Ham görüntüler için varsayılan ayarları belirleme

Adobe Camera Raw 12.2'de tanıtıldı (Şubat 2020 sürümü)

Adobe varsayılan ayarları, kameraya özgü varsayılan ayarları veya özel hazır ayarları temel alarak Adobe Camera Raw'da ham dosya formatı görüntüleri için varsayılan ayarları belirleyin. 

Lightroom Classic kullanıyorsanız Ham görüntüler için varsayılan ayarları belirleme bölümüne göz atın.

Not:

Camera Raw kullanılarak oluşturulan varsayılan ayarlara Lightroom Classic ve tam tersi şekilde erişilebilir.

Ham görüntüler için varsayılan ayarları belirleme

Ham görüntüler için varsayılan ayarları yapmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihleri Aç İletişim Kutusunu tıklayın. Veya, Photoshop'ta Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Camera Raw'u seçin (macOS).

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçmek.

 3. Ana açılır menüden aşağıdakilerden birini seçin:

  Adobe Varsayılan

  Ham görüntülerinize Adobe varsayılan ayarlarını uygulamak için bu seçeneği belirleyin.

  Kamera Ayarları

  Ham görüntünün çekildiği kameranın ayarlarını korumak için bu seçeneği seçin.

  Hazır Ayar

  Bu seçeneği belirleyin ve ham görüntülerinize uygulanacak bir hazır ayar seçin.

  Not:

  Eğer Kamera Ayarları'nı seçtiğinizde Camera Raw'da eşleşen ayar yoksa, Adobe Varsayılan ayarları uygulanacaktır.

  Raw varsayılanlarını ayarlama
  Yeni ham görüntülere uygulanacak varsayılan ayarları belirleme

Varsayılan ayarların uygulanma sırası

Varsayılan ayarlarınız olarak bir hazır ayar seçtiyseniz, bu hazır ayardaki tüm ayarlar ham görüntüye uygulanır. Ön ayara dahil olmayan bir ayar varsa, Camera Raw bu ayarı kamera ayarlarında arayacak ve ham görüntünüze uygulayacaktır. Hiçbir ayar bulunmazsa Camera Raw, Adobe Varsayılan ayarlarını kullanır.

Bu nedenle, Ham Varsayılanlar bir ön ayara ayarlanırsa, varsayılan ayarlar aşağıdaki sırayla uygulanır:

 1. Ön ayarda tanımlanan tüm ayarlar
 2. Ön ayarda belirtilmeyen tüm ayarlar için Kamera Ayarları kullanılacaktır
 3. Adobe Defaults ayarları, Kamera Ayarları'nda tanımlanmayan ayarlar için de kullanılacaktır.

Kamera modeline özgü ham varsayılanları ayarlama

Fotoğraf makinesi modeline göre ham görüntüleriniz için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. Seri numaralarına göre aynı kamera modelindeki birden fazla kamera için farklı varsayılan ayarlar bile belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ayarları oluşturma

Kamera modeline göre varsayılan ayarları belirlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihleri Aç İletişim Kutusunu tıklayın. Veya, Photoshop'ta Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Camera Raw'u seçin (macOS).

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçmek.

 3. Belirli kameralar için ana ayarları geçersiz kıl altında Raw Varsayılanları'nı seçin.

 4. Kamera açılır menüsünden bir kamera modeli seçin. Açılır liste, ham görüntüleri içe aktardığınız tüm kamera modellerinin adını içerir.

 5. (İsteğe bağlı) Seri numarasına göre bir kamera için varsayılan ayarlar oluşturmak istiyorsanız, Seri numarasını göster'i seçin. Kamera açılır liste artık seri numaralarıyla birlikte kamera modellerinin adını da içermektedir.

  Kamera modeline özgü ham varsayılanları ayarlama
  Kamera modeline özgü ham varsayılanları ayarlama

 6. Adobe Varsayılan açılır listesinde aşağıdakilerden birini seçin:

  Adobe Varsayılan

  Ham görüntülerinize Adobe varsayılan ayarlarını uygulamak için bu seçeneği belirleyin.

  Kamera Ayarları

  Ham görüntünün çekildiği kameranın ayarlarını korumak için bu seçeneği seçin.

  Hazır Ayar

  Bu seçeneği belirleyin ve içe aktarırken ham görüntülerinize uygulamak için bir hazır ayar seçin.

  Not:

  Eğer Kamera Ayarları'nı seçtiğinizde Camera Raw'da eşleşen ayar yoksa varsayılan ayarlar uygulanacaktır.

 7. Varsayılan Oluştur'a tıklayın.

Varsayılan ayarları değiştirme

Oluşturduğunuz varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihleri Aç İletişim Kutusunu tıklayın. Veya, Photoshop'ta Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Camera Raw'u seçin (macOS).

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçmek.

 3. Değiştirmek istediğiniz varsayılan ayarları seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Menü simgesini tıklayın varsayılan ayarın yanında.
  • Varsayılan ayara sağ / sol tıklayın
 4. Açılır menüden yeni ayarı seçin.

  Varsayılan ayarları değiştirme
  Varsayılan ayarları değiştirme

Varsayılan ayarları silme

Oluşturduğunuz varsayılan bir ayarı silmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihleri Aç İletişim Kutusunu tıklayın. Veya, Photoshop'ta Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Camera Raw'u seçin (macOS).

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçmek.

 3. Silmek istediğiniz varsayılan ayarı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Menü simgesini tıklayın varsayılan ayarın yanında.
  • Varsayılan ayara sağ / sol tıklayın
 4. Açılır menüden Sil'i seçin.

  Varsayılan ayarları silme
  Varsayılan ayarları silme

ISO değerlerine özgü ham varsayılanları ayarlama

Haziran 2020 (sürüm 12.3) sürümünde güncellendi

Ham görüntülerinizin ISO değerlerine göre ham varsayılanlar ayarlayabilirsiniz. Adobe Camera Raw sürüm 12.3'ten başlayarak, hızla bir ISO uyarlanabilir ön ayarı oluşturabilir ve bunu raw görüntüleriniz için varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.

Ön ayarınızda farklı ISO değerleri için farklı ayarlar belirleyebilirsiniz. Bir görüntünün ön ayarınızda belirttiğiniz değerden farklı bir ISO değeri varsa, ayarın uygun değeri ön ayarda tanımladığınız değerlere göre hesaplanır. Örneğin, aşağıdaki değerlerle bir ön ayar oluşturursanız -

 • ISO 400     Parlaklık Gürültü Azaltma 0
 • ISO 1600     Parlaklık Gürültü Azaltma 10

ISO 800 ile bir görüntü içe aktarırsanız, Parlaklık Parazit Azaltma 5'e ayarlanır.

ISO değerlerine göre ham varsayılanlar ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

ISO uyumlu ön ayarı oluşturma

 1. Farklı ISO değerlerine sahip en az iki ham görüntü açın. 

 2. Görüntülerin her birinde ayarları belirtin.

 3. Film şeridindeki iki görüntüyü seçin ve Ön ayarlar simgesine tıklayın. Ayrıca Shift + P tuşlarına da basabilirsiniz.

  Ön Ayarlar panelini görüntülemek için Ön Ayarlar simgesine veya Shift + P seçeneğine tıklayın
  Ön Ayarlar simgesini tıklayın veya Shift + P tuşlarına basın

 4. Daha fazla ön ayar seçeneği görüntülemek için üç nokta simgesine tıklayın ve Ön Ayar Oluştur öğesini seçin.

  Ön ayar seçenekleri

 5. Ön ayarın adını, grubunu ve buna dahil etmek istediğiniz ayarları belirtin. ISO Uyarlanabilir Ön Ayarı Oluşturma öğesinin seçildiğinden emin olun. Tamam'a tıklayın.

  Ön ayar oluşturma
  Bir ön ayar oluşturmak için Yeni Ön Ayar iletişim kutusu

  Oluşturulan ön ayarı, belirttiğiniz ön ayar grubunda bulabilirsiniz. 

ISO uyumlu ön ayarı raw varsayılan olarak ayarlamak

  • Camera Raw iletişim kutusunda, sağ üst köşedeki Tercihler iletişim kutusunu aç simgesini tıklayın. Ayrıca Command + K (macOS) /Control + K (Windows) tuşlarına da basabilirsiniz.
  • Photoshop üzerinde, aşağıdakileri seçin: Photoshop > Tercihler > Camera Raw (macOS) veya Düzenle > Tercihler > Camera Raw (Windows).
 1. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundan Raw Varsayılanlarını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ana açılır menüden Önayar Seç > Kullanıcı Önayarları'nı ve Uyarlanabilir ISO önayarını seçin.
  • Belirli kameralar için ana ayarı geçersiz kıl'ı seçin, bir kamera modeli belirleyin ve Varsayılan açılır listeden Önayarı Seç > Kullanıcı Önayarları ve uyarlanabilir ISO önayarı seçin.

Ham varsayılan ayarların konumu

Ham varsayılan ayarlarınızı bir makineden diğerine taşımak veya ayarlarınızın yedeklemesini almak istiyorsanız, ham varsayılan ayarları aşağıdaki konumda bulabilirsiniz:

 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın