Salesforce için Adobe Sign E-posta bileşeni, Microsoft Outlook Web Uygulaması (OWA), Outlook 2016 ve Mac için Outlook 2016 veya Outlook 2013 ile çalışır. Aynı bileşen paketi İş için Gmail entegrasyonu için de çalışır.

Ön Koşullar

Salesforce için Adobe Sign sürüm 18.37 veya sonraki sürümlerin sisteminizde yüklü olması gerekir

SFDC AS Version

My Domain (Etki Alanım) alanının yapılandırılmış olması gerekir (Salesforce.com yardım sayfasından Registering My Domain (Etki Alanımı Kaydettirme) başlıklı bölüme bakabilirsiniz).

Not:

Yeni bir etki alanı için kayıt yaptırıyorsanız çok uzun bir etki alanı adı almamanız önerilir. Aksi durumda, güvenli web URL'si, Adobe Sign'ın güvenlik URL'leri için koyduğu 255 karakter sınırı kuralını aşabilir.

Yükleme

 1. Salesforce AppExchange'de Adobe Sign bileşen paketine erişmek için burayı tıklatın.
 2. Get It Now (Hemen Al) düğmesini tıklatın.
 3. İlgili oturum açma seçeneğini işaretleyin.
 • Zaten bir Salesforce hesabınız varsa Log in to the AppExchange (AppExchange'de Oturum Aç) düğmesini seçin
  • İstendiğinde kimlik bilgilerinizi girin
 • Hesabınız yoksa I don’t have a login (Kullanıcı adım yok) seçeneğini işaretleyin.
  • Bir Salesforce hesabı oluşturmanız istenir.
  • İşlemleri tamamladığınızda 1 ve 2. adımları tekrarlayarak kimlik bilgilerinizle oturum açın.
Install To Choice

4. İstendiğinde, Production ya da Sandbox ortamlarından hangisine yükleme yapmak istediğinizi seçin

5. Yükleme bilgileri ile şartlar ve koşulları gözden geçirin:

 • Şartlar ve Koşullar onay kutusunu işaretleyerek koşulları okuyup kabul ettiğinizi doğrulayın
 • Confirm and Install! (Onayla ve Yükle) düğmesini tıklatarak yükleme işlemini başlatın
TOC

6. Salesforce organizasyonunda oturum açmanız istendiğinde, Kullanıcı Adı ile Parolanızı girdikten sonra Login in to Salesforce (Salesforce'ta Oturum Aç) düğmesini tıklatın.

7. Install Adobe Sign (Adobe Sign'ı Yükle) sayfası görüntülendiğinde

 • Install for All Users (Tüm Kullanıcılar için Yükle) seçeneğini işaretleyin
 • Install (Yükle) seçeneğini tıklatın
Install for all users

Outlook için Lightning Eklentisini Yapılandırma

1. Yükleme tamamlandıktan sonra Salesforce'u Lightning sayfa düzenini kullanarak görüntülediğinizden emin olun

2. Setup (Ayarlar) > Email (E-posta) > Lightning for Outlook (Outlook için Lightning) alanına gidin

 • "Enable Lightning for Outlook" (Outlook için Lightning'i Etkinleştir) seçeneğini etkinleştirin
 • "Customize content with App Builder" (İçeriği Uygulama Oluşturucuyla Özelleştir) seçeneğini etkinleştirin
NAv to Outlook-Maarked

3. Ekranı Email Application Panes (E-posta Uygulaması Bölmeleri) alanına kaydırın

4. New (Yeni) seçeneğini tıklatın (Mevcut bir bölme istiyorsanız Edit (Düzenle) seçeneğini tıklatın)

Gmail edit pane

5. Email Application Pane (E-posta Uygulaması Bölmeleri) sayfa düzeninde, özel AgreementMailComponent'ı ekleyin.

 • Dilerseniz diğer mevcut bileşenleri kaldırabilirsiniz
Add the object-rebranded

6. Agreement Template (Sözleşme Şablonu) alanını kullanmak istediğiniz şablona göre ayarlayın veya -- None -- (Yok) seçeneğini işaretleyin

 • Birkaç değer seçilmelidir, aksi durumda hata görüntülenir
 • Bu, kullanıcılar e-posta arabirimlerinde Send New Agreement (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesini tıklattıklarında etkinleşen şablondur
 • -- None -- (Yok) seçildiğinde Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesinde belirtilen "Varsayılan" şablon yerine standart sözleşme sayfası kullanılır
 • Master Object Type (Ana Nesne Türü) tanımlı Sözleşme Şablonları kullanılamayabilir. Bu şablon kullanılmaya çalışıldığında hata oluşur
Set template-rebranded

7. Pencerenin sağ üst kısmındaki Save (Kaydet) düğmesini tıklatın

8. Page Saved (Sayfa Kaydedildi) penceresi açılırsa Activate (Etkinleştir) düğmesini tıklatın

Accept the page layout

9. Salesforce profillerinizden biri veya birkaçına E-posta Uygulaması Bölmesi atayın veya varsayılan olarak ayarlama seçeneğini işaretleyip Next (İleri) düğmesini tıklatın

Set profiles

10. Şablon atamasını gözden geçirip Activate (Etkinleştir) düğmesini tıklatın

Activate

E-posta Uygulaması Bölmesi yapılandırılıp etkinleştirildikten sonra son kullanıcıların e-posta istemcilerine bağlamaları için hazır hale gelir

Gmail için Lightning Eklentisini Yapılandırma

1. Yükleme tamamlandıktan sonra Salesforce'u Lightning sayfa düzenini kullanarak görüntülediğinizden emin olun

2. Setup (Ayarlar) > Email (E-posta) > Lightning for Gmail (Gmail için Lightning) alanına gidin

 • "Enable Lightning for Gmail" (Gmail için Lightning'i Etkinleştir) seçeneğini etkinleştirin
 • "Customize content with App Builder" (İçeriği Uygulama Oluşturucuyla Özelleştir) seçeneğini etkinleştirin
Nav to Gmail settings

3. Ekranı Email Application Panes (E-posta Uygulaması Bölmeleri) alanına kaydırın

4. New (Yeni) seçeneğini tıklatın (Mevcut bir bölme istiyorsanız Edit (Düzenle) seçeneğini tıklatın)

Gmail edit pane - Copy

5. Email Application Pane (E-posta Uygulaması Bölmeleri) sayfa düzeninde, özel AgreementMailComponent'ı ekleyin.

○ Dilerseniz diğer mevcut bileşenleri kaldırabilirsiniz

Add the object-rebranded - 2

 

6. Agreement Template (Sözleşme Şablonu) alanını kullanmak istediğiniz şablona göre ayarlayın veya -- None -- (Yok) seçeneğini işaretleyin

 • Birkaç değer seçilmelidir, aksi durumda hata görüntülenir
 • Bu, kullanıcılar e-posta arabirimlerinde Send New Agreement (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesini tıklattıklarında etkinleşen şablondur
 • -- None -- (Yok) seçildiğinde Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesinde belirtilen "Varsayılan" şablon yerine standart sözleşme sayfası kullanılır
 • Master Object Type (Ana Nesne Türü) tanımlı Sözleşme Şablonları kullanılamaz. Bu şablon kullanılmaya çalışıldığında hata oluşur
Set template-rebranded - 2

 

7. Pencerenin sağ üst kısmındaki Save (Kaydet) düğmesini tıklatın

8. Page Saved (Sayfa Kaydedildi) penceresi açılırsa Activate (Etkinleştir) düğmesini tıklatın

Accept the page layout - Copy

 

9. Salesforce profillerinizden biri veya birkaçına E-posta Uygulaması Bölmesi atayın veya varsayılan olarak ayarlama seçeneğini işaretleyip Next (İleri) düğmesini tıklatın

Set profiles - Copy

 

10. Şablon atamasını gözden geçirip Activate (Etkinleştir) düğmesini tıklatın

Activate - Copy

E-posta Uygulaması Bölmesi yapılandırılıp etkinleştirildikten sonra son kullanıcıların e-posta istemcilerine bağlamaları için hazır hale gelir

İsteğe Bağlı – "Send New Agreement" (Yeni Sözleşme Gönder) Seçeneğini Devre Dışı Bırakma

Yüklenen bileşende, varsayılan olarak kullanıcıların e-posta istemcilerinden Salesforce'ta yeni bir Sözleşme açmalarına izin veren "Send New Agreement" (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesi bulunur.

Bu düğme şu işlemler yapılarak bileşenden kaldırılabilir:

1. Setup (Ayarlar) > Platform Tools (Platform Araçları) > Custom Code (Özel Kod) > Custom Settings (Özel Ayarlar) alanına gidin

2. Adobe Sign Mail Settings (Adobe Sign Posta Ayarları) seçeneğinin yanındaki Manage (Yönet) eylemini tıklatın

Custom Settings - Maarked

3. Custom Settings (Özel Ayarlar) sayfası açılır. New (Yeni) seçeneğini tıklatın

Custom Setting - New

4. Settings Edit (Ayarları Düzenleme) sayfası açılır. Hide Send Agreement (Sözleşme Göndermeyi Gizle) seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin

Edit Setting

5. Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın

user:exchange ilişkilerini silme

Kullanıcılar posta istemcileri üzerinden Salesforce'ta kimliklerini doğruladıklarında, bu ilişki günlüğe kaydedilir ve Salesforce'tan yürütülür.

Kullanıcılar posta istemcilerinden Salesforce'a kimliklerini doğrular.

E-posta ayarları sayfasında (Outlook veya Gmail için) Salesforce, Salesforce kullanıcı adını kaydeder ve kimliği doğrulanan ilişkiyi oluşturan karşılıklı kullanılan e-posta adresiyle ilişkilendirir.

Salesforce, kullanıcı adları için güçlü bire bir ilişki yürütür. Kullanıcı zaten kaydı bulunan karşılıklı kullanılan e-posta adresinden farklı bir kullanıcı adıyla kimliğini doğrulamaya çalışırsa kimliği reddedilir.

Salesforce'taki yöneticiler, kullanıcıyı kimliğini yeniden doğrulamaya zorlayarak ilişkiyi silebilir.

Delete user relation

 

Kullanıcılar, Salesforce e-posta bileşeni içinde oturumlarını kapatabilirler; böylece bu ilişki silinir.

Log Out

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi