Salesforce için Acrobat Sign: Gönderilen sözleşmelerde Veri Eşlemeyi tetikleme

Daha önce gönderilen sözleşmelerde Veri Eşlemeyi tetikleme adımları

 1. Salesforce için Acrobat Sign hesabınızda oturum açın ve Agreements (Sözleşmeler) sekmesine gidin.

 2. List View Controls (Liste Görünümü Kontrolleri) açılır liste menüsünü ve New (Yeni) öğesini seçin.

 3. Açılan iletişim kutusunda, yeni liste görünümü için sezgisel bir ad girin.

 4. List View Controls (Liste Görünümü Kontrolleri) açılır liste menüsünü ve Select Fields to Display (Gösterilecek Alanları Seç) öğesini seçin.

 5. Select Fields to Display (Gösterilecek Alanları Seç) iletişim kutusunda, aşağıdaki alanları Visible Fields (Görünür Alanlar) bölümüne taşıyın:

  • Sözleşme Adı
  • Veri Eşleme
  • Veri Eşleme Hatası
  • Veri Eşleme sonucu
  • Veri Eşlemeyi tetikleme
  Salesforce için Acrobat Sign'daki geçmişte gönderilmiş sözleşmelerde veri eşlemeyi tetikleyin.

 6. Save (Kaydet) öğesini seçin.

  Yeni görünüm, seçili alanlarla birlikte gösterilir.

 7. Veri eşleme ile güncellemek istediğiniz tüm sözleşmeleri seçin.

 8. İmleci Data Mapping (Veri Eşleme) alanının üzerine getirin, düzenleme simgesini seçin ve istediğiniz Veri Eşlemeyi belirleyin veya yeni bir veri eşleme oluşturun.

  Salesforce için Acrobat Sign'daki geçmişte gönderilmiş sözleşmelerde veri eşlemeyi tetikleyin.

 9. Veri eşlemeyi seçili sözleşmelere uygulamak için Update (n) selected items (Seçili (n) öğeyi güncelle) onay kutusunu seçin ve Apply (Uygula) öğesini belirleyin.

 10. Save (Kaydet) öğesini seçin.

  Özel görünüm artık seçili Veri Eşlemeyi gösterir.

 11. Sözleşmenin tümü hâlâ seçiliyken sağ üst köşedeki açılır liste menüsünü açın ve Update Agreement (Sözleşmeyi Güncelle) öğesini seçin.

  Seçili sözleşmelerin listesini içeren Update Agreements (Sözleşmeleri Güncelle) sayfası gösterilir.

  Salesforce için Acrobat Sign'daki geçmişte gönderilmiş sözleşmelerde veri eşlemeyi tetikleyin.

 12. Değişiklikleri uygulamak için Submit (Gönder) öğesini seçin.

  Salesforce için Acrobat Sign'daki geçmişte gönderilmiş sözleşmelerde veri eşlemeyi tetikleyin.

 13. Güncellemeyi doğrulamanız istenirse Ok (Tamam) öğesini seçin.

  Güncellemenin geri alınamadığını unutmayın. Güncelleme gönderildikten sonra, aşağıda gösterildiği gibi iş kimliğiyle birlikte bir onay mesajı gösterilir.

  Salesforce için Acrobat Sign'daki geçmişte gönderilmiş sözleşmelerde veri eşlemeyi tetikleyin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?