Photoshop Elements'te görüntüye metin ekleme

Farklı renk, stil ve efekte sahip metin ve şekilleri görüntüye ekleyebilirsiniz. Metin oluşturmak ve düzenlemek için Yatay Yazım ve Dikey Yazım araçlarını kullanın. Tek satırlık bir metin veya paragraf metni oluşturabilirsiniz.

Metin hakkında

Metin oluşturmak ve düzenlemek için Yatay Yazım () ve Dikey Yazım () araçlarını kullanın. Yazdığınız yeni metin, yeni bir metin katmanı olarak girilir. Tek satırlık bir metin veya paragraf metni oluşturabilirsiniz. Girdiğiniz her tek satırlık metin birbirinden bağımsızdır; siz düzenledikçe satırın uzunluğu artar veya azalır, ancak sonraki satıra kaymaz. Yeni metin satırı oluşturmak için Enter tuşuna basın. Paragraf metni belirttiğiniz paragraf sınırları içinde kaydırılır.

Metin hakkında
Tek satırlık metin (görüntünün üstünde) ve paragraf metni (görüntünün altında).

Not:

Metnin şeklinde bir seçim oluşturmak için yazım maskesi araçlarını kullanabilirsiniz (Alt/Option tuşuna basıp geçerli aracı değiştirmek için Yazım aracını tıklatın). Daha sonra metinle farklı efektler ve kesmeler oluşturabilirsiniz.

Bir görüntünün yazım aracıyla tıklanması, metin girip düzenleyebilmeniz için aracı düzenleme moduna sokar. Menü komutları seçme gibi diğer işlemleri gerçekleştirebilmek için önce yazımda yapılan değişiklikleri teslim etmeniz gerekir. Metnin altında Onayla düğmesini  ve Reddet düğmesini  görüyorsanız, Yazım aracı düzenleme modundadır.

Not:

Dizine alınmış renk modundaki bir görüntüye metin eklediğinizde, Photoshop Elements yeni bir yazım katmanı oluşturmaz. Yazdığınız metin maskelenmiş metin olarak görünür.

Metin ekleme

 1. Araç çubuğundan Yatay Yazım aracını  veya Dikey Yazım aracını  seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek satırlı metin oluşturmak amacıyla görüntünün içini tıklatarak yazım için ekleme noktasını ayarlayın.

  • Paragraf metni oluşturmak amacıyla dikdörtgen çizerek yazım için metin kutusu oluşturun.

  I çubuğu üzerindeki küçük çizgi yazım satırı taban çizgisinin konumunu gösterir. Yatay yazım için satır taban çizgisi yazımın dayanacağı çizgiyi gösterir; dikey metin için satır taban çizgisi yazım karakterlerinin merkez eksenini gösterir.

 3. (İsteğe bağlı) Araç seçenekleri çubuğunda font, stil, boyut ve renk gibi yazım seçeneklerini belirleyin.

 4. İstediğiniz karakterleri yazın. Metin kutusu oluşturmadıysanız, yeni satır oluşturmak için Enter tuşuna basın.

  Metin kendi katmanında görüntülenir. Katmanları görüntülemek için, Uzman modunda F11'e basın.

 5. Aşağıdakilerden herhangi birini uygulayarak metin katmanını teslim edin:
  • Teslim Et düğmesini  tıklatın.

  • Sayısal tuş takımındaki Enter tuşuna basın.

  • Metin kutusunun dışındaki görüntüyü tıklatın.

  • Araç kutusunda farklı bir araç seçin.

Yazım aracı seçenekleri

Seçenekler çubuğunda aşağıdaki Yazım aracı seçeneklerini ayarlayın:

Font Ailesi

Yeni veya varolan metne font ailesi uygular.

Font Stili

Yeni veya varolan metne kalın gibi font stilleri uygular.

Font Boyutu

Yeni veya varolan metne font boyutu uygular.

Renk menüsü

Yeni metne veya seçilen metne renk uygular.

Satır Aralığı menüsü 

Yeni veya seçilen metindeki satırlar arasındaki boşluğu ayarlar.

Sahte Kalın 

Yeni veya varolan metne kalın stilini uygular. Fontunuzun Font Stili menüsünden seçebileceğiniz gerçek kalın stili yoksa bu seçeneği kullanın.

Sahte İtalik 

Yeni veya varolan metne italik stilini uygular. Fontunuzun Font Stili menüsünden seçebileceğiniz gerçek italik veya yatık stili yoksa bu seçeneği kullanın.

Altçizgi 

Yeni metne veya seçilen varolan metne altçizgi uygular.

Üstü Çizili 

Yeni metne veya seçilen metne üstü çizili stilini uygular.

Metni Hizala

Metin hizalamasını belirtir. Metin yönlendirmesi yataysa, metni sola, ortaya veya sağa hizalamanızı sağlar. Yatay yönlendirmeli metinler, üste, ortaya veya alta hizalanabilir.

Metin Yönlendirmesini Değiştir

Dikey metni yatay, yatay metni dikey olarak değiştirir.

Metni çarpıt 

Seçilen katmanda metni çarpıtır.

Kenar Yumuşatılmış 

Metnin daha yumuşak görünmesi için kenar yumuşatma uygular.

Kenar yumuşatma uygulama
Kenar yumuşatma uygulama

A. Kenar Yumuşatma Kapalı B. Kenar Yumuşatma Açık 

Şekil Üzerinde Metin aracını kullanma

Şekil Üzerinde Metin aracında bulunan şekillere metin ekleyebilirsiniz.

 1. Şekil Üzerinde Metin aracını seçin. Geçerli metin aracını hızla değiştirmek için Option tuşuna basıp geçerli aracı tıklatın.

  Şekil Üzerinde Metin aracı
  Şekil Üzerinde Metin aracı

 2. Varolan şekillerden metin eklemek istediğiniz şekli seçin. Şekil oluşturmak imleci görüntüye sürükleyin.

 3. Görüntüye metin eklemek için, imleç simgesi metin modunu gösterene kadar fareyi yolun üzerinde tutun. Metin ekleyeceğiniz noktayı seçin.

  Metni, normal metni değiştirdiğiniz gibi değiştirin.

  Tıklatma ve metin girme
  Tıklatın ve metin girin.

 4. Metin ekledikten sonra Teslim Et'i tıklatın. Bazı şekiller için metnin içeri yazılması gerekir. Metni yolun etrafında ve fareyi tıklatıp sürüklerken Cmd tuşunu basılı tutarak içeri/dışarı taşıyabilirsiniz (Metin küçük bir ok içinde görünür). Söz konusu imleci seçili bir alana sürükleyebilirsiniz. Metin yolu alan içinde/dışında olabilir.

Seçim Üzerinde Metin aracını kullanma

Bir seçimden oluşturulan yolun ana hattına metin ekleme. Bir seçim yaptığınızda seçim, üzerine metni yazabileceğiniz bir yola dönüştürülür.

 1. Seçim Üzerinde Metin aracını seçin. Geçerli metin aracını hızla değiştirmek için Option tuşuna basıp geçerli aracı tıklatın.

Seçim Üzerinde Metin aracı
Seçim Üzerinde Metin aracı

2. İmleci görüntüdeki nesnenin üzerine yerleştirin ve istediğiniz seçimi elde edene kadar sürükleyin. Seçiminizin boyutunu Kenardan Uzaklık ayar düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Seçim yapma
Seçim yapın.

Seçimi onayladığınızda seçim bir yola dönüştürülür.

3. Görüntüye metin eklemek için imleç simgesi metin modunu gösterene kadar fareyi yolun üzerinde tutun. Metin ekleyeceğiniz noktayı seçin.

Metin ekleme
Metin ekleyin.

Metni ekledikten sonra normal bir metin gibi değiştirebilirsiniz.

4. Metin ekleme işlemini tamamladıktan sonra Teslim Et'i tıklatın. İş akışınızı yeniden başlatmak için iptal edin.

Özel Yol Üzerinde Metin aracını kullanma

Özel yolda çizim yapabilir ve yola metin ekleyebilirsiniz.

 1. Özel Yol Üzerinde Metin aracını seçin. Geçerli metin aracını hızla değiştirmek için Option tuşuna basıp geçerli aracı tıklatın.

  Özel Yol Üzerinde Metin aracı
  Özel Yol Üzerinde Metin aracı

 2. Görüntü üzerine özel bir yol çizin. Araç seçenekleri çubuğundan tekrar çizim yapmak için çizilmiş yolu teslim/iptal edebilirsiniz.

 3. Yolu iyileştirmek veya yeniden çizmek için, araç seçenekleri çubuğundan Değiştir'i tıklatın. Değiştirmek için yolda görünen düğümleri kullanın.

 4. Yol oluşturmayı tamamladıktan sonra metin eklemek için yol üzerinde herhangi bir noktayı fare ile tıklatın. Metni, normal metni değiştirdiğiniz gibi değiştirin.

  Metin ekleme
  Metin ekleyin.

 5. Metin ekledikten sonra Teslim Et'i tıklatın.

Maskelenmiş yazım oluşturma ve kullanma

Yatay Yazım Maske Aracı ve Dikey Yazım Maske Aracı metin şeklinde seçim oluşturur. Bir görüntüden metni kesip arka planı göstererek veya seçilen metni yeni görüntüye yapıştırarak metin seçimi kenarlıklarıyla eğlenceli işler yapabilirsiniz. Görüntülerinizi ve kompozisyonlarınızı kişiselleştirmek için farklı seçenekleri deneyin.

Dolgulu seçim oluşturmak için yatay yazım maskesi kullanıldı
Dolgulu seçim oluşturmak için yatay yazım maskesi kullanıldı.

 1. Uzman modunu kullanarak seçimin görüntülenmesini istediğiniz katmanı seçin. En iyi sonuçları elde etmek için, yazım seçimi kenarlığını metin katmanında oluşturmayın.
 2. Yatay Yazı Maskesi aracını  veya Dikey Yazı Maskesi aracını  seçin.
 3. Ek yazım seçeneklerini (bkz: Yazım aracı seçenekleri) seçin ve metninizi girin.

Yazım seçimi kenarlığı görüntüdeki etkin katmanda görünür.