Not:

Photoshop CS6'da, 3B işlevi Photoshop Extended sürümünün bir parçasıdır. Photoshop Extended'da yer alan tüm özellikler Photoshop CC'nin parçasıdır. Photoshop CC ayrı bir Extended teklifi sunmaz.

Ölçüm hakkında

Photoshop Ölçüm özelliğini kullanarak Kement, Hızlı Seçim, Sihirli Değnek araçlarıyla seçilmiş düzensiz alanları da dahil ederek Cetvel veya başka bir araçla tanımlı herhangi bir alanı ölçebilirsiniz. Bir veya daha fazla görüntünün yüksekliğini, genişliğini, alanını, çevresini ya da parça ölçülerini de hesaplayabilirsiniz. Ölçüm verileri Ölçüm Günlüğü paneline kaydedilir. Ölçüm Günlüğü sütunlarını özelleştirebilir, sütunlarda verileri sıralayabilir ve verileri günlükten sekmeyle sınırlandırılmış, Unicode metin dosyasına aktarabilirsiniz.

Ölçüm ölçeği

Ölçüm ölçeğinin ayarlanması görüntüdeki belli sayıda piksel sayısını inç, milimetre veya mikron gibi ölçü birimine eşit olarak ayarlar. Ölçek oluşturduktan sonra alanları ölçebilir, seçili ölçek birimi cinsinden hesap ve günlük sonuçlarını alabilirsiniz. Belgede her seferinde ancak bir ölçek kullanılabilse de birden fazla ölçüm ölçeği hazır ayarı oluşturabilirsiniz.

Ölçek işaretleri

Ölçüm ölçeğini görüntülemek için görüntüye ölçek işaretleri yerleştirebilirsiniz. Ölçek işaretleri ölçüm ölçek birimini görüntüleyen resim yazılı ya da yazısız olarak görüntülenebilir.

Ölçüm ölçeğini ayarla

Belgeyle ilgili ölçüm ölçeği ayarlamak için Cetvel aracını kullanın. Sık kullanılan ölçüm ölçekleriyle ilgili ölçüm ölçeği hazır ayarları oluşturabilirsiniz. Hazır Ayarlar, Görüntü > Analiz > Ölçüm Ölçeği alt menüsüne eklenir. Belgeyle ilgili geçerli ölçüm ölçeği alt menüde işaretlenir ve Bilgi panelinde görüntülenir.

Not:

Ölçüm ölçeği DICOM dosyaları için otomatik olarak ayarlanır. Bkz. DICOM dosyaları hakkında.

1 piksel = 1 piksel olan varsayılan ölçüm ölçeğine dönmek için Görüntü > Analiz > Ölçüm Ölçeği Ayarla > Varsayılan'ı seçin.

Ölçüm ölçeği ayarlama

 1. Belge açın.
 2. Görüntü >Analiz > Ölçüm Ölçeği Ayarla > Özel'i seçin. Cetvel aracı otomatik olarak seçilir. Görüntüdeki piksel uzaklığını ölçmek için aracı sürükleyin veya Piksel Uzunluğu metin kutusuna değer girin. Geçerli araç ayarınız Ölçüm ölçeği iletişim kutusunu kapattığınızda geri yüklenir.

 3. Piksel Uzunluğu'na eşit olarak ayarlamak istediğiniz Mantıksal Uzunluk ve Mantıksal Birimler'i girin.

  Örneğin, Piksel Uzunluğu 50 olursa ve 50 piksel / mikron olarak ölçek ayarlamak isterseniz Mantıksal Uzunluk için 1, Mantıksal Birimler için de mikron girin.

 4. Belgede ölçüm ölçeği ayarlamak için Ölçüm Ölçeği iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.
 5. Belgeyle birlikte geçerli ölçüm ölçeği ayarını kaydetmek için Dosya > Kaydet'i seçin.

  Bilgi panelinde ölçeği görüntülemek için panel menüsünden Panel Seçenekleri'ni belirleyip Durum Bilgileri alanında Ölçüm Ölçeği'ni seçin.

  Not:

  Belge penceresinin altında ölçüm ölçeğini görüntülemek için belge penceresi menüsünden Göster > Ölçüm Ölçeği'ni seçin.

Ölçüm ölçeği hazır ayarı oluşturma

 1. Belge açın.
 2. Görüntü > Analiz > Ölçüm Ölçeği Ayarla > Özel'i seçin.

 3. Ölçüm ölçeği oluşturun.
 4. Hazır Ayarı Kaydet'i tıklatın ve hazır ayara bir ad verin.
 5. Tamam'ı tıklatın. Oluşturduğunuz hazır ayar Görüntü > Analiz > Ölçüm Ölçeği Ayarla alt menüsüne eklenir.

Ölçüm ölçeği hazır ayarı silme

 1. Görüntü > Analiz > Ölçüm Ölçeği Ayarla > Özel'i seçin.

 2. Silmek istediğiniz hazır ayarı seçin.
 3. Hazır Ayarı Sil'i ve Tamam'ı tıklatın.

Ölçek işaretlerini kullanma

Ölçüm ölçek işaretleri belgenizde kullanılan ölçüm ölçeğini görüntüler. Belgeyle ilgili ölçüm ölçeğini ölçekleme işaretleyicisi oluşturmadan önce ayarlayın. İşaret uzunluğunu, uzunluğu belirten resim yazısıyla birlikte mantıksal birimler cinsinden ayarlayabilir, işaret ve resim yazısı rengini siyah ve beyaz olarak belirtebilirsiniz.

Ölçek işareti oluşturma

 1. Görüntü > Analiz > Ölçek İşaretleyicisini Yerleştir'i seçin.

 2. Ölçüm Ölçek İşaretleyicisi iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  Uzunluk

  Ölçüm ölçeğinin uzunluğunu ayarlamak için bir değer girin. İşaretin piksel cinsinden uzunluğu belge için geçerli olarak seçilmiş olan ölçüm ölçeğine bağlıdır.

  Font

  Görüntüleme metni için font seçin.

  Font Boyutu

  Görüntüleme metni için font boyutunu seçin.

  Metni Görüntüle

  Ölçek işaretiyle ilgili mantıksal uzunluğu ve birimleri göstermek için bu seçeneği belirleyin.

  Metin konumu

  Resim yazısını ölçek işaretinin altında veya üstünde görüntüler.

  Renk

  Ölçek işareti ve resim yazısı rengini siyah veya beyaz olarak ayarlar.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Ölçek işareti görüntünün sol alt köşesine yerleşir. İşaret biri metin katmanı (Metni Görüntüle seçeneği işaretliyse), diğeri de grafik katmanı olmak üzere belgeye bir katman grubu ekler. Ölçek işaretini kaldırmak için Kaldır aracını, resim yazısını düzenlemek ya da metin boyutunu, fontunu veya rengini değiştirmek için de Metin aracını kullanabilirsiniz.

Ölçek işaretlerini ekleme veya değiştirme

Belgeye birden fazla ölçek işareti yerleştirebilir veya varolan işaretleri değiştirebilirsiniz.

Not:

Ek ölçekleme işaretleyicileri görüntüye aynı konumda yerleştirilebilir ve uzunluklarına bağlı olarak birbirini kapatabilir. Temeldeki işareti görüntülemek için ölçek işaretine ait katman kümesini kapatın.

 1. Görüntü > Analiz > Ölçek İşaretleyicisini Yerleştir'i seçin.

 2. Kaldır veya Koru'yu tıklatın.
 3. Yeni işaret ayarlarını girip Tamam'ı tıklatın.

Ölçek işareti silme

 1. Katmanlar panelinde silmek istediğiniz ölçekleme işaretleyicisi için Ölçüm Ölçekleme İşaretleyicisi katman grubunu seçin.
 2. Katman grubunu sağ tıklatıp bağlam menüsünden Grubu Sil'i seçin veya Katmanı Sil'i tıklatın.
 3. Grup ve İçeriği'ni tıklatın.

Ölçüm gerçekleştirme

Photoshop seçim araçlarını, Cetvel aracını veya Sayma aracını kullanarak ölçebilirsiniz. Ölçüm Günlüğü'ne kaydetmek istediğiniz veri türleriyle eşleşen ölçüm aracını seçin.

 • Yükseklik, genişlik, çevre, alan ve piksel gri değerleri gibi değerleri ölçmek için seçim alanı seçin. Bir kerede tek seçim veya birkaç seçim ölçebilirsiniz.

 • Doğrusal uzaklığı ve açıyı ölçmek için Cetvel aracıyla bir çizgi çizin.

 • Görüntüdeki öğeleri saymak için Sayma aracını kullanıp öğe sayısını kaydedin. Bkz. Görüntüdeki nesneleri sayma.

  Her ölçüm bir veya daha fazla veri noktası ölçer. Seçtiğiniz veri noktaları Ölçüm Günlüğünde kaydedilen bilgileri saptar. Veri noktaları ölçüm yaptığınız araç türüyle ilgilidir. Alan, çevre, yükseklik ve genişlik ölçme seçimleri için kullanılabilen veri noktalarıdır. Uzunluk ve açı Cetvel aracı ölçüleri için kullanılabilen veri noktalarıdır. İş akışınızı hızlandıracak belirli ölçüm türleri için veri noktası kümelerini oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.

 1. Varolan bir belge açın.
 2. Görüntü > Analiz > Ölçüm Ölçeği Ayarla'yı, ardından belge için bir ölçüm ölçeği hazır ayarı seçin (bkz. Ölçüm ölçeğini ayarlama) veya Özel'i seçip özel bir ölçüm ölçeği ayarlayın.

  Ölçüler hesaplanır ve ölçüm kaydedildiğinde etkinleşen ölçek birimlerini kullanarak Ölçüm günlüğünde kaydedilir. Ölçüm ölçeği yoksa varsayılan ölçek 1 piksel = 1 pikseldir.

 3. (İsteğe bağlı) Görüntü > Analiz > Veri Noktalarını Seç'i seçip şunlardan birini yapın:

  • Ölçülecek veri noktalarını seçmek için Özel'i seçin.

  • Alt menüden varolan bir veri noktası hazır ayarı seçin.

  Veri Noktalarını Seç iletişim kutusunda veri noktaları kendilerini ölçebilen ölçüm aracına göre gruplandırılır. Ortak veri noktaları tüm araçlar için kullanılabilir. Ölçülen dosyanın adı, ölçüm ölçeği ve ölçüye ait tarih/saat gibi yararlı bilgileri Ölçüm Günlüğü'ne ekler.

  Varsayılan olarak tüm veri noktaları seçilidir. Belirli türden bir ölçüm için veri noktaları alt kümesini seçip bileşimi kaydederek veri noktası hazır ayarı haline getirebilirsiniz.

  Not:

  Belirli bir araçla ölçtüğünüzde, başka veri noktaları seçili olsa bile günlükte yalnızca bu araçla ilişkili veri noktaları görüntülenir. Örneğin; Cetvel aracıyla ölçüm yaparsanız, seçili olan Ortak veri noktalarından yalnızca Cetvel aracı veri noktaları Ölçüm Günlüğü'nde görüntülenir.

 4. Seçili veri noktalarını uydurmak için görüntü özelliği ve ölçüm aracı seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görüntüde bir veya daha fazla seçim oluşturun.

  • Görüntü > Analiz > Cetvel Aracı'nı seçin veya araç kutusunda Cetvel aracını tıklatın ve görüntü alanının uzunluğunu ölçmek için aracı kullanın.

  • Görüntü > Analiz > Sayma Aracı'nı seçin veya araç kutusunda Sayma aracını tıklatıp görüntüdeki öğeleri sayın.

 5. Ölçüm Günlüğü panelini açmak için Pencere > Ölçüm Günlüğü'nü seçin.
 6. Görüntü > Analiz > Ölçümleri Kaydet'i seçin veya Ölçüm Günlüğü panelinde Ölçümleri Kaydet'i tıklatın.

  Not:

  Seçili olan veri noktalarınız geçerli ölçüm aracıyla ilişkili değilse bu araçla ilgili veri noktaları seçmeniz istenir.

  Ölçüm Günlüğü'nde Ölçüm Veri Noktaları iletişim kutusunda seçtiğiniz her veri noktası için sütun vardır. Gerçekleştirdiğiniz her ölçüm, Ölçüm Günlüğü'ne yeni bir veri satırı girer.

  Görüntüde birden çok seçili alan ölçerseniz, her seçim alanıyla ilgili veri satırının izlediği bir veri satırı veya seçili alanla ilgili kümülatif veriler özetin yer aldığı günlükte oluşturulur. Her seçim alanı ayrı Özellik olarak günlükte Etiket sütununda listelenir ve bunlara benzersiz bir numara atanır.

  Aynı veya birden çok belgede farklı seçim çeşitleri için adım 2 - 6 arasını tekrarlayabilirsiniz. Ölçüm Günlüğündeki Belge sütunu ölçüm verilerinin kaynağını yansıtır.

Ölçüm veri noktaları

Açı

Cetvel aracının yönlendirme açısı (±0‑180).

Alan

Piksel kare veya geçerli ölçüm ölçeğine göre (milimetre kare gibi) kalibre birimler cinsinden seçim alanı.

Dairesellik

4pi(alan/çevre2). 1.0 değeri kusursuz daireyi belirtir. 0.0 değerine yaklaşıldıkça artan oranda uzatılmış çokgeni belirtir. Çok küçük seçimlerde değerler geçerli olmayabilir.

Sayım

Kullanılan ölçme aracına göre değişir. Seçim aracı: görüntüdeki bitişik olmayan seçim alanlarının sayısı. Sayma aracı: görüntüdeki sayılan öğelerin sayısı. Cetvel aracı: görünür Cetvel çizgilerinin sayısı (1 veya 2).

Tarih ve Saat

Ölçüm gerçekleştiğinde tarih/saat damgası uygular.

Belge

Ölçülen belgeyi (dosyayı) tanımlar.

Gri Değeri

Parlaklık ölçüsüdür; 0 - 255 (8 bit görüntüler), 0 - 32.768 (16 bit görüntüler) veya 0.0 - 10 (32 bit görüntüler) arasında olabilir. Ölçümlerle ilgili tüm gri değerler için görüntü içsel olarak varsayılan gri tonlama profili kullanılarak gri tonlamaya dönüştürülür (Görüntü > Mod > Gri Tonlamalı seçimiyle eşdeğer). Ardından, istenen hesaplar (ortalama, medyan, minimum, maksimum) her özellik ve özet için hesaplanır.

Yükseklik

Geçerli ölçüm ölçeğine göre birim cinsinden seçim yüksekliği (maks y - min y).

Histogram

0 - 255 arasında bulunan her değerdeki piksel sayısını kaydederek (16 bit veya 32 bit değerleri 8 bite dönüştürülür) görüntüdeki her kanal için (RGB için üç, CMYK için dört vb.) histogram verileri oluşturur. Ölçüm Günlüğü'nden veri aktarıldığında sayısal histogram verileri CSV (virgülle ayrılmış değer) dosyasına aktarılır. Dosya, ölçüm günlüğü sekmeyle sınırlanmış metin dosyasının dışa aktarıldığı yerdeki kendi klasörüne yerleştirilir. Histogram dosyalarına teker teker artan ve 0 ile başlayan benzersiz bir sayı atanır. Bir kerede ölçülen birden fazla seçim için toplam seçili alanla ilgili tek histogram dosyası, her seçim için de ek histogram dosyaları oluşturulur.

Entegre Yoğunluk

Seçimdeki piksel değerlerinin toplamı. Alan (piksel cinsinden) ve Ortalama Gri Değeri toplamına eşittir.

Etiket

Her ölçüyü tanımlar ve Ölçüm 1, Ölçüm 2 vb. olarak otomatik olarak numaralandırır. Aynı anda ölçülen birden çok seçim için her seçime ek bir Özellik etiketi ve sayı atanır.

Uzunluk

Görüntüdeki Cetvel aracıyla, geçerli ölçüm ölçeğine göre birim cinsinden tanımlanan doğrusal uzaklık.

Çevre

Seçimin çevresi. Bir kerede ölçülen birden fazla seçim için tüm seçimlere toplam çevreyle ilgili tek ölçü, her seçim için de ek ölçüler oluşturulur.

Ölçek

Kaynak dosyaya ait ölçüm ölçeği (örneğin, 100 px = 3 mil).

Ölçek Birimleri

Ölçüm ölçeğine ait mantıksal birimler.

Ölçek Çarpanı

Ölçek birimine atanan piksel sayısı.

Kaynak

Ölçüm kaynağı: Cetvel aracı, Sayma aracı veya Seçim.

Genişlik

Geçerli ölçüm ölçeğine göre birim cinsinden seçim genişliği (maks x - min x).

Veri noktası hazır ayarı oluşturma

 1. Görüntü > Analiz > Veri Noktalarını Seç > Özel'i seçin.

 2. Hazır ayara katmak için veri noktalarını seçin.
 3. Hazır Ayarı Kaydet'i tıklatın ve hazır ayara bir ad verin.
 4. Tamam'ı tıklatın. Hazır ayar kaydedilir; artık Analiz > Veri Noktalarını Seç alt menüsünden ulaşılabilir.

Veri noktası hazır ayarı düzenleme

 1. Görüntü > Analiz > Veri Noktalarını Seç > Özel'i seçin.

 2. Hazır Ayar menüsünden düzenlemek istediğiniz hazır ayarı seçin.
 3. Veri noktalarını seçin veya seçimini kaldırın. Hazır Ayar adı Özel olarak değişir.
 4. Hazır Ayarı Kaydet'i tıklatın. Varolan hazır ayarla değiştirmek için orijinal hazır ayar adını girin; yeni hazır ayar oluşturmak için de yeni ad girin.

Veri noktası hazır ayarı silme

 1. Görüntü > Analiz > Veri Noktalarını Seç > Özel'i seçin.

 2. Hazır Ayar menüsünden silmek istediğiniz hazır ayarı seçin.
 3. Önce Hazır Ayarı Sil'i, silmeyi onaylamak için de Evet'i tıklatın.
 4. Tamam'ı tıklatın.

Ölçüm Günlüğü'nü kullanma

Nesne ölçüldüğünde Ölçüm Günlüğü paneli ölçüm verilerini kaydeder. Günlükteki her satır bir ölçüm kümesini temsil eder; sütunlar da ölçüm kümesindeki veri noktalarını temsil eder.

Nesne ölçüldüğünde Ölçüm Günlüğünde yeni bir satır görüntülenir. Günlükteki sütunları yeniden sıralayabilir, sütunlardaki verileri sıralayabilir, satırları ve sütunları silebilir veya verileri günlükten virgülle ayrılmış metin dosyasına aktarabilirsiniz.

Ölçüm Günlüğünü Görüntüleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görüntü > Analiz > Ölçümleri Kaydet'i seçin.

  • Pencere > Ölçüm Günlüğü'nü seçin.

Günlükteki satırları seçme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçmek üzere günlükte bir satırı tıklatın.

  • Bitişik birden çok satır seçmek için ilk satırı tıklatıp ek satırlarda sürükleyin veya ilk satırı tıklattıktan sonra Shift tuşunu basılı tutarak son satırı tıklatın.

  • Bitişik olmayan satırları seçmek için ilk satırı tıklattıktan sonra Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak diğer satırları tıklatın.

  • Tüm satırları seçmek için Tümünü Seç'i tıklatın.

  • Tüm satırların seçimini kaldırmak için Hiçbirini Seçme'yi tıklatın.

Günlükteki sütunları seçme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sütun başlığını tıklatın.

  • Bitişik sütunları seçmek için ilk sütun başlığını tıklatıp ek sütunlarda sürükleyin veya ilk sütun başlığını tıklattıktan sonra Shift tuşunu basılı tutarak son sütun başlığını tıklatın.

  • Bitişik olmayan sütunları seçmek için ilk sütun başlığını tıklattıktan sonra Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak diğer sütun başlıklarını tıklatın.

Günlükte sütunları yeniden sıralama, boyutlandırma veya sıralama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçili sütunları günlükte yeniden sıralamak için bunları sürükleyin. Sütun konumu çift siyah çizgiyle belirtilir.

  • Sütunu yeniden boyutlandırmak için sütun başlığını tıklatıp ayırıcıyı sürükleyin.

  • Verileri sütunda sıralamak için sıralama düzenini değiştirmek üzere sütun başlığını tıklatıp Artarak Sırala veya Azalarak Sırala'yı seçin. (Satırlar elle yeniden sıralanmaz)

Günlükten satır veya sütun silme

 1. Günlükte bir veya daha fazla satır veya sütun seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ölçüm Günlüğü seçenekleri menüsünden Sil'i seçin.

  • Panelin üst tarafındaki Sil simgesini tıklatın.

  • Satır veya sütun başlıklarından birini sağ tıklatıp açılan menüden Sil'i seçin.

Ölçüm Günlüğü verilerini dışa aktarma

Verileri Ölçüm Günlüğünden virgülle ayrılmış metin dosyasına aktarabilirsiniz. Metin dosyasını elektronik tablo uygulamasında açıp ölçüm verilerinden istatistik ve analiz hesapları gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Günlükte bir veya daha fazla veri satırı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ölçüm Günlüğü seçenekleri menüsünden Dışa Aktar'ı seçin.

  • Panelin üst tarafındaki Dışa Aktar simgesini tıklatın.

  • Bir satırı sağ tıklatıp açılan menüden Dışa Aktar'ı seçin.

 3. Bir dosya adı ve konum girip Kaydet'i tıklatın.

  Ölçümler virgülle ayrılmış UTF 8 metin dosyasına aktarılır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi