eğitim özeti tablosunda, bağlı çalışanlarının öğrenme hedefi katılım verilerinin görüntülenmesi gereken yönetici adı.
Satır Etiketleri Asla boş bırakılmaz Öğrenci adı ile birlikte öğrencinin kaydolduğu öğrenme hedeflerinin listesi.
Kayıtlı Öğrenme Hedefi Sayısı Asla boş bırakılmaz Öğrencinin kaydolduğu Öğrenme Hedeflerinin sayısı.
Başlanan Öğrenme Hedefi Sayısı Asla boş bırakılmaz Öğrencinin başladığı Öğrenme Hedeflerinin sayısı.
Tamamlanan Öğrenme Hedefi Sayısı Asla boş bırakılmaz Öğrencinin tamamladığı Öğrenme Hedeflerinin sayısı.
İlerlemesi Şu Durumdaki Öğrenme Hedefi Sayısı >= %N Asla boş bırakılmaz Öğrencinin ilerleme durumunun %N veya üzeri olduğu Öğrenme Hedeflerinin sayısı.
Son Tamamlama Tarihine N Gün Kalan Öğrenme Hedefi Sayısı Asla boş bırakılmaz Son tamamlama tarihine N gün kalan Öğrenme Hedeflerinin sayısı.

Uyum Özeti

Sütun adı  Değer türü Açıklama
Türü Tümü, Eğitim Programı, Sertifika, Ders. Eğitim Özeti tablosunda verileri gösterilmesi gereken öğrenme hedefi türü.
Satır Etiketleri (Sol sütun) Asla boş bırakılmaz Öğrenci adı ile birlikte öğrencinin kaydolduğu öğrenme hedeflerinin listesi.
Satır Etiketleri (Sol sütun) Asla boş bırakılmaz Öğrenci adı ile birlikte öğrencinin kaydolduğu öğrenme hedeflerinin listesi.

Beceri Transkripti

.Sütun adı Değer türü   Açıklama
Ad Asla boş bırakılmaz Öğrencinin adı
gönderilebilir Asla boş bırakılmaz Öğrencinin e-posta adresi
Adobe ID Boş bırakılabilir Öğrencinin Adobe ID'si
Kullanıcı Benzersiz Kimliği Boş bırakılabilir Öğrencinin kullanıcı benzersiz kimliği. Bu sütun, hesap düzeyinde etkin/devre dışı olan arka uç ayarını temel alır.
Beceri Asla boş bırakılmaz Öğrenciye atanan beceri adı.
Beceri Seviyesi Asla boş bırakılmaz Öğrenciye atanan beceri seviyesi.
Gereken Kredi Asla boş bırakılmaz Öğrencinin Beceriyi elde etmesi için gereken Toplam Kredi.
Kazanılan Kredi Asla boş bırakılmaz Öğrencinin söz konusu Beceri için kazandığı Toplam Kredi.
Tamamlanma Yüzdesi Asla boş bırakılmaz Beceriyi elde etmeye yönelik İlerleme Yüzdesi.
Atama Tarihi (UTC Saat Dilimi) Asla boş bırakılmaz Becerinin Öğrenciye atandığı tarih.
Başarma Tarihi (UTC Saat Dilimi) Asla boş bırakılmaz Öğrencinin Beceriyi kazandığı tarih.
Kullanıcı Durumu Asla boş bırakılmaz Öğrencinin kullanıcı durumu: Etkin/Silindi/Askıya Alındı.
Gruplandırılabilir Etkin Alan Boş bırakılabilir Hesaptaki her gruplandırılabilir Etkin Alan için, sütun adının Etkin Alan adı olduğu ve değerin öğrencinin o alan için sahip olduğu belirli değer olacağı bir sütun olacaktır.
Müdürün Adı Boş bırakılabilir Öğrencinin Müdürünün Adı.

Beceri Özeti I

Sütun adı Değer türü Açıklama
Sonra Asla boş bırakılmaz Becerinin tazelenmesi gereken girilen (değer) gün sayısından önce beceriyi kazanan öğrenci sayısı.
Ad Tümü veya herhangi bir Öğrenci adı Beceri atanan öğrencinin adı.
Müdürün Adı Asla boş bırakılmaz Beceri özeti tablosunda, bağlı çalışanlarının beceri katılım verilerinin görüntülenmesi gereken müdürün adı.
Satır Etiketleri Asla boş bırakılmaz Beceri adı ile birlikte Beceriye atanan öğrencilerin listesi.
Bu beceriye sahip olması gereken kullanıcı sayısı Asla boş bırakılmaz Beceriye atanan öğrencilerin sayısı.
Bu beceriyi başaran kullanıcı sayısı Asla boş bırakılmaz Söz konusu Beceriyi elde etmiş olan öğrencilerin sayısı.
Beceri Tazelenmesi Gereken Öğrenci Sayısı Asla boş bırakılmaz Becerisini tazelemesi gereken öğrenci sayısı.
Uyum Yüzdesi (Başarılan beceriye dayalı olarak) Asla boş bırakılmaz Atanan Becerinin ilerleme yüzdesi.

Beceri Özeti II

Sütun adı Değer türü Açıklama
Sonra Asla boş bırakılmaz Becerinin tazelenmesi gereken girilen (değer) gün sayısından önce beceriyi kazanan öğrenci sayısı.
Beceri Tümü veya herhangi bir Beceri adı Öğrencilere atanan Beceri adları.
Müdürün Adı Asla boş bırakılmaz Beceri özeti tablosunda, bağlı çalışanlarının beceri katılım verilerinin görüntülenmesi gereken müdürün adı.
Satır Etiketleri Asla boş bırakılmaz Atanan Beceriler listesiyle birlikte Öğrenci adı.
Her Kullanıcının Sahip Olması Gereken Beceri Sayısı Asla boş bırakılmaz Öğrenciye atanan Beceri Sayısı.
Her Kullanıcının Sahip Olduğu Beceri Sayısı Asla boş bırakılmaz Öğrenci tarafından kazanılan beceri sayısı.
Tazelenmesi gereken Beceri Sayısı Asla boş bırakılmaz Becerisini tazelemesi gereken öğrenci sayısı.
Uyum Yüzdesi Asla boş bırakılmaz Atanan Becerinin ilerleme yüzdesi.
Not:
  • Bazen yöneticiler bir Öğrenme Hedefi için tamamlama seçeneğini dersten çok daha sonra manuel olarak (özellikle Sınıf dersleri için) işaretleyebilir. Böyle bir senaryoda, Verileri Dışa Aktarma günlük olarak LT'yi dışa aktaracak şekilde ayarlanmışsa, gerçek tamamlanma tarihi çoktan geçmiş olabilir ve bu nedenle dışa aktarma, ders bittikten çok sonra tamamlanmış olarak işaretlenen bu tür tamamlama kayıtlarını asla almayacaktır. Bu tespit edildiğinde, transkripti belirli bir başlangıç tarihinden kullanıcı arabirimindeki tarihe kadar (talep üzerine) dışa aktarın ve sonra bunu "geç işleme" için aşağı akış uygulamasına götürün. Bunu yaparken, önceden işlenmiş kayıtları göz ardı etmeniz gerekebilir.
  • Bir modül için Çoklu Denemeler, söz konusu Öğrenme Hedefi için etkin olup olmadığına bağlıdır. Etkinleştirildiğinde, bir modülle ilgili CSV satırında şu anda gördüğünüz şey bir denemedir. Bir gün içindeki tüm denemeler rapor edilmeyebilir ve bu nedenle toplam deneme sayısının birden fazla arttığını görebilirsiniz. Ayrıca bir deneme, bir puanı iyileştirmeyebilir ve herhangi bir noktada yalnızca en iyi puanı alırsınız. 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi